<  
>  

Trainee Vest

En unik karrieremulighet!
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Bli trainee

Trainee Vest tilbyr et bredt spekter av stillinger innen mange ulike fagområder. Som trainee gjennom vårt traineeprogram får du en unik kombinasjon av faglig og personlig utvikling. En traineestilling byr på ny kompetanse, nye utfordringer, nettverk i næringslivet og flotte opplevelser gjennom året.

Hele 9 av 10 får videre ansettelse i bedriften etter året som trainee!

Du som vil søke en trainee-stilling må ha:

 • En bachelor- eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter avsluttende studier
 • Gode norskkunnskaper og beherske norsk som arbeidsspråk
 • Ha vilje og pågangsmot til å ta fatt på et år som vil kreve mye av deg
   

Trainee Vest tilbyr deg:

 • En unik overgang fra studier til arbeidsliv
 • Et mangfoldig nettverk i næringslivet og en spennende jobb
 • Faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser etter avtale med arbeidsgiver
 • Tilgang til Bergen Næringsråd sitt nettverk for unge i næringslivet, BergenUP
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Ledige stillinger
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Våre partnerbedrifter
logo
BIR
BIR, vestlendingenes egen miljøbedrift, er et av Norges største renovasjonsselskap, eid av åtte kommuner: Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, Øygarden og Vaksdal. BIR har hovedkontor sentralt i Bergen. BIR ønsker å utvikle avfallsbransjen i en mer sirkulær og bærekraftig retning og utnytte ressursene i avfallet bedre. BIR er organisert som et konsern og har ansvar for avfallet gjennom hele verdikjeden. BIR Ressurs AS er et heleid datterselskap av BIR AS. Selskapet sørger for bærekraftig bruk og ulike behandlingsløsninger for alle avfallstypene som samles inn i BIR-kommunene. Den andelen restavfall som samles inn behandles ved vårt eget forbrenningsanlegg i Bergen. Driften her står for hovedaktiviteten i selskapet. I tillegg til eget avfall forbrennes også næringsavfall som hentes i det private markedet. Ved dette anlegget som er plassert i Rådalen, gjenvinnes avfall til energi i form av strøm og fjernvarme. Metallet i restavfallet gjenvinnes på vårt anlegg på Osterøy. I BIR Ressurs er vi 50 medarbeidere og omsetter for ca. 340 mill. kr årlig. 
logo
BKK
BKK AS er en del av Energi- og teknologiselskapet Eviny. Vi sørger for at du kan lade dine digitale enheter hjemme og at du har lys i lampen. Vi er et av de største nettselskapene i Norge, og leverer strøm, drifter og utvikler strømnettet til kunder på Vestlandet.
logo
Enivy
Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern. Vi er eid av folket. Når vi skaper resultater for oss selv, eierne våre og kundene våre, skaper vi samtidig resultater for klimaet, samfunnet og hver enkelt av oss. I Eviny kombinerer vi klimaansvar med lønnsom forretning. I over 100 år har vi produsert ren fornybar energi av vestlandsregnet, og nå elektrifiserer vi Norge. Vi skaper de nye løsningene som nullutslippssamfunnet krever. Som fremtidsoptimister tror vi at vi kan lykkes. Vi er størst på lynlading for elbiler. Vi bygger landstrøm til skip, elektrifiserer havbruk og transportnæringen. Vi jobber for utslippsfrie byggeplasser. Vi bygger IoT-nett, fibernett, fjernvarmenett og et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter. Eviny er et av de store fornybarkonsernene i Norge med 1400 ansatte. Vi skal ta ansvar for fremtidens energiutfordringer og kutter utslipp gjennom elektrifisering av samfunnet. Eviny skal bli størst i Norge på elektrifisering og har ambisjon om å skalere satsinger utenfor landets grenser.
logo
Framo
Framo Flatøy AS sine 360 ansatte produserer diverse produkter til havbruk, havvind og offshore-industrien. Ved vår fabrikk på Flatøy i Alver, 25 minutter nord for Bergen Sentrum, har vi moderne fasiliteter noe som gjør at våre dyktige medarbeidere produserer produkter av høyeste kvalitet. Vi investerer i kompetanse- og produktutvikling, tekniske nyvinninger, avansert produksjon og materialprosesser. Vår suksess avhenger av våre ansattes kompetanse, driv og motivasjon.
logo
GC Rieber
GC Rieber Compact AS er en internasjonalt ledende næringsmiddelbedrift som tilbyr optimaliserte ernæringsprodukter for bruk i krisesituasjoner og for behandling av underernærte. Selskapets viktigste kunder er FN-organisasjoner og internasjonale hjelpeorganisasjoner. GC Rieber Compact AS er også en ledende leverandør av nødproviant og vann til livbåter- og flåter over hele verden. GC Rieber Compact AS har produksjonsenheter i Norge, India, Sør-Afrika samt lager i Kenya.  GC Rieber Compact er en del av GC Rieber Gruppen. Gruppen består i dag av et eierselskap og seks selvstendige virksomheter innen ulike områder. Våre kjerneverdier; kreativitet, driftighet og ansvarlighet er grunnlaget for alt vi gjør, og avgjørende i arbeidet for å nå vår visjon; Creating Joint Futures.
logo
Høgskulen på Vestlandet
HVL er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 17 000 studentar fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har ambisjon om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil. 
logo
knowit
Ønsker du å bryne deg på utfordrende, tverrfaglige prosjekter i et av Bergens største og mest spennende teknologi- og designmiljø?   I Knowit Experience i Bergen er vi nærmere 170 ansatte som jobber sammen for å løse tverrfaglige utfordringer for våre mange kunder - som TV 2, BankID, Corvus Energy, Fjordkraft og Storebrand. Vi skaper nye og innovative digitale løsninger og liker oss i skjæringspunktet mellom teknologi, design og strategi.   Hos oss vil du få være med på å lede prosjekter for spennende kunder, med et stort og tverrfaglig miljø i ryggen. Du vil få god oppfølging og sparring, tid avsatt til faglig utvikling og karrieremuligheter i et stort og spennende selskap. Gjennom et solid startprogram vil du bli bedre kjent med hvordan vi jobber. Du vil også få være med på Bergen Næringsråd sitt trainee-program, og får mulighet til å delta på et gjennomarbeidet faglig og sosialt opplegg sammen med traineer i flere ulike selskap.  
logo
Synsfaring
Synfaring AS, samt øvrige selskap i Synfaring gruppen, leverer blant annet konsulenttjenester og rådgivning knyttet til HMS, kvalitet, ytre miljø og bærekraft. I sin helhet leverer Synfaring uavhengige inspeksjons- og sertifiseringstjenester innen ulike markeder. Synfaring AS er en komplett leverandør av inspeksjon- og sertifiseringstjenester innen blant annet løfteutstyr, strukturer, forankringssystemer, havbruk og fartøy. Vår visjon er å sikre fremtidige generasjoner varige verdier uten å skade natur eller mennesker. Våre verdier er å være kvalitetsbevisst, inkluderende og ansvarlig.
logo
Tryg
Tryg er en av Nordens største skadeforsikringsselskap med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. Vi har levert økonomisk og personlig sikkerhet for kundene våre i snart 300 år. Med et bredt spekter av forsikringer til både privat, bedrift og industri, behandler Tryg årlig mer enn 1 million skader i Norden. Sammen jobber vi for en tryggere og enklere hverdag for kundene våre. Tryg har en fremtidsrettet strategi med ambisiøse mål innen distribusjon, innovasjon, digitalisering og skadebehandling så vel som finansielle resultater. Forsikringsbransjen er under massiv forandring, og i Tryg vil vi være i forkant og aktivt prege utviklingen. Vi ser inn i fremtidens teknologier, endrede adferdsmønstre og nye forretningsmodeller.
logo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen er Vestlandets viktigaste kunnskapsinstitusjon. Vi er eit internasjonalt retta forskingsintensivt breiddeuniversitet. Universitetet driv forsking, kunstnarleg utviklingsarbeid og undervisning innan eit stort spekter av fagområdet. UiB har 7 fakultet og 40 institutt. Det er 4 215 årsverk ved UiB, der 53 prosent er kvinner og 47 prosent menn. Hausten 2021 var det 19 641 studentar ved Universitetet i Bergen.  Kunnskap som formar samfunnet gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida?
logo
Vestland Fylkeskommune
Fylkeskommunen er ein av regionens største arbeidsgjevarar med over 6 000 tilsette lokalisert i heile fylkeskommunen. Vi leverer tenester knytt til vidaregåande opplæring, samferdsel, tannhelse, næringsutvikling, kultur og klima og miljø.   Hjå oss er moglegheitene mange, og her møtast menneske med stort mangfald og ulik kompetanse. 
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Bergen Næringsråd - Trainee Vest

Vi løfter og inspirerer!
Bergen Næringsråd er den største medlemsorganisasjonen for næringslivet i Bergensregionen med over 3000 medlemmer, som til sammen representerer mer enn 100.000 arbeidstakere.

Vi skal bidra til å sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig og sterk lokal, regional og nasjonal gjennomslagskraft.
Vi fungerer som brobygger mellom bedrifter, politikk/forvaltning og forskning
Vi skal fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.

 

Hvordan gjør vi dette?
Bergensregionen utgjør et sterkt og mangfoldig næringsliv med sterke bransjer og verdensledende miljøer. Bergen Næringsråd skal vise frem mangfoldet og styrken i regionens næringsliv. Vi synliggjør næringslivet, næringslivets viktigste saker, og våre medlemmer gjennom aktiv bruk av sosiale medier, bransjespesifikke særtrykk, kronikker og dagsaktuelle saker i media.

Bergen Næringsråd har regionens største møtearena for næringsliv i kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning. Her settes dagsaktuelle tema på dagsorden og til debatt.

Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom ulike næringsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.

Bergen Næringsråd setter dagsorden i aktuelle næringspolitiske saker, gjennom media og i kontakt med politiske miljø.