(KarriereStart.no):

Navn: Martin Fagerholt

Alder: 25 år
Stilling: Troppssjef
Arbeidsgiver: Den norske Hæren
Utdanning: Befalskolen og Hærens Krigsskole
Ansatt siden: 01.08.2013

Hva jobber du som?

Jeg jobber som troppssjef for en logistikktropp i Sambandsbataljonen, lokalisert i Bardufoss. Under min ledelse har jeg fire ansatte og tretti vernepliktige soldater. Det er mitt overordnede ansvar å trene de vernepliktige soldatene opp. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Arbeidsdagene mine er veldig variert, så en typisk dag finnes ikke. Jeg har dager hvor jeg driver mye kontorarbeid i form av personelladministrering, materiellforvaltning og utdanningsplanlegging for troppen. Andre dager igjen tilbringer jeg hele dagen ute på skytebanen, for trening og opplæring av soldatene. Og så har jeg dager hvor troppen er ute og øver med resten av bataljonen. Min troppsoppgave er da å sørge for at samtlige i bataljonen har tilstrekkelig med mat, ammunisjon, vann og drivstoff til å løse det tildelte oppdraget.

Uavhengig av hvordan arbeidsdagen ser ut, har jeg alltid det overordnede ansvaret for at soldatene i min tropp utdannes og løser tildelte oppgaver på best mulig måte.


Hva skal til for å lykkes som troppssjef?

Både fysiske og psykiske evner er viktig. Man må være i stand til å ta vare på seg selv og andre i vanskelige og stressede situasjoner. Karisma er også en fordel, da yrket i stor grad dreier seg om teamwork.

Hvordan er den typiske karriereveien videre?

Etter befalskolen tjenestegjør man gjerne som sersjant i et par år. Deretter følger tre år med krigsskole, før du kan få stilling som troppssjef i to til tre år. Etter dette kan man få en stilling i kompanistabelen, før det åpner seg muligheter for å jobbe i bataljonsstaben i en årrekke. Og deretter muligens Hærstaben eller Våpenskolen.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge


Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter sin karriere i militæret?

En typisk startjobb etter Krigsskolen vil være å fungere som troppssjef. Da har man ansvar for at sin tropp med soldater får den tiltenkte treningen og kursingen som er bestemt fra forsvarsledelsen at de skal ha. I tillegg må du se til at de er i stand til å utføre troppens oppgaver når Kompaniet, Bataljonen eller Brigaden er på øvelse.

LES OGSÅ: Softwareingeniør - yrket på to minutter - hva gjør en softwareingeniør?


Hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg bestemte meg i ung alder for at jeg skulle prøve forsvaret. Jeg er glad i fysisk aktivitet, og tenkte at mine samarbeidsevner og lederegenskaper ville gjøre meg egnet til å gjøre en god jobb for Hæren. Jeg tror at grunnen til at jeg fikk jobben også handler om at jeg har hatt en jevn utvikling i løpet av skoleårene. 


Hva er dine råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Du bør vite hva jobben krever av deg før du velger denne yrkesveien. Innhent informasjon om opptakskravene og tren målrettet mot disse kravene, slik at du ikke dukker opp og bare så vidt makter minstekravet. Vær godt forberedt. 


Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Ja. På sesjon må du ha bevis for at du oppfyller kravene for syn, hørsel og generell fysisk sikkerhet. Dersom du for eksempel har rygg- eller kneskader er dette et problem. Alvorlige allergier og lignende kan også sette en stopper for opptaksprøven.

LES OGSÅ: Rådgiver i Finansdepartementet: Morten Haabeth Grindaker

 

I tillegg til det kroppslige er det flere akademiske krav du må innfri før du kan prøve deg på opptak. Tallrekker, IQ-tester, engelsktest og norsk synonymtest er eksempler på ting hæren prøver deg i. Etter du har bestått disse må du bestå de fysiske minstekravene, som for mange kan oppleves ganske tungt.


Man blir også evaluert i et eget opptak om du er egnet for jobben som offiser. I dette opptaket blir du vurdert av en psykolog, en allmennlege og et par offiserer. Til slutt er det et feltopptak, der du måles opp mot andre søkere i dine evner til å vise omsorg, ansvar, delegasjon, problemløsning, motivasjon og en rekke andre 

LES OGSÅ: Gartner - yrket på to minutter - gartner


Hva synes du er det beste med jobben?

Variasjonen i arbeidsdagene og menneskene jeg jobber med er et beste med jobben. Mitt yrke er ikke for alle, men passer du til jobben vil du finne utdanningen og stillingen både utfordrende og givende.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger