<  
>  

traineeVann

TraineeVANN er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram for deg som ønsker å jobbe med verdens viktigste ressurs - vann!
Stillingstype
Antall traineer
13 (Kan variere)
Sted
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere
Erfaringsnivå
0-1 år arbeidserfaring
TraineeVANN - en fantastisk start på karrieren!

TraineeVANN er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram over 24 måneder hvor du er innom inntil 3 forskjellige bedrifter. Det er en ypperlig mulighet til å skaffe seg bred kompetanse, stort nettverk og en god start på arbeidslivet!

Vannbransjen er stor og kompleks, med mange aktører, utfordringer, prosesser og arbeidsoppgaver. Vi forsøker å sette sammen traineeløpene våre slik at du som kandidat får oppleve denne bredden, og tilegner deg kunnskap og erfaringer som gjør deg attraktiv i hele bransjen vår.

Som trainee får du i tillegg del i et personlig tilpasset kompetanseprogram, som både skal gjøre deg tryggere på deg selv og forberede deg på å ta ulike roller i arbeidslivet. Her er vi blant annet innom prosjektledelse, retorikk og taleteknikk, møteledelse og stressmestring, for å nevne noe.

Hvem kan bli trainee?

Vi søker deg som har lyst til å jobbe med og ta vare på verdens viktigste ressurs – vannet vårt.

Du har bachelor- eller masterutdanning, gjerne med bransjerelaterte fag. 
Du må også beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Programmet retter seg mot nyutdannede og de ferske i arbeidslivet med inntil 2 års erfaring. 

Flere arbeidsgivere med traineeprogram
Vis alle 176 arbeidsgivere
Dette er den beste starten jeg kunne fått på arbeidslivet, og jeg er så takknemlig for at jeg ble en VANNtrainee!
Birgith Øverby Terum
Rådgivende ingeniør innen miljø, vann og avløp - Moss kommune
Frister og viktige tidspunkter

Søknadsfristen er normalt i midten av oktober. Utlysning av stillinger kommer rundt 1. oktober. 

Oppstart for kull 9 er 1. september 2023, og traineeperioden for kull 9 går frem til 31. august 2025.

Traineeperioden er normalt delt i tre moduler hos tre ulike arbeidsgivere, dersom ikke annet er avtalt for traineeløpene:

1. september – 30. april
1. mai – 31. desember
1. januar – 31. august

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Om Norsk Vann

Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling.

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og enkelte private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer ca. 320 kommuner med ca. 96 % av landets innbyggere. Virksomheten finansieres i hovedsak gjennom kontingenter fra medlemmene og brukerbetaling for kurs og andre bestilte tjenester. Leverandører, rådgivere m.m. kan være tilknyttede medlemmer.

Norsk Vann er organisert som et selskap med begrenset ansvar. Norsk Vann styres av eierne gjennom årsmøtet og av et styre sammensatt av representanter for eierne mellom årsmøtet.

Kontaktpersoner
Les mer om muligheter hos Norsk Vann