<  
>  

Forsvarsbygg

Bygg / Anlegg / Entreprenør, Eiendom / Eiendomsmegling, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov.

BYGGET FOR DIN UTVIKLING

Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg. Vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, men er ikke en del av Forsvarets militære organisasjon. Forsvaret er vår største og viktigste kunde, men vi  har også kunder i andre offentlige markeder. Forsvarsbygg har en samlet bemanning på ca. 1400 årsverk.

Vi jobber med et bredt spekter av spennende og viktige oppgaver. Vi driver for eksempel nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, samt at vi er byggherre og ansvarlig for planlegging og bygging av ny kampflybase i Norge. Vi har derfor høy aktivitet på rekrutteringsfronten og etterspør ulik kompetanse. 

Fakta om Forsvarsbygg
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Etablert år
NN
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!

Ledige stillinger hos Forsvarsbygg

Vi skal se til at Forsvaret har det de trenger av eiendom, bygg og anlegg i fred, krise og krig.
10.12.2023 Målselv
Forsvarsbygg er den største statlige eiendomsforvalter av kulturhistoriske bygninger og anlegg, og har bygget opp en kulturminneavdeling med 15 rådgivere
14.12.2023
Forsvarssektoren skal verne om norsk suverenitet, territoriell integritet, vårt demokratiske styresett og vår handlefrihet. Norges allierte nasjoner er et vesentlig bidrag
15.12.2023
Vi skal se til at Forsvaret har det de trenger av eiendom, bygg og anlegg i fred, krise og krig.
17.12.2023
Vil du være medarbeider i et av Norges største fagmiljøer på anskaffelser? Vi søker vi etter kontraktsrådgivere til enheten for
08.01.2024
Jobbmuligheter i Forsvarsbygg
Jobbmuligheter i Forsvarsbygg

ALDRI FERDIG UTLÆRT

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. Forsvarsbygg har et sterkt tverrfaglig miljø med mange muligheter til å bygge karriere. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere, og tilbyr tilrettelagt opplæring med muligheter for kurs og betalt etterutdanning.

Hos oss får du jobbe med samfunnsaktuelle temaer og vi tilstreber å gi våre ansatte faglige utfordringer. Vi har høyt arbeidstempo, men vi tror også at våre ansatte yter mer hvis de har balanse mellom jobb og fritid.

Stillinger lyses ut på vår hjemmeside: Forsvarsbygg.no/jobb

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede


Vi streber etter å være et helhetlig mangfold av mennesker og kompetanse. Forsvarsbygg er en ingeniørtung bedrift, men vi har også mange ansatte med annen spennende bakgrunn. Her jobber alt fra arkitekter til jordskiftekandidater, biologer, akustikere og eiendomsmeglere. Vi har også dyktige jurister, statsvitere, økonomer og ansatte med utdanning fra Forsvaret.

Prosjektledelse
Vår virksomhet er utpreget prosjektbasert. Det er ofte snakk om store komplekse prosjekter med utfordringer innen teknologi, økonomi og ledelse. I jobben som prosjektleder får du mulighet til å delta i alle deler av prosessen fra idé til ferdig produkt.

Miljørådgivning
Forsvarsbygg tar miljøet på alvor. Vår ambisjon er å utvikle og tilby miljøriktige og framtidsrettede løsninger. Vi har ansatte med miljøfaglig bakgrunn som jobber på områdene støy- og luftforurensing, grunn- og vannforurensing, naturforvaltning og HMS.

Økonomi og marked
Forsvarsbygg er en moderne forretningsfokusert eiendomsforvalter med fokus på service, kompetanse og konkurransedyktighet. Økonomer hos oss jobber med alt fra controlling og økonomisk analyse til strategisk oppfølging av vår eiendomsportefølje.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Bli kjent med Forsvarsbygg
Bli kjent med Forsvarsbygg
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Ansatte forteller
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Møtt lederne
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Artikler
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Bilder

Rekrutteringskalender

  • DES 10
    2023
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
  • DES 14
    2023
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Adresse

Forsvarsbygg
Postboks 405 Sentrum
0103 oslo