(KarriereStart.no):

Eli Eidsli Røstum (27) er utdannet siviløkonom og lektor. Hun startet med en bachelor i økonomi og administrasjon, med fordypning i organisasjon og endring, ved Handelshøyskolen i Trondheim. Videre tok hun en mastergrad i økonomi og ledelse, med fordypning i strategi og kompetanseledelse, ved Universtitetet i Sørøst-Norge (USN) i Hønefoss. Dette toppet hun med en praktiskpedagogisk utdanning (PPU) med økonomididaktikk ved samme studiested. Etter studiene i Sørøst-Norge var hun veldig klar for å flytte hjem til Trøndelag for å starte karrieren.

 

– Jeg har alltid tenkt at det å være trainee må være den perfekte inngangen til arbeidslivet. Målet var å få meg jobb i Trøndelag, og en traineestilling kunne ikke bli en bedre mulighet. Og når jeg fant ut at de hadde et slikt tilbud gjennom Intro trainee, var jeg ikke i tvil om at jeg måtte søke. I tillegg søkte de etter folk med min type utdanningsbakgrunn, så da passet det veldig bra, forteller hun.

 

LES OGSÅ: Dag (28) jobber med markedsføring som trainee i Innlandet

 

En variert arbeidsdag i fylkeskommunen

Eli startet i traineestillingen i september 2019. Hun fikk jobb i HR-teamet i Seksjon organisasjon hos Trøndelag fylkeskommune, og der skal hun være hele den toårige traineeperioden.


 

– Jeg er relativt fersk enda, men har allerede fått prøvd meg innenfor en del områder. I det siste har jeg arbeidet mye med rekruttering og onboardning, noe som har vært utrolig spennende.

 

Fra nyttår overtok Trøndelag fylkeskommune ansvaret for fylkesveien. Dette er en omfattende prosess som Eli også har fått ta del i.

 

– Det har vært veldig lærerikt for min del. I tillegg er jeg med i en prosjektgruppe som i høst har gjennomført en evaluering av sentraladministrasjonen, så nå er det siste innspurt før rapporten skal leveres til rådmannsgruppa.

 

På en gjennomsnittlig dag starter hun med å lese og svare på mail, for så å innhente og arbeide med de ulike oppgavene hun har på agendaen. Det kan også være et møte eller to i løpet av dagen, noe som både er lærerikt, og som gir henne et godt innblikk i det som foregår i organisasjonen. De forskjellige oppgavene gjør at ingen dag er lik, noe hun synes er veldig posiotivt.


 

– Hvis jeg bidrar inn i en rekrutteringsprosess, kan noen dager bestå av intervjuer. Andre dager kan jeg ha en vanlig kontordag, mens andre dager er fylt opp med ulike møter. Det er denne variasjonen jeg liker veldig godt, og dagene går veldig fort, sier Eli.

 

LES OGSÅ: Vil du bli trainee? Her er innføring i begrepet

 

– Læringskurven har vært bratt

– Jeg er vant til å stå på, og liker å se resultater av det jeg gjør. I starten følte jeg meg litt til bry, og følte at jeg ikke bidro med noe. Dette var nytt, så det var utfordrende å senke skuldrene og godta at det tar tid å sette seg inn i en ny organisasjon og nye arbeidsoppgaver, sier hun.

– Jeg håper at jeg i løpet av disse to årene finner de områdene innen HR-faget jeg trives best med, og kan opparbeide meg mest mulig kompetanse innenfor de områdene, sier Eli.

FOTO: Privat

 

Dette bedret seg etter hvert som hun fikk flere arbeidsoppgaver, noe som har ført til mer mestringsfølelse. I tillegg fikk hun ansvar for å bistå i prosessen med å rekruttere til tre nye stillinger.

 

– Masteren min omhandlet rekruttering og rekrutteringsprosesser, men jeg har lite praktisk erfaring på området. På forhånd hadde jeg fått vært med å observere veilederen min under noen intervju, så jeg lærte mye der. Men det var spennende og utfordrende når jeg stilte alene fra HR, sammen med leder og tillitsvalgte i intervjusituasjonen. Veldig lærerikt, og noe jeg syntes var veldig artig.

 

Til tross for at hun fortsatt er relativt fersk, føler hun allerede at hun har lært utrolig mye, og læringskurven har vært bratt.

 

– HR-området er stort, og det er utrolig mye forskjellig, men føler jeg har fått et godt innblikk i arbeidsoppgavene som min avdeling håndterer, sier hun.

 

LES OGSÅ: Økonomistudentenes mest attraktive traineeprogrammer 2019

 

God oppfølging og nyttige nettverk

Eli har en veileder i HR-teamet som følger henne opp, noe som er veldig trygt og godt. Veilederen er tilgjengelig hvis det er noe hun lurer på, og er veldig flink til å inkludere henne i ulike oppgaver.


 

– Terskelen for å spørre de andre om hjelp er lav, og de er veldig flinke til å inkludere meg. Så jeg gleder meg til tiden fremover, for jeg stortrives så langt. I tillegg er lederen for Intro trainee tilgjengelig både for samtaler og hjelp hvis det skulle være noe.

 

Eli har også fått god hjelp av kontakten med de andre traineene i programmet.

 

– Intro trainee har samlinger ca. én gang i måneden. Noen ganger drar vi på bedriftsbesøk, og andre ganger er det fagsamlinger med ulike tema. I mai reiser vi på samling til Brussel, noe jeg ser veldig fram til. Slike dager med de andre traineene er veldig nyttig, og en fin måte å bygge nettverk på. En har mulighet til å dele erfaringer og lære av hverandre, så har vi stort utbytte av disse dagene.

 

LES OGSÅ: Dette er dine rettigheter som trainee

 

Hvordan kom hun gjennom nåløyet?

Om Intro trainee:
  • Intro Trainee har 14 års erfaring, og har til nå rekruttert nesten 70 traineer fordelt på 14 kull.
  • Ett av målene er å rekruttere flere høyt utdannede til Trøndelag, gjerne slik at de bosetter seg på langsiktig basis.
  • Intro Trainee er en non-profit medlemsorganisasjon som finansieres av kontingent fra medlemsbedriftene i traineeprogrammet og fra offentlig støtte.

Det var da hun tok bachelorgraden at Eli først fattet interesse for HR, og siden det har drømmen vært å jobbe innenfor dette området – noe hun har arbeidet målrettet mot å oppnå. Hun tror denne motivasjonen og og interessen for fagområdet kom frem både i søknadsbrevet og i intervjuet da hun søkte seg til traineestillingen.

 

– Så mitt tips til andre må være å vise interesse og stor motivasjon for stillingen. Bruk god tid på søknaden og forbered deg godt til intervjuet. Vis at du har forberedt deg – og les deg opp på firmaet på forhånd.

 

Eli gjorde også noen smarte valg og prioriteringer underveis i studiene, som sikkert talte til hennes fordel i søknadsprosessen.

 

– Jeg arbeidet veldig hardt på masteren, og tok fag som jeg visste ville være relevante med tanke på arbeid innen HR. I tillegg tok jeg PPU etter masteren for å bygge på kompetansen min. Pedagogikk er nyttig innenfor mange områder, og vil være fordelaktig når en for eksempel skal drive med opplæring og utvikling av medarbeidere.

 

LES OGSÅ: Traineeprogrammene som er mest populære blant IT-studenter

 

En trygg start på arbeidslivet

– Den største fordelen med å starte karrieren som trainee er overgangen fra det å være student til å begynne i arbeidslivet. Du får prøvd deg på ulike arbeidsoppgaver, du får tett oppfølging underveis og en får opparbeidet seg mye nyttig og relevant erfaring. Det å være trainee er en unik mulighet, som gir en utrolig god og trygg start på arbeidslivet.

 

Hennes inntrykk er at det kan være vanskelig å skaffe seg en jobb innen HR når man er nyutdannet og mangler erfaring. Derfor tror hun tiden som trainee vil gi henne en fordel når hun senere skal søke jobber.

 

– Som regel søker en på en fast stilling, med litt mer konkrete arbeidsoppgaver. Jeg som trainee får se, lære og utvikle meg innen mange ulike områder, sånn som: rekruttering, HMS, onboardning, opplæring, lederutvikling, organisasjonsutvikling, tariff, overtallighet, med mer. Bredden og helhetsforståelsen jeg vil opparbeide meg innen HR-faget, tror jeg vil være gull verdt.

 

I fremtiden er målet å fortsette karrieren innen HR-området, men det er for tidlig å si hva som blir neste steg etter at traineeprogrammet er over om ett og et halvt år.

 

– Jeg håper at jeg i løpet av disse to årene finner de områdene innen HR-faget jeg trives best med, og kan opparbeide meg mest mulig kompetanse innenfor de områdene. Og fortsette med dette i fremtiden også.

 

Avslutningsvis har Eli et tips til andre som vurderer å søke seg til et traineeprogram:

 

– Ikke vurder det, men søk! Det er en unik mulighet til å få en god start på arbeidslivet. En fin sjanse til å lære mest mulig og samtidig få oppfølging og veiledning underveis. Du kommer ikke til å angre, og jeg vil anbefale alle til å søke på slike traineestillinger.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge