(StudentTorget.no):

Navn: Sara Stegen

Tittel: Senior HR-konsulent

Virksomhet: KPMG

Rekrutterer hovedsakelig til: Revisjon, rådgivning og advokattjenester

 

Kan du fortelle litt om virksomheten deres?

KPMG er et av de største tverrfaglige konsulentmiljøene i Norge og tilbyr tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester. Vi jobber tett med kunder fra hele bredden i norsk næringsliv og offentlig sektor.

 

Vi har vokst mye de siste årene og teller i dag over 1200 ansatte, og er en del av et stort internasjonalt nettverk med mer enn 200 000 kollegaer i 153 land.

 

Kan du fortelle litt om hvordan det er å jobbe for KPMG?

Vi er stolte over arbeidsmiljøet vårt som preges av samarbeid, kunnskapsdeling og veldig godt humør. Å jobbe i KPMG innebærer ofte å jobbe i team med kollegaer som har annen bakgrunn og kompetanse enn det du selv har, for å finne de beste løsningene sammen.

 

Hos oss blir du utfordret. Våre ansatte liker å lære og utvikle seg og mulighetene er mange. Du vil oppleve kontinuerlig utvikling i krevende prosjekter i tett samarbeid med erfarne kollegaer. Utover dette har vi et stort tilbud om kurs og videreutdanning, som blant annet KPMG Business School og månedlige faglige samlinger.


 

SE VIDEO: Hva gjør en revisor? Yrket på to minutter

 

I Karrierebarometeret 2019 ranket norske økonomistudenter KPMG som den mest attraktive arbeidsgiveren innen revisjonsbransjen, og den 7. mest attraktive arbeidsgiveren – uavhengig av bransje. Hva er det som gjør dere til en så attraktiv arbeidsgiver?

Det handler nok mye om vår posisjon i markedet, kombinert med vårt internasjonale miljø med spesialister innen en rekke fag og bransjer. Samtidig er vi er kjent for en åpen og uformell kommunikasjon mellom ulike stillingsnivåer. Vi tror at dette er avgjørende for god læring og utvikling. 

 

Dessuten er KPMG Norge ledende på bruk av data og analyse i revisjon. KPMG Lighthouse er vår internasjonale storsatsing på moderne teknologi og innovasjon. Her jobber fageksperter fra revisjon, rådgivning, forretningsjus og teknologi, og sammen utvikler vi nye løsninger basert på dataanalyse, automasjon og kunstig intelligens. Dette opplever vi stor interesse for, særlig blant studenter.


 

Kan du beskrive en typisk rekrutteringsprosess fra start til slutt?

Vi har to ulike typer rekrutteringsprosesser, en for studenter og en for erfarne kandidater. Utvalgte søkere til begynnerstillinger inviteres til en dag hos KPMG hvor de løser en caseoppgave i gruppe, i tillegg til individuelle samtaler. De som går videre etter denne dagen inviteres til et andregangsintervju hvor vi går mer i dybden. Her ønsker vi å se interesse og forståelse, samt egnede personlige egenskaper. Vi ønsker nysgjerrige, engasjerte og motiverte medarbeidere med evne til å samarbeide godt med andre.

 

For erfarne kandidater gjennomføres det et første- og andregangsintervju, hvor du vil møte ulike representanter fra avdelingen. I andregangsintervjuet går vi dypere inn i kompetanse og motivasjon, også ved hjelp av evne- og personlighetstester. Vi bruker tid på å sette kandidatene inn i rollen, tjenesteområdet og KPMG som selskap. Både for studenter og erfarne er god informasjon og forventningsavklaring viktig for oss. Vi ønsker at den som vil jobbe hos oss gjør et bevisst og trygt valg som igjen vil gi en varig og god arbeidsrelasjon.

 

Klikk her for å lese mer om jobbmuligheter i revisjonsbransjen

 

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som kandidater for dere?

Det å jobbe for gode karakterer er viktig, men vi setter samtidig pris på studenter som har vist engasjement utenom studiene. Dette kan være i form av deltids- og sommerjobb, internship, eller engasjement, som for eksempel tillitsvalgt eller medlem i linjeforeninger. Utveksling gir også spennende erfaring og bygger kompetanse.

 

Hvor mye vektlegger dere karakterer fra utdanningen, sammenlignet med tidligere arbeidserfaring og referanser?

Vi ønsker faglig sterke kandidater, men det er også andre faktorer som spiller inn i vår vurdering. Dette kan være valg av fag, utveksling, arbeidserfaring og studentengasjement. Ikke minst er interesse og motivasjon for KPMG og den aktuelle rollen viktig, noe som gjerne gjenspeiles i en god søknad. I vår rekrutteringsprosess ser vi etter personer som passer inn i vårt miljø som kjennetegnes av samarbeid, tverrfaglig kompetansedeling, innovasjon og utvikling. Dette handler like ofte om personlige egenskaper som om karakterer.

 

LES OGSÅ: Spørsmålene du må stille deg selv når du skriver CV

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i CV og søknad?

Det er viktig at CV-en er tydelig, informativ og oversiktlig. Vi ønsker at søknaden skal utformes som et motivasjonsbrev der du tydelig begrunner hvorfor du er en egnet kandidat til rollen i KPMG. Vi ønsker motiverte medarbeidere, derfor kan generelle søknader som kun oppsummerer CV-en forsvinne litt i mengden.

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i jobbintervjuet?

Evne til å formidle egen kompetanse og motivasjon er viktig i et jobbintervju. Vær forberedt på en kort og presis presentasjon av deg selv, tenk over hva du er god på og hva du ønsker å utvikle deg innenfor. Vis oss at du er nysgjerrig på KPMG og den aktuelle rollen, og ta gjerne initiativ ved å ha forberedt noen spørsmål.

 

LES OGSÅ: Slik bruker du STAR-metoden til å svare på intervjuspørsmål

 

I deres virksomhet – hvilken kompetanse tror du det vil bli mer behov for de kommende årene? 

Digitalisering er en viktig driver for effektivisering og verdiøkning – både for oss som selskap og ikke minst for våre kunder. Våre ansatte må ha forståelse for dette, og trives i skjæringspunktet mellom forretning og IT. Uansett utdanning, kompetanse og erfaring – hos oss vil du på en eller annen måtte jobbe med teknologi.

 

Hvilken kompetanse tror du det vil bli mindre behov for de kommende årene?

Utdanningsinstitusjonene endrer pensum og læreplaner for å sikre at studentene er kvalifisert for hva arbeidsmarkedet trenger av kompetanse, kanskje særlig med tanke på digitalisering. Utdannelsen din kan gi deg en god start på karrieren, men vi ønsker ikke kandidater som tenker at de er utlært ved endte studier. Vi er avhengig av medarbeidere som holder seg oppdatert og som ønsker å lære og utvikle seg gjennom hele karrieren.


 

LES OGSÅ: Tipsene som effektiviserer og forbedrer jobbsøkingsprosessen


Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte karrieren hos KPMG?

Delta på studentarrangementene våre. Her vil du få større innblikk i hva vi gjør og hvem vi er. Du vil også møte ansatte i KPMG som nylig var studenter og som kan svare på spørsmål som arbeidsmiljø, typiske arbeidsoppgaver og andre ting du måtte lure på. De kan også hjelpe deg med å kartlegge hvilke tjenester vi tilbyr og hvordan din bakgrunn kan være relevant. Følg oss også på sosiale medier for søknadsfrister, hva vi kan tilby deg som nyansatt og innblikk i en typisk hverdag for våre ansatte.


Dersom man ønsker å jobbe innen revisjon, hvorfor bør man ta sikte på å jobbe for KPMG?

Fordi KPMG er ledende innen digitalisering av revisjonsverktøy. Vi ser verdien av å endre måten vi reviderer på i dag, og jobber derfor målrettet med utvikling og forbedringer. KPMG har i høst kjøpt opp selskapet RAV Norge AS og vi får nå det sterkeste datamiljøet i Norge med over 100 spesialister innen data og analyse, automasjon, maskinlæring og kunstig intelligens. RAV blir en del av vårt tidligere nevnte Lighthouse, hvor digitalisering av revisjon er et av satsningsområdene. I tillegg har vi mange spennende kunder, fra store børsnoterte konserner, til små og mellomstore bedrifter. Spennet av kunder er stort, noe som gjør arbeidshverdagen variert. Også har man de beste og flinkeste kollegaene, selvfølgelig. Dette er jo grunn nok i seg selv.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger