<  
>  

Jobbmuligheter som Internship / praksisplass: Jus

Statkraft
Jobbmuligheter som Internship / praksisplass: Jus
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Internship / praksisplass: Jus. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Statkraft.
Relaterte stillingsannonser - Internship / praksisplass: Jus
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Statkraft
logo
Operativ leder for avdeling Distribusjon, Trondheim
Beskrivelse av bedriftenStatkraft er Europas største leverandør av fornybar energi, og har virksomhet over hele verden innen energiproduksjon og distribusjon. Statkraft har gjort ren energi mulig i over et århundre. Det er det vi tilbyr. 125 års ekspertise uten sidestykke med å forsyne verden med det den trenger mest. I kampen mot klimaendringer ser vi ikke fornybar energi som en del av løsningen - vi mener det er løsningen.Statkrafts fjernvarmevirksomhet har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982 og har i dag 130 medarbeidere i Norge og Sverige. Fjernvarmeanlegget på Heimdal er det største industrianlegget i Trondheim. Enheten har ansvaret for 11 produksjonsanlegg og distribusjon av fjernvarme og fjernkjøling i mer enn 25 mil med fjernvarmenett i Trondheim. Fjernvarmeproduksjonen er i dag 750 GWh/år. Produksjonen skjer med forskjellige energikilder, hvorav spillvarme fra forbrenning av ca. 220 000 tonn avfall/år er den største. Vi har ca. 20.000 kunder tilknyttet vårt fjernvarmesystem i Trondheim.Jobb-beskrivelseStatkraft sin fjernvarmevirksomhet i Trondheim utvider teamet med en operativ leder med ansvar for videreutvikling, forbedring og vedlikehold av vårt distribusjonssystem av fjernvarme, fra våre 11 produksjonssentraler og ut til våre kunder.Optimalisering av vårt distribusjonssystem og anleggene til våre kunder er viktige prosesser for at vi skal kunne levere fremtidens energiløsninger og nå våre miljømål. Som leder av denne enheten må trives i en variabel arbeidshverdag og være en aktiv bidragsyter til kontinuerlig forbedring. Du må ha gode samarbeidsegenskaper da mye av dine leveranser skjer i tett samarbeid med andre avdelinger i organisasjonen.Stillingen rapporterer til Fjernvarmesjefen i Trondheim. Du vil bli en del av et kompetent lederteam for operativ enhet Trondheim, hvor hovedoppgaven er å drifte og vedlikeholde anleggene som leverer ca. 1/3 av oppvarmingen til Trondheim by.KvalifikasjonerDin Profil:Høyskole-/universitetsutdanning, eller tilsvarende kompetanse innen f.eks. Prosess- og/eller varmeteknikk, automasjon og VVS/byggetekniske fagRelevant erfaring med drift og vedlikehold av prosess-/varmetekniske anlegg og/eller rådgivende ingeniørvirksomhet er en fordelFordel om du har ledererfaring og erfaring med leverandører, utbyggere og kundegrensesnittLiker å jobbe målrettet med praktisk problemløsning, forbedringsarbeid og innehar gode samarbeidsevnerEvner å jobbe strukturert etter definerte mål og motivere ansatte til å nå disse måleneBeherske norsk og engelsk muntlig og skriftligSøker må ha sertifikat for personbil. Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier; kompetent, ansvarlig og nyskapende.Ytterligere informasjonHva vi tilbyr:En karriere hos Statkraft er en karriere fylt med mening - noe som betyr at hver ansatt kan bidra til å gjøre en reell forskjell for planeten, samfunnet og fremtiden. Sammen jobber vi for å lede overgangen til fornybar energi. Da trenger vi folk som kan tenke nytt og vil gjøre en forskjell. Det er nøkkelen til det grønne skiftet.Læringsmuligheter på ulike nivåer i organisasjonenSjansen til å utvikle din karriere sammen med et globalt nettverk av eksperter, ledere og spesialister fra forskjellige land og kulturerMuligheten til å jobbe et sted med stolthet, og å være i stand til å si "Mitt arbeid utgjør en forskjell"En arbeidskultur som legger vekt på utvikling av den enkelte, og tilbyr fleksible arbeids løsninger for balanse mellom arbeid og privatlivEt godt arbeidsmiljø med fokus på læring og trivselKonkurransedyktige betingelser og gode velferdsordningerStatkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Søkeren må være kvalifisert for sikkerhetsklarering og autorisasjon.Søknadsfrist: 31. august 2022 Adresse: Trondheim
Frist 31.08.2022
Les mer
Kontaktpersoner
HR Advisor, Corporate HR
Les mer om muligheter hos Statkraft
logo
Internasjonalt trainee program
Bli trainee i Statkraft og vær med på å utvikle morgendagens energiløsninger. Vi gir deg fast stilling og markedsbasert lønn, og forventer at du er en av de beste på ditt område. Som trainee i Statkraft vil du bli kjent med hele Statkraft’s organisasjon, virksomhet og strategi. Vi tilbyr faste stillinger som trainee i et av selskapets stabs- eller forretningsområder, og et skreddersydd rotasjonsprogram legger til rette for din utvikling. Hvem ser vi etter? Du har utdanning på masternivå med gode resultater Du har gode språkkunnskaper Du ønsker en bratt læringskurve, kommuniserer godt og trives med et høyt arbeidstempo Du er engasjert, har stor arbeidsglede og ønsker å være med å utvikle Statkraft videre Du er fleksibel i forhold til oppgaver og mobilitet Hva inneholder programmet? Formålet med Statkrafts traineeprogram er å utvikle fageksperter innenfor våre satsningsområder, som også har et helhetsbilde over hele vår virksomhet og verdkjede Ettårig program med tre ulike jobbrotasjoner, hvorav minst en av dem i et annet land Fast tilsettelse i en avdeling, der man fortsetter i ny stilling etter fullført program Programmet skreddersys med utgangspunkt i trainee’ens bakgrunn og enhetens kompetansebehov Jevnlige kurs og fellessamlinger hvor traineegruppen møtes 
logo
Fagarbeider-trainee
Statkraft ønsker å være en ledende virksomhet i kompetanseutvikling av fagarbeidere i energibransjen. Traineeprogrammet for fagarbeidere er et viktig verktøy for å nå våre ambisjoner, og for å tiltrekke oss nye talenter. I dag er vedlikehold av våre kraftstasjoner mer enn bare «passiv mekking» på utstyr. Det er «optimal mekking», hvor nye begreper er innført og det tradisjonelle vedlikeholdet er utvidet til å ta i bruk nye planleggingsverktøy. I denne sammenhengen utfordres du som fagarbeider til å ta aktivt del i løpende tilstandsvurderinger, noe som krever større kunnskap om komponenter og vedlikeholdsteori. Fast ansettelse Som fagarbeider-trainee i Statkraft blir du fast ansatt i en av våre kraftverksgrupper, hvor du vil fortsette å arbeide etter at programmet er fullført. Perioden som trainee går over 2 år, og i løpet av denne perioden får du teoretisk opplæring ved siden av praktisk arbeidserfaring. Praksisdelen består av deltakelse i løpende drift og prosjekter i egen eller andre kraftverksgrupper, eller sammen med firmaer som gjør oppdrag for Statkraft. Et eksempel på slikt arbeid er byggingen av ny stator i Svartisen kraftverk i Nordland, hvor traineene gjorde det meste av jobben med blikkpakken. Flere teoriemner Teoridelen er tilknyttet Høyskolen i Narvik, som gjennomfører 7 teoriemner knyttet til relasjonsteori og fagteori som er spesialdesignet for Statkrafts virksomhet. Programmet er også utvidet med teknisk engelsk. Denne teoridelen gir deg i tillegg til verdifull kunnskap også 30 studiepoeng. Gjennom programmet får du økt kunnskap om vedlikehold, organisasjon og ledelse, prosjektorganisering, nettdrift, produksjonsplanlegging, vern og maskinteknikk, før du  igjen tiltrer stillingen i kraftverksgruppen. Utover det rent faglige fokuserer vi også på din personlige kompetanseutvikling, og vi ser at programmet bidrar til at trainee’ene blir tryggere og bedre rustet til det arbeidet de går tilbake til. Programmet gir deg også en økt helhetsforståelse for Statkrafts virksomhet og hvordan vi er organisert.  
logo
Statkrafts sommerprosjekt
Statkrafts sommerprosjekt er en spennende utfordring. Du får jobbe med viktige problemstillinger, samtidig som du blir kjent med Statkraft som en fremtidig arbeidsgiver. Prosjektet er tverrfaglig, og er rettet mot studenter fra og med tredje studieår. Deltagerne jobber i team, med veileder fra Statkraft og profesjonell oppfølging. Avslutningsvis skal studentene presentere arbeidet for Statkrafts konsernledelse. Varigheten av prosjektet er cirka ni uker, normalt med oppstart i midten av juni. Deltakerne blir betalt i henhold til en fast lønn for student internshipstillinger. Inntaket til Statkrafts sommerprosjekt lyses ut i egen stillingsannonse hvert år.  
logo
Lærlinger
Lærlinger utgjør en betydelig del av arbeidskraften i Statkraft. Vi har faktisk som mål at hele 5-10% av fagarbeiderne skal være lærlinger.Vi er på utkikk etter deg som har Vg2 innenfor elektrofag, teknikk og industriell produksjon. Lærlingplasser finnes over hele landet.    Hva kan du forvente? Praktisk erfaring som en del av Statkrafts daglige virksomhet Du får en faglig ansvarlig som skal følge deg i hele din tid som lærling, og som er ansvarlig for å sikre at lærlingtiden din følger en oppsatt fagplan Du får en fadder Gode betingelser Mulighet for fast jobb etter lærlingtiden Kvalifikasjoner og motivasjon ligger til grunn for opptak som lærling i Statkraft. Det kreves et godt teoretisk grunnlag. Personlige egenskaper er viktige, og vi vektlegger at lærlingene er ansvarsbevisste og omgjengelige. Bli energioperatør Du kan bli ekspert på kraftverk! Energioperatørfaget ble til på initiativ fra bransjen, og er direkte knyttet til drift og vedlikehold av kraftverk. Faget er ment som et supplement til de mer tradisjonelle fagene som energimontør og industrimekaniker. Statkraft samarbeider med Troms Fagprøvesenter og Sogndal Vidaregåande skule om etterutdanning til energioperatørfaget. Fagarbeidere som har et elektrorelatert fagbrev fra før tilbys en ettårig videreutdanning, og medarbeidere med andre typer fagbrev, eller ufaglærte, får et toårig opplegg
Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3400 ansatte i 16 land.

 

Vi er opptatt av deg som student, som nyutdannet og som erfaren, rekrutterer årlig til våre sommerjobber, tverrfaglige sommerprosjekt og traineestillinger i Statkrafts internasjonale traineeprogram. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har ambisjoner om å skape muligheter for Statkraft og som ønsker en spennende karriereutvikling i et innovativt og internasjonalt konsern med høy etisk standard. 

Visjon

I en verden med store klimautfordringer er Statkrafts kjerneprodukt mer etterspurt og verdifullt enn noen gang. Behovet for ren energi skaper betydelige vekstmuligheter. Statkraft har en unik posisjon for å ta del i denne veksten, og vil utvikle fornybar energi på en måte som støtter en positiv samfunnsutvikling.

Ambisjonen for Statkraft er å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi. Dette skal gjøres ved å utnytte konsernets konkurransefortrinn og kjernekompetanse.