<  
>  

Skanska

Bygg / Anlegg / Entreprenør

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid.

Norge er et av flere utvalgte markeder der Skanska har virksomhet. Basert på selskapets globale miljøkompetanse sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekter.

Les mer
Fakta om Skanska
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Etablert år
1906
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Skanska

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 38.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. I vår anleggsvirksomhet søker vi nå etter flere lærlinger med oppstart medio august 2020.  I anleggsvirksomheten bygger du for eksempel veier, broer, kraftstasjoner og tunneler. Du reiser rundt der jobbene er og bor på brakke de ukene du er på arbeid. Skanska er en av Norges største lærebedrifter, vi kan gi deg fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over, vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt. Vil du bli betonglærling i vår anleggsvirksomhet?  Vi har ledige lærlingeplasser innenfor betongfaget med oppstart høsten 2020. Hvordan ser læretiden ut? Du vil bli en del av et arbeidslag og vil få en fadder som følger deg opp gjennom læretiden på 2 år. Oppfølgingen sikrer deg variert praksis og innføring i faget i henhold til læreplanen. I tillegg vil du bli fulgt opp av en personalmedarbeider og av Opplæringskontoret. Opplæringskontoret har i oppgave å se til at opplæringen du får hos oss er i henhold til Opplæringsloven. Arbeidsoppgaver Opplæring i ditt fag i henhold til fastlagt læreplan. Kvalifikasjoner Fullført og bestått videregående skole VG1 og VG2. Lite fravær. Egenskaper Vi søker etter initiativrike og motiverte lærlinger med målrettet interesse for betongfaget. Ansvarsbevisst og god til å samarbeide med andre. Vi kan tilby Fagopplæring av høy standard og spennende prosjekter i læretiden.  Lønn i henhold til tariffavtale. Arbeidssted vil være på våre anleggsprosjekter i hele landet Kontakt: HR-rådgiver Cecilie Kleven tlf. 924 27 288  Søknadsfrist: 30.04.2020 Tilleggsopplysninger Sted: Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
30.04.2020 Norge
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 38.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. I vår anleggsvirksomhet søker vi nå etter flere lærlinger med oppstart medio august 2020.  I anleggsvirksomheten bygger du for eksempel veier, broer, kraftstasjoner og tunneler. Du reiser rundt der jobbene er, og bor på brakke de ukene du er på arbeid. Skanska er en av Norges største lærebedrifter, vi kan gi deg fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over, vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt. Vil du bli lærling i vår anleggsvirksomhet?  Vi har ledig lærlingeplasser innenfor anleggsmaskinførerfaget, fjell- og bergverksfaget, vei- og anleggsfaget, anleggsmaskinreparatørfaget og elektrofaget. Hvordan ser læretiden ut? Du vil bli en del av et arbeidslag og du vil få en fadder som følger deg opp gjennom læretiden i 2 år. Oppfølgingen sikrer deg variert praksis og innføring i faget i henhold til læreplanen. I tillegg vil du bli fulgt opp av en HR-medarbeider og av Opplæringskontoret. Opplæringskontoret har i oppgave å se til at opplæringen du får hos oss er i henhold til Opplæringsloven. Arbeidsoppgaver Opplæring i ditt fag i henhold til fastlagt læreplan Kvalifikasjoner Fullført og bestått videregående skole VG1 og VG2Lite fravær  Egenskaper Vi søker etter initiativrike og motiverte lærlinger med interesse for anleggsfaget.Du bør være ansvarsbevisst og like å samarbeide med andre. Vi kan tilby Fagopplæring av høy standard og spennende prosjekter i læretiden. Lønn i henhold til tariffavtale. Arbeidssted vil være på våre anleggsprosjekter i hele landet Kontakt: HR-rådgiver Elin Skarsgard Acosta, tlf. 952 85 704  Søknadsfrist: 30.04.2020 Tilleggsopplysninger Sted: Oslo, Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
30.04.2020 Oslo
