(KarriereStart.no):

Navn: Astrid Aarøe

Tittel: Senior HR Rådgiver/Rekrutteringsansvarlig

Virksomhet:  Innovasjon Norge

Rekrutterer hovedsakelig til:

Vi har en bredde av ulike yrker som vi rekrutterer til, og i alt fra kommunikasjon til IT. Det er likevel kunderådgivere og finansieringsrådgivere som er de to gruppene som vi rekrutterer mest til.

 

Kan du fortelle litt om virksomheten deres?

Innovasjon Norge jobber for å øke innovasjon i næringslivet, bidra til å utvikle distriktene, utvikle konkurransedyktige norske bedrifter, og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. Vi har tilbud i alle landets fylker og i 27 land verden, og har tilsammen ca. 700 ansatte.

 

I Karrierebarometeret 2017 ble Innovasjon Norge kåret til den mest attraktive arbeidsgiveren blant økonomistudenter i Norge. Hva mener du er grunnen til at Innovasjon Norge oppfattes som en attraktiv arbeidsgiver?

Vi tror at studentene som har rangert oss på topp ser den viktige rollen Innovasjon Norge spiller i utviklingen av framtidens næringsliv. De ønsker å være med på det laget som skaper det nye Norge, de nye norske næringene og arbeidsplassene som vi skal leve av i fremtiden. Innovasjon Norge er også et selskap hvor man kan få mulighet til å forflytte seg internt i ulike avdelinger, både nasjonalt og internasjonalt. Blant annet har vi et internasjonalt hospiteringsprogram med fokus på kompetanseheving på tvers av kontorene.


 

LES OGSÅ: Marius (28) er finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge

 

Hvordan jobber dere for å profilere Innovasjon Norge overfor studenter og nyutdannede?

Våre medarbeidere og ledere er aktive i sosiale medier, hvor de synliggjør arbeidet Innovasjon Norge gjør. Vi har også et eget internshipprogram rettet mot studenter som er i et studieløp som vi annonserer i relevante medier, og nå planlegger vi et traineeprogram for unge som er startgropen av sin karriere.

 

Kan du beskrive en typisk rekrutteringsprosess fra start til slutt?

Først annonserer vi i relevante medier for å tiltrekke oss aktuelle søkere, gjerne i ulike kanaler for å sikre et bredt nedslagsfelt. Deretter vurderer vi søkerne opp mot kriteriene som er satt. Vi innkaller så de kandidatene som vi ser har verdifull erfaring og kompetanse til å fylle rollen. Innledningsvis kjører vi et førstegangsintervju hvor vi inviterer de utvalgte søkerne som innehar riktig kompetanse ut i fra kriteriene som er satt. Dette intervjuet er preget av å være et innledende intervju hvor både kandidaten blir bedre kjent med oss og vi blir bedre kjent med søkeren. De kandidatene som vi går videre med blir innkalt til et andregangsintervju. I dette intervjuet vil vi ofte kjøre en test-tilbakelesing som vi benytter som et dialogverktøy med kandidaten. I tillegg vil vi ofte benytte oss av et praktisk case som er typisk for den rollen vi rekrutterer til. Siste del av vurderingen vil være referansesjekk mot tidligere arbeidsforhold for å sikre at vi har all informasjon som vi trenger før et eventuelt tilbud blir gitt.


 

SE VIDEO: Fasiten på den perfekte jobbsøknaden

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i CV og søknad?

De fleste søkerne bruker tid og energi på å skrive gode søknader og CV-er, og vi er heldige som har en stor søkermasse som ønsker seg til oss. På generell basis kan jeg si at det er mest hensiktsmessig å ha en omvendt kronologisk rekkefølge på erfaringene i CV-en. Det er også viktig at CV-en er ryddig og oversiktlig. I selve søknadsbrevet er det viktig at søknaden er spisset mot rollen som en søker og at motivasjonen for rollen er godt synliggjort.

 

Hva er ditt syn på bruk av bilde i CV-en, og er du åpen for at søkere kan sende inn video-CV?

Jeg mener at man gjerne kan benytte seg av bilde i en CV, men dette er selvsagt opp til hver enkelt søker. Dersom en velger å bruke et bilde så bør dette være et som passer i en profesjonell profilering av seg selv. Angående video-CV så vil dette kunne være et kreativt supplement til en standard CV, men søkerne bør vurdere dette opp mot stillingens natur.

 

LES OGSÅ: 80 spørsmål du kan få i jobbintervjuet

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i jobbintervjuet?

Å være uforberedt, og å ikke være tilstrekkelig kjent med Innovasjon Norge som selskap.

 

Hva kan studenter gjøre i studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som kandidater for dere?

Verv og deltidsjobber som gir erfaring som er relevant for Innovasjon Norge vil kunne styrke mulighetene for å få jobb hos oss. Det er også ofte en fordel om en har erfaring fra utlandet enten studie- eller jobbrelatert. Det å ha erfaring fra å starte en bedrift selv er også en god erfaring å ha med seg som ansatt i Innovasjon Norge.

 

SE VIDEO: Hvordan skrive en CV som blir lagt merke til

 

Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte karrieren hos dere eller i deres bransje?

Være nysgjerrig og hele veien jobbe aktivt med kompetansebygging. Søkerne bør se Innovasjon Norge som en mulighet til å utvikle seg selv og sin karriere fremover.

 

Hvilken kompetanse og hvilke kandidater tror du det vil bli MER etterspørsel etter hos Innovasjon Norge de kommende årene?

Vilje og evne til omstilling er helt sentralt. Som i mange andre bransjer er IT og digitalisering viktig for oss i tiden fremover. Generelt vil det å forstå fremtidige digitale forretningsmodeller bli viktig i fremtiden.

 

LES OGSÅ: Dette er verdens 100 mest attraktive arbeidsgivere

 

Hvilken kompetanse og hvilke kandidater tror du det vil bli MINDRE etterspørsel etter hos Innovasjon Norge de kommende årene?

Vi har en stor bredde av kompetanse internt og det vil det også være behov for fremover.

 

Dersom man ønsker å jobbe innen deres bransje, hvorfor bør man satse på å få jobb hos nettopp dere?

Vi har et viktig samfunnsoppdrag og kandidater som får jobb hos oss vil være en essensiell bidragsyter på dette fremover.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger