(KarriereStart.no):

Navn: Karin Svanevik Graff

Tittel: HR-direktør

Virksomhet: OBOS

Rekrutterer hovedsakelig til: Eiendomsutvikling og -forvalting, prosjektledelse, IT og digitale tjenester, økonomi/regnskap

 

Kan du fortelle litt om virksomheten deres?

OBOS er en medlemsorganisasjon som er eid av medlemmene, og vi er Norges største boligbyggelag og boligforvalter. I tillegg er vi en av Nordens største boligbyggere, med et av Nordens største fagmiljøer innen bolig og eiendom. Vi er en spennende arbeidsplass for alt fra jurister og ingeniører til kontorpersonell, økonomer og eiendomsmeglere.

 

Kan du fortelle litt om hvordan det er å jobbe for OBOS?

Noe av det våre medarbeidere trekker frem som det beste med OBOS, er nettopp arbeidsmiljøet. Det er rett og slett veldig mange hyggelige folk som jobber her, som sammen jobber hver dag for å ta OBOS ett steg lenger. Med engasjerte og ikke minst dyktige kollegaer er det lett å trives! Våre medarbeidere har veldig ulik kompetanse, erfaring og bakgrunn. Det at det er mange fagmiljøer under samme tak gjør at det er store muligheter for karriereutvikling hos oss.


 

Klikk her for å se alle studier innen eiendomsmegling i Norge

 

Kan du beskrive en typisk rekrutteringsprosess fra start til slutt?

Alle våre ledige stillinger lyses ut og CV og søknad registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Det er rekrutterende leder som tar første screening og vurdering av søkerne. Leder inviterer de hun ønsker å snakke med til et førstegangsintervju, og deretter vil de som går videre til neste runde også treffe HR i et andregangsintervju. Alle som kommer videre til andregangsintervju hos oss testes i personlighets- og evnetester som man får tilbakemelding på fra HR. Noen ganger kombineres dette med caseoppgaver.


 

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som kandidater for dere?

Jeg vil si at det viktigste studenter kan gjøre for å skille seg ut i mengden er å skaffe seg organisasjonserfaring ved siden av studiene. Dette kan være gjennom relevant deltidsjobb, praksisplass eller gjennom frivillige verv i organisasjoner. Det å ha verv i en studentforening på CV-en er for eksempel en glimrende måte å vise engasjement på, i tillegg til at det også gir god praktisk erfaring med organisasjonsarbeid.

 

LES OGSÅ: Vurderer du å studere eiendomsmegling? Les dette først!

 

Hvor mye vektlegger dere karakterer fra utdanningen, sammenlignet med tidligere arbeidserfaring og referanser?

Dette er veldig avhengig av stillingen det rekrutteres til. Til noen stillinger vil karakterer være av stor betydning, mens det til andre stillinger ikke er så avgjørende. I tillegg så er det jo også ofte slik at jo mer relevant arbeidserfaring og konkrete resultater man har å vise til, jo tyngre vil dette veie i forhold til karaktersnittet. Dersom det ikke er så mye annet å vurdere enn skoleresultater er det mer sannsynlig at karakterene blir en måte å skille kandidater fra hverandre på.

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i CV og søknad?

Er det en ting vi som jobber med rekruttering er veldig oppmerksomme på, så er det hull i CV-en. Det er veldig viktig at du som jobbsøker redegjør for hva du har gjort oppgjennom utdanningsløp og karriere. Dersom du har hatt et friår og reist jorda rundt i seks måneder, så skriv det på CV-en, slik at den som rekrutterer ikke lurer på hva du har gjort i denne perioden. Benytter du da også anledningen til å fortelle hva reisen har lært deg og gitt av erfaringer, teller dette bare positivt.

 

Som jobbsøker er det også viktig å være bevisst på at i en travel rekrutteringsprosess er det CV-en vi ser først på, så den må kunne stå for seg selv. Dersom man er kvalifisert til stillingen basert på CV går vi videre til å lese søknaden. Søknadsteksten er derfor en anledning til å skille seg ut blant andre kvalifiserte søkere. Her tenker jeg at den vanligste feilen som gjøres at søknaden ikke er tilpasset den virksomheten du søker jobb i. Søknadsteksten bør ikke være en gjentagelse av det vi kan lese i CV-en, men heller fylle på med mer informasjon om hva du kan bidra med, og din motivasjon for akkurat den jobben du søker hos oss. Fokuser på hva du kan tilføre bedriften og hva vi får igjen for å velge akkurat deg.

 

LES OGSÅ: Disse ferdighetene hører ikke hjemme på CV-en

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i jobbintervjuet?

Jeg vet ikke om jeg akkurat kan peke på noen vanlige feil her, men generelt er det et godt tips å vise nysgjerrighet og interesse for bedriften du har søkt jobb hos, og vise at du har satt deg inn i virksomheten og stillingen. Det er selvfølgelig ikke forventet at du kan alt om dette, men tenk gjerne ut noen gode spørsmål du kan stille i intervjuet for å vise at du er nysgjerrig på å lære mer.

 

I deres virksomhet – hvilken kompetanse og hvilke kandidater tror du det vil bli MER etterspørsel etter de kommende årene?

OBOS er som alle andre virksomheter inne i en tid der digitalisering står i fokus. Denne typen kompetanse er derfor veldig etterspurt hos oss for tiden, og dette tror jeg bare blir mer og mer aktuelt. Men ellers så tror jeg jo grunnleggende at det vil være evnen til tilpasning og til å tilegne seg ny kompetanse som vil være det avgjørende fremover. En utdannelse nå om dagen har uansett ikke veldig lang «holdbarhet», så man er nødt til å ha evnen til å lære nye ting hele tiden dersom man skal holde seg relevant.


 

LES OGSÅ: Dette gjør du feil som nyutdannet og jobbsøker

 

I deres virksomhet – hvilken kompetanse og hvilke kandidater tror du det vil bli MINDRE etterspørsel etter de kommende årene?

Typiske saksbehandlingsjobber tror jeg nok at det vil bli mindre etterspørsel etter, fordi vi ser at nye og moderne systemer tar over de prosessene som lar seg automatisere.

 

Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte karrieren hos OBOS eller i deres bransje?

Søk på sommertrainee-programmet vårt! Hver sommer tar vi imot en gruppe studenter fra ulike studieretninger som jobber hos oss i syv uker. Gjennom sommertrainee-programmet får studentene jobbe med relevante arbeidsoppgaver og får verdifull erfaring å ta med seg videre. Flere tidligere traineer har senere fått fast jobb i OBOS, så at programmet kan fungere som en inngangsport til OBOS er helt sikkert!

 

Dersom man ønsker å jobbe innen deres bransje, hvorfor bør man ta sikte på å få jobb hos OBOS?

OBOS sin visjon er å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Dersom man drømmer om en karriere i eiendomsbransjen tror jeg OBOS er et unikt sted å jobbe, fordi vi har et så stort og bredt kompetansemiljø innen dette fagområdet. Hos oss får du mulighet til å jobbe med eiendom og samtidig tenke innovativt og bidra til bærekraftige løsninger og et godt liv mellom husene.

 

Les mer om arbeidsgivere og jobbmuligheter innen eiendomsbransjen