(KarriereStart.no):

Navn: Tove Selnes

Tittel: Konserndirektør People

Virksomhet: Storebrand ASA

Rekrutterer hovedsakelig til: Salg, kundebetjening, teknologi og forretningsutvikling

 

Kan du fortelle litt om virksomheten deres?

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. Vår ambisjon er å bygge et sparekonsern i verdensklasse, støttet av forsikring. Ambisjonen bygger på vår posisjon innen bedriftsmarkedet, som ledende leverandør av norsk tjenestepensjon og en offensiv utfordrer i det svenske markedet. Vår drivkraft er å gi våre kunder en fremtid å glede seg til, ved å hjelpe dem å sikre sin nåværende og fremtidige økonomi og en god verden å gå i pensjon i. Det gjør vi blant annet ved å investere de over 750 milliarder kroner vi forvalter på vegne av våre kunder, på en bærekraftig måte.

 

Kan du fortelle litt om hvordan det er å jobbe for Storebrand?

I Storebrand jobber det mange dyktige folk som brenner for å gi kundene økonomisk trygghet gjennom pensjonssparing, banktjenester, forsikring og kapitalforvaltning. Stadig flere jobber i tverrfaglige team for å skape gode digitale løsninger. "People first, Digital always", er Storebrands People-strategi. Den setter oss i stand til å møte behovet for en endringsdyktig, operativ og kommersiell organisasjon, med medarbeiderne i sentrum. Hos oss jobber du i et arbeidsmiljø preget av meningsfrihet, stor grad av selvbestemmelse, nær støtte fra ledelsen, og mulighet for læring og personlig utvikling.


 

Vårt mål er å få hele organisasjonen til å jobbe mer smidig og tilpasset kundenes og omverdenens stadig skiftende og varierte behov. Vi vil at Storebrands organisasjon og virksomhet gjenspeiler kundene og markedet vi opererer i. Mangfold gir økt innovasjonstakt og bedre forståelse av kundene. Storebrand jobber systematisk med å sikre mangfold og likestilling, gjennom tydelige prosesser i rekruttering, endringsprosesser, lønnsjusteringer og tilbud om lederutdanning og andre utviklingstiltak.


 

LES OGSÅ: Slik finner du den første jobben etter studiene

 

Kan du beskrive en typisk rekrutteringsprosess fra start til slutt?

Søknads- og rekrutteringsprosessen er digitalisert, fra søknaden legges i HR-systemetet til nyansatte signerer ansettelseskontrakt via mobil eller PC. Onboarding-prosessen er også digital. Med god informasjon i digitalt format, er det lett å bli kjent med nye kollegaer med en gang man starter i Storebrand. Underveis i prosessen møter du selvfølgelig profesjonelle ansatte fra vår HR-avdeling og fagavdelingen som rekrutterer. I Lederstillinger vil man alltid møte leders leder.

 

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som kandidater for dere?

Vi ser etter nysgjerrige medarbeidere som kan vise at de har digital kompetanse, ønske om å lære ogvåger å tenke nytt og utfordre Det er avgjørende for at vi skal bli et sparekonsern i verdensklasse. Vi vil rekruttere og utvikleengasjerte og modige medarbeidere som finner de beste løsningen for kunden. Det er også viktig at kandidatene identifiserer seg med Storebrands satsning på bærekraft. Utenomfaglige aktiviteter og ansvar og engasjement gjennom studietiden teller positivt i en rekrutteringsprosess.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

 

Hvor mye vektlegger dere karakterer fra utdanningen, sammenlignet med tidligere arbeidserfaring og referanser?

Det vil alltid være en helhetsvurdering. I Storebrand er vi opptatt av hvilken kompetanse kandidatene har gjennom arbeidserfaring, personlige egenskaper og læringsevne.

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i CV og søknad?

Ikke bruk standard CV og søknad når du søker jobb. En CV bør skreddersys for den stillingen du søker, og det samme gjelder søknaden. Trekk frem hva du har oppnådd av resultater og lært gjennom de jobbene og eventuelle verv du har hatt.

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i jobbintervjuet?

Ikke kom uforberedt til intervjuet. Sett deg nøye inn i hva selskapet driver med. Hvorfor vil du jobbe der og hva kan du bidra med. Hva er det som motiverer deg ved akkurat denne jobben og hvilke tidligere erfaringer og resultater kan du bruke for å vise relevante eksempler.

 

Vær bevisst på dine styrker og forbered for eksempel tre til fire eksempler som viser hvorfor dette er aktuelt for selskapet. Intervjuet er din mulighet til å skape din egen merkevare og skille deg ut!

 

LES OGSÅ: Kommunikasjonsrådene som gir deg et fortrinn i jobbintervjuet

 

I deres virksomhet – hvilken kompetanse og hvilke kandidater tror du det vil bli MER etterspørsel etter de kommende årene?

Pensjon og forsikring oppfattes som komplisert. Gjennom de ulike fasene av en yrkesaktiv karriere og fram til pensjonstilværelsen, jobber vi med å gi kundene oversikt, innsikt og forståelse for egne pensjons- og forsikringsavtaler.


 

Vi satser sterkt på digitale kanaler i vår kunderådgivning og digitale ferdigheter, kunnskap om hvilke løsninger kundene foretrekker og innsikt i markedsutviklingen er viktig for å lykkes i Storebrand. Økt tempo i arbeidslivet krever også medarbeidere som kan lede seg selv og tilegne seg ny kunnskap gjennom tverrfaglige samarbeid.

 

Hvilken kompetanse og hvilke kandidater tror du det vil bli MINDRE etterspørsel etter de kommende årene?

Som nevnt over, er digital kompetanse og nysgjerrighet, samt evne til tverrfaglig samarbeid helt sentralt for at vi skal lykkes – og de som ikke kan vise til noe av dette vil være mindre interessante kandidater for oss.

 

LES OGSÅ: Mest populære arbeidsgivere innen bank, finans og forsikring 2019

 

Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte karrieren hos Storebrand eller i deres bransje?

I årene fremover vil det kreves store investeringer for å nå FNs bærekraftsmål.. Blant annet vil omstillingen for å nå målene i Parisavtalen kapital og investeringer. Finansbransjen er derfor en av verdens viktigste bransjer, fordi det gir mulighet til å påvirke verden i en riktig retning. Et tips er derfor å skaffe seg kunnskap om utfordringene og mulighetene FNs bærekraftsmål gir, selvfølgelig i tillegg til å gjøre en solid jobb, si ja til nye utfordringer og spille andre gode.

 

Dersom man ønsker å jobbe innen deres bransje, hvorfor bør man ta sikte på å få jobb hos Storebrand?

Vi er Norges største private kapitalforvalter og forvalter over 750 milliarder kroner på vegne av våre kunder. Disse pengene skal vi investere på en bærekraftig måte – noe vi jobber systematisk og har mye kunnskap om. Hos oss vil du jobbe i et fremtidsrettet miljø med store muligheter for påvirkning og personlig utvikling. Du er rett og slett med på å skape en fremtid å glede seg til.

 

Les mer om jobbmuligheter og arbeidsgivere i forsikringsbransjen

Les mer om jobbmuligheter og arbeidsgivere innen finans, verdipapirer og megling