(KarriereStart.no):

Navn: Karoline Nauste

Tittel: Head of Employer Branding, Recruitment and Onboarding

Virksomhet/arbeidsgiver: DNB

 

Kan du fortelle litt om virksomheten deres?

DNB er Nordens største finanskonsern med om lag 2,2 millioner kunder i Norge. I tillegg opererer vi i store deler av det internasjonale markedet, hvor vi er representert i 17 ulike land. DNB har en unik bransjekompetanse og innehar en lederposisjon i flere industrier som energi, shipping, fiskeri og havbruk. Vi har over 9000 ansatte og konsernet består av flere fagenheter.

 

Folk forbinder det med bank, men vi utvikler oss til å bli et teknologiselskap. Dette kan en se gjennom løsningene som har blitt implementert, som Nettbank etc.

 

Kan du fortelle litt om hvordan det er å jobbe for DNB?

En arbeidshverdag i DNB bærer preg av et inkluderende og aktivt arbeidsmiljø hvor en jobber både i team og individuelt. Som ansatt i DNB får en egne ansvarsområder for prosjekter, noe som tilrettelegger faglig utvikling. Arbeidsoppgavene er varierte og spennende, og innenfor noen av bankens fagområder kreves det tverrfaglig jobbing for å løse aktuelle problemer. I tillegg tilbyr DNB flere interne programmer til sine ansatte slik at deres karriere kan utvikles i ønsket retning. Disse programmene er tilpasset nyutdannede, ansatte med flere års arbeidserfaring og ledere på ulike nivåer.


 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

I Karrierebarometeret 2019 ble DNB ranket som den mest attraktive arbeidsgiveren innen bank, finans og forsikring, samt som nummer tre totalt sett – uavhengig av bransje. Hva er det som gjør dere til en attraktiv arbeidsgiver?

DNB er en attraktiv arbeidsgiver siden vi tilbyr både profesjonelle og personlige utviklingsmuligheter. Her er det rom for å dyrke sin karriere gjennom gode ordninger som tilrettelegger for økt kompetanse. Ansatte i DNB får karrieremuligheter gjennom å samarbeide med dyktige kollegaer, samt som en får utfordret seg selv ved å jobbe med spennende prosjekter.


 

Kan du beskrive en typisk rekrutteringsprosess fra start til slutt?

Ledige stillinger legges ut på dnb.no, der er lenke til å sende inn søknadsskjema i utlysningen. Vi tilbyr for øyeblikket ulike fagstillinger, graduateprogram eller summer internship.


Søknadsprosessen er litt ulik utfra hvilken stilling man søker, men etter at vi mottar søknaden foretar vi førstegangsintervju med rekrutterende leder. Etterpå kan det i enkelte stillinger være aktuelt med test eller løsning av et case. Deretter avholder vi annengangsintervju. Vi kontakter alle som har vært med så langt i prosessen og signerer kontrakt med den kandidaten som passet best inn i teamet og i rollen.

 

LES OGSÅ: Feilene du må unngå som nyutdannet og jobbsøker

 

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som kandidater for dere?

For å bli en mer attraktiv søknadskandidat kan studenter engasjere seg i frivillige verv, ta en deltidsjobb ved siden av studier, delta i idrettslag eller lignende. Det viktigste er å vise at man har interesser og at man har erfaring fra lagspill, ulike jobbsituasjoner eller verv. Det vil også være muligheter til å gjøre seg mer kvalifisert gjennom studentpraksis, utvekslingsopphold og gode akademiske resultater.

 

Hvor mye vektlegger dere karakterer fra utdanningen, sammenlignet med tidligere arbeidserfaring og referanser?

Vektleggingen av karakterer varierer innenfor de ulike fagområdene. I DNB er det også viktig å se etter nysgjerrige talenter, gjerne med egenskaper som ikke betinges av høyere utdannelse fra «riktig» studiested. Motivasjon er også en viktig faktor.

 

LES OGSÅ: Tipsene som effektiviserer og forbedrer jobbsøkingsprosessen

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i CV og søknad?

I CV eller søknad er det vanligst at kandidaten glemmer å skrive kontaktinformasjon. Det er også vanlig å glemme å gi eksempler med hva de har jobbet med tidligere. For eksempel at de beskriver seg selv om endringsvillige – da vil jeg gjerne ha eksempel på hvordan de har vært det. Jeg vil også komme med en anbefaling å gjøre CV-en så kort og oversiktlig som mulig, slik at det blir lett å sette seg inn i kandidatens erfaringer.

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i jobbintervjuet?

Det forekommer selvsagt feil, men det kommer ofte av at kandidaten er nervøs, for eksempel at man prater i overkant mye. Jeg vil absolutt anbefale alle som kommer på jobbintervju å være seg selv så godt det lar seg gjøre og stille godt forberedt på stillingen man søker på.

 

I deres virksomhet – hvilken kompetanse og hvilke kandidater tror du det vil bli MER etterspørsel etter de kommende årene?

I DNB vil behovet for ulike kompetanse være stort. Vi ser at det er flere og flere tekniske utfordringer i et stort konsern og det har vært en økning i stillinger i denne bransjen den senere tiden.


 

LES OGSÅ: Kommunikasjonsrådene som gir deg et fortrinn i jobbintervjuet

 

I deres virksomhet – hvilken kompetanse og hvilke kandidater tror du det vil bli MINDRE etterspørsel etter de kommende årene?

Vi har over en lang periode lagt ned mange bankkontorer og det er fordi adferden til kundene endrer seg og blir mer og mer digital. Der ser vi at behovet er mindre, men fortsatt like aktuelt for mange kunder.

 

Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte karrieren hos DNB eller i deres bransje?

Kom å besøk oss på stand på ulike karrieredager rundt om i hele landet, eller ta kontakt med oss på youngbanker@dnb.no.


Dersom man ønsker å jobbe innen bank, finans og forsikring, hvorfor bør man satse på å få jobb hos DNB?

DNB er et stort internasjonalt konsern med mange utviklingsmuligheter og spennende utfordringer. I tillegg til å ha et inkluderende arbeidsmiljø.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger