Deloitte

Revisjon, Juridisk rådgivning, Management consulting

Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.

Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen alle deler av næringslivet, organisasjoner, kommunal- og statlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier.

Med 1200 ansatte ved 20 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle typer prosjekter. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, med høy grad av praktisk gjennomføringsevne.

Visjon

Deloittes visjon er at vi skal være ”the standard of excellence” i alt vi foretar oss innen våre forretningsområder og tjenester. 

Standard of Excellence innebærer at vi skal være:

  • Førstevalget for de mest attraktive talentene, med bakgrunn i vår størrelse, kultur og vårt mangfold
  • Førstevalget for de mest ettertraktede klientene, ut i fra vår fremragende kunnskap innen våre kompetanseområder

Antall ansatte

1200 ved 20 kontorer i Norge.

Les mer
Fakta
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Deloitte

Deloitte ser etter nyutdannede statsvitere, sosiologer eller lignende som ønsker å jobbe med prosjekter og kunder av stor samfunnsmessig betydning. Du er analytisk, har god skriftlig fremstillingsevne, og mestrer kvalitative og/eller kvantitative metoder svært godt.Hva blir din rolle?Som samfunnsviter i Risk Advisory i Deloitte vil du primært arbeide med prosjekter knyttet til offentlig forvaltning. Innrettingen på prosjektene varierer, og inkluderer evalueringer, kartlegginger, analyse, og ulike typer gjennomganger av hvordan offentlig sektor etterlever regelverk og utfører lovpålagte oppgaver (forvaltningsrevisjoner, internrevisjoner, leverandørrevisjoner). Prosjektene favner tematisk vidt, og inkluderer samtlige oppgaver innenfor kommunal og fylkeskommunal forvaltning og tjenesteyting, som f.eks. barnevern, helse- og omsorgstjenester, grunnskole og videregående opplæring, plan- og byggesaksbehandling, internkontroll, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, næringsutvikling, mv. Arbeidsoppgavene vil blant annet inkludere gjennomføring av intervju, utarbeiding og gjennomføring av spørreundersøkelser, analyse av data fra ulike kilder (både kvalitative og kvantitative data), og utarbeiding av prosjektrapporter.Hvem leter vi etter?Vi er på jakt etter deg som nylig har avsluttet eller er i ferd med å avslutte en mastergrad innenfor samfunnsvitenskapelige fag som statsvitenskap eller sosiologi. Du er nysgjerrig og lærenem, og kan vise til svært gode akademiske resultater.Ved utarbeidelse av rapportene våre, baserer vi oss på store mengder informasjon fra ulike datakilder. Det er derfor viktig at du trives med å prosessere og bearbeide mye data, og klarer å trekke ut essensen av store datamengder. Du må trives med å arbeide selvstendig, og evne å disponere tiden din godt i en hektisk arbeidshverdag der en rekke prosjekter pågår samtidig. Det er en fordel om du er nysgjerrig på det mangfoldet av oppgaver som tilfaller offentlig sektor og som det forventes at vi har god kunnskap om. Det er også viktig at du er flink til å skape relasjoner og kan samhandle godt med både kollegaer og oppdragsgivere i de aktuelle prosjektene.Hvilke muligheter vil du få?I Deloitte vil du få grundig innsikt i en rekke av de oppgaver og tjenester som det offentlige har ansvar for, samt få forståelse for forholdet mellom politiske prosesser og forvaltningen. Rapportene vi utarbeider bidrar til forbedring av forvaltningen i kommuner, fylker og stat, og på denne måten utgjør arbeidet vårt en forskjell for mange. Vi har et arbeidsmiljø som bygger på tillit, inkludering og samarbeid, og legger mye stolthet i kvaliteten på alle leveranser. I tillegg har vi et svært godt sosialt miljø med et variert tilbud til ansatte innen kultur, idrett og andre sosiale aktiviteter.Avdelingen Risk Advisory har medarbeider med et mangfold av utdanninger og erfaringer. Du vil jobbe i tverrfaglige team og ha tilgang til kompetansen i Deloittes andre forretningsområder. Det betyr at du vil være en del av et sterkt og dynamisk fagmiljø, som vil gi deg gode muligheter for utvikling. Les mer om Risk Advisory i linken til høyre.Hos Deloitte vektlegger vi å hjelpe den enkelte til å identifisere og utnytte sine styrker uansett hvor de måtte befinne seg på karrierestigen. Du vil ha et bredt spekter av vekstmuligheter gjennom hele karrieren, fra læring på og gjennom jobben, til utviklingsprogram i regi av både Deloitte Norge og Deloitte Global.Hvilken innflytelse vil du få?Arbeidet ditt vil utgjøre en forskjell, samtidig som du vil trives i en dynamisk og resultatorientert kultur preget av inkludering og samarbeid. Vi ønsker å bidra på en måte som utgjør en positiv og essensiell forskjell for de rundt oss, våre oppdragsgivere og samfunnet som helhet. Hos Deloitte vil du ha ubegrensede muligheter til å oppnå suksess og realisere ditt fulle potensiale.Søk i dag! Send oss din søknad i dag ved å benytte deg av vårt elektroniske søknadskjema. For å bli vurdert må CV, relevante attester, vitnemål/karakterutskrifter fra både videregående skole og høyere utdanning lastes opp som vedlegg til søknaden. Du må også indikere i søknaden om du søker til stillingen i Bergen eller i Oslo. Vi vil vurdere søknader fortløpende. Intervjuer vil i hovedsak skje i august, men for de som søker tidlig kan det vurderes intervju i juni.Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe i Deloitte? Gå inn på www.joindeloitte.no eller se linken til høyre.Vi ser frem til å høre fra deg!Til din informasjon benytter vi oss av evne- og ferdighetstester som en del av rekrutteringsprosessen. Vi benytter oss også av en tredjepart til å utføre bakgrunnssjekk for å bekrefte informasjon som fremkommer i din CV og annen søknadsdokumentasjon. Ytterligere informasjon vil bli gitt til aktuelle kandidater. Vi gjør oppmerksom på at bakgrunnssjekk ikke utføres uten samtykke fra søkeren. Adresse: Dronning Eufemias gate 14,0191 Oslo,5008 Bergen
26.06.2019 Oslo
I Audit & Assurance, som er det største kompetanseområdet i Deloitte, utfører vi et viktig samfunnsoppdrag gjennom å hjelpe norske bedrifter med sin lovpålagte revisjon. Gjennom våre regionskontorer er Deloitte tilstede ved strategiske steder i store deler av landet. Vi søker nå etter en revisormedarbeider til vårt kontor på Gjøvik, hvor vi totalt er 30 ansatte. Vi ser etter deg som er nyutdannet eller har noen års erfaring.Hvordan er det å jobbe som revisor?Som revisor har du et viktig samfunnsoppdrag gjennom å bekrefte og analysere finansiell informasjon, og vil faktisk være definert som <> av norsk lov. Revisjon er en viktig bidragsyter til et effektivt, velfungerende og transparent næringsliv. Deloitte reviderer flere av Norges største virksomheter, og du vil komme på innsiden av både små lokale og store internasjonale selskaper i mange ulike bransjer.Du vil opparbeide deg ettertraktet innsikt og kompetanse innen fagområder som regnskap, finans, verdsettelse, virksomhetsprosesser, risikoanalyse, økonomistyring, skatt og forretningsstrategi. I tillegg vil du utvikle dine personlige egenskaper innen ledelse, prosjektstyring, samarbeid og kommunikasjon.Utvikling av ny teknologi sørger for en mer innovativ og nyskapende revisjon. Som verdens største leverandør av profesjonelle tjenester er Deloitte i front med å utvikle egen teknologi som skaper merverdi for samfunnet. Dataanalyse ved bruk av kraftige IT-verktøy gjør oss i stand til å analysere store mengder data effektivt. Dette bidrar til bedre risikovurderinger og --analyser, hvilket gir bedre innsikt for både oss og våre klienter.Hva skal til for å lykkes i rollen som revisor i Deloitte?Som person er du ambisiøs, strukturert og har gode analytiske evner, samtidig som du samarbeider godt med andre og ser menneskene rundt deg. Vi ønsker kollegaer som er fremoverlente med stort engasjement for jobben. Du evner å se problemstillinger fra et nytt perspektiv og ikke er redd for å utfordre det etablerte.I tillegg er du nysgjerrig på IT og hvordan teknologi vil endre både bransjen vår og næringslivet i tiden som kommer. Fremtidens revisor må utvikle digital kompetanse og evnen til å sette seg inn i datadrevne prosesser og teknologiske verktøy.Du er god til å skape relasjoner og har personlige egenskaper som gjør deg rustet til å bli en dyktig leder i fremtiden. En god revisor møter alltid alle med en positiv og løsningsorientert holdning, også i perioder med stort tidspress. Vi forventer at du er samvittighetsfull og motivert for å lære, viser integritet og tar ansvar for at du leverer høy kvalitet. I tillegg evner du å skape din egen forståelse for hvordan jobben som revisor kan skape verdi og gi mening -- to make an impact that matters.Vi ser for oss at du har:Relevant utdannelse på bachelor- eller masternivå, med gode akademiske resultaterGode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig skriftlig, da gode kommunikasjonsevner er viktig for en revisorMotivasjon og interesse for å jobbe med noen av Norges mest spennende selskaperEvnen til å ha mange baller i luften samtidig, og likevel levere kvalitet i arbeidet du utførerErfaring og/eller interesse for IT-verktøyMot til å stikke hodet fram og evne til å utfordreHva kan vi tilby deg?I Deloitte har vi et arbeidsmiljø som bygger på tillit og samarbeid. Vi er opptatt av å ha dyktige medarbeidere som trives, og har et variert tilbud til ansatte både innen kultur, idrett og sosiale aktiviteter. De første ukene hos oss vil du få delta på en rekke kurs som er skreddersydd for å gi deg en solid start på arbeidslivet. Du vil få en unik mulighet til å bli kjent med dine kollegaer, både faglig og personlig, gjennom et intensivt kursprogram og sosiale arrangementer. I Deloitte vil du få mulighet til å jobbe på prosjekt innenfor mange ulike bransjer, tilpasset dine kvalifikasjoner og interesser. Å starte en karriere i Deloitte vil, uavhengig av fremtidige karrierevalg, åpne en verden av muligheter for deg. Som nyansatt revisor hos oss vil du få tett oppfølging og opplæring fra første dag. Du vil få tildelt egen fadder og coach som sammen vil sørge for at du får den støtten og veiledningen du trenger for å lykkes i din rolle gjennom fokus på dine styrker og hvordan du skal utvikle deg videre.What impact will you make?Arbeidet ditt vil utgjøre en forskjell hver eneste dag samtidig som du vil trives i en dynamisk og resultatorientert kultur preget av inkludering og samarbeid. Vi har mer enn bare forhåpninger om å finne løsninger. Vi ønsker å bidra på en måte som utgjør en positiv og essensiell forskjell for de rundt oss, våre oppdragsgivere og samfunnet som helhet. Hos Deloitte vil du ha ubegrensede muligheter til å realisere ditt fulle potensial.Viktig informasjon: Du vil få noen spørsmål i rekrutteringssystemet når du legger inn din søknad.Til informasjon vurderer vi søknader fortløpende.Vi ser frem til å motta din søknad!Les hvordan våre nyansatte har opplevd de første månedene i ny jobb her.Til informasjon benytter vi oss av evne- og ferdighetstester som en del av rekrutteringsprosessen. Mer informasjon om hvorfor vi benytter testverktøy i prosessen samt mulighet til å prøve testene finner duher. Vi benytter oss også av en tredjepart til å utføre bakgrunnssjekk for å bekrefte informasjon som fremkommer i din CV og annen søknadsdokumentasjon. Ytterligere informasjon vil bli gitt til aktuelle kandidater. Vi gjør oppmerksom på at bakgrunnssjekk ikke utføres uten samtykke fra søkeren.For ytterligere informasjon om Deloitte, vennligst se www.deloitte.dk / www.deloitte.fi / www.deloitte.is / www.deloitte.no / www.deloitte.se. Adresse: Trondhjemsvegen 3,2821 Gjøvik
26.06.2019 Gjøvik
I Audit & Assurance, som er det største kompetanseområdet i Deloitte, utfører vi et viktig samfunnsoppdrag ved å hjelpe norske bedrifter med sin lovpålagte revisjon. Med våre regionskontorer er vi til stede i store deler av landet. Vi søker nå etter revisormedarbeidere til våre kontor i Sogndal, Førde og Florø.ArbeidsoppgaverSom revisor og rådgiver i Deloitte vil du jobbe prosjektbasert med revisjon av små og store, nasjonale og internasjonale selskap. Du vil utføre uavhengig revisjon og undersøkelse av bedrifters internkontroll, årsregnskap og finansielle rapportering. Ved siden av revisjon vil du også jobbe med rådgivning, enten som en del av revisjonen eller på enkeltstående prosjekter. Rådgivningen kan være innenfor områder som selskapsorganisering, kartlegging og effektivisering av økonomiprosesser, risikostyring, verdsettelse, due diligence samt teknisk bistand. Du vil i tillegg bidra med forretningsutvikling og i salg- og markedsaktiviteter.Hvordan lykkes i rollen?Vi ser etter deg som enten er nyutdannet eller har noen års erfaring som revisor eller fra andre økonomi-/regnskapsstillinger. Som person er du ambisiøs, strukturert og analytisk. Du kjennetegnes som en person som er god til å skape relasjoner, samarbeider godt og har høy arbeidskapasitet. Vi ser også for oss at du møter kollegaer med en positiv og løsningsorientert holdning -- også i perioder med stort press. I rollen som revisor er det forventet at du viser integritet og tar ansvar for at det du leverer har høy kvalitet.Vi ser for oss at du har:• Økonomisk eller annen relevant utdannelse fortrinnsvis på masternivå, med gode akademiske resultater. MRR er fordelaktig • Er nyutdannet eller har erfaring • Erfaring fra revisjon og/eller annet relevant fagfelt • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig • God teknologi- og IT-forståelseHva kan vi tilby deg?I Sogndal, Førde og Florø er vi totalt 35 dyktige medarbeidere som jobber innen revisjon og rådgivning. Arbeidsmiljøet bygger på tillit og samarbeid, og vårt sosiale miljø kjennetegnes av et variert tilbud innen kultur, idrett og sosiale aktiviteter. Vi jobber i tverrfaglige team med både små og store prosjekter, og som ansatt hos oss vil du ha mulighet til å jobbe på prosjekter innenfor mange ulike bransjer tilpasset dine kvalifikasjoner og interesser. Hos Deloitte vektlegger vi å hjelpe den enkelte til å identifisere og utnytte sine styrker uansett hvor de måtte befinne seg på karrierestigen. Du vil ha et bredt spekter av vekstmuligheter gjennom hele karrieren, fra læring på jobben til utviklingsprogram ved Deloitte University, samt med hjelp av en coach innen ditt eget virksomhetsområde.Hvilken innflytelse vil du få?Arbeidet ditt vil utgjøre en forskjell hver eneste dag samtidig som du vil trives i en dynamisk og resultatorientert kultur preget av inkludering og samarbeid. Vi ønsker å bidra på en måte som utgjør en positiv og essensiell forskjell for de rundt oss, våre oppdragsgivere og samfunnet som helhet. Hos Deloitte vil du ha ubegrensede muligheter til å oppnå suksess og realisere ditt fulle potensiale.Søknader vurderes fortløpende.Om søknadsprosessenFor your information, we use third party ability tests as part of recruitment process and we also perform background checks to verify information expressed in your CV and other application documentation. Further information will be provided to successful applicants. Please note that a background check will not be carried out without consent from the applicant.Til din informasjon benytter vi oss av evne- og ferdighetstester som en del av rekrutteringsprosessen. Mer informasjon om hvorfor vi benytter testverktøy i prosessen samt mulighet til å prøve testene finner du her. Vi benytter oss også av en tredjepart til å utføre bakgrunnssjekk for å bekrefte informasjon som fremkommer i din CV og annen søknadsdokumentasjon. Ytterligere informasjon vil bli gitt til aktuelle kandidater. Vi gjør oppmerksom på at bakgrunnssjekk ikke utføres uten samtykke fra søkeren.Til informasjon vurderer vi søknader fortløpende.Søknadsfrist: Så fort som mulig og seneste innen 30.juni.Vi ser frem til å motta din søknad!Les hvordan våre nyansatte har opplevd de første månedene i ny jobb her Adresse: Fjørevegen 19,6856 Sogndal,6900 Florø,6800 Førde,6856 Sogndal
30.06.2019 Flora, Førde, Sogndal
Energibransjen i Stavanger er inne i en viktig digitaliseringssatsing hvor endring av arbeid, nye forretningsmodeller, skifte av teknologi og system(er) er en viktig investering. Deloitte har vært, og vil fortsette å være, en viktig bidragsyter i denne reisen gjennom vår bransjesatsning Energy & Resources (E&R)Om Energy & Resources (E&R)Deloitte har opparbeidet et globalt Center of Excellence inn mot E&R som er unikt posisjonert innen endringsreiser, omstillinger og kjernevirksomhetsforbedringer.Vi har satset på en god kombinasjon av faglig innsikt og kunnskap om kjerneprosessene innenfor flere av energisektorene som olje, gass og kraftproduksjon.For å imøtekomme klienters behov og økende oppdragsmasse, styrker vi E&R gjennom rekruttering. Nå får du muligheten til å bli en del av vårt globale E&R-team som skal bidra til å operasjonalisere energibransjens digitaliseringsreise, for å oppnå økt verdiskapning og effektivisering av verdikjeden.Hvordan vil din arbeidshverdag se ut?Arbeidsoppgaver, ansvar og stillingsnivå vil bli definert basert på bakgrunn og kompetanse. Vi styrker teamet og er på jakt etter profiler innenfor kompetanseområdet Enterprise Technology & Performance og Analytics & Cognitive .I Enterprise Technology & Performance og Analytics & Cognitive får du muligheten til å arbeide i skjæringspunktet mellom organisasjon, arbeidsprosesser og teknologi, samt med hands-on implementering av IT-løsninger. Vi jobber med alt fra rå utvikling, til å sitte i styrerommet og være rådgivere for våre kunder.ProsjektrollerProsjektmedarbeider/teamleder, 2-5 års erfaring:Du vil i Deloitte være en del av vårt globale nettverk og arbeide i team sammensatt på tvers av kontorer og landegrenser.Prosjekt-/programleder, 5-8 års erfaring:Du vil få ansvar for å lede større transformasjoner og/eller programmer blant de ledende aktørene i energisektoren.Hvem leter vi etter?Følgende erfaring og kompetanse er ønskeligIT-kompetent og -nysgjerrig med gode problemløsningsevnerforretningsmessig forståelse og med interesse for hvordan IT/digitalisering bidrar til verdiskapningerfaring fra arbeid innen en eller flere av områdeneAnalytics/visualiseringRPA/automatiseringData/Information ManagementIT-strategi og -arkitekturevne til å jobbe strukturert og nøyaktig samt kvalitetsbevisst i utførelsen av eget arbeidgode kommunikasjonsegenskapergode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlighøyere utdannelse innen IT, annen teknologi eller økonomi med gode akademiske resultaterHvilke muligheter vil du få?Det er meget gode muligheter for faglig utvikling innen alle grener av prosjektarbeid/-ledelse og faglig kompetansebygging, i tillegg til kursing og opplæring innen bransje.I Deloitte vektlegger vi å hjelpe den enkelte til å identifisere og utnytte sine styrker uansett hvor de befinner seg i karrieren. Du får et bredt spekter av vekstmuligheter, fra læring på jobben til utviklingsprogram ved Deloitte University, og støtte fra din egen coach innen ditt virksomhetsområde.Hvilken innflytelse vil du få?Arbeidet ditt vil utgjøre en forskjell, samtidig som du vil trives i en dynamisk og resultatorientert kultur preget av inkludering og samarbeid. Vi ønsker å bidra på en måte som utgjør en positiv og essensiell forskjell for de rundt oss, våre oppdragsgivere og samfunnet som helhet. Hos Deloitte legges det til rette for å utvikle og realisere ditt potensial.Vi vurderer henvendelser fortløpende. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker en dialog rundt karrieremuligheter innenfor våre rådgivningstjenester i energibransjen.Aktuelt arbeidssted er hovedsakelig Stavanger. Søknadsfrist: 30.06.2019, men vi anbefaler å søke så snart som mulig da vi har rullerende rekruttering og ambisjon om snarlig vekst.Vi ser frem til å motta din søknad!For ytterligere informasjon om Deloitte, vennligst se www.deloitte.no. Adresse: Strandsvingen 14,4032 Stavanger
30.06.2019 Stavanger
Deloitte Audit & Assurance i Drammen tilbyr en rekke tjenester som bidrar til å skape verdier for virksomheter i tillegg til finansiell revisjon. I Assurance bistår vi våre kunder innen områder som IFRS/NGAAP/finansiell rapportering, integrert rapportering, børsnoteringsprosesser, utvikling og digitalisering av regnskapsprosesser og internkontroll.Hvem leter vi etter?Vi er i vekst, og ønsker derfor å styrke vårt fagmiljø med dyktige og erfarne konsulenter. Vi ser spesielt etter deg med faglig profil som også har god forretningsforståelse. Du har erfaring fra revisjon eller har arbeidet operativt i en økonomifunksjon og har ett ønske om å jobbe bredt med ulike fagområder. Du vil delta i prosjekter som innebærer utvikling av prosesser innen finansiell rapportering, fast closing, regnskapsfaglig rådgivning (NGAAP, IFRS), etablering av internkontrollrammeverk og testing av internkontroll.Ønskede kvalifikasjoner (en fordel, men ikke en betingelse):Høyere økonomisk eller teknisk utdannelse, fortrinnsvis på masternivå, og gjerne statsautorisert revisor, CPA eller tilsvarendeMinst 4 års relevant arbeidserfaring fra økonomi/revisjon/regnskap/internkontroll.God regnskapsfaglig forståelse, gjerne også inkludert IFRSErfaring fra etablering/etterlevelse av internkontrollKjennskap til digitale verktøy innenfor fagområdetErfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse er en fordelSom person ser vi etter deg som har evnen til å jobbe selvstendig, men som også bidrar aktivt i teamarbeid. Du ønsker å lære, tar initiativ, og har et stort engasjement som bygger på kvalitet og integritet. Du vil jobbe i tett samarbeid med forskjellige kunder og team, og omstillingsevne og fleksibilitet er viktige kvalifikasjoner for stillingen. Gode kommunikasjonsevner og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk er også noe vi vektlegger.Hva kan vi tilby deg?I Deloitte får du jobbe med interessante og utviklende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig, internasjonalt kunnskapsmiljø. Vi har et faglig arbeidsmiljø som bygger på tillit og samarbeid, og et svært godt sosialt miljø med stort og variert tilbud til ansatte innen kultur, idrett og sosiale aktiviteter.VekstmuligheterI Deloitte vektlegger vi å hjelpe den enkelte med å identifisere og utnytte sine styrker uansett hvor de måtte befinne seg på karrierestigen. Du vil ha et bredt spekter av vekstmuligheter gjennom hele karrieren, fra læring på jobben, kursing og utviklingsprogram ved Deloitte University. Du vil også få en coach innen ditt eget virksomhetsområde.Hvilken innflytelse vil du få?Arbeidet ditt vil utgjøre en forskjell hver eneste dag, samtidig som du vil få ta del i en dynamisk og resultatorientert kultur preget av inkludering og samarbeid. Vi har mer enn bare forhåpninger om å finne løsninger. Vi ønsker å bidra på en måte som utgjør en positiv og essensiell forskjell for de rundt oss, våre oppdragsgivere og samfunnet som helhet. Hos Deloitte vil du ha ubegrensede muligheter til å oppnå suksess og realisere ditt fulle potensiale.Om søknadsprosessenFor your information, we use third party ability tests as part of recruitment process and we also perform background checks to verify information expressed in your CV and other application documentation. Further information will be provided to successful applicants. Please note that a background check will not be carried out without consent from the applicant.Til din informasjon benytter vi oss av evne- og ferdighetstester som en del av rekrutteringsprosessen. Mer informasjon om hvorfor vi benytter testverktøy i prosessen samt mulighet til å prøve testene finner duher. Vi benytter oss også av en tredjepart til å utføre bakgrunnssjekk for å bekrefte informasjon som fremkommer i din CV og annen søknadsdokumentasjon. Ytterligere informasjon vil bli gitt til aktuelle kandidater. Vi gjør oppmerksom på at bakgrunnssjekk ikke utføres uten samtykke fra søkeren.Til informasjon vil vi vurdere søknader fortløpende.Vi ser frem til å motta din søknad!For ytterligere informasjon om Deloitte, vennligst se www.deloitte.no.Vi ønsker å motta din søknad, inklusiv CV og oversendelsesbrev, snarest mulig, men senest innen søknadsfristen 15.07.2019. Hvis du har spørsmål vedrørende stillingen, vennligst ta kontakt med Kari-Anne Wolff-Skjelbred.Vi ser frem til å motta din søknad! Adresse: Erik Børresens allé 2,3015 Drammen
15.07.2019 Drammen

Internship

Summer & Winter Internship

Vil du ha faglige utfordringer, lære av erfarne kolleger og utvikle deg som person? Vil du finne ut hvordan det egentlig er å jobbe som konsulent eller revisor? Ved Oslo-kontoret tilbyr vi Internship både i januar og på sommeren.Summer Internship Om sommeren får en gruppe dyktige studenter få muligheten til å bli kjent med Deloitte gjennom et internship ved Oslo-kontoret. Dere vil jobbe i ett av våre kompetanseområder; Audit & Advisory, Business Technology eller Strategy & Operations avdelingen i Consulting, Risk Consulting eller Financial Advisory. Programmet starter opp medio juni, og avsluttes rundt skolestart i august. De tre siste ukene i juli er det sommerferie. Winter Internship Deloitte er et av få selskaper som tilbyr internship også i andre perioder enn sommeren. Er det rolig på studiet ditt i begynnelsen av semesteret, eller du har tatt et frisemester, er dette kanskje noe for deg? Vi tar i mot studenter til Audit & Advisory, Risk Consulting og Financial Advisory. Kompetanseutvikling i fokus Gjennom teamarbeid med kolleger fra ulike kompetanseområder vil du som intern få føle vår samarbeidsorienterte bedriftskultur på kroppen. Vi er også kjent for våre omfattende lærings- og utviklingsmuligheter, hvilket betyr at du vil få tett oppfølging i hele internshipperioden og tilbud om å delta på aktuelle kurs internt. Et internship i Deloitte er en god mulighet til å bygge kompetanse, knytte langsiktige kontakter, sette teori ut i praksis og utfordre deg selv. Som intern i Deloitte vil du få muligheten til å være med på alle sosiale arrangementer, og du vil få utdelt en egen fadder. Vi ser etter deg som: Har 1 til 2 år igjen av din avsluttende grad Har meget gode akademiske resultater Har vist engasjement i løpet av studietiden Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Ønsker å bli bedre kjent med Deloitte
Antall interns
5 (flere)
Sted
Oslo

Internship

Trainee i Deloitte Advokatfirma

Som trainee i Deloitte Advokatfirma vil du få følelsen av hvordan det er å arbeide som advokatfullmektig i et stort advokatfirma. Du vil få satt teori ut i praksis, og gjennom god personlig oppfølging vil vi bidra til din faglige og personlige utvikling. Du vil få anledning til å utrede aktuelle rettslige spørsmål for våre advokater og få erfaring med å skrive utkast til brev, notater og prosesskrift. Du vil få mulighet til å være involvert i klientmøter, være med i rettssalen og delta på interne advokatmøter. Du vil få tildelt en fadder som gir deg råd og påser at du får varierte arbeidsoppgaver som gir et høyt faglig utbytte. Vår samarbeidsorienterte bedriftskultur og omfattende lærings- og utviklingsmuligheter er bakgrunnen for at Deloitte er blant de foretrukne selskaper for nyutdannede. I Deloitte Advokatfirma rekrutterer vi årlig opptil 20 traineer til vårt kontor i Oslo samt 1-2 traineer til Stavanger og Haugesund. Traineeperiodene varer i 4-6 uker og er fordelt over hele året. Tiltredelse avklares og tilpasses den enkelte students ønsker og våre behov. Rekruttering av nyutdannede skjer i stor grad gjennom vårt traineeprogram. Vi ser etter deg som har: teamorientering samt evne til å jobbe selvstendig serviceinnstilling og en utadvendt personlighet gode kommunikasjonsevner gode akademiske resultater analytiske evner Søkere til traineestilling i Deloitte Advokatfirma må ha kommet minimum halvveis i studiet i jus/rettsvitenskap. Hvordan søke: Kontoret vårt i Oslo er tilstede på Arbeidslivsdagene ved Universitetet i Oslo og Universitietet i Bergen. Kontorene våre i Bergen, Stavanger og Haugesund er også tilstede på Arbeidslivsdagene ved Universitetet i Bergen. Vi tar i mot traineesøknader på Arbeidslivsdagene, og forløpende gjennom vår online søkerportal.
Antall interns
25 (flere)
Sted
Oslo

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Fakta om Deloitte