Egenskaper og kultur
Norconsult har en sterk bedriftskultur, LiVE, og vi ser etter studenter som kan identifisere seg med denne. Det er derfor viktig for oss at du er nytenkende og nysgjerrig, har et tydelig engasjement for sitt fag, tar initiativ og ansvar, og ønsker å skape resultater. 

 

Relevant erfaring
Å tilegne seg relevant arbeidserfaring og gode referanser gjennom sommerjobb, praksisplass, internship eller lignende, er alltid positivt. Vi oppfordrer også studenter til å følge med på hva som rører seg i bransjen for å holde seg oppdatert. 

 

Interesse og motivasjon
Vi verdsetter studenter som viser interesse og engasjement for Norconsult. Hva er din motivasjon for å søke jobb hos akkurat oss?

Vær proaktiv på karrieredager, bedriftspresentasjoner og andre arrangementer vi arrangerer, og still spørsmål for å bli bedre kjent med oss.

Les deg gjerne litt opp på forhånd om hvem Norconsult er og hva vi gjør for å finne ut om dette er stedet for deg. 

 

Engasjement
Som en av våre verdier ser vi etter kandidater som kan vise til et engasjement i en eller annen form, utover skole og karakterer.

Det kan være ulike verv, jobb ved siden av studiene, sosiale arrangementer, relevante sommerjobber osv. 

 

Karakterer
Karakterer er naturlig nok en viktig forutsetning for å kunne jobbe i en kunnskapsbedrift som Norconsult.

Vi har et nøyt faglig nivå som også vil gjelde våre sommerstudenter. Likevel ser vi at det kommer til å bli vanligere å jobbe på nye måter i bransjen fremover, slik at for eksempel gode samarbeidsevner og kunnskap om digitale verktøy vil være vel så viktig.

 

Det er summen av alt dette som avgjør om du er riktig kandidat for Norconsult. 

 

SØKNADEN - HVA VI VIL VITE OM DEG

  • Din kompetanse - synliggjør hvorfor du er kvalifisert for stillingen i søknadsbrev og CV

  • Motivasjon - hvorfor denne jobben og hvorfor Norconsult

  • Vitnemål/karakterutskrift

  • Vær konkret - les stillingsannonsen nøye og prioriter relevant informasjon for stillingen som kan underbygge hvorfor du er rett kandidat.