<  
>  

Aspirantkurset

UDs aspirantkurs er et treårig trainee-program med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Stillingstype
Antall traineer
15 (ca. 15 aspiranter hvert år)
Sted
Utdanningsnivå
Mastergrad eller høyere
Erfaringsnivå
0-1 år arbeidserfaring
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om aspirantopplæringen

Aspirantopplæringen foregår over tre år, hvorav to år i departementet og ett år ved første utenriksstasjon.  

Dagens ordning er som følger:

• Tre ukers introduksjonskurs  
• Ti måneder praksisperiode ved fagavdeling   
• Seks måneder kurs   
• Fem måneder praksisperiode i fagavdeling   
• Tolv måneder praksis ved utenriksstasjon  

Det tas forbehold om eventuelle endringer i nåværende opplæringsmodell.

Introduksjonskurset tar sikte på å gi de nye aspirantene en kort innføring i tjenestens forskjellige arbeidsoppgaver i tillegg til en grunnleggende forståelse av hvordan man arbeider i departementet. Kurset inneholder også en lederutviklingsdel.

Praksisperiodene er delt opp i to bolker, slik at aspiranten skal få erfaring fra ulike saksfelt i departementet. Aspirantene tas ut av arbeidet ved fagkontoret for språkundervisning og andre samlinger. Tjenestegjøringen skjer hovedsakelig i Utenriksdepartementet, men aspiranter kan også tjenestegjøre ved enkelte ambassader, i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Innovasjon Norge, i Stortingets internasjonale sekretariat og ved Statsministerens kontor (SMK).

Aspirantkurset gir en innføring i norsk utenrikspolitikk, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv. Det undervises også i praktiske ferdigheter knyttet til virksomheten ved en utenriksstasjon. Kurset er lokalisert i Utenriksdepartementet, men det må påregnes en del reisevirksomhet under kurshalvåret. Aspirantene er i stor grad selv med på å utforme kursets innhold, og en rekke toppledere i statsforvaltningen og næringslivet gir forelesninger. Språkundervisning blir tillagt stor vekt under kurshalvåret, så vel som i praksisperiodene.

Etter to år i Oslo innplasseres aspirantene det tredje året ved en av Norges 99 utenriksstasjoner. Man kan i utgangspunktet ikke regne med innplassering på sentrale/større vestlige stasjoner på første stasjon, men Utenriksdepartementet forsøker å ta hensyn til den enkeltes preferanser samt familiesituasjon. Aspirantene meddeles hvilken stasjon de vil bli innplassert ved i oppstarten av tredje semester (august), dvs. om lag ett år før første utestasjonering. Etter ett års tjeneste ved utenriksstasjon blir aspirantene faste ansatte tjenestemenn forutsatt at Utenriksdepartementet vurderer arbeidsutførelse og personlig egnethet som tilfredsstillende. Man fortsetter normalt ved samme utenriksstasjon i ytterligere to år.

Deretter forventes det at man søker seg direkte videre til en annen utenriksstasjon for en ny treårsperiode før man returnerer til Utenriksdepartementet i Oslo. De som blir tatt opp som aspirant må derfor påregne totalt seks år i utlandet i løpet av de første åtte årene. Etter dette veksler man mellom hjemme- og utetjeneste, og kan i større grad selv påvirke når man ønsker å arbeide i departementet/ved en utenriksstasjon. Det understrekes likevel at man er ansatt i en flyttepliktig etat. Dette betyr at departementet har en lovfestet rett til å beordre tjenestemannen til tjenestegjøring når og hvor departementet måtte ønske.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med traineeprogram
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Utenriksdepartementet
U
Rådgiver/seniorrådgiver
Jobb med verden!Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.Om stillingenUtenriksdepartementets IKT-seksjon har ansvar for å drifte IKT-løsningene for departementet og alle norske utenriksstasjoner. IKT-seksjonen har 47 årsverk fordelt på fire enheter: IKT-Servicedesk, IKT-plattform og applikasjoner, IKT-nettverk og sikkerhet samt IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger. Totalt har seksjonen ansvar for om lag 3 500 brukere på opp mot 100 forskjellige lokasjoner i verden.IKT-Servicedesk har hovedansvar for IKT-seksjonens dialog med sluttbruker og tilbyr brukerstøtte til alle ansatte hjemme og på utenriksstasjoner for de tjenestene som IKT-seksjonen tilbyr og har ansvar for prosessledelse for ITIL prosesser. Vi søker deg som har serviceinnstilling og liker å bruke din tekniske ekspertise på å hjelpe andre. