Utenriksdepartementet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt, for å sikre vår frihet, trygghet og velstand. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass m.v.

Les mer
Fakta om Utenriksdepartementet
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
Vi ser etter
Ledig Stilling
24.11.2019
Oslo

Ledige stillinger hos Utenriksdepartementet

Jobb med verden!Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.Om stillingenStillingen som enhetsleder/underdirektør i Oversettelsesenheten er ledig fra 1. desember 2019. Dette er en operativ lederstilling, dvs. at du må regne med å bruke ca. 50 prosent av tiden på oversettelse fra engelsk til norsk og språkvask/redigering av norske tekster, ved siden av de administrative oppgavene.Oversettelsesenheten (OVE) er en del av Utenrikstjenestens kompetansesenter (UKS) i Avdelingen for kompetanse og ressurser. Enheten består av seks oversettere til engelsk og én oversetter til norsk (både bokmål og nynorsk) i tillegg til enhetslederen. Noen av disse jobber deltid.OVE leverer oversettelse og språkvask/redigering av et bredt spekter av tekster innen Utenriksdepartementets arbeidsområder (f. eks. politikk, internasjonale forhold, folkerett, bistand, juss, økonomi, kultur), både til departementet og til Statsministerens kontor. Enheten utfører oversettelse til og fra norsk internt, og setter ut oppdrag til og fra en del andre språk til eksterne leverandører. I OVE stilles det store krav til språklig kvalitet og nøyaktighet.Ansvars- og arbeidsområderFaglig og administrativ ledelse av enhetenPersonalansvar for enheten, inkludert ansvar for et godt arbeidsmiljøOversettelse fra engelsk til bokmål, ev. også nynorskSpråklig bearbeiding av norske tekster (språkvask/redigering)KvalifikasjonerMå ha høyere utdanning tilsvarende minimum cand.mag./bachelorMå ha norsk som morsmålMå ha gode skriveferdigheter og sikker stilsans i norskMå ha flere års erfaring med oversettelse fra engelsk til norskMå ha erfaring med oversettelsesverktøy og gode IKT-ferdigheterMå ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne på engelskBør ha erfaring med personalledelse og arbeidsgiverrollenØnskelig med oversettelseserfaring innenfor UDs arbeidsområder (se over)Ønskelig med kjennskap til traktat- og konvensjonsspråkPersonlige egenskaperDet kreves gode leder- og samarbeidsegenskaper. Søkere vil bli vurdert med utgangspunkt i utenrikstjenestens ledermål; herunder evne til relasjons-, endrings-, mål- og resultatorientering samt evne til å skape et godt arbeidsmiljø basert på mangfold og likeverd. Helt konkret vil søkeres lederferdigheter bli vurdert bl.a. ut i fra evne og vilje til å bidra til strategisk tenkning, prioritere mellom oppgaver, nå mål gjennom andre, dele informasjon, delegere og involvere, være åpen for andres syn, uttrykke tydelige forventninger og gi klare tilbakemeldinger.For stillingen vektlegges også:Kontaktskapende evnerEffektivitet - også under tidspressNøyaktighet og analytisk evnerEvne til å holde overblikk og veksle mellom administrative og faglige oppgaverAndre forholdEn kort beskrivelse av oversettelseserfaring og 1-2 eksempler på utført oversettelsesarbeid (med kildetekst) vedlegges søknaden. Aktuelle søkere vil bli bedt om å utføre en prøveoversettelse.Vilkår/betingelserStillingen avlønnes som underdirektør (stillingskode 1217) med bruttolønn pr. år fra kr 679-000-765 100 (lønnstrinn 73-78) jf. Hovedtariffavtalene i staten.Søker må være norsk statsborger.Ansettelse i stillingen forutsetter gyldig sikkerhetserklæring på nivå hemmelig (H) på tiltredelsestidspunktet.KontaktinformasjonAvdelingsdirektør Gry Rabe Henriksen, Utenrikstjenestens kompetansesenter, tlf. 23 95 05 84, gry.rabe.henriksen@mfa.noUnderdirektør Caroline Bond, Oversettelsesenheten, tlf. 23 95 13 43, caroline.bond@mfa.noSeniorrådgiver Øyvind Starheim (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Enhet for rekruttering og forflytning, tlf. 23 95 02 04, oyvind.starheim@mfa.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
24.11.2019 Oslo
Jobb med verden!Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.Om stillingenOversettelsesenheten har en ledig stilling (100 prosent) som oversetter fra norsk til engelsk fra 1. januar 2020.Du vil inngå i et team på seks oversettere til engelsk (hvorav noen jobber deltid). Enheten har i tillegg én norsk oversetter (bokmål og nynorsk) og en enhetsleder med norsk oversettelseskompetanse (er for tiden kunngjort ledig).Oversettelsesenheten (OVE) er en del av Utenrikstjenestens kompetansesenter (UKS) i Avdelingen for kompetanse og ressurser.OVE leverer oversettelse og språkvask/redigering av et bredt spekter av tekster innen Utenriksdepartementets arbeidsområder (f. eks. politikk, internasjonale forhold, folkerett, bistand, juss, økonomi, kultur) både til departementet og til Statsministerens kontor. En god del av arbeidet i denne stillingen er språkvask/redigering av engelske tekster, for eksempel politiske taler. I OVE stilles det store krav til språklig kvalitet og nøyaktighet.Ansvars- og arbeidsområderOversettelse fra norsk til engelskSpråklig bearbeiding av engelske tekster (språkvask/redigering)KvalifikasjonerMå ha høyere utdanning tilsvarende minimum cand.mag./bachelorMå ha engelsk som morsmålMå ha gode skriveferdigheter og sikker stilsans i engelskMå ha oversettelseserfaring fra norsk til engelskMå ha god språkforståelse på norsk og god kjennskap til norske forholdØnskelig med oversettelseserfaring innenfor UDs arbeidsområder (se over)Ønskelig med erfaring med oversettelsesverktøy og gode IKT-ferdigheterPersonlige egenskaperSamarbeidsvillig og bidra til god lagåndFleksibel og serviceinnstiltEffektiv - også under tidspressNøyaktig og analytiskAndre forholdEn kort beskrivelse av oversettelseserfaring og 1-2 eksempler på utført oversettelsesarbeid (med kildetekst) vedlegges søknaden. Aktuelle søkere vil bli bedt om å utføre en prøveoversettelse.Vilkår/betingelserStillingen avlønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1436/1364) med bruttolønn pr. år fra NOK 496 100 - 691 400 (lønnstrinn 56-74) jf. Hovedtariffavtalene i staten.Ansettelse i stillingen forutsetter gyldig sikkerhetserklæring på nivå konfidensielt (K) på tiltredelsestidspunktet.KontaktinformasjonAvdelingsdirektør Gry Rabe Henriksen, Utenrikstjenestens kompetansesenter, tlf. 23 95 05 84, gry.rabe.henriksen@mfa.noUnderdirektør Caroline Bond, Oversettelsesenheten, tlf. 23 95 13 43, caroline.bond@mfa.noSeniorrådgiver Siren Namtvedt (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Enhet for rekruttering og forflytning, tlf. 23 95 02 06, Siren.Namtvedt@mfa.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
24.11.2019 Oslo
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Aspirantkurset

Aspirantopplæringen foregår over tre år, hvorav to år i departementet og ett år ved første utenriksstasjon.   Dagens ordning er som følger: Drøyt tre ukers introduksjonskurs   Ti måneder praksisperiode ved fagavdeling    Seks måneder kurs    Fem måneder praksisperiode ved en annen fagavdeling    Tolv måneder praksis ved utenriksstasjon   Introduksjonskurset tar sikte på å gi de nye aspirantene en kort innføring i tjenestens forskjellige arbeidsoppgaver i tillegg til en grunnleggende forståelse av hvordan man arbeider i departementet. Kurset inneholder også en lederutviklingsdel.   Praksisperiodene er delt opp i to bolker slik at aspiranten skal få erfaring fra to ulike saksfelter i departementet. Aspirantene tas ut av arbeidet ved fagkontoret for språkundervisning og andre samlinger. Tjenestegjøringen skjer hovedsakelig i Utenriksdepartementet, men aspiranter har også tjenestegjort ved enkelte ambassader, i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), i Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), Innovasjon Norge, i Stortingets internasjonale sekretariat og ved Statsministerens kontor (SMK).   Kurset gir en innføring i norsk utenrikspolitikk, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv. Det undervises også i praktiske ferdigheter knyttet til virksomheten ved en utenriksstasjon. Kurset er lokalisert i Utenriks-departementet, men det må påregnes en del reisevirksomhet under kurshalvåret. Aspirantene er i stor grad selv med på å utforme kursets innhold, og en rekke toppledere i statsforvaltningen og næringslivet gir forelesninger. Språkundervisning blir tillagt stor vekt under kurshalvåret, så vel som i praksisperiodene.   Etter to år i Oslo innplasseres aspirantene det tredje året ved en av Norges 103 utenriksstasjoner. Man kan i utgangspunktet ikke regne med innplassering på sentrale/større vestlige stasjoner på første stasjon, men Utenriksdepartementet forsøker å ta hensyn til den enkeltes prioriteringer samt familiesituasjon. Aspirantene meddeles hvilken stasjon de er tildelt mot slutten av tredje semester, eller drøyt et halvt år før utestasjonering. Etter ett års tjeneste ved utenriksstasjon som attaché blir aspirantene beskikket som faste flyttepliktige tjenestemenn dersom Utenriksdepartementet er tilfreds med aspirantenes arbeid. Man fortsetter normalt ved samme utenriksstasjon i to år til. Deretter flytter man videre til en annen utenriksstasjon for en ny treårsperiode før man returnerer til Oslo og Utenriksdepartementet. De som blir tatt opp til aspirantkurset må derfor påregne seks år i utlandet  i løpet av de åtte første årene. Etter dette veksler man mellom hjemme- og utetjeneste, og man kan selv i større grad styre når man arbeider hjemme og når man arbeider ute. Det understrekes likevel at man er tjenestemann i en flyttepliktig etat. Dette betyr at departementet har en formell rett til å beordre tjenestemannen til tjenestegjøring når og hvor departementet måtte ønske.
Antall traineer
15 (ca. 15 aspiranter hvert år)
Sted
Utlandet, Oslo

Internship

Studentpraktikantordningen

Mange ambassader og delegasjoner tilbyr spennende opphold som studentpraktikant (internship). Dette er en ordning for norske studenter som ønsker å tilbringe et halvår ved en utenriksstasjon i løpet av studietiden. Oppgavene vil variere og kan omfatte informasjons- og kulturarbeid, tilrettelegging ved besøk og arrangementer, samt bistå i politiske/økonomiske analyser og oppfølging av utviklingssamarbeid mm. Dette konkretiseres i den enkelte utlysning. Nedenfor finner du også mer informasjon om de betingelser som gjelder for studentpraktikantordningen. Du kan også gjøre deg kjent med virksomheten ved de ulike stasjonene gjennom Norgesportalen: www.norway.info.Les mer om betingelsene for denne ordningen her.
Antall interns
100 (varierer)
Sted
Oslo

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere