<  
>  

Elkem

Industri og produksjon

Elkem er med på å løse noen av verdens viktigste utfordringer, som klimaendringer, energisikkerhet og urbanisering. Som en av verdens ledende produsenter av silikoner og silisiumløsninger, jobber vi hver dag for å akselerere overgangen til en mer bærekraftig fremtid. Elkem har produkter i hele verdikjeden fra kvarts til silisium og spesialsilikoner, samt sterke markedsposisjoner innen støperilegeringer og karbonmaterialer. Elkem har 6200 ansatte, 29 verk og salgskontorer i til sammen 28 land. Elkem er notert på Oslo Børs og hovedkontoret ligger i Oslo. Mer informasjon om Elkem finner du på www.elkem.com.

 

Fakta om Elkem
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
5001-10000
Etablert år
1904
Se alle fakta
Vi ser etter
Ledig Stilling
25.10.2020
Oslo

Ledige stillinger hos Elkem

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i Elkem. Elkem har en målsetting om null skader på egne og leverandørers ansatte, og arbeider systematisk med å redusere antall skader og negativ helse- og miljøpåvirkning. Elkem Salten er i en drivende utvikling. Smelteverket har nå bygget om sin tredje og siste ovn til en ny lavutslipps ovn innenfor NOx, det bygges også et energigjenvinningsanlegg som skal gjenvinne ca. 300 GWh, og vi jobber målbevisst på mange områder både innenfor indre miljø og ytre miljø for å ta nye steg innenfor HMS. Stillingen hører til elektroområdet i vår teknisk avdeling. Elektroanleggene omfatter linjer, transformatorer, koblingsanlegg, generatorer i spenningsområde 132, 30, 6 KV,  samt transformatorer og prosessanlegg for hele smelteverkets 3 smelteovner. Årsforbruk av elektrisk kraft er om lag 1000 GWh. Dei viktigste arbeidsoppgaver  vil være: Områdeansvar for høyspentanlegget for kraftproduksjon, smelteverk og kraftlinjer Deltaking i prosjekt- og forbedringsarbeid Deltakelse i hjemmevaktsordning Ønskelige kvalifikasjoner: Fagbrev som energimontør Gode holdninger til HMS Initiativrik og engasjert Erfaring med bruk av PC som oppfølgingssystem Førerkort kl. B God muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk Stillingen rapporterer til elektrosjef Elkem Salten kan tilby et spennende og variert arbeid i et av verdens største og mest energieffektive silisiumverk.
25.10.2020 Sørfold
Har du utdannelse eller erfaring innenfor økonomi og regnskap? Ønsker du synliggjøring av dine resultater? Ønsker du utviklingsmuligheter, både faglig og karrieremessig? Da kan dette være stillingen for deg. Elkem ASA søker Regnskapskonsulent til avdelingen Elkem Accounting.  Vi leverer regnskapstjenester til Elkems smelteverk og administrasjonsenheter i Norge, samt støtte og veiledning til Elkem enheter globalt. Elkem Accounting har høyt fokus på kontinuerlig forbedring av prosessflyt, automatisering og har et fremtidsrettet og ungt miljø. I tillegg til operativt regnskapsarbeid har avdelingen systemansvar for flere av økonomisystemene i konsernet. Du vil derfor stille sterkt dersom du er en kandidat som kan vise evne til å opparbeide sterk kjennskap til våre systemer og viser god teknisk forståelse.  Som Regnskapskonsulent i Elkem Accounting vil du få oppfølgingsansvar for et av våre smelteverk og/eller administrasjonsenheter hvor de sentrale arbeidsoppgavene er:  Ivareta og sikre en god og kvalitetsmessig fakturaflyt Delta i forbedringsprosjekter, effektivisering og videreutvikling av rutiner Behandling av inngående faktura herunder fordeling, MVA behandling, match av faktura mot innkjøpsordre og sluttbokføring Fakturering til interne og eksterne kunder Avstemming og oppfølging av konserninterne transaksjoner i måneds- og årsoppgjør Lede månedlige møter med Økonomisjef og Controller, samt innkjøpsavdeling, på enhetene man har ansvar for Bistå med å produsere og rapportere månedsoppgjør internt for de regnskaper det innehas ansvar for ihht. kvalitetskrav og tidsfrister Utarbeide og kvalitetssikre balanseavstemming i samarbeid med enheter og øvrige støttefunksjoner Bistå verk og øvrige enheter i Elkem i regnskaps- og rutinespørsmål i forhold til å oppfylle interne og eksterne krav Jobbe etter Elkems kjerneverdier: Presisjon, Kontinuerlig forbedring, Involvering og Respekt Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: Interesse og forståelse for regnskap og videreutvikling av prosesser God systemforståelse og tilnærming til nye systemer Bachelorutdannelse innenfor økonomi eller regnskap 1 - 3 års relevant erfaring Evner å se løsninger og motiveres av resultater som skapes Ønsker en variert og utfordrende hverdag God i Excel samt evne til å bli dyktig i Power BI (Elkem tilrettelegger for god opplæring) Gode norsk og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig   Vi ser etter deg som har egenskaper som: strukturert, selvstendig, lærevillig, nøyaktig, fleksibel, serviceinnstilt og med gode samarbeidsevner Dette er en unik stilling for deg som vil bli god i regnskap, samt lære regnskapsprosesser i et globalt industrikonsern. Det er gode utviklingsmuligheter i Elkem for den rette personen.
25.10.2020 Oslo
Vil du vera med på laget i vår framtidsretta industribedrift? Stillinga høyrer til elektroområdet i vår teknisk avdeling. Elektroanlegga omfattar 12 fordelingsanlegg med 34 transformatorar frå 45 - 0,5 MVA med spenningsnivå på 132, 12, 0,4 og 0,23 kV. I tillegg er det fordelingsanlegg innan 230 VAC, 400 VAC og 220 VDC, samt prosesstyreanlegg innan dei ulike prosessavsnitta. Årsforbruk er om lag 400 GWh. Dei viktigste arbeidsoppgåvene vil vera: Dagleg vedlikehald innan tildelt ansvarsområde, herunder deltaking i faste morgonmøter Deltaking i prosjekt- og forbetringsarbeid Forebyggande vedlikehald EBS / 5S (Lean) Deltaking i heimevaktordning Ynskjelege kvalifikasjonar: Fagbrev innan relevant elektrofag Erfaring frå arbeid med prosessanlegg og databaserte styringsanlegg Erfaring med bruk av PC som oppfølgingssystem Yrkesbevis for traverskran Førarkort kl. B Gode HMS haldningar og aktivt fylgje gjeldande prosedyrar og rutinar Initiativrik og engasjert Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både munnleg og skriftleg. Stillinga rapporterer til vedlikehaldsleiar elektro. Bedrifta hjelper til med å skaffe bustad
30.10.2020 Kvam
Som HMS-sjef på Elkem Rana vil du lede og utvikle HMS-arbeidet ved verket. Du vil være ansvarlig for å følge opp at HMS-arbeidet drives innenfor offentlige og bedriftsinterne krav når det gjelder helse, indre og ytre miljø, samt sikkerhet. Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i Elkem. Elkem har en målsetting om null skader på egne og leverandørers ansatte, og arbeider systematisk med å redusere antall skader og negativ helse- og miljøpåvirkning. Elkem Rana jobber målbevisst for å ta nye steg innenfor HMS. HMS sjef skal lede og utvikle det forebyggende HMS-arbeidet i hele virksomheten slik at:   Elkem Rana forblir en solid bedrift uten fare for liv, helse og miljø. HMS er en levende og integrert del i hele virksomheten på lik linje med øvrige driftsoppgaver. HMS-arbeidet ved Elkem Rana drives i henhold til Elkem sitt forretningssystem (EBS) samt de grunnleggende verdiene i Elkem som grunnlag for et godt samarbeid mellom alle ansatte ved Elkem Rana. HMS-sjefen skal kunne undervise i og veilede grunnleggende HMS-opplæring og trening. Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Minimum 3 års ledererfaring innen relevant virksomhet Evne til å skape gode team gjennom å samarbeide, veilede, utvikle og motivere medarbeiderne Høyere utdanning på universitet/høyskolenivå Gode kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk Relevant ledererfaring fra HMS arbeid kan kompensere for manglende formalkompetanse Stillingen rapporterer til Verksdirektør Elkem Rana
30.10.2020 Rana
Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i Elkem. Elkem har en målsetting om null skader på egne og leverandørers ansatte, og arbeider systematisk med å redusere antall skader og negativ helse- og miljøpåvirkning. Elkem Salten er i en drivende utvikling. Smelteverket har nå bygget om sin tredje og siste ovn til en ny lavutslipps ovn innenfor NOx, det bygges også et energigjenvinningsanlegg som skal gjenvinne ca. 300 GWh, og vi jobber målbevisst på mange områder både innenfor indre miljø og ytre miljø for å ta nye steg innenfor HMS. Vår innkjøpssjef nærmer seg nå sin velfortjente pensjonisttilværelse, så nå søker Elkem Salten sin nye innkjøpssjef. Vi søker en innkjøpssjef som kan lede og utvikle innkjøpsfunksjonen slik at Elkem Salten møter sine operative og strategiske mål. Innkjøpssjefen har et overordnet ansvar for alt innkjøp på verket bortsett fra råvarer som håndteres av et sentralt team i divisjonen. Innkjøpssjefen skal være involvert i hele innkjøpsprosessen og har ansvaret for gjennomføringen av kontraktsforhandlingene ved verket. De viktigste arbeidsoppgavene vil være: Gjennomføre innkjøpsstrategiske prosesser herunder leverandøranalyser, forespørsler, tilbudsevaluering, forhandlinger, avtaleinngåelse, leverandøroppfølging og -utvikling. Ansvar for driftsinnkjøp og prosjektinnkjøp. Utvikling og effektivisering av innkjøpsfunksjonen. Forvalte og utvikle våre leverandører i samarbeid med eget verk og de andre verkene i divisjonen. Sikre at innkjøp gjøres via Elkems lokale avtaler og konsernets rammeavtaler. Samarbeid med Konserninnkjøp, delta i konsernets kategori-team, forbedringsprosjekter m.m. Aktiv deltagelse i virksomhetens forbedringsprosjekter, herunder identifisering av kategoriinnsparinger og målinger.  Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Relevant høyere utdanning og ledelseserfaring. At du er teknisk nysgjerrig. Bred og variert erfaring fra innkjøpsarbeid og komfortabel med kontraktsarbeid. God kommersiell forståelse og er en pådriver for innkjøpsprosesser. Forhandlingsvant. Resultatorientert og målrettet med en evne til å lede og motivere de rundt deg. Stor arbeidskapasitet og evne til å beherske flere oppgaver samtidig. Gode formuleringsevner både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Er du klar til å lede Elkem Saltens innkjøpsavdeling? Da håper vi du søker på stillingen! Har du spørsmål angående stillingen, kontakt Økonomisjef Lasse Jensen : lasse.jensen@elkem.no / 90500995
08.11.2020 Sørfold
Elkem Salten er lokalisert i naturskjønne Sørfold kommune, i kommunesenteret Straumen. Straumen ligger 15 km fra Fauske og ca 70 km fra Bodø. De fleste av våre ansatte er bosatte i Sørfold eller Fauske, og begge disse kommunene har muligheter for et aktivt friluftsliv i fantastisk natur, med spektakulære fjell og flotte fjorder. Elkem Salten er i en drivende utvikling. Smelteverket har nå bygget om sin tredje og siste ovn til en ny lavutslipps ovn innenfor NOx, det bygges også et energigjenvinningsanlegg som skal gjenvinne ca. 300 GWh, og vi jobber målbevisst på mange områder både innenfor indre miljø og ytre miljø for å ta nye steg innenfor HMS. Vi søker nå etter Industrimekaniker. De viktigste hovedoppgaver vil være: Vedlikehold av maskiner og driftsutstyr over hele verket. Det gjelder i stor grad planlegging og gjennomføring av forebyggende vedlikehold, men også reparasjon og utbedring av utstyr. Bruk av vedlikeholdssystem som arbeidsverktøy. Deltagelse i forbedringsarbeid og prosjekter. Delta i mekanisk avdelings vaktordning. Mekanikere ved Elkem Salten har områdeansvar innen spesifikke fagfelt. For alle stillinger i Elkem er det strenge krav til presisjon og etterlevelse av HMS-krav. Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Relevant fagbrev. Kjennskap til industrivirksomhet en fordel. Førerkort klasse B er et krav. Truck, varmearbeider og traverskran sertifikat en fordel. Må kunne kommunisere på norsk eller annet skandinavisk språk. Personlige egenskaper: Du er lagspiller, samtidig som du har evnen til å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø. Du er fleksibel og pålitelig. Resultatorientertog systematisk, har god kommunikasjonsevne og positiv innstilling. Elkem setter sikkerhet og presisjon i høysetet, vi forventer at du gjør det samme. Vi tilbyr: En interresant stilling i et godt arbeidsmiljø, med varierte og spennende arbeidsoppgaver. Elkem Salten har stor fokus på utvikling av internkompetanse. Gode lønns- og arbeidsvilkår, pensjonsordning. Har du spørsmål til stillingen, kontakt Teknisk sjef: Kenneth Strømsnes: 995 63 256, kenneth.stromsnes@elkem.no Teknisk sjef Kenneth Strømsnes: 995 63 256, kenneth.stromsnes@elkem.no
08.11.2020 Sørfold
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Trainee

Elkems tekniske traineeprogram

Antall traineer :
4

Trainee

Lærlingordninger

Lærlinger i Elkem

Antall lærlinger :
8 (flere)

Rekrutteringskalender

  • OKT 25
    2020
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Filmer

Fakta om Elkem

Adresse

Elkem AS
Postboks 334, Skøyen
NO-0213 Oslo