(KarriereStart.no):

Når man endelig er ferdig med utdannelsen og står med diplomet i hånden, kan fremtiden plutselig virke fremmed og usikker.

Selvtilliten er ikke nødvendigvis så høy at man tør å søke drømmestillingen, og det kan virke uklart hvordan man egentlig skal bruke sine teoretiske kunnskaper i det virkelige liv.

Som nyutdannet er det lett å føle at man ikke har den nødvendige arbeidserfaringen som trengs for å søke de stillingene man ønsker. Hvis du kjenner deg igjen i dette, kan et traineeprogram være løsningen for deg.

Programmene fungerer som en mykere overgang til arbeidslivet, og er uhyre attraktive blant nyutdannede. Det er fin måte å lære seg bransjen du er utdannet innen, sette til live kunnskapen du har tilegnet deg på lesesalen, og ikke minst skaffe deg verdifull arbeidserfaring.

 

Hva er en trainee?

Direkte oversatt fra engelsk betyr trainee praktikant, lærling eller aspirant. Slik begrepet brukes i Norge, beskriver det en nyutdannet person med høyere utdanning som tas inn ved én eller flere bedrifter og får spesialopplæring over en lengre periode.

Traineen skal i utgangspunktet allerede kvalifisere til en jobb i bedriften, men vil som trainee få veiledning av en mentor, jobbe i ulike avdelinger og bli kjent med flere deler av bedriften.

Ofte er målet, både for trainee og bedrift, at traineen etter endt kontrakt får fast ansettelse i bedriften.


 

Hva skiller en trainee fra en praktikant?

En praktikant (eller intern) blir gjerne ansatt på korte kontrakter, og gjerne som en del av utdannelsen. Praksisplasser er ofte lavt lønnet eller ikke lønnet i det hele tatt, og praktikanten tilbys som regel ikke videre jobb etter endt kontrakt selv om mange arbeidsgivere aktivt bruker internships som et ledd i rekrutteringsarbeidet.

En trainee er ferdig utdannet og blir ansatt på opp til tre års-kontrakter. Traineer skal i utgangspunktet lønnes på lik linje med en nyansatt i bedriften, og målet med programmet bør være fast ansettelse.


 

Hva innebærer et traineeprogram?

Hensikten med et traineeprogram er at traineen i løpet av perioden skal skaffe seg god og relevant arbeidserfaring. Et annet viktig aspekt er at traineen også skal få en forståelse av bedriften som helhet.

Traineeprogrammer er en ordning som har blitt mer og mer vanlig, og de fleste prestisjetunge bedrifter tilbyr nå traineeprogrammer.

Ved å jobbe i ulike avdelinger med både teoretiske og praktiske arbeidsoppgaver, så lærer du hvordan virksomheten er bygget opp, du får innsikt i hvordan ulike deler av bedriften forholder seg til hverandre, og ikke minst får du bygget deg et stort nettverk i bedriften.

Den kanskje mest nyttige siden ved å være trainee, er at du får prøvd deg frem og finne ut hvilke arbeidsoppgaver du trives mest med og hvilke avdelinger du trives best i.

For å få mest mulig ut av læringen vil du som trainee normalt få veiledning av en mentor eller en coach. Den traineeansvarlige skal veilede traineen og være tilgjengelig for spørsmål og støtte når det trengs.

LES OGSÅ: Traineeprogram i utlandet: Få all verdens erfaring

 

Hvor lenge varer et traineeprogram?

Et traineeprogram varer vanligvis mellom seks måneder og to år, men i noen tilfeller kan de faktisk vare i opptil tre år.

Traineenettverket har satt som krav til sine medlemsbedrifter at programmene deres skal vare i minimum 18 måneder og maksimalt i 24 måneder.

LES OGSÅ: På innsiden: Visma Consultings traineeprogram

 

Hva kreves for å kvalifisere?

Ofte kreves utdanning på mastergradnivå for å bli ansatt som trainee, men mange programmer krever kun en bachelorgrad. Er utdanningen din relevant for bedriftens arbeidsområder, er muligheten god for at du vil bli vurdert.

Gode karakterer kreves, og ellers gir relevante sommerjobber og verv, og ikke minst en god søknad fortrinn.

Bygg nettverk, skriv oppgaver som er relevante for bransjen gjennom studietiden.Dra på besøk til bedrifter du synes er interessante. Snakk med andre traineer du kjenner for å lære av deres opplevelser.

Det beste rådet er egentlig å vise interesse for bedriften og vise hvordan du kan bidra til deres fremtid.

LES OGSÅ: Politiske traineeprogrammer: Krig, fred og trainee og sånn

 

Hvordan velger du riktig traineeprogram?

Adriana Jansen, avdelingssjef i BI Karriereservice, formulerer det slik:

– En god traineestilling er som en god jobb. Vurdér derfor traineeprogrammet på lik linje som du ville vurdert en “ekte” jobb.

Å gjøre god research er essensielt for å kunne gjøre en god vurdering. Hva tilbyr bedriften? Pass på at bedriften vil lønne deg skikkelig og tilbyr en lengde på kontrakten som er fruktbar for deg. Det er også en stor fordel om bedriftens mål er å ansette deg fast.

Tenk langsiktig og smart. Hvor ligger interessefeltet ditt? Hvilke muligheter vil du at traineeprogrammet skal åpne for?

Tenk kreativt. Hva slags muligheter gir utdannelsen din? Er det kanskje bransjer og yrker du kan jobbe innen, som ikke er så selvsagte?

Hva er viktig for deg? Lønn, status, arbeidsmiljø, frynsegoder eller videre jobb? Gjør deg noen tanker rundt dette.


 

Ulike typer traineeprogrammer:

Regionale traineeprogrammer

Unge voksne med høy utdanning trekker ofte til storbyene for å jobbe. Dette er med på å hindre regional vekst, da unge voksne med høy utdannelse regnes som en nøkkelressurs for tilvekst i distriktene.

Regionale traineeordninger tar høyt utdannedes bopreferanser på alvor, og ønsker å rekruttere flere unge til næringslivet i regionene. Som trainee i et regionalt program får du arbeidserfaring i opptil tre ulike bedrifter.

Gjennom programmene skal du bli kjent med regionen, samtidig som du vil få et større nettverk gjennom bedriftsrotasjonen.

 

Bransjespesifikke traineeprogrammer

Ligner på oppbyggingen til regionale traineeprogrammer bare at her organiseres programmet av en bransjesammenslutning eller en organisasjon. Eksempler på dette kan være Maritim trainee hvor en rekke ulike typer virksomheter som jobber inn mot maritim sektor har gått sammen og etablert et traineeprogram som driftes av Rederiforbundet. Andre eksempler er Sjømattrainee og 

 

Konserntrainee

Når bedriften står for ansettelsen av deg som trainee, befinner du deg innenfor en konserntraineeordning. Den aktuelle traineestillingen utlyses som oftest gjennom bedriftens egne kommunikasjonsplattformer.

Bedriftene er som regel ute etter høyt utdannede med liten eller ingen arbeidserfaring innenfor eget fagfelt. Struktureringen av traineeprogrammets innhold avhenger av konsernet. Det samme gjelder lengden, fra bare noen uker til et par år.

 

Management trainee

Innenfor konserntrainee finnes management trainee, hvor du skal sette deg inn i bedriften fra et administrativt perspektiv. Som en del av ledelsen vil du i løpet av traineeperioden være ansvarlig for prosjekter i bedriftens virke fra første stund.

 

Technical trainee

I et konsern eller en bedrift er technical trainees tiltenkt nyutdannede som skal bli fagspesialister, for eksempel som sivilingeniører eller spesialister innen IT.

Tekniske traineer opplever stor variasjon fra bedrift til bedrift. Traineeprogrammet kan oppfordre deg til spesialisering innenfor ett fagområde, eller legge opp til at du skal få breddekunnskap om bedriften.

Tekniske traineer får i flere tilfeller opplæring rettet mot en av bedriftens lederroller. Gjennomgående for disse traineeoppholdene er muligheten til å påvirke sin egen arbeidsdag i stor grad.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger