(KarriereStart.no):

Navn: Beate Blindheim Lingås

Alder: 30 år

Utdanning: Master i Regnskap og Revisjon ved Norges Handelshøyskole (NHH)

Stilling: Revisormedarbeider

Arbeidsgiver: Deloitte

Ansatt siden: 2010

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Arbeidsdagene er svært ulike, og det eksisterer nesten ikke en «typisk arbeidshverdag». Som revisor jobber du løpende med flere prosjekter, av ulik størrelse, og må av den grunn håndtere en rekke problemstillinger samtidig. Dette gjør at arbeidsoppgaver og arbeidsmengde varierer mye gjennom året. I løpet av en dag kan jeg gjøre alt fra å planlegge gjennomføring av oppdrag, utføre en revisjon av regnskapet, delta/avholde møter internt og/eller eksternt, samt svare på faglige spørsmål fra kunde.


Som revisor, i et stort selskap som Deloitte, jobber vi også mye som rådgivere for våre klienter. Dette gjelder innenfor våre fagdisipliner som regnskap, skatt, intern kontroll, økonomistyring og corporate governance.

 

LES OGSÅ: Slik er den norske revisjonsbransjen

 

Hva skal til for å lykkes i ditt yrke?

Lære å leve med en hverdag hvor man har mange «baller i luften» og huske at man ikke alltid kan være best på alt. Det er også viktig at man tør å bevege seg litt utenfor komfortsonen slik at man hele tiden utvikler seg.Videre bør man jobbe for å bli en «ekspert» i å delegere, dele kunnskap og utvikle medarbeidere, samt vise interesse for faglige problemstillinger, klientens utfordringer og utvikle et godt forhold til kundene.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?

Som revisor har man en ganske klar inndeling i stillingsnivå og karrierevei. Her starter man på «gulvet» og jobber seg oppover.


Det er mulig å spesialisere seg innenfor revisjon av ulike bransjer og eller spesielle fagområder. Selv jobber jeg mest med konsern av ulike størrelser og kunder innenfor consumer business bransjen.


Veien er også åpen for å bytte mellom interne forretningsområder i vårt eget selskap, og du blir samtidig attraktiv for andre arbeidsgivere.

 

LES OGSÅ: En av samfunnets viktigste vaktbikkjer

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke eller din bransje


Som revisor starter man som revisormedarbeider. Revisjon er prosjektbasert yrke, hvor man jobber på en rekke prosjekter løpende gjennom året. Som nyansatt vil du få tildelt en prosjektportefølje hvor arbeidsoppgaver typiske kan være å kontrollere ulike elementer i regnskapet til et selskap i detalj, gjennomgå selskapets interne kontrollrutiner, utarbeide regnskap og/eller ligningspapir.

 

Hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg tror det var en kombinasjon av mine akademiske resultater, og mine personlige egenskaper.

 

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Ha fokus på å gjøre det bra på studiet og velge fag som er relevant for revisjon, men det er også viktig å kunne vise at du er aktiv på utenomfaglige aktiviteter.


Hos oss verdsetter vi folk som har integritet og som er proaktive, nysgjerrige og empatiske.

 

LES OGSÅ: Alt om utdanning innen revisjon

 

Er det noen spesielle krav som stilles for å få en jobb som revisor?

Av utdanning må du ha en mastergrad innenfor økonomi/regnskap. Bachelorkandidater med svært gode akademiske resultater vil også kunne bli vurdert.


Ønsker du en lengre karriere innenfor revisjon må du ta en etterutdanning, dersom du ikke har master i regnskap og revisjon. Medarbeidere som velger dette vil kunne få stipend for å kunne bli statsautorisert revisor.


Personlige egenskaper som verdsettes er analytisk legning, nøyaktighet, evnen til å arbeide selvstendig og i team, samt å være en person som trives i en variert hverdag som til tider kan være hektisk.

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Det beste med å jobbe som revisor er at man har en hektisk, men variert hverdag, hvor du muligheten for både personlig og faglig utvikling er stor.


Noe av det jeg mener er et stort pluss i min bransje er at man har en fleksibel hverdag. Dette gjør at man har en fin balansegang mellom jobb og privatliv.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger