(KarriereStart.no):

Navn: Thone M. Nordlund
Stilling: Avdelingsdirektør
Bedrift: NAV Oslo
Rekrutterer hovedsakelig til følgende yrker: Veileder, rådgiver


Hvilke type kvalifikasjoner ser dere etter når dere behandler søknader? Hva skal til for å bli innkalt til intervju?

Enhetene i NAV Oslo rekrutterer til et bredt spekter av yrker, så mange utdannelser fra universitet og høgskole er aktuelle. Siden NAV-kontorene er kjernevirksomheten vår, ansetter vi mange veiledere til NAV-kontorene, hvor det er stort spenn i utdanning og arbeidserfaring. På NAV-kontorene jobber veiledere med oppfølging og veiledning av brukere – både enkeltmennesker og arbeidsgivere. Her trenger vi medarbeidere som har empati og forståelse for situasjonen til brukerne våre, og de må være positive og løsningsdyktige. NAV Oslo ansetter jurister, statsvitere, velferdsvitere, sosionomer, økonomer, psykologer og leger, for å nevne noen yrker.

 

Jobbsøknaden er første inntrykket vi som arbeidsgiver får av arbeidssøkeren. Her må du fortelle oss hvilke kvalifikasjoner du har, hvorfor du søker stillingen og hva du kan tilføre NAV.


  

LES OGSÅ: Jobbsøkertips fra rekrutteringsansvarlig i Telenor

 

Veier karakterer og resultater oppnådd på skolebenken tungt? Og i så fall, er det noen fag som veier tyngre enn andre?

NAV trenger dyktige medarbeidere med forskjellig bakgrunn. Relevant utdanning er viktig når vi ansetter nye medarbeidere men personlige egenskaper blir også vektlagt. Det er viktig at det i jobbsøknaden kommer tydelig frem hva som er arbeidssøkerens motivasjon for å søke jobb i NAV.

 

Hva gjør dere for å profilere dere som en attraktiv arbeidsgiver ovenfor studenter og nyutdannede?

NAV deltar på utdanningsmesser rundt om i landet. For eksempel skal NAV delta med stand på henholdsvis Arbeidslivsmessen ved UiO i september og på Karriereuka ved HiOA i oktober (2014). NAV Oslo har også et samarbeid med HiOA når det gjelder praksisplasser for velferdsstudenter.


Hvem skiller seg positivt ut i en intervjuprosess? Hva ser dere etter ved siden av de faglige kvalifikasjonene?


De som klarer å formidle engasjement og virksomhetsforståelse gir et godt inntrykk. De som har en klar formening om hvordan deres kompetanse og erfaring kan bidra til at vi klarer å løse våre oppgaver som samfunnsaktør vil virke positivt.

 

Hva er de vanligste feilene man gjør som jobbsøker?

Det er viktig å sørge for at man lager en søknad som er rettet mot stillingen og arbeidsgiver, og møte forberedt på intervjuet og setter seg tilstrekkelig inn i stillingens arbeidsområder og tenker igjennom hvordan man med sin kompetanse og arbeidsinnsats kan bidra til at arbeidsgiver lykkes med sin virksomhets mål.

 

Den vanligste feilen jobbsøkere gjør er å sende en jobbsøknad som ikke er tilpasset stillingsannonsen. Det er viktig å lese stillingsannonsen nøye og begrunne hvorfor du er den riktige for jobben. Vis også at du er motivert for å jobbe hos den aktuelle arbeidsgiveren. Les nøye gjennom søknaden før du sender den. Mange skrivefeil trekker ned. Når du først har blitt innkalt til intervju er det viktig at du møter forberedt. Sett deg inn i stillingens og virksomhetens arbeidsområder og tenk gjennom hvordan du kan bidra med din kompetanse og arbeidsinnsats.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som jobbsøkerkandidater for dere?

De som viser engasjement utover studiene i form av arbeidserfaring og/eller tillitsverv.

 

Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte karrieren hos Nav?

Sjekk ut siden «Søk jobb i NAV» på nav.no. Her finner du ledige stillinger i NAV og informasjon om NAV som arbeidsgiver. NAV er en stor arbeidsplass som rekrutterer mange medarbeidere i løpet av ett år, så jobbmulighetene er mange. Vær fleksibel og husk at alle jobber gir praksis og at arbeidsgivere verdsetter variert praksis høyt.


 

Hvorfor bør man satse på å få jobb hos nettopp dere?

NAV er en spennende arbeidsplass med mange muligheter og fagområder.. Vi er opptatt av at den enkelte medarbeider kan utvikle sin kompetanse kontinuerlig. Utvikling skjer på mange måter og på ulike arenaer. Vi har landsdekkende fagnettverk, lokale, regionale og sentrale samlinger som dekker ulike fagområder, og vi tilbyr også praksisnær, erfaringsbasert læring. NAV jobber aktivt med arbeidsmiljøet, og vi er opptatt av å legge forholdene til rette for medarbeidere i ulike livsfaser.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger