Statkraft

(Olje / Gass / Energi / Kraft)

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3800 ansatte i mer enn 20 land

 

Vi er opptatt av deg som student, som nyutdannet og som erfaren, rekrutterer årlig til våre sommerjobber, tverrfaglige sommerprosjekt og traineestillinger i Statkrafts internasjonale traineeprogram. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har ambisjoner om å skape muligheter for Statkraft og som ønsker en spennende karriereutvikling i et innovativt og internasjonalt konsern med høy etisk standard. 

Visjon

I en verden med store klimautfordringer er Statkrafts kjerneprodukt mer etterspurt og verdifullt enn noen gang. Behovet for ren energi skaper betydelige vekstmuligheter. Statkraft har en unik posisjon for å ta del i denne veksten, og vil utvikle fornybar energi på en måte som støtter en positiv samfunnsutvikling.

Ambisjonen for Statkraft er å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi. Dette skal gjøres ved å utnytte konsernets konkurransefortrinn og kjernekompetanse.

Les mer om Statkraft
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:31.12.2017
Arbeidssted :Trondheim
Video
Se flere videoer fra Statkraft

Bli kjent med Statkraft

Menneskene i Statkraft

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:31.12.2017
Arbeidssted :Trondheim

Ledige stillinger hos Statkraft

Statkraft Energi region Nord-Norge og Sør-Amerika har ansvaret for produksjon, drift og vedlikehold ved Statkrafts produksjonsanlegg i Nord-Norge, samt landene Peru, Chile og Brasil i Sør-Amerika. Den norske regionen omfatter 20 kraftverk med en samlet produksjon på ca 12,5 TWh/år. Regionsadministrasjonen ligger i Narvik. Region Nord-Norge og Sør-Amerika har for tiden 282 fast ansatte medarbeidere .   Med utgangspunkt i Narvik som oppmøtested, er arbeidsområdet Region Nord-Norge. Tidsavgrensede oppdrag og reisevirksomhet på tvers av Statkrafts andre anlegg og lokasjoner må også påregnes.   Din rolle: Regionens fagspesialist og støttefunksjon innenfor HMS-faget, samt tilhørende verktøy Aktivt bidra til økt forståelse og engasjement på HMS i organisasjonen Analysere regionens HMS-resultat, definere og implementere forbedringstiltak sammen med driftsenhetene Implementere og opprettholde kvalitet på styrende dokument Ansvarlig for tilstrekkelig og effektiv støtte til våre enheter i Sør-Amerika Statkrafts felles hovedressurs på kjemikaliehåndtering Bidra for øvrig i HMS-utvikling og -leveranser på forretningsområde-/konsernnivå   Din profil: Utdanning på bachelor- eller masternivå innen HMS Analytisk, strukturert og jobber systematisk og effektivt med løsninger  Evne til å initiere og fullføre oppgaver i henhold til organisasjonens behov Oppnår positive endringer og resultat gjennom egen integritet og atferd Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk   Statkraft tilbyr:  Faglig og personlig utvikling i et spennende selskap Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
17.12.2017 Narvik
Fosen Vind is realizing Europe’s largest onshore wind power project, a 1000 MW project in Central-Norway, comprising six onshore wind farms. Construction commenced in 2016 and commissioning will be completed in 2020. Statkraft is responsible for project execution on behalf of Fosen Vind. The joint venture is owned by the Norwegian utilities TrønderEnergi and Statkraft, and the European investor consortium Nordic Wind Power. As the construction activity intensifies, Statkraft is looking for experienced Site Managers to join our project teams. The roles are based at the construction sites of Geitfjellet in Snillfjord municipality and Harbaksfjellet and Kvenndalsfjellet in Åfjord municipality (Sør-Trøndelag county). The main task as Site Manager is to manage and follow up on the contractors’ work to ensure that progress, cost, quality and HSE performance is according to contracts. The Site Manager shall coordinate the interfaces and activities between different contractors on site in order to complete the project according to plan. The Site manager is also responsible for planning and managing Statkraft’s own resources on site, and for managing the relationship to neighbors, land owners, local authorities and the local community. The Role As Site Manager, you will be Statkraft’s main responsible at site, and act as the Project Manager’s representative. Responsibilities include: Day to day management, control and co-ordination of all work at site. Ensure that the health and safety requirements are adhered to and promote a safe work culture with the goal of zero injuries. Work proactively with close follow-up of contractors to ensure that all works are completed within the approved budget, time schedule and specified quality. Ensure resource planning and management of Statkraft’s site organization. Communicate with the rest of the project organizationregarding all relevant tasks and actions to reach the project goals. Ensure that technical clarifications and design decisions are concluded in a timely manner. Co-ordinate the work operations between contractors and suppliers as well as ensure necessary communication and co-operation between parties involved. Act as a local ambassador for Statkraft and the Project and manage relationships with authorities, neighbors, land owners and other local stakeholders. Support the Project Manager in reporting and updating of budget and project plans. Ensure that the Project’s procedures and requirements are adhered to. Make sure that all deviations are corrected and initiate corrective actions to avoid reoccurrence as well as to register the non-conformances in the Project’s non-conformity log. Making local inspections of all work performed at site. Follow up all work and all results to check if they are in accordance with requirements. Follow up that all planned inspections are performed, including making spot checks. Your profile 10+ years of experience from managing large, complex construction sites, preferably within wind power or large infrastructure projects. M.Sc. in civil engineering or similar. Experience may compensate for lack of academic qualifications. Excellent leadership and interpersonal skills. Confidence, skills and ability to successfully manage contractors on site. Embrace Statkraft values; High focus on HSE, high integrity and ethical standard Languages: able to communicate fluently in both English and a Scandinavian language. For questions, please contact Project Manager Gustaf Nissen (Geitfjellet), Project Manager Thomas Nyman (Harbaksfjellet and Kvenndalsfjellet) or HR Manager Bjørn Lidsheim with questions. We are recruiting for three (3) positions simultaneously and would like to get in touch with candidates who are flexible and familiar with site based construction assignments. Statkraft will assist with relocation to the Trøndelag and Fosen area. Start-up Q1/Q2 2018. Duration of assignment is aligned to construction completion of each wind farm - expected to be approximately three years. Statkraft offers competitive terms and conditions.
17.12.2017 Trondheim
Helse og Sikkerhetskoordinator (H&S koordinator) Fosen Vind DA bygger Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW. Anleggsarbeidene startet i april 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020. Vindparkene bygges på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa. Med sine 1000 MW er prosjektets omfang større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året. Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW. Fosen Vind-utbyggingen omfatter vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 250 MW). Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA. Rollen som H&S-koordinator innebærer å kontrollere og føre tilsyn med kontraktørenes H&S planer og arbeid. Rollen vil koordinere og tilrettelegge mellom ulike aktører på og i tilknytning til anleggsområdet for å sikre at virksomheten kan drives i tråd med Statkrafts høye forventninger til helse og sikkerhet. Rollen vil ha ansvar for å påse at Statkrafts forpliktelser knyttet til sikkert arbeid på og i tilknytning til anleggsområdet overholdes.   Det stilles krav til erfaring fra tilsvarende arbeid. Byggherren er SHA koordinator og H&S-koordinatoren er en vesentlig funksjon i Byggherrens organisasjon for å sikre at SHA og H&S ivaretas på bygge- og anleggsplassen. Den stedlige H&S-koordinatoren skal fungere som rådgiver og støtte med SHA og H&S arbeidet og skal hjelpe byggeledelse med å koordinere og implementere prosjektets aktiviteter i hht H&S programmet på bygge- og anleggsplassen i samarbeid med utbyggingens sentrale H&S ledelse. H&S-koordinatorens hovedoppgaver er å: Være Statkrafts H&S ansvarlige på bygge- og anleggsplassen og sikre at filosofien for helse, miljø og sikkerhet med tilhørende krav blir fulgt. Representere Byggherrens SHA-koordinator på bygge- og anleggsplassen samt være prosjektleders stedlige H&S-representant i forbindelse med arbeider på bygge- og anleggsplassen. Bistå Byggherren med å oppdatere SHA planen på grunn av endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Følge opp risikoforhold i SHA planen og påse at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen. Påse at det avgjøres hvilken av virksomhetene ved prosjektet som er Hovedbedrift. Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene samt gjøre prosjektlederen oppmerksom på forhold som kan hindre eller vanskeliggjøre dette. Påse at arbeidsgivere informerer arbeidstakerne og verneombudene om alle tiltak som skal treffes om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen. Se til at arbeidsgiver følger opp at kravene om forebyggende tiltak jf. BHF § 9 gjennomføres. Sørge for at det føres oversiktslister over alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen. Ha oversikt over alle relevante interne og eksterne H&S/SHA krav for gjennomføring av arbeidene på bygge- og anleggsplassen og påse at kravene identifiseres og følges. Kvalitetssikre alle HMS avvik og observasjoner som rapporteres av entreprenører i et prosjektspesifikk eRoom samt være ansvarlig for videre rapportering inn i Statkrafts hendelse rapporteringssystem.  Delta i granskning av ulykker eller H&S hendelser om så kreves. Bistå byggherren med utarbeidelse av prosjektets beredskapsplan for bygge- og anleggsplassen og sikre at det er etablert overbroing fra entreprenørens beredskapsplaner for de arbeidene som utføres. Bistå i planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser. Føre stedlig tilsyn med at alt arbeid på bygge- og anleggsplassen utføres i henhold til prosjektets H&S prosedyrer og krav. Sikre at HMS behandles på koordineringsmøter, samordningsmøter og bygge møter. Delta på vernerunder, HMS revisjoner/inspeksjoner, «management safety walks», «tool box talks» og Sikker Jobb Analyser (SJA). Samarbeide og være i dialog med prosjektets MTA Koordinator, transportentreprenører, myndigheter og andre aktører som er av betydning for H&S/SHA Koordinere entreprenørers arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø samt sørge for nødvendig kommunikasjon og samarbeid mellom involverte aktører. Virke for et positivt H&S samarbeidsklima med- og mellom entreprenører på bygge- og anleggsplassen. Din profil: Universitets/ høyskoleutdannelse med H&S spesialkompetanse innenfor relevante fagfelt   God kjennskap til norsk H&S lovgivning / Internkontrollforskriften/Byggherreforskriften Resultatbevisst, strukturert og med gode samarbeidsevner. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk i tillegg til norsk/ skandinavisk språk 5-10 års erfaring fra operativ HMS ledelse fra energiproduksjon, Erfaring fra H&S ledelse på byggeplass i store byggeprosjekter inkludert oppfølging av entreprenører. Vi ønsker å besette tre tilsvarende roller og er interessert i å komme i kontakt med aktuelle kandidater til alle rollene. Oppstart av byggearbeidene på Geitfjellet ligger først i løypa, med Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet følgende like etter. Vi vil gjerne komme i kontakt med folk som er fleksible i forhold til arbeidssted og er godt kjent med anleggsvirksomhet.  Statkraft vil legge til rette for pendling eller flytting til området. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser. Oppdraget er tidsbegrenset (midlertidig ansettelse) og vil utløpe samtidig med ferdigstillelse av byggearbeidene.
31.12.2017 Trondheim

Traineeprogram

Internasjonalt trainee program
Antall traineer : 9
Fagarbeider-trainee
Antall traineer : 1 (flere)

Internship

Sommerprosjekt
Antall interns : (Varierer)

Lærlinger

Lærlinger
Antall lærlinger : 10 (Flere)

Rekrutteringskalender

  • DES 17
    2017
    4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
  • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Europas største produsent av fornybar energi

Presentasjon av Statkrafts visjon
Vannkraft er kilden til 99 % av all kraftproduksjon i Norge
Vindkraft er en evig fornybar kilde til ren energi
Fjernvarme og engergigjenvinning
As part of Statkraft’s summer project 2017, 6 students got 8 weeks to create a new, digital tool, supporting power traders in their daily work. And so they did, using machine learning, big data, artificial intelligence and automatization.
Hvorfor skal vi bry oss om smarte rene byer?
Statkraft Summer Project 2016
Hvorfor ble Tone med på vårt sommerprosjekt i 2015?
Hva handler smarte og rene byer om?
Visste du at miljøvennlig energi fra vind, vann og sol utfyller hverandre helt perfekt?
Slik kan vi få et utslippsfritt samfunn. orge og resten av Europa skal gradvis slutte å bruke fossil energi. Vannkraft har allerede ført oss godt på vei, men vi kan bruke enda mer av den rene energien enn vi gjør i dag.

Fakta om Statkraft

Adresse

Postadresse:
Postboks 200 Lilleaker 
0216 Oslo

Artikler fra Statkraft