(KarriereStart.no): 

Navn: Birger Urdahl 
Alder: 30 år
Stilling: Prosjektingeniør
Arbeidsgiver: Aker Solutions  
Utdanning: Master i Produktutvikling og Materialer, NTNU, 2010
Ansatt siden: 2012 

Hva jobber du som og hvor?

Jeg jobber som prosjektingeniør for forretningsområdet subsea i Aker Solutions. Vi lager utstyret som står på havbunnen for at oljeselskapene skal få opp oljen. I min avdeling produserer vi verktøyene som brukes for installasjonen av modulene nede på havbunnen. Utstyret blir brukt av ROV-er (remotely operated vehicle) eller for å løfte moduler opp fra havdyp på opptil 3000 meter.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

Mye tid går til å følge opp at design og grunnlag for produksjon stemmer med krav og ønsker fra kunden i prosjektet. Jeg er i møter hvor vi diskuterer design og tekniske løsninger, skriver tekniske spesifikasjoner for hvordan utstyret skal fungere og følger opp produksjon. Før leveranse i et prosjekt hender det også at jeg reiser ut for å følge opp produksjon og at utstyr blir produsert i henhold til design og beregninger.


Hva skal til for å lykkes i ditt yrke?

Å levere utstyr av god kvalitet til riktig tid er et viktig fokus for oss som leverandør til oljebransjen. Det er viktig å sette seg inn i hva kunden trenger for å kunne levere utstyr som tilfredsstiller strenge krav til kvalitet, miljø og sikkerhet. Det er store påkjenninger for verktøyene våre når de brukes ned til 3000 meters dyp, og det er viktig at de fungerer som de skal. Teknisk kunnskap og samarbeid med kolleger er viktig for at jeg skal få gjort mine arbeidsoppgaver. 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge  

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?


Én vei å gå er å spesialisere seg og jobbe med teknisk utvikling av produkter. Utvikling av avansert utstyr krever solid teknisk kunnskap og erfaring. En teknisk karriere er en god mulighet for å utvikle seg innenfor de områdene man interesserer seg for.

LES OGSÅ: Prosjektingeniør i Multiconsult - Gunn P. Ødegaard om sitt yrke

En annen karrierevei er prosjektstyring og ledelse. Man er da ansvarlig for gjennomføring og for at produktene vi leverer er i henhold til det kunden trenger. I tillegg er man ansvarlig for ressursene i prosjektet og for at utstyret blir levert i tide og innenfor de økonomiske rammene som er satt.

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke eller din bransje?

En typisk startjobb omfatter utvikling av produkter basert på krav definert i samarbeid med kunden. Man går gjennom arbeidstegninger, setter opp prosedyrer for hvordan utstyret testes før levering og følger opp produksjonen. Det er vanlig å få mye ansvar, samtidig som man får oppfølging og støtte fra mer erfarne ingeniører.

LES OGSÅ: Jobb i Innovasjon Norge: EU seniorrådgiver

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg fikk jobben i Aker Solutions fordi jeg hadde tidligere erfaring fra bransjen, i tillegg til en teknisk utdannelse. Den tekniske bakgrunnen er viktig for å forstå utfordringene vi møter på, og for å skjønne hvordan de kan løses. Noe av det viktigste tror jeg er å vise interesse for det man skal jobbe med og vilje til å lære. Det er mye man ikke kan når man skal begynne i en ny stilling, selv om man har erfaring fra andre steder.

 

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Se på det man lærer under utdanning som verktøy for å utføre jobben man får senere. Mye av utfordringen når man jobber som ingeniør er å forstå problemene. Det er fortsatt mye å lære når man starter i en ny jobb, da er det viktig å ha et grunnlag å bygge videre på. 

LES OGSÅ: Veterinær - yrket på to minutter - hva gjør en veterinær?

 

Er det noen spesielle krav som stilles for å få en jobb som den du har?

For å jobbe som ingeniør kreves det en teknisk utdannelse. En åpen og utadvendt personlighet er en fordel ettersom man jobber i team med andre i prosjektene, og er i kontakt med kunder og underleverandører. Det er viktig å kunne samarbeide med kolleger ettersom vi jobber i større prosjekter.


 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Det beste med jobben min er at jeg får reise til underleverandører i andre land for å følge opp produksjon eller løse problemer som dukker opp. Når vi lager nytt utstyr dukker det opp uforutsette ting som vi må løse fortløpende. En annen fordel er at arbeidstiden er ganske fleksibel. Så lenge jeg får gjort det jeg skal, kan jeg i stor grad styre min egen arbeidstid, med god balanse mellom jobb og fritid. Det er også stor frihet til å utvikle seg i flere retninger innad i bedriften, så jeg kan få mulighet til å bytte stilling og arbeidsoppgaver om jeg skulle ønske det. 

LES OGSÅ: Gartner - yrket på to minutter - gartner

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger