Hvorfor velge deg?

 

Dette er et spørsmål arbeidsgivere stiller seg selv i forbindelse med en kandidat, og ofte også stiller direkte til kandidaten. Det er ikke alltid lett å svare på, og derfor arbeidsformidlingsbedriften Din Utvikling laget et verktøy som kan hjelpe jobbsøkeren med dette. Hege Hæreid og Håkon Kristensen forklarer.

 

- Vi kaller den rolle-modellen. Den er basert på undersøkelser gjort annethvert år, der man ser på nettopp hvorfor bedriften går for en gitt kandidat. Hvorfor velge deg?

 

Kristensen forteller om en modell som går ut på å gi kandidaten en forståelse for hvem han eller hun er i en jobbsammenheng, så vedkommende kan bedre presentere dette for en potensiell arbeidsgiver. Dette dreier seg om nøkkelkompetanse, personlige egenskaper, og verdier. Hvem du er, hva du kan og hva du vil er det sentrale, og målet er å gjøre intervjuer trygg på at du er rett kandidat.

 

- Når du kommer inn til intervju, vil de be deg fortelle om deg selv. Da er det viktig at du kan fortelle kort, sett i forhold til den rollen du er inne på.


 

Din Utvikling har valgt å bruke rollen regnskapsmedarbeider i sin presentasjon til oss. Hæreid forteller at et sentralt moment er å koble personlige egenskaper til bedriftens behov, og viser til at den tenkte jobbsøkerens egenskaper som strukturert og analytisk, og verdier som forutsigbarhet, kan komme bedriften til gode om de velger å ansette.

 

- Dette er mental trening, som skal hjelpe kandidaten å fokusere på det han skal formidle.

 

Karriereveilederne foreslår at du trener foran speilet, med samboeren eller med en god venn.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger