(KarriereStart.no):

Regionale traineeprogram er et cirka ti år ungt fenomen, som har vist seg å være en viktig bidragsyter for bosetting i regionene. Utgangspunktet for de regionale traineeprogrammene er den lave tilflyttingen og den høye fraflyttingen fra regionene. Unge voksne med høy utdannelse er å regne som den viktigste faktoren for regional vekst og utvikling, i følge regjeringen.

 

Høy utdanning gir urbane bopreferanser

Muligens kommer alltid tendensen til å være slik at unge voksne med høy utdanning foretrekker urbane boplasser. Limet mellom de høyt utdannede og storbyene er arbeidsmarkedet, hvor det i storbyene eksisterer en naturlig tilgang på kunnskapsintensive arbeidsplasser.

 

Regionale traineeordninger tar den høyt utdannede gruppens bopreferanser på alvor, og skal operere som en brobygger mellom de utdannede og næringslivet i regionen. Opprettholdelsen av produksjon, servicenivået og øvrige samfunnsinstitusjoner avhenger sterkt av et stabilt folketall, noe de regionale traineeprogrammene tar på alvor.

 

LES OGSÅ: Få all verdens erfaring som trainee i utlandet

 

Bidragsyteren for bosetting på Sørlandet

Trainee Sør er et regionalt traineeprogram som rekrutterer relevant kompetanse til næringslivet på Sørlandet. I år feirer Trainee Sør 10-års jubileum, og kan med det se tilbake på gledelige resultater for tilflytting til regioner.


 

- Til sammen med det siste traineekullet er vi over 100 traineer på de ti årene vi har rekruttert til regionen, sier daglig leder Anna Gunningberg.

 

Det foreløpige resultatet viser at 92 prosent av kandidatene i Trainee Sør har blitt tilbudt jobb i regionen etter endt traineeprogram. Som flere av de regionale traineeprogrammene tilbyr Trainee Sør et skreddersydd program til sine kandidater, hvor traineen får praksisopphold hos tre ulike virksomheter.

 

- Vi har et tett samarbeid med virksomhetene i regionen. Typisk kan en bedrift ringe meg og be om en trainee med en spesifikk fagbakgrunn. Jeg kan også ta kontakt med virksomhetene, spesielt hvis det har gått en stund siden de sist hadde en trainee. I samarbeid med virksomhetene skreddersyr vi et program til traineen, slik at oppgavene står i stil med utdanningsbakgrunnen, sier Gunningberg.


 

Regionale traineeordninger har ofte et bredere faglig nedslagsfelt enn andre traineeordninger. Det vil si at ordningen hjelper virksomhetene med å få tak i kompetanse de kanskje ellers ville gått glipp av.


- Du må ikke nødvendigvis være økonom for å gjøre en administrativ jobb. Vi opplever at bedriftene drar nytte av den faglige bredden vi tilbyr. Men vi tar ekstra hensyn til markedets etterspørsel av ingeniører, økonomer, prosjektledelse og så videre. Vi prøver å holde en fot i hver leier, sier Gunningberg.

 

LES OGSÅ: Åshild (24) startet karrieren som trainee på Sørlandet

 

B i snitt, eller høyere

I løpet av et kalenderår har Trainee Sør to opptak til deres traineeprogram. Årlig opplever de å ha mellom 250-300 søkere, hvor kun 12-13 stykker får innpass i programmet. Søkermengden skaper konkurranse, og resulterer i at karaktersnittet til traineene ligger på B i snitt, eller høyere.

 

- I første rekke ser vi på karakterene og valg av utdanning når vi evaluerer søkerne. Etter det ser vi på hvor aktiv du har vært ved siden av studiet. Det mest avgjørende i sluttfasen av opptaksprosessen er søkerens motivasjon, evne til refleksjon, omstillingspotensial, initiativ og kommunikasjon, forteller Gunningberg.

 

LES OGSÅ: Dette er dine rettigheter som trainee

 

Nysgjerrig på bedriften

Når du først har blitt tatt opp i et traineeprogram mener Gunningberg at innstilling og nysgjerrighet på bedriften er avgjørende for en vellykket plassering.

 

- Vis at du er oppmerksom på hva som foregår rundt deg, og still spørsmål til de som jobber i bedriften. Den største fordelen i tillegg til arbeidserfaringen er muligheten til å utvide ditt nettverk og fokuset på personlig utvikling, sier Gunningberg.

 

LES OGSÅ: - Et unikt springbrett for en videre karriere

 

Dette er de regionale traineeprogrammene:

Kanskje regionale traineeprogram kunne vært noe for deg? Nedenfor listes noen av de regionale programmene til orientering:

 

Look North er traineeprogrammet som ønsker å rekruttere unge voksne med høy utdannelse til Harstad og sør-troms. Deres eget motto er ”Get wild - Ka farsken e vitsen med å vær i sør? Ta på dæ pelsen og kom nordover”. I følge Look North er det i nord det skjer på oljefronten. Traineeprogrammet ser etter kandidater med bachelor og/eller mastergrad, hvor den faglige hovedvekten ligger innenfor realfag, selv om alle oppfordres til å søke.


 

Trainee Salten er et traineeprogram som involverer 21 bedrifter i Bodø og Salten-regionen. Programmet er myntet på unge voksne med høyere utdanning som ønsker å bosette seg i regionen. Som trainee hos Trainee Salten, kan du vente deg konkurransedyktig lønn, utenlandsreise, og et program skreddersydd til din kompetanse.

 

Trainee Sør har et bredt faglig nedslagsfelt hos sine traineer, og ønsker deg med Master innen teknologi, økonomi, kommunikasjon, samfunnsvitenskap og organisasjon. Innen teknologi ønsker Trainee Sør fortrinnsvis å dekke regionens behov for ingeniører innenfor mekatronikk, bygg, eiendom, V/A, og industriell økonomi. Gjennom Trainee Sør vil du få arbeidserfaring fra ulike bedrifter over tre perioder på seks måneder.

 

Trainee Innlandet har et toårig traineeprogram hvor du får muligheten til å jobbe i tre forskjellige bedrifter. Ordningen er tverrfaglig og tar hensyn til traineens faglige og personlige utvikling.

 

Romerike Kommunalteknikk Trainee ønsker å rekruttere nyutdannede ingeniører og sivilingeniører med enten bachelor eller master. Når du søker bør du ha et samfunnsperspektiv som inkluderer fremtidens miljøutfordringer.

 

Framtidsfylket Trainee holder fokus på Sogn og Fjordane, og vil tilby sine traineer jobberfaring innenfor industri, maritim, offshore, marin, design, økonomi, energi og IKT. I tillegg til bredde i karrieremuligheter frister Framtidsfylket Trainee sine kandidater med en unik nærhet til naturen.

 

TIM (Trainee Ingeniør Molderegionen) jobber med å rekruttere kompetente ingeniører til regionen. Traineeprogrammet er toårig, og involverer arbeid i tre ulike bedrifter. I all hovedsak ser TIM etter traineer innen geo- og petroleumsteknikk, bygg, planfag, landbruksfag, maskin, elektro og telekom, marinteknikk og teknologisk ledelse.

 

KOM Trainee har sin base i Kristiansund og Nordmøre, hvor de blant annet satser på tverrfaglig samarbeid, personlig veiledning og konkurransedyktig lønn. Traineeprogrammet går over to år, og gir kandidaten muligheten til å jobbe i tre ulike bedrifter.

 

Trainee Namdal tilbyr sine trainees en stilling hos Namdalshagen AS, med to års varighet. Trainee Namdal rekrutterer til både private og offentlige bedrifter, og traineer i programmet får mulighet til å prøve seg i en eller flere Namdalsbedrifter. Programmet rekrutterer kompetanse etterspurt av de aktuelle bedriftene, så innholdet av traineeoppholdet er avhenger av kandidaten.

 

Intro Innherred Trainee ønsker å rekruttere engasjerte traineer til nordtrønderlag. I samarbeid med 23 bedrifter vil traineeprogrammet tilby et toårig program, skreddersydd for den enkelte trainee. Programmet sikter seg mot de med en grad fra høgskole eller master, og alle fagretninger er ønskelig i regionen.

 

Trainee Vest har som mål å rekruttere de beste kandidatene til de beste bedriftene, i Bergen og Hordaland. Alle med høyere utdanning som ønsker å bosette seg i Bergensregionen oppfordres til å søke på traineestillingene.

 

Kandidat Helgeland sammarbeider med flere bedrifter i ulike bransjer på Helgeland. Programmet gir kandidaten mulighet til ett års fast ansettelse i en av samarbeidsbedriftene til traineeordningen. Kompetanseprogrammene tilpassen den enkelte, og inneholder kursing, seminarer og studieturer.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge