<  
>  

Trondheim Kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Trondheim (tidligere Nidaros og Trondhjem) er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen, og fjerde største storbyområde i Norge. Byen ligger ved utløpet av Nidelva ved Trondheimsfjorden og grenser i øst mot Malvik og i sør mot Selbu, Klæbu og Melhus. Trondheim ble ifølge historien grunnlagt av Olav Tryggvason i år 997, men mye tyder på at det på det tidspunktet var et betydelig tettsted der allerede. Byen var Norges hovedstad 1030–1217. I 1070 startet byggingen av Nidarosdomen, over Olav den helliges grav. Kirka stod ferdig for første gang ca. 1320. Trondheim har fruktbare miljøer for nyskaping og vekst. Næringslivet i byen er variert og byr på en rekke muligheter. Trondheim kommune har flere roller, der en er rollen som samfunnsutvikler. Kommunen legger til rette for nyskaping og vekst i byens næringsliv og arbeider for etablering av nye bedrifter her. Reitangruppen er et privat, familieeid selskap med hovedkontor på Lade gaard i Trondheim. Selskapet er det klart største i kommunen i omsetning og har tre heleide virksomhetsområder: lavprishandel, servicehandel og eiendom. Trondheim har et mangfold av utdanningsinstitusjoner, studentmiljøer, forsknings- og kompetansemiljøer og en stadig større kunnskapsøkonomi. Kommunen har 30000 studenter og knapt 10000 ansatte i høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljø. Trondheim har et kompetansetungt næringsliv og mange gode eksempler på et tett og fruktbart samarbeid mellom regionens bedrifter og forskningsmiljøene. En lang rekke bedrifter er også sprunget ut fra NTNU, HiST og Sintef. Befolkning 167 709 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Trondheim Kommune

Org. nr: 994200933 Stillingsident: 4187575301 Presentasjon av stillingen: Trondheim kommune er Midt-Norges største lærebedrift. Vi utdanner fagarbeidere som grunnlag for egen rekruttering og for å gi ungdom og voksne karrieremuligheter i arbeidslivet.I den forbindelse søker vi etter lærlinger i anleggsgartnerfaget.Som anleggsgartner bygger du uterom. Daglig arbeid omfatter utvikling, etablering og vedlikehold av flere typer anlegg. Anleggsgartneren jobber blant annet med tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper. Fagarbeideren skal kunne lede og gjennomføre den praktiske delen av driften i anlegg. I dette yrket er det viktig at du er samarbeidsvillig og nøyaktig. Du bør ha sans for estetikk, praktisk håndlag og like å arbeide ute.Obligatoriske dokument som må sendes elektronisk sammen med søknaden: Kompetansebevis Vg1 Karakterutskrift fra 1.termin Vg2 eller Kompetansebevis fra Vg2 for de som har fullført skole tidligere Relevante arbeidsattesterDersom du ikke har arbeidserfaring, skal du under punkt "Arbeidserfaring" legge inn hvor du har vært i praksis gjennom skolen. Under punkt "Annen erfaring" skal du legge inn eventuelle fritidsaktiviteter/interesser.To referanser må oppgis med e-postadresse og telefonnummer.Legg gjerne inn et bilde av deg selv.Innkalling til intervju og eventuelt tilbud om læreplass vil bli sendt til den e-postadressen som er oppgitt i søknaden. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i perioden april - juni 2020.Tilbud om læreplass gis før 1. juli 2020 med åtte dagers svarfrist og med oppstart etter nærmere avtale.Dersom du søker som lærekandidat, må dette komme tydelig fram i søknaden.Les mer om lærlingordningen herArbeidsoppgaverDrift av grøntanlegg i alle årstiderTerrengutforming i uteanleggValg av slitedekker, f.eks. asfalt, betong og grusplasserVedlikehold av alle typer vegetasjonselementer i ulike bruksområderVedlikehold av alle typer installasjoner ment for utebruk, f.eks. lekeapparater, benker, skulpturer og gjerderTilrettelegging for aktiv bruk og bevaring av natur, kultur og friluftsarealerMålrettet arbeid i henhold til kompetansemålene i fagetDokumentasjon i elektronisk opplæringsbokKvalifikasjonerVg1 NaturbrukVg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfagSøkere med annen relevant skolegang og arbeidserfaring kan også komme i betraktningUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperDu er engasjert, motivert og interessert i fagetDu har gode samarbeidsevnerDu har lite fraværDu har god fysisk og psykisk helseDu er egnet for yrketDu har god muntlig og skriftlig framstillingsevne samt grunnleggende dataferdigheterVi tilbyrSpennende utfordringer og interessante oppgaverElektronisk opplæringsbokSystematisk oppfølging i læretidaEgne samlinger for lærlingerRefleksjonsgrupperLønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtalerAllmennfaglig påbygging i læretida. NB! Dersom du ønsker dette, må det komme tydelig fram i søknaden.KontaktinformasjonElin Buholm , Opplæringskonsulent, (+47) 90402668 Tone Solberg, Avdelingsleder, (+47) 95263060 Jan Strand, Opplæringskonsulent, (+47) 95263462ArbeidsstedTrondheim kommune 7004 TrondheimSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Trondheim kommuneReferansenr.:4187575301 Stillingsprosent: 100% Lærling Søknadsfrist: 02.03.2020
02.03.2020 Trondheim
Org. nr: 994200933 Stillingsident: 4187590788 Presentasjon av stillingen: Trondheim kommune er Midt-Norges største lærebedrift. Vi utdanner fagarbeidere som grunnlag for egen rekruttering og for å gi ungdom og voksne karrieremuligheter i arbeidslivet.I den forbindelse søker vi etter lærlinger i renholdsoperatørfaget.Obligatoriske dokument som må sendes elektronisk sammen med søknaden: Kompetansebevis Vg1 Karakterutskrift fra 1.termin Vg2 eller Kompetansebevis fra Vg2 for de som har fullført skole tidligere Relevante arbeidsattesterDersom du ikke har arbeidserfaring, skal du under punkt "Arbeidserfaring" legge inn hvor du har vært i praksis gjennom skolen. Under punkt "Annen erfaring" skal du legge inn eventuelle fritidsaktiviteter/interesser.To referanser må oppgis med e-postadresse og telefonnummer.Legg gjerne inn et bilde av deg selv.Innkalling til intervju og eventuelt tilbud om læreplass vil bli sendt til den e-postadressen som er oppgitt i søknaden. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i perioden april - juni 2020.Tilbud om læreplass gis før 1. juli 2020 med åtte dagers svarfrist og med oppstart etter nærmere avtale.Dersom du søker som lærekandidat, må dette komme tydelig fram i søknaden.Les mer om lærlingordningen herArbeidsoppgaverRengjøring og vedlikehold av vegger, tak, inventar og gulvValg og bruk av riktige kjemikalierValg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidetService, kundebehandling og kommunikasjonArbeid med inneklima og hygieneKalkulasjon og planlegging, bruk av IKT-verktøyMålrettet arbeid i henhold til kompetansemålene i fagetDokumentasjon i elektronisk opplæringsbokKvalifikasjonerVg1 Bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarendeVg2 Overflateteknikk eller tilsvarendeSøkere med annen relevant skolegang og arbeidserfaring kan også komme i betraktningUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperDu er engasjert, motivert og interessert i fagetDu har gode samarbeidsevnerDu har lite fraværDu har god fysisk og psykisk helseDu er egnet for yrketDu har god muntlig og skriftlig framstillingsevne samt grunnleggende dataferdigheterVi tilbyrSpennende utfordringer og interessante oppgaverElektronisk opplæringsbokSystematisk oppfølging i læretidaEgne samlinger for lærlingerRefleksjonsgrupperLønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtalerAllmennfaglig påbygging i læretida. NB! Dersom du ønsker dette, må det komme tydelig fram i søknaden.KontaktinformasjonTone Solberg, Avdelingsleder, (+47) 95263060 Anita Blikeng, Opplæringskonsulent, (+47) 91672227ArbeidsstedTrondheim kommune 7004 TrondheimSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Trondheim kommuneReferansenr.:4187590788 Stillingsprosent: 100% Lærling Søknadsfrist: 02.03.2020
02.03.2020 Trondheim
Org. nr: 994200933 Stillingsident: 4187581675 Presentasjon av stillingen:Trondheim kommune er Midt-Norges største lærebedrift. Vi utdanner fagarbeidere som grunnlag for egen rekruttering og for å gi ungdom og voksne karrieremuligheter i arbeidslivet.I den forbindelse søker vi etter lærlinger i vei- og anleggsfaget.Obligatoriske dokument som må sendes elektronisk sammen med søknaden: Kompetansebevis Vg1 Karakterutskrift fra 1.termin Vg2 eller Kompetansebevis fra Vg2 for de som har fullført skole tidligere Relevante arbeidsattesterDersom du ikke har arbeidserfaring, skal du under pkt. "Arbeidserfaring" legge inn hvor du har vært i praksis gjennom skolen. Under pkt. "Annen erfaring" skal du legge inn evt. fritidsaktiviteter/interesser.To referanser må oppgis med e-postadresse og telefonnummer.Legg gjerne inn et bilde av deg selv.Innkalling til intervju og eventuelt tilbud om læreplass vil bli sendt til den e-postadressen som er oppgitt i søknaden. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i perioden april-juni 2020.Tilbud om læreplass gis før 1.juli 2020 med åtte dagers svarfrist og med oppstart etter avtale.Dersom du søker som lærekandidat, må dette komme tydelig fram i søknaden.Les mer om lærlingordningen herArbeidsoppgaverHelse, miljø og sikkerhetArbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikringStikking og oppmålingRigging og drift av anleggBygging, drift og vedlikehold av veierKommunaltekniske anleggBruk av masseforflytningsmaskinerEnkelt betongarbeidFøring av elektronisk opplæringsbokKvalifikasjonerVg1 Bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarendeVg2 Anleggsteknikk eller tilsvarendeSøkere med annen relevant skolegang og arbeidserfaring kan også komme i betraktningUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperEngasjert, motivert og interessert i fagetSamarbeidsevneLite fraværGod fysisk og psykisk helseEgnethet for yrketGod muntlig og skriftlig framstillingsevneVi tilbyrSpennende utfordringer og interessante oppgaverElektronisk opplæringsbokSystematisk oppfølging i læretidaEgne samlinger for lærlingerRefleksjonsgrupperLønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtalerAllmennfaglig påbygging i læretida. NB! Dersom du ønsker dette, må det komme tydelig fram i søknaden.KontaktinformasjonElin Buholm, Opplæringskonsulent, (+47) 90402668 Tone Solberg, Avdelingsleder, (+47) 95263060 Jan Strand, Opplæringskonsulent, (+47) 95263462ArbeidsstedTrondheim kommune 7004 TrondheimSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Trondheim kommuneReferansenr.:4187581675 Stillingsprosent: 100% Lærling Søknadsfrist: 02.03.2020
02.03.2020 Trondheim
Org. nr: 994200933 Stillingsident: 4187584968 Presentasjon av stillingen: Trondheim kommune er Midt-Norges største lærebedrift. Vi utdanner fagarbeidere som grunnlag for egen rekruttering og for å gi ungdom og voksne karrieremuligheter i arbeidslivet.I den forbindelse søker vi etter lærlinger i helsearbeiderfaget.Obligatoriske dokument som må sendes elektronisk sammen med søknaden: Kompetansebevis Vg1 Karakterutskrift fra 1.termin Vg2 eller Kompetansebevis fra Vg2 for de som har fullført skole tidligere Relevante arbeidsattesterDersom du ikke har arbeidserfaring, skal du under punkt "Arbeidserfaring" legge inn hvor du har vært i praksis gjennom skolen. Under punkt "Annen erfaring" skal du legge inn eventuelle fritidsaktiviteter/interesser.To referanser må oppgis med e-postadresse og telefonnummer.Legg gjerne inn et bilde av deg selv.Gyldig politiattest må framlegges ved tiltredelse.Innkalling til intervju og eventuelt tilbud om læreplass vil bli sendt til den e-postadressen som er oppgitt i søknaden. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i perioden april - juni 2020.Tilbud om læreplass gis før 1. juli 2020 med åtte dagers svarfrist og med oppstart 17. august 2020.Dersom du søker som lærekandidat, må dette komme tydelig fram i søknaden.Les mer om lærlingordningen herArbeidsoppgaverUtøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrumArbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltakPlanlegging, utføring og deltakelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukerenArbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipperHåndtere medikamenter etter gjeldende lovverkJournalføring, dokumentasjon og rapporteringMålrettet arbeid i henhold til kompetansemålene i fagetDokumentasjon i elektronisk opplæringsbokKvalifikasjonerVg1 Helse- og oppvekstfag eller tilsvarendeVg2 Helsearbeiderfag/Ambulansefag eller tilsvarendeSøkere med annen relevant skolegang og arbeidserfaring kan også komme i betraktningUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperDu er engasjert, motivert og interessert i fagetDu har gode samarbeidsevnerDu har lite fraværDu har god fysisk og psykisk helseDu er egnet for yrketDu har god muntlig og skriftlig framstillingsevne samt grunnleggende dataferdigheterVi tilbyrSpennende utfordringer og interessante oppgaverElektronisk opplæringsbokSystematisk oppfølging i læretidaEgne samlinger for lærlingerRefleksjonsgrupperLønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtalerAllmennfaglig påbygging i læretida. NB! Dersom du ønsker dette, må det komme tydelig fram i søknaden.KontaktinformasjonBente Noodt, Rådgiver, 90744209 Elin Buholm, Opplæringskonsulent, (+47) 90402668 Hege Hauge, Opplæringskonsulent, (+47) 98635562 Jan Strand, Opplæringskonsulent, (+47) 95263462 Anne Olden Langmo, Opplæringskonsulent, (+47) 93282324 Karine Lee Blomstrøm, Opplæringskonsulent, (+47) 99429332ArbeidsstedTrondheim kommune 7004 TrondheimSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Trondheim kommuneReferansenr.:4187584968 Stillingsprosent: 100% Lærling Søknadsfrist: 02.03.2020
02.03.2020 Trondheim
Org. nr: 994200933 Stillingsident: 4187573672 Presentasjon av stillingen: Trondheim kommune er Midt-Norges største lærebedrift. Vi utdanner fagarbeidere som grunnlag for egen rekruttering og for å gi ungdom og voksne karrieremuligheter i arbeidslivet.I den forbindelse søker vi etter lærlinger i byggdrifterfaget.En byggdrifter drifter og vedlikeholder bygg for oppvekst, omsorg, næring og boliger, for eksempel barnehager, skoler, sykehjem, sykehus, kontor- og industribygninger og boligbygg. Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket. En byggdrifter må kunne arbeide planmessig og effektivt. Byggdrifteren skal være en ressurs for eiere og brukere av bygninger og skal kunne rekvirere ekstern kompetanse ved behov. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon er derfor sentrale egenskaper.Obligatoriske dokument som må sendes elektronisk sammen med søknaden: Kompetansebevis Vg1 Relevante arbeidsattesterDersom du ikke har arbeidserfaring, skal du under punkt "Arbeidserfaring" legge inn hvor du har vært i praksis gjennom skolen. Under punkt "Annen erfaring" skal du legge inn eventuelle fritidsaktiviteter/interesser.To referanser må oppgis med e-postadresse og telefonnummer.Legg gjerne inn et bilde av deg selv.Gyldig politiattest må framlegges ved tiltredelse.Innkalling til intervju og eventuelt tilbud om læreplass vil bli sendt til den e-postadressen som er oppgitt i søknaden. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i perioden april - juni 2019.Tilbud om læreplass gis før 1. juli 2019 med åtte dagers svarfrist og med oppstart etter nærmere avtale.Dersom du søker som lærekandidat, må dette komme tydelig fram i søknaden.Les mer om lærlingordningen herArbeidsoppgaverForeta daglig ettersyn av bygg og uteanlegg og utføre enkle reparasjoner og vedlikeholdDrifte lys-, ventilasjons-, varme- og kjøleanlegg og vann- og avløpsinstallasjonerBetjene avfallssystemer, alarmsystemer og anlegg for brannvarsling og nødstrømsforsyningBruke programmer for forvaltning, drift og vedlikehold og sentral driftskontroll (FDV- og SD-programmer)Gi primærhjelp ved heisstansDrifte basseng- og fonteneanlegg og foreta legionellakontrollGi råd om valg av tekniske installasjoner og anleggMålrettet arbeid i henhold til kompetansemålene i fagetDokumentasjon i elektronisk opplæringsbokKvalifikasjonerVg1 Bygg- og anleggsteknikkSøkere med annen relevant skolegang og arbeidserfaring kan også komme i betraktningUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperDu er engasjert, motivert og interessert i fagetDu har gode samarbeidsevnerDu har lite fraværDu har god fysisk og psykisk helseDu er egnet for yrketDu har god muntlig og skriftlig framstillingsevne samt grunnleggende dataferdigheterVi tilbyrSpennende utfordringer og interessante oppgaverElektronisk opplæringsbokSystematisk oppfølging i læretidaEgne samlinger for lærlingerRefleksjonsgrupperLønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtalerAllmennfaglig påbygging i læretida. NB! Dersom du ønsker dette, må det komme tydelig fram i søknaden.KontaktinformasjonElin Buholn, Opplæringskonsulent , (+47) 9040202668 Jan Strand, Opplæringskonsulent, (+47) 95263462 Tone Solberg, Avdelingsleder, (+47) 95263060ArbeidsstedTrondheim kommune 7004 TrondheimSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Trondheim kommuneReferansenr.:4187573672 Stillingsprosent: 100% Lærling Søknadsfrist: 02.03.2020
02.03.2020 Trondheim
Org. nr: 994200933 Stillingsident: 4187583230 Presentasjon av stillingen: Trondheim kommune er Midt-Norges største lærebedrift. Vi utdanner fagarbeidere som grunnlag for egen rekruttering og for å gi ungdom og voksne karrieremuligheter i arbeidslivet.I den forbindelse søker vi etter lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.Obligatoriske dokument som må sendes elektronisk sammen med søknaden: Kompetansebevis Vg1 Karakterutskrift fra 1.termin Vg2 eller Kompetansebevis fra Vg2 for de som har fullført skole tidligere Relevante arbeidsattesterDersom du ikke har arbeidserfaring, skal du under punkt "Arbeidserfaring" legge inn hvor du har vært i praksis gjennom skolen. Under punkt "Annen erfaring" skal du legge inn eventuelle fritidsaktiviteter/interesser.To referanser må oppgis med e-postadresse og telefonnummer.Legg gjerne inn et bilde av deg selv.Gyldig politiattest må framlegges ved tiltredelse.Innkalling til intervju og eventuelt tilbud om læreplass vil bli sendt til den e-postadressen som er oppgitt i søknaden. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i perioden april - juni 2020.Tilbud om læreplass gis før 1. juli 2020 med åtte dagers svarfrist og med oppstart 3. august 2020.Dersom du søker som lærekandidat, må dette komme tydelig fram i søknaden.Les mer om lærlingordningen herArbeidsoppgaverPlanlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og ungeTilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjonAnvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeidKommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial statusSamarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnereGrensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodellMålrettet arbeid i henhold til kompetansemålene i fagetDokumentasjon i elektronisk opplæringsbokKvalifikasjonerVg1 Helse- og oppvekstfag/Design og håndverk eller tilsvarendeVg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag eller tilsvarendeSøkere med annen relevant skolegang og arbeidserfaring kan også komme i betraktning.UtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperDu er engasjert, motivert og interessert i fagetDu har gode samarbeidsevnerDu har lite fraværDu har god fysisk og psykisk helseDu er egnet for yrketDu har god muntlig og skriftlig framstillingsevne samt grunnleggende dataferdigheterVi tilbyrSpennende utfordringer og interessante oppgaverElektronisk opplæringsbokSystematisk oppfølging i læretidaEgne samlinger for lærlingerRefleksjonsgrupperLønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtalerAllmennfaglig påbygging i læretida. NB! Dersom du ønsker dette, må det komme tydelig fram i søknaden.KontaktinformasjonKirsti Marie Talmo, Opplæringskonsulent, (+47) 95263465 Trine Nevermo, Opplæringskonsulent, (+47) 47673822 Tone Beate Trones, Opplæringskonsulent, (+47) 90179785 Anita Blikeng, Opplæringskonsulent, (+47) 91672227ArbeidsstedTrondheim kommune 7004 TrondheimSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Trondheim kommuneReferansenr.:4187583230 Stillingsprosent: 100% Lærling Søknadsfrist: 02.03.2020
02.03.2020 Trondheim
Org. nr: 994200933 Stillingsident: 4187587308 Presentasjon av stillingen: Trondheim kommune er Midt-Norges største lærebedrift. Vi utdanner fagarbeidere som grunnlag for egen rekruttering og for å gi ungdom og voksne karrieremuligheter i arbeidslivet.I den forbindelse søker vi etter lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget.Obligatoriske dokument som må sendes elektronisk sammen med søknaden: Kompetansebevis Vg1 Karakterutskrift fra 1.termin Vg2 eller Kompetansebevis fra Vg2 for de som har fullført skole tidligere Relevante arbeidsattesterDersom du ikke har arbeidserfaring, skal du under punkt "Arbeidserfaring" legge inn hvor du har vært i praksis gjennom skolen. Under punkt "Annen erfaring" skal du legge inn eventuelle fritidsaktiviteter/interesser.To referanser må oppgis med e-postadresse og telefonnummer.Legg gjerne inn et bilde av deg selv.Innkalling til intervju og eventuelt tilbud om læreplass vil bli sendt til den e-postadressen som er oppgitt i søknaden. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i perioden april - juni 2020.Tilbud om læreplass gis før 1. juli 2020 med åtte dagers svarfrist og med oppstart etter nærmere avtale.Dersom du søker som lærekandidat, må dette komme tydelig fram i søknaden.Les mer om lærlingordningen herArbeidsoppgaverService, kundebehandling og veiledningSkriftlig og muntlig informasjonsformidlingKunnskapsorganisering og -flyt i dokument- og informasjonsbehandlingInnkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeidKontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemerBruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidlerMålrettet arbeid i henhold til kompetansemålene i fagetDokumentasjon i elektronisk opplæringsbokKvalifikasjonerVg1 Service og samferdselVg2 Salg, service og sikkerhetSøkere med annen relevant skolegang og arbeidserfaring kan også komme i betraktningUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperDu er engasjert, motivert og interessert i fagetDu har gode samarbeidsevnerDu har lite fraværDu har god fysisk og psykisk helseDu er egnet for yrketDu har god muntlig og skriftlig framstillingsevne samt grunnleggende dataferdigheterVi tilbyrSpennende utfordringer og interessante oppgaverElektronisk opplæringsbokSystematisk oppfølging i læretidaEgne samlinger for lærlingerRefleksjonsgrupperLønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtalerAllmennfaglig påbygging i læretida. NB! Dersom du ønsker dette, må det komme tydelig fram i søknaden.KontaktinformasjonBente Noodt, Rådgiver, 90744209 Tone Solberg, Avdelingsleder , (+047) 95263060ArbeidsstedTrondheim kommune 7004 TrondheimSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Trondheim kommuneReferansenr.:4187587308 Stillingsprosent: 100% Lærling Søknadsfrist: 02.03.2020
02.03.2020 Trondheim
Org. nr: 994200933 Stillingsident: 4187589286 Presentasjon av stillingen:Trondheim kommune er Midt-Norges største lærebedrift. Vi utdanner fagarbeidere som grunnlag for egen rekruttering og for å gi ungdom og voksne karrieremuligheter i arbeidslivet.I den forbindelse søker vi etter lærlinger i institusjonskokkfaget.Som institusjonskokk kan du få jobb i private og offentlige institusjonskjøkken innen for eksempel helse- og sosialsektoren (sykehjem, sykehus), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner. Institusjonskokkfagets egenart ligger i å ivareta ansvaret for heldøgns forpleining over tid og produksjon av fullverdig mat til dem som trenger spesialkost. Institusjonskokken må kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt og hygienisk, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må forstå matens ernæringsmessige betydning og kunne lage mat som gir positive opplevelser, til både friske og syke. Kreativitet og estetisk sans kan være en fordel.Obligatoriske dokument som må sendes elektronisk sammen med søknaden: Kompetansebevis Vg1 Karakterutskrift fra 1.termin Vg2 eller Kompetansebevis fra Vg2 for de som har fullført skole tidligere Relevante arbeidsattesterDersom du ikke har arbeidserfaring, skal du under punkt "Arbeidserfaring" legge inn hvor du har vært i praksis gjennom skolen. Under punkt "Annen erfaring" skal du legge inn eventuelle fritidsaktiviteter/interesser.To referanser må oppgis med e-postadresse og telefonnummer.Legg gjerne inn et bilde av deg selv.Innkalling til intervju og eventuelt tilbud om læreplass vil bli sendt til den e-postadressen som er oppgitt i søknaden. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i perioden april - juni 2020.Tilbud om læreplass gis før 1. juli 2020 med åtte dagers svarfrist og med oppstart etter nærmere avtale.Dersom du søker som lærekandidat, må dette komme tydelig fram i søknaden.Les mer om lærlingordningen herArbeidsoppgaverBehandling av råvarerKostplanlegging og sammensetting av ulike dietterProduksjon og distribusjon av alle måltider som inngår i heldøgns forpleiningMengde-, pris- og næringsberegning av oppskrifterBudsjettering og menyplanlegging for lengre perioder med hensyn til variasjon, råvaretilgang og brukernes mattradisjonerBruk og enkelt vedlikehold av maskiner og annet utstyrMålrettet arbeid i henhold til kompetansemålene i fagetDokumentasjon i elektronisk opplæringsbokKvalifikasjonerVg1 Restaurant- og matfagVg2 Kokk- og servitørfag/MatfagSøkere med annen relevant skolegang og arbeidserfaring kan også komme i betraktningUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperDu er engasjert, motivert og interessert i fagetDu har gode samarbeidsevnerDu har lite fraværDu har god fysisk og psykisk helseDu er egnet for yrketDu har god muntlig og skriftlig framstillingsevne samt grunnleggende dataferdigheterVi tilbyrSpennende utfordringer og interessante oppgaverElektronisk opplæringsbokSystematisk oppfølging i læretidaEgne samlinger for lærlingerRefleksjonsgrupperLønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtalerAllmennfaglig påbygging i læretida. NB! Dersom du ønsker dette, må det komme tydelig fram i søknaden.KontaktinformasjonTone Solberg, Avdelingsleder, (+47) 95263060 Jorunn Mørch Aasan, Opplæringskonsulent, (+47) 46946654ArbeidsstedTrondheim kommune 7004 TrondheimSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Trondheim kommuneReferansenr.:4187589286 Stillingsprosent: 100% Lærling Søknadsfrist: 02.03.2020
02.03.2020 Trondheim

Rekrutteringskalender

  • MAR 02
    2020
    12 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Trondheim Kommune