JM Norge AS

(Bygg / Anlegg / Entreprenør)

Kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere er avgjørende for vår fremgang! I JM Norge er det mange forskjellige yrker både innen produksjon, prosjektutvikling og i vår stab.

 Vil du være med på å bygge morgendagens boligområder, da er JM Norge rett sted for deg. Vi har gode utviklingsmuligheter og spennende utfordringer som venter på deg!

 Hus du trives i, er i bunn og grunn det vår virksomhet handler om. Uansett om det handler om å bygge boliger eller utvikle boligområder. Fornøyde kunder er vårt hovedmål, og det oppnår vi gjennom lagspill og engasjerte medarbeidere.

JM Norge en av Norges største og mest anerkjente boligutviklere. I Europa er vi en del av det børsnoterte svenske boligselskapet JM AB, som er Nordens ledende aktør på feltet.

Velkommen til JM Norge!

Les mer om JM Norge AS
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
201-500
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:27.09.2018
Arbeidssted :Oslo
Video
Se flere videoer fra JM Norge AS

Bli kjent med JM Norge AS

 • Hva gjør JM unikt?
  "Noe som skiller JM fra andre selskaper i vår bransje er at vi jobber så strukturert med å stadig forbedre oss, og at vi har både en kultur og en selskapsstruktur for å gjøre det."
  Martin Asp Administrerende direktør
 • Sikkerhet først!
  "I JM jobbar vi säkert, eller inte alls!"
  Johan Skoglund Konserndirektør
,,
JM er en spennende arbeidsplass for medarbeidere som ønsker å arbeide tverrfaglig og ukonvensjonelt
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:14.10.2018
Arbeidssted :Bærum

Ledige stillinger hos JM Norge AS

egion Oslo har mange spennende prosjekter på trappene og har behov for flere dyktige medarbeidere som kan bli med på realiseringen av disse.   Vi søker etter en høyt motivert prosjektsjef som vil inngå i et team med erfarne medarbeidere.     Arbeidsoppgaver og ansvar: Skape en prosjektorganisasjon.   Planlegge og lede det daglige arbeidet, samt følge opp de ulike delprosessene i prosjektet.   Sikre at prosjektorganisasjonen, myndigheter og kunder oppdateres med nødvendig informasjon for prosjektet.   Utforme og drive prosjektene med hensyn til fremdrift, god økonomi, fornøyde kunder og tilfredse medarbeidere.   Levere prognose og kostnadsoppfølgning, samt rapportere status for prosjektene.   Arbeide i tråd med vårt virksomhetssystem.   Etterleve SHA-regler, samt JMs etiske retningslinjer, adferdsregler og kjerneverdier.   Kontinuerlig utvikle og overføre erfaringer innenfor arbeidsområdet.     Kvalifikasjoner og kunnskaper:   Utdanning som ingeniør, sivilingeniør eller arealplanlegger/eiendomsutvikler.   Annen relevant erfaring fra bygg- eller eiendomsbransjen kan også være interessant.   Du har minst fem års erfaring, gjerne med nyproduksjon av boliger.   Erfaring med ledelse innen prosjektering eller produksjon er en forutsetning for å lykkes i rollen.   Erfaring med styring i delte entrepriser er en fordel.   Du har solide kunnskaper innen SHA, prosjektøkonomi, byggeforskriftene, plan- og bygningsloven, samt prosjektledelse.     Egenskaper:   Du må kunne ta eierskap til våre kjerneverdier; langsiktighet, engasjement, kvalitet, stilfølelse, lydhørhet og pålitelighet. Videre besitter du gode lederegenskaper, kommunikasjonsferdigheter og engasjement. Du er selvgående og tar eierskap til utvikling av prosjektportefølje. Struktur er en del av din hverdag. Du har et godt øye både for detaljer og helhet i prosjektgjennomføringen.     Vi tilbyr:  En utfordrende og ansvarsfull rolle i et meget spennende boligutviklingsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer.   Utviklingsmuligheter innen eiendomsutvikling og kommersiell prosjektledelse.   Fleksibel arbeidstid.   Konkurransedyktige lønnsvilkår.   Gode pensjons- og forsikringsordninger.   Firmaleilighet og andre velferdsaktiviteter.   Arbeidssted på hovedkontoret på Lysaker.
27.09.2018 Oslo
Har du interesse for bygg og boligutvikling, og har erfaring som controller? På vegne av JM søker vi etter en regionscontroller med ansvar for region Vest. Som controller vil du i samarbeid med regiondirektør ha ansvar for all økonomisk styring, rapportering, controlling og internkontroll av alle prosjekter. Du vil følge opp og analysere strategier og forretningsplaner, og fungere som en sparringspartner for regiondirektør. Du vil jobbe tett med de andre regioncontrollerne, og vil være med i regionens ledergruppe.Stillingen rapporterer til regiondirektør. Fast arbeidssted er på Lilleaker i Oslo, men reising til regionens kontorer i Bergen, Stavanger og Trondheim må påregnes.   Nøkkelleveranser/ansvar:  Oppfølging og vurdering av risiko- og mulighetsanalyser for prosjekter  Analyse og oppfølgning av byggerettsporteføljen    Støtte regionen ved investeringer og salg av tomter    Støtte og assistere prosjektene med mva.-spørsmål, skatt og andre økonomiske problemstillinger  Medvirke til utarbeidelse og oppfølging av regionens strategi- og forretningsplaner   Operativ rapportering , herunder være ansvarlig for at prognoser og resultater til prosjekter, faste regionale kostnader og eiendomsforvaltning   Bidra i interne prosjekter og funksjoner som er felles for konsernet, i samråd med regiondirektør   Støtte og assistere prosjektene med spørsmål relatert til mva og andre økonomiske problemstillinger  Utvikle og følge opp regionens økonomiske prosesser og rutiner.    Kvalitetssikring av kalkyler og interne beslutningsdokumenter Ad hoc oppgaver   Kvalifikasjoner:  Høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis siviløkonom eller tilsvarende    Minimum 3 års relevant erfaring   Erfaring fra prosjektrelatert virksomhet er ønskelig    Gode kunnskaper innen mva og skatt     God system og IT- kompetanse     Personlig egenskaper:  Vi ser etter en selvdreven person med gode kommunikasjonsevner. Du er fleksibel, proaktiv, og nøyaktig, og evner å bidra med din fagekspertise og ha fokus på bunnlinje gjennom en systematisk tilnærming. Du er er god på analyser og vurderinger, og evner å gjennomføre oppgaver du iverksetter eller blir tildelt ved å levere kvalitet til avtalt tid. Det er en fordel om du har interesse for bygg og boligutvikling i kombinasjon med organisasjonsforståelse.    Vi tilbyr: Vi tilbyr deg å bli med på en spennende reise, der rett person kan være med i oppbygningen av JMs virksomhet i Trondheim og Stavanger. Du vil få en sentral rolle i regionen, der din kompetanse vil bli etterspurt og verdsatt. JM tilbyr konkurransedyktige betingelser, god pensjonsordning, helseforsikring, fleksitid, et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø, samt flotte lokaler sentralt på Lysaker.
28.09.2018 Bærum
I rollen som Ettermarkedssjef vil du anvende din kompetanse innen kundebehandling, kommunikasjon og byggeteknikk. Du vil være ansvarlig for å planlegge, koordinere og gjennomføre befaringer og utbedringer av reklamasjoner. Som ettermarkedsjef vil du også jobbe sammen med en serviceleder, og samarbeide/rapportere til avdelingsleder. Arbeidsstedet vil være prosjekter levert av JM Norge, region Syd, med kontortilhørighet i Tønsberg.      ARBEISDOPPGAVER Planlegge, tilrettelegge, samt lede utbedringsarbeidet av eventuelle reklamasjoner med hensyn til kundene, fremdrift, logistikk og økonomi.  Utarbeide skriftlig befaringsrapporter   Innkjøp av materiell og tjenester   Utføre mindre arbeider selv  Følge opp og evaluere utbedringsarbeidene  Lede ettermarkedsavdelingen med henblikk på å standardisere arbeidsmetodikk, rapportering og erfaringsoverføring.    KVALIFIKASJONER  Ingeniørutdannelse eller teknisk fagskole er ønskelig. Søkere med fagbrev/mesterbrev og relevant erfaring er også av interesse.  Du har fokus på SHA, HMS og kvalitet   Erfaring fra byggeprosjekter nybygg og/eller rehabilitering   Ønskelig med erfaring fra direkte kundekontakt   Du er punktlig, samvittighetsfull og trygg i ditt samarbeid med kunder, leverandører og kollegaer   Du har gode skriftlige- og muntlige kommunikasjonsevner   Du har en strukturert og ryddig arbeidsform, og er kostnadsbevisst   Grunnleggende IT-kunnskaper   Førerkort klasse B er et krav. Du må regne med å være mye på farten, og bør derfor være bosatt sentralt i Vestfold    VI TILBYR  En utfordrende og ansvarsfull rolle i et meget spennende boligutviklingsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer  Gode utviklingsmuligheter Fleksibel arbeidstid Konkurransedyktige lønnsvilkår Gode pensjons- og forsikringsordninger  Firmaleilighet og andre velferdsaktiviteter
07.10.2018 Tønsberg
Vi har mange spennende prosjekter som skal realiseres og ønsker derfor å styrke vårt prosjekteringsteam med en prosjekteringsleder.        Arbeidsoppgaver og ansvar:     Lede prosjekteringen fra forprosjekt og frem til ferdigattest.     Kontrahere og lede prosjekteringsgruppen.      Ansvar for å prosjektere kostnadseffektive byggeprosjekter innenfor JM-standard og levere prosjekteringsdokumentasjon med riktig kvalitet til riktig tid.       Opprette prosjekteringskalkyler og styre prosjekteringen iht. fastsatte rammer.    Sikre offentlige godkjenninger fra rammetillatelser til ferdigattester.     Ivareta rollen som SHA-koordinator for prosjektering, og sørge for at arbeidsmiljøansvar overholdes.        Kvalifikasjoner og kunnskap:     Utdannelse som sivilingeniør eller ingeniør innen byggfag.     Minimum 5 års relevant erfaring fra bygg- og/eller eiendomsbransjen.     God kjennskap til PBL, TEK og andre offentlige krav.     Meget gode kunnskaper om byggeteknikk.    God kunnskap om prosjekteringsbudsjett, tidsplan og oppfølging.     Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.     Erfaring fra prosjekteringsledelse på boligprosjekter er en fordel      Egenskaper:     Du har engasjement for utvikling og gjennomføring av større boligprosjekter.     Du er tydelig, strukturert og beslutningsdyktig.    Du er en positiv pådriver som tar initiativ til forbedring og utvikling.    Du er analytisk og detaljfokusert samtidig som du evner å se helheten.     Du trives i en ledende/koordinerende rolle.        Vi tilbyr:     En utfordrende og ansvarsfull rolle i et meget spennende boligutviklingsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer.     Gode utviklingsmuligheter     Fleksibel arbeidstid.     Konkurransedyktige lønnsvilkår.     Gode pensjons- og forsikringsordninger.     Firmaleilighet og andre velferdsaktiviteter.     Arbeidssted på hovedkontoret på Lysaker.    
14.10.2018 Bærum

Traineeprogram

Trainee i JM

Vårt toårige traineeprogram består av til sammen fem blokker: to blokker innenfor produksjon, en blokk innenfor prosjektering, en blokk innenfor prosjektledelse inkludert marked og salg, samt en blokk innenfor virksomhetsutvikling eller sentralt innkjøp. Programmet er både praktisk og teoretisk innrettet. Etter hver blokk samles alle traineene til en felles teoriuke med fokus på lederskap og personlig utvikling. I løpet av programmet vil du i minst en av blokkene bli utplassert i en annen region i Norge eller Sverige. I løpet av de praktiske delene i programmet vil du få en egen veileder, og selvfølgelig får du også støtte av hyggelige og hjelpsomme kollegaer. JMs traineeprogram skal bidra til å sikre vårt langsiktige ledelsesbehov, og målet i løpet av to år er å gi våre traineer de beste forutsetninger for å kunne fortsette sin karriere innen JM. Har du spørsmål om JMs traineeprogram, er du velkommen til å ta kontakt med programansvarlig: Liss Heidi R. Heiberg, E-post: liss.heidi.heiberg@jm.no Tlf: +47 932 99 700 Les også vår traineeblogg her!

Lærlinger

Lærling i JM

Både på kort og lang sikt er målet vårt å påvirke ungdom til å velge en fremtid i bygg- og anleggsbransjen generelt og JM spesielt. Lærlingeordningen fornyer vår kompetanse og sikrer oss kontinuerlig tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Som lærling hos oss er du sikret en grundig gjennomarbeidet utviklingsprosess frem til fagarbeider! Vår målsetning er til enhver tid å ha minst 10 % lærlinger blant våre fagarbeidere. Vi tar inn lærlinger til forskaling/betong faget og tømrerfaget. Lærlingeordningen er en fortsettelse på utdanningen etter skolen for å få fagbrev. Lærlingen skal utføre alle momenter innen arbeidsfeltet, og arbeidsgiver er ansvarlig for oppfølgingen. En lærling er ansatt og har lønn.

Rekrutteringskalender

 • SEP 27
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 28
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

JM bygger både boliger og karrierer. Her forteller Johan Skoglund, konsernsjef og adm. dir. i JM, om muligheter og utfordringer ved å jobbe hos oss.
JM Norge en av Norges største og mest anerkjente boligleverandører. I Europa er vi en del av det børsnoterte svenske boligselskapet JM AB, som er Nordens ledende aktør på feltet. Hus du trives i, er i bunn og grunn det vår virksomhet handler om. Uansett om det handler om å bygge eller utvikle boliger og boligområder. Derfor har JM en åpen organisasjon, gode utviklingsmuligheter og spennende utfordringer. Hos oss er det lett å bli sett og bli vist interesse.

Adresse

JM Norge AS
Mustads vei 1
0283 Oslo