Elkem

Industri og produksjon

Elkem ASA er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer. Selskapet leverer produkter i hele verdikjeden fra kvarts til silisium og nedstrøms silikonspesialiteter, i tillegg til sterke markedsposisjoner innen støperilegeringer og karbonmaterialer. Elkem har 6100 ansatte, 27 verk og salgskontorer i til sammen 28 land. Omsetningen i 2017 var på 21 milliarder kroner. Elkem er notert på Oslo Børs og hovedkontoret ligger i Oslo. Mer informasjon om Elkem finner du på www.elkem.com.

Les mer om Elkem
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Vi ser etter
Ledig Stilling
28.02.2019
Kristiansand
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Ledig Stilling
17.02.2019
Nordland

Ledige stillinger hos Elkem

Would you like to be in charge of global marketing and sales? Vice President - Marketing and sales INTERNAL ANNOUNCEMENT Elkem Foundry Products, a division of the Elkem group, is the leading metal treatment solution provider to the cast iron industry and a supplier of high quality specialty Ferrosilicon to the steel industry The VP Marketing and Sales is responsible for development and managing Elkem’s commercial and technical sales and marketing of materials and services to the global iron foundry industry. The Foundry Products division has an ambitious growth strategy globally. The VP Marketing and Sales is thus in a key position to develop, describe and implement global sales and marketing strategies.  The job location is flexible. Extensive travelling will be required.  Areas of responsibility: Leadership and management of Global sales and marketing in the Foundry Products division Responsible for R&D of product development Business strategy development and implementation Global business strategy development as a member of the division management team Develop profitable sales according to strategy Organization development Strategic development projects   Qualifications required for the position: University degree within technical or commercial field of expertise Minimum 5 years leadership experience in an international environment International business experience Ability to lead and motivate in a matrix organisation Very good communication and co-operation skills towards internal and external stakeholders    The position is part of the division management team and reports to SVP, Elkem Foundry Products Division.
17.02.2019 Oslo
Vil du være med på et av Norges største energigjenvinningsprosjekter?   HMS leder byggeplass Vårt prosjekt med å etablere nytt energigjenvinningsanlegg på Salten i Nordland er allerede i gang, og vi søker dyktige, erfarne mennesker som vil være med på et av de største tiltakene for energigjenvinning i norsk industri. Prosjektet er nå i byggefasen, og ved oppstart i 2020 vil det gi en årlig elektrisitetsproduksjon på 275 Gwh tilsvarende strømforbruket til ca. 15 000 eneboliger, og reduserte CO2 utslipp på ca 260 000 tonn sammenlignet med import av strøm basert på kullfyrt produksjon. Dette er en prosjektstilling i inntil to år, hvor du vil ha ansvaret for å sikre en trygg og sikker arbeidsplass som HMS leder for byggeplassen.   De viktigste arbeidsoppgavene vil være: Utarbeidelse og oppfølging av implementeringen av HMS-plan for prosjektet Påse at alle myndighetskrav, HMS-reguleringer og bedriftsinterne krav er ivaretatt i prosjektet både i design og utførelse. Opplæring av internt og eksternt personell Ha kontroll på alle sikkerhetsprosedyrer og -regler og arbeide systematisk og aktivt for å redusere risiko iht. Elkems rutiner Rapportere uønskede hendelser og lede arbeidet med tiltak Oppfølging av HMS-arbeidet, blant annet SJA, utarbeide HMS-rapporter, lede HMS-auditer og sikre plan for gjennomføring av vernerunder Kontaktpunkt mot Arbeidstilsynet og oppfølging av HMS-rutiner hos leverandører   Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Verneleder eller HMS ingeniør Minst fem års relevant HMS-erfaring Lagspiller God og tydelig kommunikasjonsevne både på norsk og engelsk   Stillingen rapporterer til prosjektleder og er en prosjektstilling i inntil to år, med lokasjon på Salten. Vi foretar bakgrunnssjekk av kandidater i vår rekrutteringsprosess. Søknader vurderes fortløpende.
Snarest Bodø, Fauske, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Sørfold, Steigen, Hamarøy
Vårt prosjekt med å etablere nytt energigjenvinningsanlegg på Salten i Nordland er allerede i gang, og vi søker dyktige, erfarne mennesker som vil være med på et av de største tiltakene for energigjenvinning i norsk industri. Prosjektet er nå i byggefasen, og ved oppstart i 2020 vil det gi en årlig elektrisitetsproduksjon på 275 Gwh tilsvarende strømforbruket til ca. 15 000 eneboliger, og reduserte CO2 utslipp på ca 260 000 tonn sammenlignet med import av strøm basert på kullfyrt produksjon. Dette er en prosjektstilling i inntil to år, hvor du vil ha det overordnede ansvaret for at ditt delprosjekt gjennomføres til avtalt tid, kostnad og kvalitet. De viktigste arbeidsoppgavene knyttet til oppfølging av delprosjektet: Oppfølging av kvalitetsrutiner, budsjett og kostnader samt opprettelse og oppfølging av tidsplaner Ansvar for tekniske løsninger og ivaretagelse av krav til funksjonalitet Grensesnittkontroll mot eksisterende utstyr og alle andre delprosjekter Risikovurderinger og byggbarhetsanalyser for delprosjektet og sikre at resultater tas med i design, fabrikasjon og bygging Oppfølging av leverandører, inklusiv oppfølging av kontrakter med støtte fra innkjøp, fabrikasjon hos leverandører, sluttinspeksjon og FAT Oppfølging/kontroll av montasje inklusiv samsvarserklæring Å sikre forankring mot verkets drifts- og vedlikeholdsorganisasjon og sikre nødvendig opplæring av organisasjonen før overlevering Etablering av sjekklister for MC og Commissioning Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Teknisk utdannelse på ingeniørnivå Minst fem års relevant erfaring Lagspiller God og tydelig kommunikasjonsevne både på norsk og engelsk Stillingen rapporterer til prosjektleder og er en prosjektstilling i inntil to år, med lokasjon på Salten. Vi foretar bakgrunnssjekk av kandidater i vår rekrutteringsprosess. Søknader vurderes fortløpende. 
17.02.2019 Nordland
Vil du være med på et av Norges største energigjenvinningsprosjekter? Prosjektassistent Vårt prosjekt med å etablere nytt energigjenvinningsanlegg på Salten i Nordland er allerede i gang, og vi søker dyktige, erfarne mennesker som vil være med på et av de største tiltakene for energigjenvinning i norsk industri. Prosjektet er nå i byggefasen, og ved oppstart i 2020 vil det gi en årlig elektrisitetsproduksjon på 275 Gwh tilsvarende strømforbruket til ca. 15 000 eneboliger, og reduserte CO2 utslipp på ca 260 000 tonn sammenlignet med import av strøm basert på kullfyrt produksjon. Dette er en prosjektstilling i inntil to år, hvor du vil være ansvarlig for drift og vedlikehold av prosjektets prosjektkontor ved Elkem Salten. De viktigste arbeidsoppgavene vil være: Utarbeide, opprette, vedlikeholde og administrere arkivstruktur samt retningslinjer for dokumentkontroll Bistå prosjektleder og pakkeansvarlige med å etablere dokumenter, dokumentkontroll og arkivering Registrering av timer og reiser Innkjøp av varer og tjenester ved anleggskontor Ukentlig oppdatering av endrings- og variasjonslogg Følge opp og assistere delprosjektledere og anleggsleder med kostnadsoppfølging for hvert delprosjekt Overordnet kostnadsoppfølging, månedlig avstemming og rapportering Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Erfaring fra prosjektarbeid Erfaring fra regnskap/økonomi, styring og oppfølging Systematisk og strukturert God kjennskap til digitalt arkiv Lagspiller Stillingen er en prosjektstilling i inntil to år med stillingsprosent på 50 % i 2019 og deretter 100 %. Stillingen rapporterer til prosjektleder med lokasjon på Salten. Vi foretar bakgrunnssjekk av kandidater i vår rekrutteringsprosess. Søknader vurderes fortløpende.        
17.02.2019 Nordland
Elkem har utviklet sin driftsform basert på Lean - i Elkem kalt Elkem Business System (EBS). Strukturert og kontinuerlig forbedringsarbeid er basis for alle aktiviteter i Elkem og sikrer at verket når sine operative og strategiske mål. Da vår IT-sjef gått over i annen virksomhet, søker vi hans etterfølger. IT-sjefen må bidra til å sette den strategiske retningen videre for å utvikle IT og automasjon som et tidsriktig og fremtidsrettet verktøy i selskapet. IT-sjefen må videre sørge for at Elkem Salten har tilgang på de støttefunksjonene de trenger, ved bruk av gjeldende IT-verktøy. Stillingen er sentral som støtte for både våre produksjonsavdelinger og administrative funksjoner, samt i det generelle utviklingsarbeidet ved Elkem Salten Vi tilbyr: Konkurransedyktige betingelser, pensjons og forsikringsordninger. Et godt arbeidsmiljø i en inkluderende og kompetansedrevet organisasjon. Gode utviklingsmuligheter, mulighet til å forme egen rolle En sentral rolle av stor strategisk betydning Mulighet til å jobbe og bo i et område som bugner av fantastiske natur og friluftsmuligheter Mulighet for å leie bedriftens leilighet i naturskjønt fjellområde med friluftsliv, fiske, ski og alpinmuligheter Mulighet for å jobbe i en miljøbevisst bedrift som tar nye store miljøgrep gjennom bygging av Energigjenvinningsanlegg Noen av de viktigste arbeidsoppgavene vil være: Ansvar for prosess-IT- og informasjons systemer, samt administrative IT-systemer Overordnet ansvar for IT-sikkerheten på verket Ansvarlig for utarbeidelse av IT-strategi- og budsjett for verket, samt være en pådriver for å understøtte verkets, divisjonens og Elkems IT-strategier Koordinere prosjekter og forbedringsaktiviteter for IT-løsninger til verket Operativ oppfølging av prosess-IT Delta i det interne IT-nettverket i Elkem Rådgi ledergruppen og tjenesteområdet i spørsmål om digitalisering Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Akademisk utdannelse på bachelornivå eller erfaring/ervervet kompetanse på nivå tilsvarende dette Relevant arbeidserfaring fra industri, og praktisk erfaring med Lean og automasjon er ønsket Evne til å følge opp prosjekter og andre arbeidsoppgaver frem til ferdigstillelse Gode samarbeidsegenskaper, og evne til å motivere og utvikle medarbeidere Ansvarsbevisst, selvstendig, målrettet og resultatorientert Nytenkende, genuint opptatt av forbedringer Gode formuleringsevner både på norsk og engelsk Stillingen som IT-sjef krever evne til tverrfaglig samarbeid og vil være en viktig del av divisjonen og verkets støtteapparat. IT-sjefen vil rapportere til Teknisk sjef. Hvis du synes dette høres spennende ut, og mener du har det som skal til for å lykkes i stillingen, ønsker vi gjerne å høre fra deg.
19.02.2019 Inderøy
Er du en erfaren leder med teft for teknologisk utvikling og IT infrastruktur? Leder IT infrastruktur Vi søker en erfaren leder som vil være ansvarlig for å sikre at Elkem har konkurransedyktige og velfungerende IT infrastrukturtjenester globalt. Du vil få ansvaret for å lede vårt sentrale infrastruktur-team i Kristiansand, som støtter våre operative enheter i alle verdensdeler. Du vil bidra til forretningsmessig og teknologisk utvikling gjennom deltagelse i ledergruppen i Elkem IT og lede et faglig sterkt team med selvstendige og kunnskapsrike kollegaer. Ditt team vil bidra til at Elkems ansatte over hele verden får en enklere, sikrere og mer effektiv arbeidshverdag.   De viktigste arbeidsoppgavene vil være: Sikre at løpende IT infrastrukturoperasjoner og -tjenester ledes og leveres i henhold til Elkems IT strategi Budsjett- og personalansvar for et sterkt, positivt og stabilt fagmiljø Planlegging, gjennomføring og resultat oppfølging av IT infrastrukturprosjekter, særlig forbedringer innen IT infrastruktur og industriell IT Belyse forbedringspotensialer og fremme forslag til tiltak innen ansvarsområdet Bistå med å sikre at Elkem til enhver tid har gode og fungerende avtaler mot leverandører, samt understøtte innkjøpsprosessen for Elkem IT Sikre at HMS-prosedyrer og interne retningslinjer etterleves Etterleve IT sikkerhetsstandard innen ansvarsområdet samt bistå lokal IT i forbedringsarbeidet med IT sikkerhet   Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Relevant høyere utdannelse på mastergradsnivå Ledererfaring Erfaring fra drift av IT i administrative og operasjonelle prosesser i en stor internasjonal bedrift Erfaring med prosjektledelse – fortrinnsvis innenfor IT Må beherske engelsk og et skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig   Vi ser etter deg som engasjerer deg i den teknologiske utviklingen og vil ha et helhetlig overblikk over hvordan fagområdet kan imøtekomme organisasjonens behov med både nåværende og fremtidige løsninger. Du har en positiv serviceinnstilling og diplomatisk væremåte, med fokus på hva Elkem trenger for at organisasjonen skal fungere best mulig. Du tar et selvstendig ansvar for ditt fagområde og er fremoverlent og initiativrik i møte med både utfordringer og muligheter. Som leder er du tydelig og engasjert, med stor vekt på faglig utvikling og godt samarbeid i ditt team. Stillingen er lokalisert i Kristiansand og rapporterer til IT-direktør. Noe reisevirksomhet må påregnes. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.
28.02.2019 Kristiansand
Vi søker etter lærlinger innen fagretningene: Kjemi og prosess IKT Industrimekaniker Anleggsmaskinmekaniker Vi leter etter deg som er pliktoppfyllende og engasjert. Elkem setter sikkerhet og presisjon i høysetet, og forventer at du gjør det samme. Du må ha bestått VG1 og VG2 i aktuelle fag (legg ved karakterutskrift) Vennligst presiser fagretning i din søknads overskrift
11.03.2019 Inderøy
Vi søker etter vikarer og ferievikarer både i produksjon (skift) og dagtidsavdelingene. Stillingene byr på allsidige og utfordrende oppgaver i et hektisk og interessant miljø. Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Førerkort kl. B, og gjerne kran- og truckførerbevis. Erfaring fra tilsvarende arbeid. Vi leter etter deg som er pliktoppfyllende og engasjert. Elkem setter sikkerhet og presisjon i høysetet, og forventer at du gjør det samme. Søkere med ovennevnte kvalifikasjoner vil bli foretrukket, men andre kan også søke. Nødvendig opplæring/kurs vil bli gitt. Fordel om du har mulighet til å starte opplæringsperioden tidlig (mars-april) Vennligst oppgi tidligste startdato og siste mulige arbeidsdato i søknaden. Lønn etter tariffavtale og kvalifikasjoner.   For ytterligere informasjon ta kontakt med HR Konsulent Rune Skau på telefon 90 03 15 68 eller e-post rune.skau@elkem.no
24.03.2019 Sørfold

Traineeprogram

Internship

Summer analyst
Antall interns : 1 (flere)

Lærlinger

Lærlinger i Elkem
Antall lærlinger : 8 (flere)

Rekrutteringskalender

 • FEB 17
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 19
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Fakta om Elkem

Adresse

Elkem AS
Postboks 334, Skøyen
NO-0213 Oslo