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 38.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Skanska Industrial Solutions er en nordisk enhet i Skanska-konsernet som både jobber med løsninger, og har en industriell produksjon av ulike produkter. I Norge er det per i dag asfalt og bergmaterialer som utgjør leveransen, mens selskapet i resten av Norden også tilbyr betong, infraservice og maskinutleie. Vi produserer ulike typer asfalt på våre fabrikker, og utfører blant annet asfaltering av motorveier, flyplasser, industriområder, offentlige og private veier. Vi har i dag aktivitet på Østlandet og på anleggsprosjekter rundt om i landet. Vi følger både vanlige 5 dagers arbeidsuker og skiftordninger.   Skanska er en av Norges største lærebedrifter, vi kan gi deg fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over, vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt. Vil du bli lærling i vår anleggsvirksomhet?  I vår asfaltsvirksomhet søker vi nå etter flere lærlinger med oppstart mai/juni 2020. Du kan få anledning til å jobbe på et av våre utleggingsprosjekter, på fabrikk eller i laboratoriet.  Hvordan ser læretiden ut? Du vil bli en del av et arbeidslag og du vil få en fadder som følger deg opp gjennom læretiden i 2 år. Oppfølgingen sikrer deg variert praksis og innføring i faget i henhold til læreplanen. I tillegg vil du bli fulgt opp av en leder og av Opplæringskontoret. Opplæringskontoret har i oppgave å se til at opplæringen du får hos oss er i henhold til Opplæringsloven. Arbeidsoppgaver Opplæring i ditt fag i henhold til fastlagt læreplan Kvalifikasjoner Fullført og bestått videregående skole VG1 og VG2 Lite fravær  Egenskaper Vi søker etter initiativrike og motiverte lærlinger med interesse for asfaltfaget. Du bør være ansvarsbevisst og like å samarbeide med andre. Vi kan tilby Fagopplæring av høy standard og spennende prosjekter i læretiden.  Lønn i henhold til tariffavtale. Arbeidssted vil være på våre anleggsprosjekter i hele landet Kontakt: HR-sjef Svitlana M Hammer, tlf. 98210784  Søknadsfrist: 30.04.2020 Tilleggsopplysninger Sted: Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
30.04.2020 Norge
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 38.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.   Skanska har ambisiøse mål for årene som kommer, og vi har behov for å ytterligere profesjonalisere måten vi jobber på gjennom utvikling av vår organisasjon og våre leveranser.  Skanska Teknikk er Skanskas interne rådgiver og vi forsterker selskapets evne til å være i forkant som en ledende prosjektutvikler og entreprenør. Teknikk utvikler ny kunnskap og nye løsninger med høy faglig kvalitet i tett samarbeid med Skanskas prosjekter, kunder og samarbeidspartnere. Teknikk besitter spisskompetanse innenfor energi, miljø og klima, byggeteknikk og bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, betongteknologi, tekniske fag og BIM og VDC.  Avdeling BIM & VDC har ansvaret for BIM i alle faser, som BIM-koordinering i prosjektering, 4D-planlegging, bruk av BIM på byggeplass og visualisering.  Til vår avdeling BIM&VDC i Skanska Teknikk søker vi ny avdelingssjef.    Hva kan vi tilby deg? En spennende rolle i et av Norges fremste fagmiljø innen BIM & VDC. Mulighet for utvikling både som leder og fagperson på et område hvor det vil være stor utvikling de kommende årene. Et godt faglig nettverk av digitaliseringseksperter i Skanska nasjonalt og globalt.  Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram. Hva får du ansvar for? Lederrollen Du vil få ansvar for å lede en avdeling med flinke rådgivere innen BIM & VDC, og avdelingens økonomi og drift.  Du vil inngå i ledergruppen til Skanska Teknikk og jobbe tett med øvrige teknologimiljøer i Skanska.  Utvikling av avdelingens fagområder Som leder for BIM & VDC-avdelingen vil du får ansvar for ivaretakelse og utvikling av avdelings fagområder i tett samarbeid med rådgiverne og ledergruppen til Skanska Teknikk, og i tråd med Skanskas overordnede strategier. Hvem er du?  Du er faglig interessert og har et klart hode Digitalisering og teknologi utvikler seg raskt. Vi trenger en leder som forstår prosjektenes behov for støtte og utvikling knyttet til bruk av BIM og VDC. Du må også kunne fange opp prosjektenes behov i lys av andre pågående digitaliseringsinitiativ i Skanska og bransjen forøvrig. Solide kunnskaper om BIM-prosesser og digital dataflyt vil være en nøkkel til å lykkes med utvikling av avdelingens fagområder og sikre måloppnåelse av avdelingens oppgaver.  Du er en engasjert lagspiller og en gjennomfører Du har erfaring med ledelse og er god på å skape engasjement, felles mål og arenaer for utvikling. Du kommuniserer godt og tydelig både i møte med egne medarbeidere og kunder.  Du har relevant erfaring og utdannelse Vi tror at du har høyere utdannelse. Dersom du kan skilte med lang og relevant erfaring er du også aktuell for oss. Erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, som entreprenør eller rådgiver er ønskelig, samtidig vet vi at det finnes mange andre bransjer der ute som vi kan lære mye av. Vi mener at den største verdiskapningen skjer i samspill med andre og kaller det OneSkanska. Det å tenke helhet, utvikle og utnytte konsernets samlede ressurser for å maksimere kundeverdi og konsernets verdiskapning er sentralt i dette.  Kontorsted er Sundtkvartalet på Grünerløkka i Oslo. Noe reisevirksomhet ut til våre prosjekter og regioner rundt om i Norge må påregnes.  Stillingen rapporterer til Regiondirektør i Skanska Teknikk. Kontakt: Regiondirektør Kristin Holthe, tel. +47 466 20 597  HR sjef Julie Høiby, tel. +47 924 32 654 Søknadsfrist: 30.04.2020
30.04.2020 Oslo
Marthinsen & Duvholt AS ble etablert i 1998 og er en solid maskinentreprenør som opplever vekst og positiv utvikling. Vi har lang erfaring, god kompetanse og dyktige medarbeidere innen veibygging og -rehabilitering, VA-anlegg, jernbane-/tunnelanlegg, tomtearbeider med mer. Vi har en moderne maskinpark og eget verksted. Firmaet har hovedkontor i Sandefjord og avdelingskontor i Oslo, med arbeidsområde over store deler av Østlandet.  Vi er 200 ansatte og omsetter årlig for ca. NOK 815mill. kr. Marthinsen & Duvholt er en del av konsernet Skanska Norge AS som er blant Norges største entreprenører. Marthinsen & Duvholt og Skanska har til enhver tid flere samarbeidsprosjekter med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. SERVICEMEKANIKER TIL SERVICEBIL Er du en dreven servicemekaniker som ønsker deg nye utfordringer i en solid bedrift med meget godt arbeidsmiljø? Da vår nåværende servicemekaniker går over i pensjonistenes rekker, søker vi etter hans etterfølger. Vi søker en erfaren og selvstendig servicemekaniker med fagbrev som kan kjøre vår servicebil. Servicelastebilen er godt utstyrt med bla. Kran, Oljebar, spilloljetank, samt alt du treng for å gjøre en god jobb ute på våre prosjekter. Ute i prosjektene disponerer vi en moderne maskinpark, bestående av ca 60 gravemaskiner, 10 dumpere, 8 hjullastere og 12 lastebiler, hvor ca halvparten er i Olso området. Maskinene er i størrelsen fra 8-30 tonn og er hovedsakelig Volvo, Hitachi og Cat. Marthinsen & Duvholt er en meget spennende arbeidsplass hvor vi verdsetter våre ansatte og har en bedrift som bygger for et bedre samfunn. Våre prosjekter i dag består av bygging av sykehus, jernbane, legevakt, nasjonalt beredskapssenter for politiet, idrettsarena, utbygging av vann og avløpssystemer, boligfelt m.m. Arbeidsoppgaver Bemanne vår servicebil som drar rundt på våre prosjekter i  stor-Oslo for å utføre servicer. Utføre service og reparasjoner av anleggsmaskiner og utstyr Teknisk feilsøking og utbedring av feil. Sveising av gravskuffer, fester, dumperkasse etc.  Vi har eget bilverksted i Sandefjord, og ved spesielle behov må en kunne bistå litt der. Kvalifikasjoner Fagbrev som anleggs-, landbruks- eller lastebilmekaniker Minimun 5 års erfaring fra tilsvarende arbeider Selvstendig og målrettet problemløser med stå på vilje Kundevennlig og fleksibel Grunnleggende datakunnskaper innen PC og nettbrett Førerkort klasse C Vi forutsetter at du kan kommunisere på et skandinavisk språk  Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver Du blir del av vårt verksted team Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser Godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere Pensjons og forsikringsordninger Arbeidsområde: Østlandet (Primært Oslo og omegn) Hjemmeside: www.mogd.no. Vennligst registrer din søknad via Jobbdirekte.  Kontakt:  HR-Sjef - Janne Tufteland, tlf 916 31 111 HR-Rådgiver - Thomas B. Faye, tlf 953 01 493 Søknadsfrist: 30.04.2020 Additional Information Location: Oslo, Norway Schedule: Heltid Employee Status: Fast
30.04.2020 Oslo
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Trainee i Skanska Norge

Antall traineer :
10 (flere)

Internship

Sommerjobb i Skanska

Antall interns :
10 (flere)

Lærlinger

Lærling i Skanska

Antall lærlinger :
50 (varierer)
Bildegalleri

Filmer

Skanska bygger for et bedre samfunn
Skanska er en av landets største lærlingebedrifter. Vi har hundrevis av dyktige lærlinger innenfor bygg og anlegg, og Harry er en av dem. Se hvordan han beskriver arbeidshverdagen som tømrerlærling i Skanska.
Om hvorfor du bør vurdere å jobbe i Skanska. Om prosjektlederutdanningen vår, GNIST.
We do great things at Skanska. With us you take part in some of the most interesting projects of our time, both locally and internationally. Watch the film how we make the world a little bit better, today and tomorrow.
Vår administrerende direktør Ståle Rød blir imponert når han er på prosjektbesøk og blir tatt i mot av et team som brenner for å ivareta trivselen og sikkerheten til alle som jobber på prosjektet. Det å være en del av Skanska-familien betyr mye for Ståle og er en viktig grunn til at han trives så godt på jobb.
For betongbas Andreas Nilsen på Ensjø Torg er det svært viktig at det er et et godt arbeidsmiljø og en god tone i laget. Han prøver å være åpen og inkluderende, slik at alle reiser hjem fra jobb hver dag med en god følelse.
Forskalingssnekker Erik Grønnerud på Granfosstunnelen synes det er bra at de gjennomfører HMS-kvarter med jevne mellomrom på deres prosjekt. Alle vil har informasjon og bli involvert i hva som skjer, slik at har det trygt og fint på jobb.
Olafur Fridfinnsson er riggmann på Nye Deichmanske hovedbibliotek og svært opptatt av at det skal være orden og ryddighet på prosjektet hans. Et ryddig og oversiktlig arbeidsområde gjør jobben lettere - både for han og kollegaene.
Jobb i Skanska! Lær mer om hvordan det er å jobbe hos oss!

Fakta om Skanska

Adresse

Skanska Norge AS 
Drammensveien 60
Postboks 1175 Sentrum
0107 Oslo

Artikler fra Skanska