SpareBank 1

Bankvirksomhet

SpareBank 1 er Norges nest største finansaktør. Vi er hele Norges sparebank, og er en fullverdig leverandør av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter. Kundene skal oppleve at vi er best på nærhet, lokal forankrling og kompetanse.

 

Forretningsområder i SpareBank 1 Gruppen 

SpareBank 1 Gruppen operer med følgende forretnings- og stabsområder, reflektert i konsernledelsen i selskapet:

 • Sparing
 • Skadeforsikring
 • Betaling, teknologi og e-handel
 • Markedskommunikasjon
 • Finans og økonomi
 • Strategi
 • Informasjon
 • Alliansesamarbeidet
 • Inkasso og factoring

 

SpareBank 1 Gruppens visjon: 

Kundene anbefaler SpareBank 1 og opplever lokal forankring, dyktighet og en enklere hverdag.

Verdier: Nær og dyktig.

Les mer
Fakta om SpareBank 1
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
Vi ser etter
Ledig Stilling
25.08.2019
Trondheim

Ledige stillinger hos SpareBank 1

Vi søker deg som brenner for god kundeservice, ønsker et godt arbeidsmiljø, og som motiveres av å skape gode kundeopplevelser . Vi tilbyr både fast stilling på dagtid og i turnus stilling (kveld, helg). Vårt team består av engasjerte og sosiale kollegaer som jobber godt i team for å levere den beste kundeservicen til våre kunder. Du må være fleksibel og tilpasningsdyktig etter som bransjen utvikles i takt med teknologi og forbrukernes behov.Høres dette ut som noe for deg, kan det være at du er du vår neste kollega! Ring oss gjerne for en uforpliktende prat om stillingenAnsvarsoppgaver?Hjelpe privat- og bedriftskunder som har spørsmål om produkter eller trenger teknisk hjelp?Proaktiv besvare kundenes henvendelser og veilede dem til å bruke våre digitale løsninger på egen hånd?Rådgivning og salg av bankens produkter og tjenester til nye og eksisterende kunder?Besvare henvendelser i forskjellige kundekanaler?Forsikringstjenester, skade og liv (krever godkjenningsordning)Ønskede kvalifikasjoner?Erfaring med kundeservice og kan vise til gode resultater?Du har en utpreget serviceprofil?Evner å jobbe både selvstendig og i team for å oppnå resultater?Fordel med grunnleggende dataferdigheter?Ikke nødvendig med bankerfaring. Full opplæring vil bli gitt.?Du er god til å formulere deg skriftlig og muntlig på norsk og engelskPersonlige egenskaper?Du motiveres av å skape fornøyde kunder?Du møter utfordringer og travle dager med godt humør og stå-på-vilje?Du kommuniserer på en klar, strukturert og presis måte?Du har høy arbeidsmoral, liker å ha mange baller i luften og er effektiv?Positiv og energisk fremtoning?Du er strukturert, handlekraftig og engasjert Adresse: Kanalsletta 2,4033 Stavanger
23.08.2019 Stavanger
KommunikasjonsrådgiverI SpareBank 1 SMN er vi nesten 1600 kolleger som leverer tjenester innenfor alt fra bank til eiendomsmegling og regnskap til kunder i hele Midt-Norge. Samfunnet er vår største eier, og vi gir hvert eneste år en stor del av overskuddet vårt tilbake til lokalsamfunn i hele regionen. Vi er et verdiorientert selskap, og skal bygge kultur og formidle gode historier fra virksomheten både internt og til samfunnet. Vi lever etter vår visjon om at sammen får vi ting til å skje .Vi søker derfor etter deg som vil hjelpe oss med dette arbeidet. Du vil jobbe sammen med et offensivt team innenfor forretningsområdet kommunikasjon og samfunn. Denne enheten har ansvar for bankens samfunnsutbytte, sponsing, arrangement og kommunikasjon. Arbeidssted er bankens hovedkontor i Trondheim.Sentrale arbeidsoppgaverUtvikling og produksjon av innhold til konsernets interne og eksterne kanalerOperativt ansvar for bankens internkommunikasjonKulturbygging og samhandling i hele SpareBank 1 SMN-konsernetKommunikasjonsfaglig bistand til bankens forretningsområder og datterselskaperBidra aktivt i avdelingens øvrige arbeidsoppgaverUtdanning og erfaringRelevant høyere utdanningErfaring fra journalistikk og/eller kommunikasjonsarbeid i større virksomhetKvalifikasjonerEvne å bruke kommunikasjon som strategisk verktøyGod forretningsmessig og organisatorisk forståelseErfaring med redigerings- og publiseringsverktøy for innholdsproduksjonPersonlige egenskaperSvært gode formidlingsevner muntlig og skriftligEvne til å takle komplekse oppdrag i krevende situasjonerHøyt engasjement og evne til å jobbe både selvstendig og i teamAnsvarsbevisst, initiativrikFor nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad på tlf 941 78 322 eller e-post hans.tronstad@smn.no eller konserndirektør Rolf Jarle Brøske på tlf 91112475 eller rjb@smn.no. Adresse: 7011 Trondheim
25.08.2019 Trondheim
SpareBank 1 SMN er ein bank med sterke lokale røter som er tydeleg til stades i lokalsamfunnet, og har vekst som overordna strategi for dei neste åra. No skal vi forsterke vårt fotfeste i Sunnfjord, og søkjer i den anledning ein framoverlent og handlekraftig banksjef som skal bidra til banken si vidare satsing i Førde.Som banksjef vil du få ei meget sentral rolle i eit viktig geografisk satsningsområde for SpareBank 1 SMN. Du vil få ansvaret for å vidareutvikle og forsterke banken sin posisjon i marknaden, og samtidig yte eit tydeleg og samlande leiarskap ovanfor banken sine medarbeidarar.Vi søkjer ein framoverlent leiar som trivst i ei drivande rolle der gode resultat, kommunikasjon og samspel, både internt og eksternt er viktige suksesskriteriar. Det er ynskjeleg med bransjeerfaring, fortrinnsvis i lokal samanheng.Stillingen rapporterer til Regionsjef, region Nordmøre, Romsdal og Sogn og Fjordane. DU vil være ein del av ledergruppa. Vår nye banksjef må kunne stille opp på kveldstid i hht arbeid mot LO, og ellers. Vi er kundestyrt og møter kunden der kunden er. Banksjef har eiga kundeportefølje.Vi ser etter deg som har:Høgare utdanning innan relevant fagområde.Relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis frå bank- og forsikringsbransjen.Leiarerfaring, og ynskje om å utvikle deg som leiar.God forståelse av korleis finanssektoren påvirkast av digitalisering og teknologiutvikling, samt kjennskap til- og forståelse for banksektorens krav i henhold til lovverk, reglar og forskrifter.Personlig egenskaperDu er ei samlande kraft for dine medarbeidarar og ein solid bidragsytar til vidare utvikling av banken si kundeportefølje.Nettverksbygger og i stand til å presentere og representere banken utad. Dette kan være å holde innlegg, samlingar, og sørge for godt samarbeid med LO-medlemmer i regionen.Gode og tydelege leiareigenskapar -- Du motiverar til felleskap, entusiasme og engasjement gjennom ein involverande og motiverande leiarstil.Du er forretningsorientert, strukturert, og innehar kommersiell sans.Gode kommunikative evner, både skriftleg og munnleg.Du er ein person som evnar å setje deg inn i komplekse spørsmål og problem, og du er raskt ute med å finne tilfredsstillande løysingar basert på rasjonelle vurderingar.Vi tilbyrEin svært spennande muligheit som leiar og pådrivar for banken si vidare satsing i Førde og Sunnfjord. Bygge opp eit team. Utvikle portefølje, sørge for at folk veit kva vi står for og korleis vi bidrar i lokalmiljøetFaglig utvikling via interne lederutviklingsprogram.Gode pensjons- og forsikringsvilkår, samt tilgang til bedriftshelseteneste.Stor mulighet til å påvirke eigen kvardag.Har du interesse for privatøkonomi og kundearbeid? Kjenner du deg att i verdiane heilhjerta, ansvarleg, likandes og dyktig? Då vil vi gjerne høyre frå deg! Adresse: STOREHAGEN 1 B,6800 Førde
30.08.2019 Førde
Digitalbank Bedrift er bedriftskundenes portal for dagligbanktjenester. Utvikling av Digitalbank Bedrift skjer i SpareBank 1 sitt utviklingsmiljø i Oslo. Digitalbank Bedrift er en felles løsning for alle SpareBank 1 bankene, men utviklingen skjer i tett samarbeid med alle 14 SpareBank 1 bankene. Stillingen som produkt- og forretningsansvarlig for Digitalbank Bedrift i SpareBank 1 SMN vil arbeide tett med øvrige banker, produkteier digitale flater og øvrige utviklingsressurser i SpareBank 1.Som produkt- og forretningsansvarlig for Digitalbank Bedrift skal du sørge for at vi tilbyr effektive og konkurransedyktige løsninger. Du blir en sterk bidragsyter i vår produktutvikling. I dette ligger ansvaret for å kravstille utviklingsbehov, samt sikre at dokumentasjon og rutineverk omkring Digitalbank Bedrift er oppdatert og lett tilgjengelig. Ved behov innebærer dette deltakelse i kundearrangement og -møter. For å lykkes i stillingen er det en kritisk suksessfaktor å være tett på leveransesiden i banken for å sikre rask levering til kunder ved prosessoptimalisering av bestillinger og feilhåndtering. Forretningsmessig er stillingsinnehaver ansvarlig for god inntjening og at løsningen er konkurransedyktig i markedet. Du rapporterer til leder for betaling i Næringsliv.Ansvar og leveransekrav:Bidra til kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser innen dagligbank tjenestene slik at SpareBank 1 SMN har relevante og tidsriktige produkter for næringslivskunder i Digitalbank BedriftSørge for god dialog om funksjonalitet med utviklingsmiljø og produkteier i SpareBank 1 Utvikling, og øvrige samarbeidspartnere om videreutvikling av løsningene. Dette innebærer også deltakelse i prosjekter og testaktiviteterVære en kompetanseressurs for SpareBank 1 sin strategiske satsing innenfor Open banking og interne ressurser på forretningsutviklingSamhandling med alle interne produktansvarlige og bidra til en helhet på tvers av tjenestene i Digitalbank bedrift. Alle markedsaktiviteter innebærer tett samhandling med bankens markedsavdeling. Ansvarlig for å sikre at nye leveranser blir implementert i forbedret/endelig løsningAnsvar for å løfte risiko og forslag til tiltak knyttet til Digitalbank Bedrift. Stillingsinnehaveren er ansvarlig for å ivareta risikovurdering og etterlevelseSørge for best mulig dokumentasjon og rutineverk for Digitalbank Bedrift til både ansatte og kunder.Deltakelse i relevante fora i SpareBank 1 og banknæringenStillingen vil bli målt på relevante styringsparametre for området.Formalkompetanse:Teknisk/Økonomisk utdanning på masternivå.Suksesskriterier:Høy kundetilfredshet for Digitalbank BedriftØkt lønnsomhet innen betalingsområdetOpparbeide god kompetanse på bankdrift og betalingsområdet spesieltGi rådgivere og kunder god forståelse for Digitalbank BedriftKontinuerlig risikovurdering og god etterlevelse av rutiner internt i bankenPersonlige egenskaper:Teknisk interesse med sterk forretningsmessig sansSvært gode samarbeidsegenskaperLiker å ta tak i ting, se muligheter, være en igangsetter og pådriverSelvstendig og beslutningsdyktigAnalytisk og strukturert, evne til å holde oversikt og jobbe med flere ting samtidigPositiv og utviklingsorientertTil den rette kandidaten tilbyr vi:En jobb i et konsern med kort veg til beslutninger og du blir en del av et spennende og utviklende kompetansemiljø nasjonalt. Hos oss møter du engasjerte medarbeidere med stort fokus på faglig kompetanse og høy grad av serviceinnstilling. Vi har i tillegg et godt og inkluderende arbeidsmiljø og tilbyr en rekke ansattgoder som gir trygghet, motiverer til fysisk aktivitet og styrker det sosiale nettverket på og utenfor jobben. Vi er en bank med sterk lokal forankring og stort samfunnsengasjement. Høres dette fristende ut, og kjenner du deg igjen i våre verdier Helhjerta, Ansvarlig, Likandes og Dyktig? Da hører vi gjerne fra deg!Søk ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema og legg ved CV, søknad, karakterutskrifter. Aktuelle kandidater vil fortløpende bli invitert til intervju. Adresse: 7011 Trondheim
01.09.2019 Trondheim
SpareBank 1 SMN er ein bank med sterke lokale røter som er tydeleg til stades i lokalsamfunnet, og har vekst som overordna strategi for dei neste åra. No skal vi forsterke vårt fotfeste i Sunnfjord, og søkjer i den anledning proaktive og initiativrike rådgjevarar som skal bidra til banken si vidare satsing i Førde.Vi søkjer deg som evnar å skape gode kundeopplevelsar, og er ein profesjonell partner i spørsmål som gjeld kunden sin privatøkonomi. Du er proaktiv, og du motiverast av sal og nøgde kundar. Vi søkjer deg som er rådgjevar og seljar!Stillinga rapporterar til Banksjef. Som rådgjevar må ein kunne stille opp på kveldstid i hht arbeid mot LO, og elles. Vi er kundestyrt og møter kunden der kunden er.Vi ser etter deg som har:Høgare utdanning innan relevant fagområde.GOS/AFR.Eit sterkt kundefokus, gode haldningar og ei positiv utstråling.Fokus på samarbeid og synergi på tvers av konsernet, og som set banken sine totale resultat foran dine eigne.Fokus på kontinuerleg forbetring, og som ynskjer å verte "litt betre kvar dag".Vi tilbyrEin svært spennande muligheit som rådgjevar og lagspelar. Saman med dyktige kollegaer vil du få ansvar for å utvikle eiga portefølje, samt sørge for at folk veit kva vi står for og korleis vi bidrar i lokalmiljøet.Faglig utvikling via interne kompetansehevingsprogram.Gode pensjons- og forsikringsvilkår, samt tilgang til bedriftshelseteneste.Stor mulighet til å påvirke eigen kvardag.Har du interesse for privatøkonomi og kundearbeid? Kjenner du deg att i verdiane heilhjerta, ansvarleg, likandes og dyktig? Då vil vi gjerne høyre frå deg! Adresse: STOREHAGEN 1 B,6800 Førde
15.09.2019 Førde

Rekrutteringskalender

 • AUG 23
  2019
  4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 25
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Adresse

SpareBank 1 Gruppen AS, Hammersborggata 2, Postboks 778 Sentrum, N-0106