<  
>  
Jobbmarked
Revisjon
Bli kjent med arbeidsgivere og jobbmuligheter i bransjen
Eksempler på arbeidsgivere
Oversikt
Arbeidsgivere 47
Stillinger 1
Traineeprogrammer 7
Internships 8
Lærlingordninger 1
Yrker 6
Artikler
Kandidater 913
Ledige stillinger
1
Arbeidsgivere som ansetter
47
Trainee, internship, lærling
16
Jobbsøkere
913
Les om arbeidsgivere og jobbmuligheter i bransjen
Her finner du informasjon om arbeidsgivere, traineeprogrammer, internships og generelt informasjon om jobb og ledige stillinger innen bransjen Revisjon. Siden oppdateres løpende med nye arbeidsgivere og nye jobbmuligheter.

Vår målsetting er å samle alt av informasjon som finnes om jobb og karriere for bransjen slik at jobbsøkere enklere kan få oversikten over alle mulighetene. Vis mer 

INTERESSERT I JOBB INNEN
Revisjon?
Oppdater dine jobbønsker og CV slik at arbeidsgivere og headhuntere kan nå tak i deg.
913 kandidater
vis alle

Relaterte yrker
vis alle

Bransjemagasin
Revisjonsbransjen

Bransjen der du aldri går ut på dato


Én ting er helt sikkert: Revisorer vil det alltid være bruk for!

I et Europa fylt med nedslående nyheter på arbeidsmarkedet for nyutdannede, er det greit å tenke litt over jobbsikkerhet. Også i Norge, hvor det tilnærmet er full sysselsetting, er det enkelte bransjer som rammes hardt av endrede konjunkturer.

 

Revisjonsbransjen er imidlertid ikke utsatt for dette. Det sørger lovverket for. Så lenge det finnes et næringsliv, og norske bedrifter er lovpålagt revisjon vil det alltid være behov for revisorer.

 
Foto: 
	Ruben Kvamme

Å, så dørgende kjedelig, tenker du kanskje. Bransjen er jo bare fylt opp av tallnerder som dukker ned i regnskapsbøkene og kun løsriver seg ved lunsjtider.

Slett ikke! karrierestart.no har vært på besøk hos flere av de største revisjonsfirmaene i bransjen og sitter igjen med et ekstremt godt inntrykk: De er ryddige og har oversikt.

De har steinkontroll på dem de ansetter og sørger for å følge opp nyansatte på en skikkelig måte. Bransjen, med de fire store revisjonsselskapene i spissen, er klar over at konkurransen om arbeidskraften er knallhard og legger stor vekt på å rekruttere de rette hodene.

Samtidig er de bevisste på de sosiale faktorene som må til for å skape en fellesskapsfølelse.

Men de er også klar over at bransjen for en del nyutdannede, kun er et springbrett inn i andre deler av næringslivet og er derfor opptatt av å bygge gode, langsiktige relasjoner. En ansatt i dag kan fort bli en finansdirektør hos ett av de større selskapene i morgen. Og dermed en potensiell kunde.

Les hele saken
 

Utdanningsløpet
for revisorer


Det finnes to typer revisorer i Norge: Registrerte og statsautoriserte revisorer.

For å få godkjenning fra Finanstilsynet kreves revisorutdanning på bachelor og/eller masternivå samt tre års relevant yrkespraksis. Da er man ifølge Revisorloven godkjent revisor. Imidlertid åpner stats-autorisasjonen opp noen ekstra dører for deg: Børsnoterte selskap er for eksempel pålagt kun å bruke denne type revisorer.

Dessuten pålegger loven at revisorer etterutdanner seg. 35 timers revisjon (ink. 14 timer etikk), 21 timer regnskap og 21 timer skatterett skal tilbys av den som ansetter.

Hvordan du får deg så en revisortittel?

Det kan du lese mer om i utdanningsløpet vårt. Den gir også oversikt over hvilke skoler og universitet du kan velge mellom.

Les hele saken
 
 
Videointervju:

Er revisorer tørrpinner?

