(KarriereStart.no):

Navn: Anne Larsen

Tittel: Senior HR-rådgiver

Virksomhet: SINTEF

 

Kan du fortelle litt om SINTEF?

SINTEF er et norsk forskningsinstitutt, organisert som en frittstående allmennyttig stiftelse. Vi driver forskning innen teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF ble etablert i 1950. I dag er vi 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner, hvor 56 % av våre forskere har doktorgrad. Vi skaper en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. Over 90% av disse inntektene hentes i åpen konkurranse. Vi utfører forskning med finansiering fra Norges forskningsråd, EU, annen offentlig forvaltning og privat næringsliv. Det er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa med en klar ambisjon om å bli verdensledende. FNs bærekraftmål står sentralt i vår hverdag.

 

LES OGSÅ: Tipsene som effektiviserer og forbedrer jobbsøkingsprosessen

 

Kan du fortelle litt om hvordan det er å jobbe for SINTEF?

I SINTEF går ansvar og ledelse hånd i hånd, og våre medarbeidere er alltid i fokus. Vi er opptatt av at du skal ha god balanse i ditt liv og arbeidsliv. Derfor er balansen mellom de krav vi stiller til deg og de krav du stiller til oss viktig. Din nærmeste leder har ansvar for hvordan nettopp du opplever denne balansen.

 

Vi har jobbet systematisk i en årrekke med å utvikle gode ledere og har en sterk og omfattende metodikk for dette. Ved siden av dette overvåker arbeidsmiljøet nøye bl.a. gjennom en egen arbeidsmiljøundersøkelse og en helhetlig metodikk for utvikling av både folk. Alle disse bekrefter at vi har et åpent og inkluderende arbeidsmiljø, hvor våre ansatte trives og får ønsket rom for utvikling.

 

I SINTEF er du velkommen som den du er, og den du ønsker å bli. Du får mulighet for personlig vekst og utvikling, og vi har utviklingsmuligheter med karrierestiger for alle personalkategorier. Det finnes blant annet flere veier å gå for de som er forskere: faglig karriere for til slutt å bli sjefforsker, eller innen forretningsutvikling, prosjektledelse eller linjeledelse. Våre ansatte har årlige utviklingssamtaler med nærmeste leder hvor prestasjon og utvikling er viktige tema, basert på forventningene til nettopp din stillingskategori.

 

LES OGSÅ: Slik finner du den første jobben etter studiene

 

Hvilke yrker og fagområder rekrutterer dere hovedsakelig til?

Ingen andre arbeidsplasser er som SINTEF og få har tilsvarende faglig bredde og tyngde. SINTEF har ekspertise innen alt fra fornybar energi og nanoteknologi til digitalisering og helse. En komplett oversikt over vår spisskompetanse finner du her.

 

I Karrierebarometeret 2019 ble SINTEF ranket som den mest attraktive arbeidsgiveren blant ingeniørstudenter. Hva er det som gjør dere til en så attraktiv arbeidsgiver?

Det er veldig hyggelig at vi nå er nummer en for tredje året på rad. Vi er veldig stolte og skal virkelig vise oss tilliten verdig. Vi har som kjent ingen eksterne eiere, det vil si ingen som kan ta ut profitt av de verdiene våre medarbeideres kunnskap og evner genererer. Vårt overskudd investeres tilbake til deg som ansatt! Det gjøres gjennom bygget du jobber i, utdanningsprogrammer, laboratorier og høyteknologisk utstyr og mye mer. Dette beløper seg til over 1,3 milliarder kroner det siste tiår. Alt for å gi deg mulighet til å være i faglig front, utnytte ditt potensial til å vokse og utvikle deg. Fordi vi vet at stagnerer man faglig, stagnerer også trivsel og arbeidsglede.

 

LES OGSÅ: De mest attraktive traineeprogrammene blant ingeniørstudenter 2019

 

Kan du beskrive en typisk rekrutteringsprosess fra start til slutt?

Som oftest er det en forskningssjef eller forskningsleder som har et ressursbehov. Etter at behovet er kartlagt tar HR over og bistår i alle ledd fram til fast ansettelse. Etter at vi har mottatt søknader på en stilling er det den rekrutterende lederen som vurderer søknadene, og innkaller de beste kandidatene til intervju.

 

I førstegangsintervjuet har vi fokus på det faglige, og hos dem som kommer til andregangsintervju ser vi der mer på personlige egenskaper, samarbeidsevner og hvordan de vil passe inn i SINTEF. Det er lederne som har det avgjørende ordet når det gjelder utvelgelse, og når en søker har akseptert et jobbtilbud begynner vår onboardingprosess – “Velkommen til SINTEF”.

 

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som kandidater for dere?

Ha et ønske om å skape teknologi for et bedre samfunn er nok det korte svaret. Dette er vår visjon. Ellers lønner det seg alltid å være faglig sulten, ha pågangsmot og søke på våre stillinger som sommerforsker (sintef.no/sommer). Mange flinke folk har fått en solid start i arbeidslivet som sommerforskere i SINTEF.

 

SE VIDEO: Hva gjør en fullstack utvikler? Yrket på to minutter

 

Hvor mye vektlegger dere karakterer fra utdanningen, sammenlignet med tidligere arbeidserfaring og referanser?

Noen har en oppfatning om at SINTEF bare ansetter de med de beste karakterene. Dette er ikke alltid tilfelle, da vi også verdsetter personlige egenskaper og samarbeidsevner meget høyt. Kombinasjonen av fag er også viktig når vi skal velge ut hvem som er de beste kandidatene til en stilling. På denne måten er det alltid total-bildet av kandidatene som blir avgjørende. Vi ansetter også mange rett fra utdanning, uten stor grad av relevant arbeidserfaring.


Er det noen vanlige feil som går igjen i CV og søknad, eller i jobbintervjuet?

Vi kan ikke si at det er mange feil som går igjen, men det er viktig for oss at de har kompetanse i forhold til det behov vi har beskrevet i utlysningsteksten. Det er en stor fordel at de vet hva SINTEF er og hva som kreves av de som jobber her. Hvis man har kommet til intervju, er det viktig at man greier å vise hvem man er. I SINTEF har vi grunnverdiene ærlighet, mot, raushet og samhold. Dette ser vi etter allerede i intervjuet.

 

LES OGSÅ: Kommunikasjonsrådene som gir deg et fortrinn i jobbintervjuet

 

I deres virksomhet – hvilken kompetanse og hvilke kandidater tror du det vil bli MER etterspørsel etter de kommende årene?

Med så bred faglig kompetanse som SINTEF innehar er det vanskelig å peke på et konkret område. Vi vil heller si at en spennende kombinasjon av fag alltid vil være attraktivt for oss. Vi har en hovedstrategi som sier hvor vi ønsker oss i framtida, og flerfaglighet blir stadig viktigere. Hovedstrategien ligger åpent tilgjengelig og gir føringer for oss framover.


Hva er dine beste tips til alle de unge som ønsker å starte karrieren hos SINTEF?

Følg oss i sosiale media, nettsiden eller abonner på vår jobbagent. På den måten er man alltid oppdatert på hvilke stillinger som er ledige i hele konsernet. Ellers er det også mange som blir tilbudt jobb etter å ha vært sommerforsker hos oss. Følg også derfor med på våre sider for sommerjobb. 

 

Les mer om jobbmuligheter og arbeidsgivere innen forskning og utvikling