(KarriereStart.no):

Alle ønsker å gjøre et godt inntrykk under jobbintervjuet, og prøver å svare så godt vi kan på spørsmålene som stilles. Samtidig bør man være obs på at det slett ikke er alt arbeidsgiver kan spørre om i en intervjusituasjon. Samtidig som at dine personlighetstrekk og dine kvalifikasjoner er relevante opplysninger, finnes det flere ting lovverket sier du ikke er pliktig til å måtte opplyse om. Selv om arbeidsgiver ikke har lov til å spørre om en rekke ting, bør det presiseres at du på eget initativ kan fortelle arbeidsgiver hva det måtte være om deg selv.

 

Her er seks ting arbeidsgiver ikke har lov til å stille spørsmål om på jobbintervjuet:

 

LES OGSÅ: 80 spørsmål du kan bli stilt under jobbintervjuet

 

1. Spørsmål om seksuell orientering

Arbeidsmiljøloven presiserer at man ikke kan stille en arbeidssøker spørsmål om seksuell orientering. Din seksuelle orientering og hvordan du gir uttrykk for din seksualitet på fritiden hører inn under privatlivets fred, og er ikke noe en arbeidsgiver trenger å vite noe om. De fleste av oss oppfører oss annerledes i en profesjonell arbeidssituasjon på kontoret enn hva vi gjør innenfor husets fire vegger, og dine seksuelle preferanser er ikke relevante for en fremtidig arbeidsgiver.

 

2. Politisk ståsted

Som arbeidssøker kan du være politisk aktiv langs hele den politiske skalaen, fra den perifere venstreside til den ytterste høyreside, uten at det er noe arbeidsgiver har rett til å snoke i når du dukker opp til intervju. I prinsippet kan du jobbe som finansrådgiver for Goldman Sachs og være aktiv i det lokale kommunistpartiet på fritiden, uten at det har noe å si for hvorvidt du er kvalifisert for jobben. 

 

LES OGSÅ: Slik takler du de ni ulike intervjuformene

 

3. Hvorvidt du er fagorganisert

Det er ikke greit av arbeidsgiver å stille spørsmål om hvorvidt du er medlem av en arbeidstagerorganisasjon som f. eks LO eller Samfunnsviterne. Du kan altså være så fagorganisert- og engasjert som du bare vil, uten at arbeidsgiver kan kreve å få vite noe om det på intervjuet. 

 

4. Spørsmål om tro og livssyn

Ifølge Diskrimineringslovens paragraf 7 hører heller ikke spørsmål om søkerens religiøse eller kulturelle ståsted hjemme i ansettelsesprosesser. Dette innebærer at arbeidsgiveren ikke kan stille spørsmål om hvilken religion du tilhører, om du går jevnlig i kirken eller hvilke høytider du feirer. Arbeidsgiver kan for eksempel ikke stille direkte spørsmål om hvorvidt religionen din gjør at du ikke kan jobbe på lørdager. Men man bør være oppmerksom på at arbeidsgiver kan utforme spørsmålet mer generelt, for eksempel ved å spørre om du har mulighet for å jobbe på lørdager, uten at dette medfører brudd på Diskrimineringslovens paragrafer. Her bør det også understrekes at det er fullt lovlig å stile spørsmål om religiøs tro dersom det er relevant for arbeidsstedet. Søker du for eksempel jobb i en menighet, har arbeidsgiver mulighet til å spørre deg om din religion.

 

SE VIDEO: Jobbintervjuet fra A til Å

 

5. Hente ut andre helseopplysninger enn de som er nødvendige for å utføre arbeidet

Det er ikke lovlig å innhente opplysninger om din helse, utover de som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene knyttet til stillingen. Disse forbudene gjelder ikke bare i selve intervjusituasjonen. Ifølge Arbeidsmiljøloven kan ikke arbeidsgiveren «iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte». Derfor trenger du med andre ord ikke være redd for at arbeidsgiver har full oversikt over helseproblemene dine når du kommer på intervju.

 

6. Familieplaner eller graviditet

Dette er kanskje det forbudte spørsmålet som stilles oftest til arbeidssøkere på jobbintervju. Og det er ikke til å stikke under en stol at de som får spørsmålet som regel er fertile kvinner i beste barneproduksjonsalder. Likestillingslovens paragraf 4 er imidlertid krystallklar på at slike spørsmål ikke er tillatt under noen omstendigheter:

 

I ansettelsesprosessen, herunder under intervju, må ikke arbeidsgiver be om at søker, uavhengig av kjønn, skal gi opplysninger om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte.

 

Skulle du derfor få dette spørsmålet på intervjuet, kan du med loven i hånd lyve og si nei, på tross av at du kanskje planlegger familieforøkelse sammen med din partner i løpet av de kommende årene. Slike ting er nemlig ikke noe arbeidsgiver har rett til informasjon om, uansett.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger