<  
>  

Sporveien

Bygg / Anlegg / Entreprenør, Eiendom / Eiendomsmegling, Ingeniøryrker: Øvrig

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og det er stor variasjon i stillinger, oppgaver og roller. Våre stillinger spenner fra fører, vedlikeholdsarbeid, teamleder i drift, til analyse, administrasjon og forretningsutvikling. Det er stor mulighet til intern karriere, ettersom man gjerne kan vokse og søke nye utfordringer på tvers.

Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg.  Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Vårt samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtrafikk for pengene. Det betyr å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil - raskt, trygt og til minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet. Det er et oppdrag vi tar på stort alvor.

Fakta om Sporveien
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Etablert år
1875
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Her kan du lese om jobbmuligheter og ledige stillinger
Jobbmuligheter i Sporveien
Jobbmuligheter i Sporveien

Våre medarbeideres kompetanse har en sentral betydning for selskapet og forvaltes gjennom kompetanseutvikling og langsiktig karriereutvikling for den enkelte.

Sporveien har et viktig samfunnsoppdrag gjennom sine leveranser av kollektivtrafikk. Samtidig tar alle medarbeiderne i konsernet daglig samfunnsansvar gjennom sitt arbeid. Sporveiens viktigste miljøbidrag er å legge til rette for at flere velger kollektivtransport i stedet for bil.

Hovedstadsregionen står foran en betydelig befolkningsvekst i årene som kommer.

Dette stiller store krav til medarbeideren i Sporveien som skal levere fremtidens kollektivtrafikk, og vi står klare til å ta dette ansvaret. Sporveien og våre datterselskaper skal sitte i førersetet for å sikre de reisende en god og attraktiv kollektivtrafikk også i fremtiden.

Det pågår for tiden flere store og spennende utbyggingsprosjekter, blant annet på Kolsåsbanen, bygging av ny driftsbase på Avløs og ny Lørenbane.

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Vi tar fortløpende imot åpen søknad fra studenter og nyutdannede på rekruttering@sporveien.com

Sporveien ønsker å tiltrekke seg spesielle talenter til sommer­jobber. Tilbud om sommerjobb gir studenter fra relevante studieretninger mulighet til å bli kjent med kollektivtransportbransjen generelt, og Sporveien spesielt. For Sporveien er dette en flott mulighet til å tiltrekke seg talenter.

Det er populært å kombinere studier med en deltidsstilling som fører enten på trikk eller T- bane i Oslo. Vi har mange som har gleden av denne kombinasjonen og som senere ser andre mulighetene i Sporveien.

Trainee

Traineeprogrammet i Sporveien

Bli trainee i Sporveien - et fremtidsrettet konsern med viktig samfunnsoppdrag!
Antall traineer
4

Lærlingordninger

Lærling i Sporveien

Har du lyst til å være en del av pulsen av Oslo?
Antall lærlinger
10
Sted
Oslo

Bli kjent med oss

Bildegalleri

Filmer

Jobbmuligheter (31)
logo
Traineeprogrammet i Sporveien
Å bli trainee i Sporveien gir deg som nyutdannet ansvar, tillit og et hav av muligheter til å bruke din kompetanse og person i bred forstand. Du blir en del av en dynamisk, bærekraftig virksomhet med samfunnsansvar og utvikling i høysetet. Du får spennende oppgaver, delta i sammensatte prosjekter, personlig utvikling og et stort nettverk. En kickstart på karrieren, rett og slett!   Hvor lenge varer det? Trainee-programmet går over to år. Som trainee blir du utplassert i flere av våre fagområder og enheter, for å kunne opparbeide deg forståelse for Sporveiens kjernevirksomhet og organisasjonen på tvers. Fast ansettelse Som trainee blir du fast ansatt i Sporveien fra start. Etter programmets slutt ansettes du i en stilling som du selv og arbeidsgiver mener egner seg for din kompetanse og videre karriereutvikling. Hvilken bakgrunn kreves? Programmet er tilrettelagt for nyutdannede fra høyskole eller universitet med bakgrunn fra matematikk, naturvitenskap, logistikk, teknologi, ingeniør/sivilingeniør eller økonomi og ledelse. Kandidater med 1-2 års erfaring med nevnte utdannelser kan også bli vurdert.  Hvilke oppgaver får du? Hver utplassering innebærer oppgaver der du både leverer, utvikler deg og lærer. Vanskelighetsgrad og ansvar vil økes utover i programmet og tilpasses et nivå og innhold som passer deg og din utvikling. Hovedvekten av oppgavene vil være å løse ulike former for sammensatte problemstillinger. I begynnelsen av programmet får du besøke de ulike enhetene. Det kan for eksempel innebære besøk i T-banetunell på nattestid, å prøve deg som trikkefører eller t-banefører, eller å være med på verkstedene. Målet er at du skal få en forståelse for og kunnskap om all drift i Sporveien.  Din individuelle utviklingsplan Du får en individuell utviklingsplan som du selv er med å justere underveis. Denne tar hensyn til både ditt kompetansenivå og dine egne preferanser. Når du er cirka halvveis i programmet legges en anbefaling for dine oppgaver og veien videre i samråd med din personlige mentor. Hvem er min mentor? Du får din en egen mentor som kan gi deg verdifull sparring og innsikt i virksomheten. Mentoren sitter i Konsernledelsen og vil gi deg trygghet og dytte deg vennlig ut av komfortsonen når det er nødvendig. I tillegg samarbeider du med en utplasseringsleder og andre kolleger på hver utplassering. Vi har også en egen Trainee-koordinator med personalansvar for alle trainee-er, som alltid er tilgjengelig og følger deg opp. Faglig utvikling Hvert semester er det kurs og workshops i relevante tema som for eksempel prosjektledelse, storyboarding og fasiliteringsteknikk. Alle trainee-ene har felles møte hver måned, hvor de deler av sine prosjekter og oppnådde innsikt. På den måten lærer du også av de andres erfaringer. 
logo
Lærling i Sporveien
Har du lyst til å være en del av pulsen av Oslo? Er du opptatt av miljø og ønsker å delta på spennende prosjekter som direkte påvirker kollektivtransporten i Oslo? Vil du trives med å jobbe i en fremtidsrettet bedrift? Er svarene på dette ja – så kan en lærlingplass i Sporveien være noe for deg. Sporveien ser det som en svært viktig oppgave å tilby lærling- og praksisplasser for å utdanne nye fagarbeidere til bedriften. Vi er en godkjent lærlingebedrift og tar inn 8-10 nye lærlinger per år. Fagene som vil være relevante for oss er banemontør, telekommunikasjonsmontør, signalmontør, elektriker, industrimontør og togelektriker. Hos oss får du praktisert teorien, samtidig som du bidrar samfunnsnyttig fra første dag. Å jobbe i Sporveien Oslo, innebærer å arbeide i et miljø hvor verdiene Pålitelig-Engasjert-Samhandlende står i fokus. Rekruttering av nye lærlinger Annonsering av ledige lærlingplasser skjer via vår hjemmeside samt på andre relevante nettsteder.  Hvem kan søke om lærlingplass? Opptakskravene for å bli tatt inn som lærling er relevant 2 årig videregående utdannelse iht ønsket fagretning. Se også våre utlyste stillinger på www.sporveien.com  Som lærling forventes det at du har kunnskap om og systemforståelse for det relevante fagområde du skal jobbe med. Som lærling i Sporveien får du ofte ansvaret for store og utfordrende arbeidsoppgaver som krever selvstendighet og evne til å samarbeide med andre faggrupper. Vi ønsker oss lærlinger som er engasjerte, lærevillige og interesserte i faget sitt. I tillegg til de formelle kravene vektlegger vi at du har lite udokumentert fravær og gode karakterer. Til flere av stillingene kreves også at man gjennomfører og består vår helsekontroll. Læretiden vil variere mellom 2 og 2,5 år og avsluttes med en skriftlig eksamen før man avlegger en praktisk fagprøve. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Hvorfor skal du velge oss? Som lærling i Sporveien får du tett oppfølging av veilederne dine og du vil arbeide sammen med erfarne fagarbeidere. Under hele læretiden vil du bli fulgt opp av Opplæringskontoret for jernbanesektoren. Opplæringskontoret har sammen med oss som oppgave å se til at opplæringen du får er i henhold til opplæringsloven. Kvalitetsstyringssystemet i Sporveien inkluderer styringssystemer for kontinuerlig forbedring av kvalitet og sikkerhet. Som lærling i Sporveien tilbys du: Muligheter for faglig- og karrieremessig utvikling og utfordrende arbeidsoppgaver. Et arbeidsmiljø som legger vekt på trivsel med takhøyde, mangfold og humor Trimrom, treningsstøtte og muligheter for å være med på mange sportslige aktiviteter Frikort for kollektivreiser i Oslo på Ruters linjerMuligheter for fast ansettelse etter bestått fagprøve 

Adresse

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte rekruttering@sporveien.com