<  
>  

Trondheim Kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Trondheim (tidligere Nidaros og Trondhjem) er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen, og fjerde største storbyområde i Norge. Byen ligger ved utløpet av Nidelva ved Trondheimsfjorden og grenser i øst mot Malvik og i sør mot Selbu, Klæbu og Melhus. Trondheim ble ifølge historien grunnlagt av Olav Tryggvason i år 997, men mye tyder på at det på det tidspunktet var et betydelig tettsted der allerede. Byen var Norges hovedstad 1030–1217. I 1070 startet byggingen av Nidarosdomen, over Olav den helliges grav. Kirka stod ferdig for første gang ca. 1320. Trondheim har fruktbare miljøer for nyskaping og vekst. Næringslivet i byen er variert og byr på en rekke muligheter. Trondheim kommune har flere roller, der en er rollen som samfunnsutvikler. Kommunen legger til rette for nyskaping og vekst i byens næringsliv og arbeider for etablering av nye bedrifter her. Reitangruppen er et privat, familieeid selskap med hovedkontor på Lade gaard i Trondheim. Selskapet er det klart største i kommunen i omsetning og har tre heleide virksomhetsområder: lavprishandel, servicehandel og eiendom. Trondheim har et mangfold av utdanningsinstitusjoner, studentmiljøer, forsknings- og kompetansemiljøer og en stadig større kunnskapsøkonomi. Kommunen har 30000 studenter og knapt 10000 ansatte i høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljø. Trondheim har et kompetansetungt næringsliv og mange gode eksempler på et tett og fruktbart samarbeid mellom regionens bedrifter og forskningsmiljøene. En lang rekke bedrifter er også sprunget ut fra NTNU, HiST og Sintef. Befolkning 167 709 (2008)
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Trondheim Kommune

Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder geoteknikk.Vår avdelingsleder på geoteknikk går av med pensjon
22.08.2021 Trondheim
Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 prosent stilling som prosjektleder veg.Vil du være med på å lede noen
22.08.2021 Trondheim
Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 prosent stilling som saksbehandler for vann og avløp. Erfarne medarbeidere går av
22.08.2021 Trondheim

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Trondheim Kommune