 

Trenger vi alle revisorene?

Ikke alle miljøer er imidlertid like fornøyde med at unge studenter velger en karriere innen revisjon. Noen skeptikere mener at det er viktig at de skarpeste hodene velger yrker som ikke kun kontrollerer andre, såkalte «støtteyrker».

En førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole berømmer bransjen for å være fremoverlent og proffe i rekrutteringen. Han synes likevel det altoverskyggende problemet er at samfunnsmessige hensyn blir satt i baksetet, så lenge omsetningsveksten og lønnsomheten innen støtteyrker som revisjon er de vesentligste drivkreftene.

Les hele saken

Norske revisorer gjør
en meget god jobb!

Men hvordan oppfatter så det norske næringslivet revisjonsbransjen? Er de bare en pest og en plage, eller ser man at det er en nytteverdi med kontrollører som holde husene i orden?

En årlig undersøkelse viser at norske bedrifter opplever at revisjonsselskapene jevnt over lever opp til de høye forventningene som stilles til bransjen.

Gjennomsnittet blant norske revisorer ligger høyere enn i Sverige, og analyse av resultatene viser at de mellomstore og mindre revisjonsselskapene i Norge nyter en høyere tilfredshet enn de større selskapene.

Dessuten er bransjen generelt ikke så glad i å respondere på klager fra kundene.

Les hele saken
 

Disse personlige egenskapene bør en god revisor ha


Bransjemagasin Revisjon. Foto: Ruben Kvamme, karrierestart.no

Bransjen ser etter spesielle egenskaper hos dem de ansetter. Det faglige skal selvsagt ligge i bunn, og du må være ytterst solid, med sans for detaljer. Men det som ikke er en detalj er at du også skal tilbringe mye tid ute hos kunder. Da trengs visse sosiale egenskaper. Ikke alltid lett å finne slike egenskaper i samme pakke, derfor jobber bransjen i team.

Men myten om den tørrpinnen, stemmer ikke. Klisjeen om at den gjennomsnittlige revisoren er en grå og innesluttet tallknuser uten sosiale egenskaper blir ikke bare avvist av bransjen; den blir avkreftet gjennom seriøs forskning.

Les hele saken
 

En av samfunnets viktigste vaktbikkjer


Det er lett å glemme hvilken viktig jobb revisorene gjør når de spør og graver om den minste uoverenstemmelse i det norske næringslivet. Anti-korrupsjon, beredskap, selskapsledelse og varsling er noen av de viktigste områdene der revisjonsselskapene gjør en betydelig innsats for samfunnet.

Vekst i overvåkning, korrupsjon og et komplisert internasjonalt lovverk har før til at revisjonsbransjen har begynt å hente inn ekspertise fra andre områder enn tradisjonell revisjon.

En hel bransje med private etterforskere har vokst frem for å hjelpe næringslivet forebygge økonomisk kriminalitet. Og det hele begynner å bli ganske komplisert og sammensatt.

Bransjen tar på seg oppgaver innen alt fra krisehåndtering, håndtering av konflikter på arbeidsplassen, sosial dumping, dårlige arbeidsforhold, styreansvar, risikokartlegging til erstatningsansvar, straffeansvar og oppfølging overfor tilsynsmyndigheter.

Det stilles høye krav til dem som skal levere granskingstjenester, og kvalifikasjoner må være viktigere enn pris. Men lukrative marginer, blant annet som en følge av økende nettkriminalitet, bekymrer en del eksperter.

En hel bransje med private etterforskere har vokst frem for å hjelpe næringslivet forebygge økonomisk kriminalitet

De er redd for at økonomisk vekst og profittmotivet destabiliserer fokuset på de viktige samfunnsoppgavene, for eksempel når man går inn på politiets og påtalemyndighetenes område og etterforsker parallelt med myndighetene.

Les hele saken
 
INTERESSERT I JOBB INNEN
Revisjon?
Oppdater dine jobbønsker og CV slik at arbeidsgivere og headhuntere kan nå tak i deg.