(Karrierestart.no):

 

- En søknad skal beskrive hvordan du vil løse arbeidsoppgaver hos arbeidsgiver i framtiden.

 

Vi har intervjuet Gisle Hellsten, leder ved Karrieresenteret ved UiO, som har mange års erfaring innen HR og ledelse, og spesielt god kjennskap til studenters overgang fra studier til arbeidslivet. Han er også jobbekspert hos Aftenposten.

- Du bør tidlig vise arbeidsgiver at du er kvalifisert, at du kjenner litt til den bedriften du søker deg til, og at du har noe erfaring som gjør at du blir enda mer attraktiv for stillingen, forteller Hellsten. Du bør også få med hvorfor du søker på akkurat denne jobben. Resten av søknaden bør brukes til å bygge opp under de påstandene du kommer i begynnelsen. Da får du både vist deg fram, og du får bygd opp en god argumentasjon.

 

Hellsten mener man bør være forsiktig med å bruke vanlige ord som interessant, spennende og utfordrende, da dette kan fremstå som floskler for arbeidsgiver. Det er bedre å kunne peke på hva du konkret har erfaring med, og hvilke formelle kvalifikasjoner du har. Han påpeker at det er lurt å fokusere på resultater, og vise til konkrete ting du har oppnådd hos tidligere arbeidsgivere.

 

- Ved å bli mer tydelig på å vise frem erfaring, blir man også mer unik som jobbsøker, sier Hellsten.

 

Han påpepeker også at det kan være lurt å vise til konkrete utsagn fra kolleger arbeidsgivere når man skal beskrive personlige egenskaper, fremfor å bare beskrive seg selv. Da kan rekrutterer etterprøve påstandene når han eller hun snakker med referansepersonene.

 

Kan man søke på stillinger selv om man ikke har alt som etterspørres i jobbannonsen? Ja, sier Hellsten. Selv om enkelte elementer kan se ut som absolutte krav, kan man ringe arbeidsgiver og spørre om det er greit om man søker, hvis man har et godt argument for det. Andre egenskaper er mer ønsker enn krav, og mest sannsynlig så har ikke du som søker alle disse tingene. Da er det viktig at man skriver om de tingene man har, og viser til eksempler på hvordan man har fått dem. Det man ikke har, bør man heller ikke nevne.

 

Er det noen typiske feil som går igjen i søknader?

 

- Ja. Jeg synes at det som er negativt, som å vise til utdanning eller erfaring man ikke har, ikke skal inn i en søknad. Jeg synes også negativ omtale av tidligere arbeidsgivere er en uheldig ting. I tillegg er mange søkere er litt for ydmyke, og tør ikke fortelle hva de faktisk kan.