(KarriereStart.no):

Navn: Morten Klokkersveen

Stillingstittel: Prosjektdirektør

Virksomhet:  Bane NOR

Rekrutterer hovedsakelig til: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

 

Kan du fortelle litt om virksomheten deres?

Bane NORs samfunnsoppdrag er å utvikle, bygge, drifte og forvalte det nasjonale jernbanenettet. Ved å tilby trygg og effektiv jernbaneinfrastruktur skal vi legge grunnlaget for trafikkvekst. Et av virkemidlene er å bidra til å utvikle gode knutepunkt slik at det blir lettere for folk å velge toget.

 

Bane NOR er et resultat av Jernbanereformen, som delte det tidligere Jernbaneverket i to deler, Jernbanedirektoratet og statsforetaket Bane NOR. Bane NOR har om lag 4.400 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

 

Kan du beskrive en typisk rekrutteringsprosess fra start til slutt?

Å ansette en ny medarbeider er en viktig beslutning både for Bane NOR, for de som allerede er ansatt, og for den nyansatte. Ved alle ansettelser er det derfor viktig med et godt forarbeid. Vi gjør derfor først en kartlegging av stillingen, hva vi ønsker å trekke frem ved stillingen, hva som skiller oss fra konkurrenten, ansvarsområder, oppgaver, krav til erfaring og personlige egenskaper. Ut fra stillingskartleggingen utarbeider vi en stillingsannonse. Alle som søker får svar om at søknaden er mottatt, samt gjerne litt informasjon om hvordan den videre prosessen er tenkt lagt opp.


 

På bakgrunn av CV og søknad tar vi stilling til hvilke kandidater vi ønsker å kalle inn til intervju. Etter runden med førstegangsintervjuer sitter vi gjerne igjen med en håndfull kandidater som faglig er godt kvalifisert for stillingen og vi ønsker få et tydeligere bilde av en kandidats personlige egenskaper. I denne fasen kan en personlighetstest være nyttig. Personlighetstester benyttes derfor ofte i forbindelse med andregangsintervju. Etter en referansesjekk og helhetsvurdering gis det tilbud til den kandidaten vi mener er best kvalifisert til stillingen.


 

LES OGSÅ: Jobbsøknaden = første date med arbeidsgiver

 

Hva er ditt syn på bruk av bilde i CV-en, og er du åpen for at søkere kan sende inn video-CV?

Jeg er i utgangspunktet åpen for alle kreative metoder som søkere ønsker å benytte, men jeg vil understreke at bilder eller video ikke på noen måte er avgjørende for om vi kaller inn folk til intervju. Det vil være en totalvurdering, hovedsakelig basert på kvalifikasjoner og motivasjon. Video-CV har jeg personlig ingen erfaring med, men det er brukt blant annet ved rekruttering av sommerjobber i Bane NOR.

 

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som kandidater for dere?

Jeg anbefaler studentene å engasjere seg i faglige spørsmål, diskusjoner, sosiale lag og foreninger, og ikke minst skaffe seg relevant arbeidserfaring. Initiativ og vilje premieres når jeg velger i søkermassen.

 

Hvor mye vektlegger dere karakterer fra utdanningen, sammenlignet med tidligere arbeidserfaring og referanser?

På de første jobbene er karakterer viktige, men dette avtar når man får arbeidserfaring. Gode relevante referanser er viktige, og dersom disse bekrefter inntrykket fra intervjuer og tester, så kommer man langt i en tilsettingsprosess.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i CV og søknad?

Søknaden må vise at en har lyst på jobben, har satt seg inn i stillingen og kan presentere hvorfor nettopp du er den rette for jobben. Du vil stort sett alltid tjene på å ringe før du sender søknaden og stille relevante spørsmål som kan styrke din søknad.

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i jobbintervjuet?

Dette kan variere veldig fra person til person. Det er viktig å puste dypt, ha lave skuldre og tenke at de som skal intervjue deg vil ha det beste ut av deg. Det er også viktig å være ærlig og kunne reflektere rundt både sterke og svake sider. Det er ikke alltid det finnes bare ett godt svar på et spørsmål, evnen til refleksjon kan være like viktig.

 

Hvilken kompetanse og hvilke kandidater tror du det vil bli mer etterspørsel etter de kommende årene hos Bane NOR?

Det skal planlegges, prosjekteres og bygges mye innen samferdsel de neste årene. I 2020 skal det investeres for ti ganger mer enn i 2006, og det vil være stor etterspørsel etter teknisk, økonomisk og juridisk kompetanse. Ingeniører går aldri av moten, og vi vil ha stort behov for dem innen alle våre tekniske fag. Bane NOR vil også ha behov for personer innenfor andre fagfelt som kreves for å lede og gjennomføre store prosjekter innen samferdsel.

 

LES OGSÅ: 80 vanlige spørsmål i jobbintervjuet

 

Hvilken kompetanse og hvilke kandidater tror du det vil bli mindre etterspørsel etter de kommende årene hos Bane NOR?


Dette er det vanskelig å spå noe sikkert om, men den teknologiske utviklingen innen bruk av modellbasert planlegging, prosjektering og bygging gjør at man kan bli en dinosaur om man ikke behersker moderne digitale verktøy og metoder.

 

Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte karrieren hos dere eller i deres bransje?

Kontakt noen du kjenner som jobber innen faget eller søk oss opp på sosiale medier. Vær nysgjerrig og skaff deg kontakter slik at du kan komme på besøk. Dess mer du vet om hva vi jobber med, dess mer motivert blir du for å legge inn det vesle ekstra som skal til at du får drømmejobben i Bane NOR.

 

Dersom man ønsker å jobbe innen deres bransje, hvorfor bør man satse på å få jobb hos nettopp dere?

Du vil være med på en spennende teknologisk utvikling sammen med engasjerte kollegaer, og du er med på å bygge framtidas samfunn på en miljøvennlig måte. Du kan gå hjem fra jobben og tenke at i dag utgjorde jeg en forskjell som får betydning for de jeg lever sammen med, og de som kommer etter meg.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger