<  
>  

Trainee Vann

Velkommen til Trainee Vann
Stillingstype
Antall traineer
1 (Flere)
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere
Om traineeprogrammet

Norsk Vann er en interesse- og kompetanse organisasjon for den norske vannbransjen. Medlemmene, som i hovedsak er kommuner og kommunalt eide selskaper, sørger for vann- og avløpstjenester til 95 % av innbyggerne. Norsk Vann jobber bl.a. for økt synlighet, hensikts messige ammebetingelser, kunnskaps-  og teknologi utvikling og tilstrekkelig kompetanse i vannbransjen i Norge.

Trainee vann er tilknyttet norsk vannbransje- som er et flott konglomerat av kommuner, konsulenter, leverandører og produsenter. Vi tilbyr er 18mnd program med 3 forskjellige bedrifter- 3 kulturer- 3 muligheter. I tillegg har tilbyr vi et spennende kompetanseprogram hvor du både utvikler deg som person og som gir deg faglig påfyll. En spennende møteplass mellom det etablerte og det nye visjonære. Noe for deg?

I tillegg til det faglige arbeidet deltar du på et innholdsrikt kompetanseprogram.

Programmet jobbe opp mot temaer som :

 • Selvledelse og lederskap
 • Team og samspill
 • Den lærende organisasjonen
 • Endringsledelse
 • Kommunikasjon
 • Retorikk og gjennomslagskraft
 • Møteledelse
 • Innovasjon og næringsutvikling
 • Stressmestring

I tillegg ønsker vi å gi deg et faglig påfyll og utvikler derfor et fagbakgrunn som vil gi deg det lille ekstra. Kompetanseprogrammet tilsvarer ca 10% av arbeidstiden din og du får full lønn disse dagene. Programmet gjennomføres samlingsbasert og har som målsetting en faglig og personlig utvikling gjennom teori og treningsoppgaver som er relevante i traineenes arbeidshverdag. På samlingene blir det praktiske oppgaver, demonstrasjoner, ferdighetstrening, diskusjoner, erfaringsutveksling, presentasjoner og refleksjon over hva men har lært og hvor en bør jobbe med å utvikle seg videre.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Norsk Vann
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Om Norsk Vann

Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen.

Vannbransjen er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Samfunnet er helt avhengig av gode og sikre vann- og avløpstjenester for å fungere. Tenk deg selv hvordan en dag uten vann og avløp ville være…

Vann- og avløpstjenestene i Norge har god kvalitet. Likevel har sektoren krevende utfordringer med å tilpasse seg et endret klima, med å levere tjenester til stadig flere innbyggere, med å fornye ledningsnettet og med å innfri stadig økte kvalitets- og sikkerhetskrav.

Norsk Vann arbeider aktivt for å:

 • Informere om vannbransjens status og utfordringer
 • Påvirke regelverk og myndighetsutøvelse
 • Forbedre tjenestene gjennom benchmarking og kompetanseutvikling
 •  Forbedre utdanningssystemet og øke rekrutteringen

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk.

Norsk Vann representerer 360 kommuner med ca 95 % av landets innbyggere.

Rådgivere, leverandører, forskningsmiljøer mv. kan være tilknyttede medlemmer og ta del i det faglige nettverket.

Virksomheten finansieres i hovedsak gjennom kontingenter fra medlemmene.

Norsk Vann styres av eierne gjennom årsmøtet og av et styre sammensatt av representanter for eierne.