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Det er besluttet å innføre felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet i et framtidig nytt regjeringskvartal. Det betyr at i løpet av de nærmeste årene vil IKT bli en del av den nye totalleverandøren av digitale tjenester til departementsfellesskapet, inkludert dagens utenriksstasjoner. Inntil dette er på plass, fortsetter IKT-seksjon å levere sikker og stabil drift for Utenriksdepartementet med tilhørende utenriksstasjoner samt videreutvikle våre tjenester og skyplattform. Stillingen har spennende oppgaver i overgangen mellom dagens løsninger og store utviklingsmuligheter i fremover.Ansvars- og arbeidsområderMottak av henvendelser fra sluttbrukere på telefon, web, e-post og ved personlig oppmøteKategorisering, analyse og løsning av henvendelser i 1. og 2. linjeIKT brukerstøtte for IKT basis infrastruktur, standardapplikasjoner, bestillingsapplikasjoner og fagapplikasjoner Utføre tjenester ved bruk av IKT-utstyr i møterom og rom med videokonferanseutstyr o.l. KvalifikasjonerBør ha relevant IKT utdannelse på høyskolenivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.Bør ha gode kunnskaper om bruk og oppsett av mobil, nettbrett, klient inkludert HW og MS Windows 10/11, MS Office, printer, scanner, AD/Exchange, VPN løsninger, Citrix-løsninger, helpdesk-løsninger, skytjenesterFordel med innsikt i løsninger for registrering av biometrisk dataFordel med brukerstøtte på applikasjoner som Websak, SharepointErfaring fra IKT brukerstøtte i et større miljø og bruk av helpdesk-løsninger vektleggesKunnskaper om ITIL rammeverk vektlegges Personlige egenskaperServiceinnstillingGod evne til å kommunisere med brukereEvne til å håndtere mange forskjellige oppgaverGode samarbeidsevnerBidra positivt til arbeidsmiljøet Evne til å håndtere og prioritere mange samtidige og forskjellige arbeidsoppgaverAndre forholdDersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette her.Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.Vilkår/betingelserVi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby en interessant, utfordrende og variert IKT-jobb i et trivelig og aktivt miljø i utvikling. Hos oss får du også:mulighet til videreutvikling og kompetanseutviklingfleksible arbeidstidsordninger og sommertiddeltakelse i bakvaktsordningplassering i Oslomulighet for trening i arbeidstidengode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasseStillingen avlønnes som rådgiver (stillingskode 1436) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) med bruttolønn pr. år fra kr 657 300 - 870 900 (tilsvarende ltr. 67-80) jf. Hovedtariffavtalene i staten. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå "HEMMELIG" (H). Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.KontaktinformasjonUnderdirektør Henrik Malvik, mobil: 92027599, henrik.malvik@mfa.noAvdelingsdirektør Terje Ruud-Røhne, mobil: 90162168, Terje.Ruud-Rohne@mfa.noSeniorrådgiver Siren Namtvedt (om rekrutteringsprosessen), Rekrutteringsenheten, mobil: 41560594, siren.namtvedt@mfa.no
Frist 16.10.2023
Les mer
U
Rådgiver/seniorrådgiver - integrasjonsansvarlig
Jobb med verden!Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.Om stillingenBrenner du for automatisering, integrasjoner og effektivisering?Utenriksdepartementets IKT-seksjon har ansvar for å drifte IKT-løsningene for departementet og alle norske utenriksstasjoner. IKT-seksjonen i UD har 47 årsverk fordelt på fire enheter: IKT servicedesk, IKT plattform og applikasjoner, IKT nettverk og sikkerhet, samt IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger. Totalt har seksjonen ansvar for ca. 3 500 brukere på opp mot 100 forskjellige lokasjoner i verden.I enhet for IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger har vi seks medarbeidere og søker nå etter en ny dyktig kollega med kompetanse innen automatisering og integrasjoner.Enheten du vil bli en del av har det overordnet ansvaret for å ligge i forkant og tenke utvikling av departementets tekniske løsninger. Dine fremtidige kollegaer i enheten har kompetanse innen arkitektur, sikkerhet, risiko- og kritikalitetsvurderinger, identitet, integrasjoner, applikasjonsforvaltning, samt prosjekt- og testledelse.Det er besluttet å innføre felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet i et framtidig nytt regjeringskvartal. Det betyr at i løpet av de nærmeste årene vil IKT bli en del av den nye totalleverandøren av digitale tjenester til departementsfellesskapet, inkludert dagens utenriksstasjoner. Inntil dette er på plass, fortsetter IKT-seksjon å levere sikker og stabil drift for Utenriksdepartementet med tilhørende utenriksstasjoner samt videreutvikle våre tjenester og skyplattform. Stillingen har spennende oppgaver i overgangen mellom dagens løsninger og store utviklingsmuligheter i fremover.Ansvars- og arbeidsområderAnsvar for IAM-prosesserDesigne, implementere og vedlikeholde automatiserte prosesserOvervåke og optimalisere automatiserte prosesserStøtte opp rundt skyplattformenKvalifikasjonerNødvendige kvalifikasjoner:Relevant IKT utdannelse på høyskolenivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.Skripting i PowershellGode SQL kunnskaperGod skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelskØnskelige kvalifikasjonerHar erfaring med Public Cloud (enten Azure, AWS eller GCP)Kjenner til infrastrucutre as code (Bicep eller Terraform)Kan sette opp pipelines i Azure DevopsPersonlige egenskaperEntusiastisk og sterk interesse for teknologi og fagfeltetGode samarbeids-, kommunikasjons- og presentasjonsevnerSelvstendig og strukturert med stor gjennomføringsevneMetodisk og analytiskHa evne til å takle og prioritere mange samtidige arbeidsoppgaverAndre forholdDersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette her.Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.Vilkår/betingelserVi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby en interessant, utfordrende og variert IT-jobb i et trivelig og aktivt miljø i utvikling. Hos oss får du også:Mulighet til videreutvikling og kompetanseutviklingFleksible arbeidstidsordninger og sommertidPlassering i OsloMulighet for trening i arbeidstidenGode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasseStillingen avlønnes som rådgiver (stillingskode 1436) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) med bruttolønn pr. år fra kr 657 300 - 870 900 (tilsvarende ltr. 67-80) jf. Hovedtariffavtalene i staten. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå "HEMMELIG" (H). Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.KontaktinformasjonUnderdirektør Kristin Bjørgum Berg, mobil: 41633939, kristin.bjorgum.berg@mfa.noSeniorrådgiver Siren Namtvedt (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Rekrutteringsenheten, mobil: 41560594, siren.namtvedt@mfa.no
Frist 16.10.2023
Les mer
U
Rådgiver/seniorrådgiver - Cloud engineer
Jobb med verden!Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.Om stillingenVil du bli med oss på skyreisen?Utenriksdepartementets IKT-seksjon har ansvar for å drifte IKT-løsningene for departementet og alle norske utenriksstasjoner. IKT-seksjonen har 47 årsverk fordelt på fire enheter: IKT servicedesk, IKT plattform og applikasjoner, IKT nettverk og sikkerhet samt IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger. Totalt har seksjonen ansvar for om lag 3 500 brukere på opp mot 100 forskjellige lokasjoner i verden.I Enhet for IKT plattform og applikasjoner jobber det 18 kompetente medarbeidere. Vi ønsker nå å styrke teamet ytterligere og søker etter en dyktig medarbeider for å drifte og videreutvikle våre infrastrukturtjenester i Microsoft Azure. Vi ønsker deg velkommen til en spennende stilling i et dyktig fagmiljø der vi har ansvaret for sikring, kapasitetsplanlegging og daglig drift av UDs globale plattform. Driftsmiljøet består av om lag 650 servere, primært Windows-server samt om lag 3000 klienter fordelt i hele verden. I tillegg har vi i UD tatt i bruk store deler av M365 samt etablert infrastruktur-tjenester i Microsoft Azure. Vi utvider bruken fortløpende.Det er besluttet å innføre felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet i et framtidig nytt regjeringskvartal. Det betyr at i løpet av de nærmeste årene vil IKT bli en del av den nye totalleverandøren av digitale tjenester til departementsfellesskapet, inkludert dagens utenriksstasjoner. Inntil dette er på plass, fortsetter IKT-seksjon å levere sikker og stabil drift for Utenriksdepartementet med tilhørende utenriksstasjoner samt videreutvikle våre tjenester og skyplattform. Stillingen har spennende oppgaver i overgangen mellom dagens løsninger og store utviklingsmuligheter i fremover.Ansvars- og arbeidsområderI denne stillingen vil du få muligheten til å se fremover og bidra til at UD er forberedt på og tar i bruk ny funksjonalitet i Microsoft Azure. Stillingen vil være sentral i videreutvikling, administrasjon og etablering nye tjenester i Microsoft Azure. Videre vil du ha ansvaret for å: påse at plattformen følger gode standarder og rammeverk, bl.a. gjennom forvaltning i tråd med CAF (Cloud Adoption Framework) utarbeide og forvalte løsningsdokumentasjon, rutiner, policy og «best practices»  bidra med å videreutvikle UDs hybride infrastruktur  lede faggrupper og kommunisere løsninger for ledelse i og utenfor IKT-seksjonen bistå med utarbeidelse av kravspesifikasjon på nye løsninger gjennomføre og følge opp teknisk og funksjonell utvikling, testing og pilotering kommunisere endringer, oppdateringer og nye funksjoner delta og være pådriver i prosjekter og utrulling av nye løsninger planlegge og utføre driftsrutiner, inkludert feilretting og 3. linje support Reisevirksomhet til Norges utenriksstasjoner ved utrullinger og vedlikehold kan påregnes. KvalifikasjonerNødvendige kvalifikasjoner Relevant IKT utdannelse på høyskolenivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.  Dokumentert erfaring med implementering av tjenester i Microsoft Azure  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Ønskelige kvalifikasjoner Erfaring fra drift og forvaltning av større Microsoft miljøer i globale driftsmiljø God kunnskap om Azure AD (Microsoft Entra ID) Kjennskap til rammeverket ALZ (Azure Landing Zone) Kjennskap til PowerShell Relevante og dokumenterbare sertifiseringer innen ITIL og Microsoft Erfaringer med Azure Devops, automatisering og effektivisering av prosess og rutiner Personlige egenskaperEntusiastisk og sterk interesse for teknologi og fag God evne til å sette seg inn i ny teknologi Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Selvstendig og strukturert med stor gjennomføringsevne Metodisk og analytisk Evne til å takle mange samtidige arbeidsoppgaver Andre forholdDersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette her.Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.Vilkår/betingelserVi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby en interessant, utfordrende og variert IT-jobb i et trivelig og aktivt miljø i utvikling. Hos oss får du også:mulighet til videreutvikling og kompetanseutviklingfleksible arbeidstidsordninger og sommertidplassering i Oslomulighet for trening i arbeidstidengode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasseStillingen avlønnes som rådgiver (stillingskode 1436) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) med bruttolønn pr. år fra kr 657 300 - 870 900 (tilsvarende ltr. 67-80) jf. Hovedtariffavtalene i staten. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå "HEMMELIG" (H). Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.KontaktinformasjonUnderdirektør Anniken Jermstad, mobil: 47915588, anniken.jermstad@mfa.noSeniorrådgiver Siren Namtvedt (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Rekrutteringsenheten, mobil: 41560594, siren.namtvedt@mfa.no
Frist 16.10.2023
Les mer
U
Rådgiver/seniorrådgiver - sikkerhetsarkitekt
Jobb med verden!Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.Om stillingenVil du bli med på skyreisen? Vi søker etter deg som brenner for sikkerhet og arkitektur.  Utenriksdepartementets IKT-seksjon har ansvar for å drifte IKT-løsningene for departementet og alle norske utenriksstasjoner. IKT-seksjonen har 47 årsverk fordelt på fire enheter: IKT servicedesk, IKT plattform og applikasjoner, IKT nettverk og sikkerhet, samt IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger. Totalt har seksjonen ansvar for om lag 3 500 brukere på opp mot 100 forskjellige lokasjoner i verden.I enhet for IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger har vi seks medarbeidere og søker nå etter en ny dyktig kollega med kompetanse innen informasjonssikkerhet og sikkerhetsarkitektur.Enheten du vil bli en del av har det overordnet ansvaret for å ligge i forkant og tenke utvikling av departementets tekniske løsninger. Dine fremtidige kollegaer i enheten har kompetanse innen arkitektur, sikkerhet, risiko- og kritikalitetsvurderinger, identitet, integrasjoner, applikasjonsforvaltning, samt prosjekt- og testledelse.Det er besluttet å innføre felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet i et framtidig nytt regjeringskvartal. Det betyr at i løpet av de nærmeste årene vil IKT bli en del av den nye totalleverandøren av digitale tjenester til departementsfellesskapet, inkludert dagens utenriksstasjoner. Inntil dette er på plass, fortsetter IKT-seksjon å levere sikker og stabil drift for Utenriksdepartementet med tilhørende utenriksstasjoner samt videreutvikle våre tjenester og skyplattform. Stillingen har spennende oppgaver i overgangen mellom dagens løsninger og store utviklingsmuligheter i fremover.Ansvars- og arbeidsområderEierskap til og ansvar for vedlikehold og utvikling av sikkerhetsrelaterte retningslinjer og rutiner i IKT-enhetenRevisjon av arkitekturprinsipper og sikkerhetskravArbeide med løsningsdesign og arkitekturVære ansvarlig for løsningsdesign av nye eller endrede tjenester med spesielt tanke på sikkerhetStille sikkerhetskrav i anskaffelser, prosjekter og utvikling av IKT-løsningerIverksette tiltak som hever sikkerhetsnivåetGjennomføre risikovurderinger og -analyserVeilede i kritikalitets- og verdivurderingsprosesserFast deltaker i Arkitektur og sikkerhetsrådetVære sparringspartner og bidra til kompetanseheving innenfor informasjonssikkerhetRådgivning og analyse innenfor fagfeltetKvalifikasjonerNødvendige kvalifikasjoner:Relevant IKT utdannelse på høyskolenivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.Må ha god kjennskap til sikkerhetsstandarder og kjennskap til personopplysningsloven og sikkerhetslovenGenerell infrastruktur-kompetanse på flere av områdene nettverk, server, lagring, klient, mobilitet og sikkerhetGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskØnskelige kvalifikasjoner:Erfaring fra drift av sikkerhetsløsninger som antivirus, brannmur, proxy, sårbarhetscanning, IDS, threat prevention løsninger mmErfaring fra større IT-miljø med fokus på sikkerhet og tilgjengelighetErfaring fra utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon og kontinuitetsplanleggingErfaring innen risikoanalyser og prosjektdeltakelseErfaring fra sikkerhet i skymiljøer som f. eks. Azure og hybridløsningerRelevante og dokumenterbare sertifiseringer innen ITIL og Microsoft-porteføljenDriftserfaring av større Microsoft-miljøer og erfaring fra globale driftsmiljøErfaring og kompetanse med anskaffelser og tekniske krav til systemer og løsningerOppdatert forståelse av IKT trusselbildetPersonlige egenskaperEntusiastisk og sterk interesse for teknologi og fagfeltetGode samarbeids-, kommunikasjons- og presentasjonsevnerSelvstendig og strukturert med stor gjennomføringsevneMetodisk og analytiskEvne til å takle og prioritere mange samtidige arbeidsoppgaverAndre forholdDersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette her.Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.Vilkår/betingelserVi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby en interessant, utfordrende og variert IT-jobb i et trivelig og aktivt miljø i utvikling. Hos oss får du også:mulighet til videreutvikling og kompetanseutviklingfleksible arbeidstidsordninger og sommertidplassering i Oslomulighet for trening i arbeidstidengode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasseStillingen avlønnes som rådgiver (stillingskode 1436) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) med bruttolønn pr. år fra kr 657 300 – 919 200 (tilsvarende ltr. 67-82) jf. Hovedtariffavtalene i staten. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå "HEMMELIG" (H). Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.KontaktinformasjonUnderdirektør Kristin Bjørgum Berg, mobil: 416 33 939, kristin.bjorgum.berg@mfa.noSeniorrådgiver Siren Namtvedt (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Rekrutteringsenheten, mobil: 41560594, siren.namtvedt@mfa.no
Frist 16.10.2023
Les mer
U
Rådgiver/seniorrådgiver - tjenesteansvarlig klient
Jobb med verden!Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.Om stillingenVil du jobbe med globale IKT-løsninger i norsk utenrikstjeneste?Utenriksdepartementets IKT-seksjon har ansvar for å drifte IKT-løsningene for departementet og alle norske utenriksstasjoner. IKT-seksjonen i UD har 47 årsverk fordelt på fire enheter: IKT servicedesk, IKT plattform og applikasjoner, IKT nettverk og sikkerhet, samt IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger. Totalt har seksjonen ansvar for ca. 3 500 brukere på opp mot 100 forskjellige lokasjoner i verden.I Enhet for IKT plattform og applikasjoner jobber det 18 dyktige medarbeidere. Vi ønsker nå å styrke teamet ytterligere med en dyktig medarbeider for å drifte og videreutvikle klientplattformen. Du vil få en spennende stilling i et dyktig fagmiljø, der vi har ansvaret for sikring, kapasitetsplanlegging og daglig drift av UDs globale plattform. Driftsmiljøet består av om lag 650 servere, primært Windows-server, samt om lag 3000 klienter fordelt i hele verden. Det benyttes i stor grad Microsoft-baserte løsninger både for OS, deployment, applikasjonsdistribusjon, e-post og databaser. I UD har vi tatt i bruk store deler av M365 samt etablert infrastruktur-tjenester i Microsoft Azure. Vi utvider bruken fortløpende. Det er besluttet å innføre felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet i et framtidig nytt regjeringskvartal. Det betyr at i løpet av de nærmeste årene vil IKT bli en del av den nye totalleverandøren av digitale tjenester til departementsfellesskapet, inkludert dagens utenriksstasjoner. Inntil dette er på plass, fortsetter IKT-seksjon å levere sikker og stabil drift for Utenriksdepartementet med tilhørende utenriksstasjoner samt videreutvikle våre tjenester og skyplattform. Stillingen har spennende oppgaver i overgangen mellom dagens løsninger og store utviklingsmuligheter i fremover.Ansvars- og arbeidsområderI denne stillingen vil du være tjenesteansvarlig for UDs primære arbeidsstasjonsklient, for tiden Windows 10 og en ny Windows 11 plattform. Du vil samtidig ha et helhetlig ansvar for det totale klientmiljøet og vil være sentral i arbeidet med å videreutvikle klientarkitekturen i UD. Du vil også bistå med drift og vedlikehold av MDM og sikkerhetsløsningen for mobiltelefoner.Øvrige ansvars- og arbeidsoppgaver:Innovasjon og videreutvikling av klient plattformen samt tilhørende tjenester og teknologiIdentifisere nye brukerbehov med ansvar for planlegging og gjennomføring av videreutvikling fra dagens løsningTilrettelegge og rulle ut programvare til klienter, som pr. i dag gjøres med Microsoft Endpoint Configuration Manager og Microsoft IntunePatch management av OS, drivere/firmware og tredjepart programvareTeste og godkjenne fornying av klienter og sørge for best mulige overvåkning og kontrollKontinuerlig følge opp at dokumentasjon og rutinebeskrivelser er tilfredsstillende og à jour med klienters livssyklusHa konfigurasjonsstyring av klienten med Microsoft Endpoint Manager – Intune og GPOLøse 3. linje incidentsBistå i problemhåndteringsprosessen for å finne underliggende årsak til at feil oppstårReisevirksomhet til Norges utenriksstasjoner ved utrullinger og vedlikehold kan påregnes.KvalifikasjonerNødvendige kvalifikasjonerHøyere relevant utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.Særlig god kompetanse innen Windows 10/11, Microsoft Endpoint Manager (MECM, SCCM, Intune, MDT)Erfaring med Azure AD og Conditional AccessErfaring med GPO administrasjon og hardening av klienterHelhetlig forståelse av hvordan IKT-tjenestene/systemene er bygget oppGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskØnskelige kvalifikasjonerRelevante dokumenterbare sertifiseringerErfaring fra globalt miljøKjennskap til Microsofts sikkerhetsprodukterGod kompetanse på relevant teknologi og arkitektur, metodikk og kvalitetssikringGod kompetanse på prosesser og prosedyrer som anvendes i rollenErfaring med PowerShellKompetanse og erfaring fra ITIL i praksisKunnskap om gjeldende arkitekturstrategi og retningslinjerErfaring fra prosjektarbeidPersonlige egenskaperEntusiastisk og sterk interesse for teknologi og fagGod evne til å sette seg inn i ny teknologiGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerSelvstendig og strukturert med stor gjennomføringsevneMetodisk og analytiskEvne til å takle mange samtidige arbeidsoppgaverAndre forholdDersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette her.Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.Vilkår/betingelserVi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby en interessant, utfordrende og variert IT-jobb i et trivelig og aktivt miljø i utvikling. Hos oss får du også:mulighet til videreutvikling og kompetanseutviklingfleksible arbeidstidsordninger og sommertidplassering i Oslomulighet for trening i arbeidstidengode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasseStillingen avlønnes som rådgiver (stillingskode 1436) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) med bruttolønn pr. år fra kr 657 300 - 870 900 (tilsvarende ltr. 67-80) jf. Hovedtariffavtalene i staten. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå "HEMMELIG" (H). Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.KontaktinformasjonUnderdirektør Anniken Jermstad, mobil: 47915588, anniken.jermstad@mfa.noSeniorrådgiver Siren Namtvedt (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Rekrutteringsenheten, mobil: 41560594, siren.namtvedt@mfa.no
Frist 16.10.2023
Les mer
U
Rådgiver/seniorrådgiver Microsoft 365
Jobb med verden!Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.Om stillingenVil du bli med på skyreisen? Vi søker etter deg som har lyst til å drifte og videreutvikle bruken av Microsoft 365 i utenrikstjenesten.Utenriksdepartementets IKT-seksjon har ansvar for å drifte IKT-løsningene for departementet og alle norske utenriksstasjoner. IKT-seksjonen i UD har 47 årsverk fordelt på fire enheter: IKT servicedesk, IKT plattform og applikasjoner, IKT nettverk og sikkerhet, samt IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger. Totalt har seksjonen ansvar for ca. 3 500 brukere på opp mot 100 forskjellige lokasjoner i verden.I enhet for IKT plattform og applikasjoner jobber det 18 dyktige medarbeidere. Vi ønsker nå å styrke teamet ytterligere ved å søke etter en dyktig medarbeider for å drifte og videreutvikle bruken av Microsoft 365. Vi ønsker deg velkommen til en spennende stilling i et dyktig fagmiljø der vi har ansvaret for sikring, kapasitetsplanlegging og daglig drift av UDs globale plattform. Driftsmiljøet består av om lag 650 servere, primært Windows-server, samt om lag 3000 klienter fordelt i hele verden. Det benyttes i stor grad Microsoft-baserte løsninger både for OS, deployment, applikasjonsdistribusjon, e-post og databaser. I UD har vi tatt i bruk store deler av M365 samt etablert infrastruktur-tjenester i Microsoft Azure. Vi utvider bruken fortløpende. Det er besluttet å innføre felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet i et framtidig nytt regjeringskvartal. Det betyr at i løpet av de nærmeste årene vil IKT bli en del av den nye totalleverandøren av digitale tjenester til departementsfellesskapet, inkludert dagens utenriksstasjoner. Inntil dette er på plass, fortsetter IKT-seksjon å levere sikker og stabil drift for Utenriksdepartementet med tilhørende utenriksstasjoner samt videreutvikle våre tjenester og skyplattform. Stillingen har spennende oppgaver i overgangen mellom dagens løsninger og store utviklingsmuligheter i fremover.Ansvars- og arbeidsområderI denne stillingen vil du få muligheten til å se fremover og bidra til at UD er forberedt på og tar i bruk ny funksjonalitet i Microsoft 365. Du vil også ha ansvar for helhetlig konfigurering, drift og videreutvikling av tjenestene våre i Microsoft 365. Stillingen innebærer også deltakelse i et tverrfaglig team, som skal drive arbeidet med hvordan bruke Microsoft 365 i UD.Videre vil du ha ansvaret for å:utarbeide og forvalte løsningsdokumentasjon, rutiner, policy og «best practices»bistå med utarbeidelse av kravspesifikasjon på nye løsningergjennomføre og følge opp teknisk og funksjonell utvikling, testing og piloteringkommunisere endringer, oppdateringer og nye funksjonerdelta og være pådriver i prosjekter og utrulling av nye løsningerplanlegge og utføre driftsrutiner, inkludert feilretting, 3. linje support og kontakt med brukereReisevirksomhet til Norges utenriksstasjoner ved utrullinger og vedlikehold kan påregnes.KvalifikasjonerNødvendige kvalifikasjonerRelevant IKT utdannelse på høyskolenivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.God kompetanse innen flere av områdene – Teams, SharePoint, OneDrive, Exchange, Active Directory, Azure ADErfaring med PowerShellGod skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelskØnskelige kvalifikasjonerErfaring fra drift og forvaltning av større Microsoft miljøer i globale driftsmiljøGod kunnskap om Office-porteføljen og hvordan disse integreres med SharePoint og SharePoint OnlineKjennskap til Microsoft Dynamics 365-portefølje Erfaring med M365 Security og Compliance-portalenRelevante og dokumenterbare sertifiseringer innen ITIL og MicrosoftErfaring med Azure Devops, automatisering og effektivisering av prosesser og rutinerErfaring med Azure AutomationErfaring med Power Platform (Power Automate og Power Apps)Personlige egenskaperEntusiastisk og sterk interesse for teknologi og fagfeltetGode samarbeids-, kommunikasjons- og presentasjonsevnerSelvstendig og strukturert med stor gjennomføringsevneMetodisk og analytiskEvne til å takle og prioritere mange samtidige arbeidsoppgaverAndre forholdDersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette her.Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.Vilkår/betingelserVi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby en interessant, utfordrende og variert IT-jobb i et trivelig og aktivt miljø i utvikling. Hos oss får du også:mulighet til videreutvikling og kompetanseutviklingfleksible arbeidstidsordninger og sommertidplassering i Oslomulighet for trening i arbeidstidengode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasseStillingen avlønnes som rådgiver (stillingskode 1436) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) med bruttolønn pr. år fra kr 657 300 - 870 900 (tilsvarende ltr. 67-80) jf. Hovedtariffavtalene i staten. Lønnsinnplassering og stillingskode vil bli vurdert ut fra kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå "HEMMELIG" (H). Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.KontaktinformasjonUnderdirektør Anniken Jermstad, mobil: 47915588, anniken.jermstad@mfa.noSeniorrådgiver Siren Namtvedt (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Rekrutteringsenheten, mobil: 41560594, siren.namtvedt@mfa.no
Frist 16.10.2023
Les mer
U
Seksjon for Analysestøtte og Kunnskapsforvaltning. Rådgiver/seniorrådgiver
Jobb med verden!Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter.Om stillingenVi søker nå etter en teamleder som har engasjement for både teknologi og mennesker.Teamlederen skal bygge opp og videreutvikle utenrikstjenestens produktteam for relasjonshåndtering ved bruk av Dynamics 365. Teamet vil bestå av ressurser på tvers av tjenesten. Ansvars- og arbeidsområderSom teamleder vil dine arbeidsoppgaver blant annet være å:•    lede arbeidet med UDs innføring, bruk og forvaltning av Dynamics 365 i departementet og på  utenriksstasjonene.•    bygge et produktteam som skal ivareta utenrikstjenestens behov for et system for relasjonshåndtering .•    konkretisere (utarbeide brukerhistorier) og prioritere behov som blir innhentet av / spilt inn til teamet.•    ta eierskap til hvordan tjenesten utnytter plattformen.•    være en pådriver til hvordan tjenesten utnytter teknologien og funksjonaliteten som til enhver tid er tilgjengelig .•    bidra med å profesjonalisere produktutvikling og produkteierrollen i departementet.KvalifikasjonerVi ser for oss at du kan håndtere behov på vegne av flere brukergrupper. Du må kunne systematisere innkomne behov og planlegge for endringer i løsningen ved å samarbeide med både driftsmiljø, utviklere og brukere. Det er ønskelig at du har: •    høyere utdanning. Relevant erfaring kan kompenseres for manglende formell utdanning. •    god erfaring med tilpasning av Microsoft Dynamics utover bare å bruke løsningene.•    almen kjennskap til forvaltning, tilpasning og utvikling for Microsoftprodukter.•    erfaring fra å innhente brukerkrav, gjerne ved hjelp av tjenestedesign, prosesskartlegging, brukerhistorier, GUI prototyping eller lignende.•    interesse for digitalisering og digital transformasjon.•    entusiasme og teknologisk nysgjerrighet samt evne til å kommunisere dette engasjement til andre.•    erfaring som produkteier eller prosjektledelse, med evne til å drive igjennom prosesser, sikre fremdrift og oppnå avtalte resultater.•    erfaring fra smidig arbeid.Personlige egenskaperVi legger vekt på personlig egnethet og ser etter deg som •    er resultatorientert og har gjennomføringsevne.•    tar initiativ og jobber selvstendig.•    har både evne til og ønske om å tilegne deg ny kunnskap.•    liker å jobbe sammen med andre og har gode samarbeidsegenskaper.•    er fleksibel og stor arbeidskapasitet.•    har overblikk og gode strategiske evner.Vi tilbyr•    Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.•    Godt fagmiljø med høy kompetanse.•    Gode etter- og videreutdanningsmuligheter.•    Fleksibel arbeidstidsordning, sommertid.•    Sentral beliggenhet i Oslo.•    Barnehage for 32 barn i alderen 1-6 år.•    Eget treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden.•    Gunstig låne- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.Andre forholdDersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.Vilkår/betingelserStillingen avlønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1436/1364) med bruttolønn pr. år fra ltr. 61 kr 594 500/ ltr. 67 kr 657 300 - til ltr. 82 kr 919 200 jf. Hovedtariffavtalene i staten.Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG på tiltredelsestidspunktet.Søkere må være norske statsborgere. KontaktinformasjonFagseksjon: Seksjon for Analysestøtte og KunnskapsforvaltningAvdelingsdirektør Trine Liljan, Trine.Liljan@mfa.no, tlf 98216404Seniorrådgiver Wenche Skeie (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Rekrutteringsenheten,tlf. 23 95 16 47, wenche.skeie@mfa.no 
Frist 07.10.2023
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Utenriksdepartementet
logo
Studentpraktikantordningen
Oppgavene vil variere og kan omfatte informasjons- og kulturarbeid, tilrettelegging ved besøk og arrangementer, samt bistå i politiske/økonomiske analyser og oppfølging av utviklingssamarbeid mm. Dette konkretiseres i den enkelte utlysning. BetingelserStudentpraktikantordningen administreres av den enkelte utenriksstasjon iht. retningslinjer fra departementet. Den enkelte stasjon vurderer selv om den ønsker å benytte seg av ordningen, og kunngjør ledige praktikantplasser på stasjonens hjemmeside. SikkerhetTjenestesteder med særskilt krevende sikkerhetssituasjon kan ikke benytte seg av studentpraktikantordningen, og praktikantplasser vil følgelig ikke bli kunngjort ved disse utenriksstasjonene. Formelle kravPersoner som søker seg til ordningen må inneha norsk statsborgerskap og være medlem i Folketrygden. Det er videre et krav at kandidaten er student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden, samt at vedkommende ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikant-oppholdet. AvtaleUtenriksstasjonen skal inngå avtale med studenten. Helsetjenester/forsikringStudentpraktikanter som bor i Norge og kun skal oppholde seg utenfor Norge i inntil 12 måneder, må sende søknad om medlemskap i norsk folketrygd til Nav (nav.no) for å opprettholde medlemskapet under utenlandsoppholdet. Henvendelser vedrørende stønad til helsetjenester rettes til Helfo. Spesielt innenfor EØS-området: Praktikanten må i tillegg søke om europeisk helsetrygdkort hos Helfo. Kortet gir rett til helsetjenester i oppholdslandet og ved reiser i EØS-området og Sveits. Studentpraktikanten skal ikke betale trygdeavgift. Praksisoppholdet gir ikke pensjonsgivende arbeidsinntekt, og studentpraktikanten har da ikke rett til sykepenger, særfordeler ved yrkesskade eller foreldrepenger i løpet av praksisoppholdet. Studentpraktikanten er selv ansvarlig for egen forsikring utover det folketrygden dekker. StipendStudentpraktikanten skal ikke motta lønn. Stipendet er ikke skattepliktig, men oppgavepliktig. Utenriksstasjonen skal utbetale et stipend oppad begrenset til 60 prosent av tjenestestedets grunnsats for utenlandstillegg.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt, for å sikre vår frihet, trygghet og velstand. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass m.v.