Skanska

Bygg / Anlegg / Entreprenør

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid.

Norge er et av flere utvalgte markeder der Skanska har virksomhet. Basert på selskapets globale miljøkompetanse sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekter.

Les mer om Skanska
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Skanska

Bygg Oslo Næring er vår største bygg region og en betydelig aktør i og rundt Oslo. De siste årene har vi gjennomført flere store prosjekter, blant annet utbyggingen av Fornebulandet, Statoil Fornebu, verdens mest miljøvennlige kjøpesenter Fornebu S, Norges første energipositive bygg Powerhouse Kjørbo, Oslo Cancer Cluster innovation park,  Sundtkvartalet , Tønsberg Sykehus (pågår)  og Eidsvollsbygningen. Vi søker nå: Senior Prosjektledere Vi tilbyr: En viktig lederrolle i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern      Spennende store komplekse prosjekter, hvor du er med på å bygge landet, sikkert og effektivt Et stort kompetansemiljø med god tilgang til ekspertise fra våre interne rådgivende ingeniører, økonomier og jurister En jobb med stor kontaktflate og tilgang til nettverk i resten av organisasjonen og mot våre prosjekter i Norge og utlandet Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram og tilgang på firmahytter Ansvar Lederansvar for et team med dyktige fagpersoner, som utstråler stolthet for både faget og selskapet Motivere/veilede interne og eksterne samarbeidspartnere Sørge for at prosjektet styres slik at målene nåes og kundens forventinger blir innfridd Være en rollemodell for prosjektledelse i Skanska. Utvikle gode relasjoner til våre kunder og slik kunne bidra til nye prosjekter Kvalifikasjoner: Teknisk fagskole, relevant Bachelor- eller Mastergrad. Erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse Minimum 5 års erfaring knyttet til fag/prosjekt innenfor bygg- og anleggsbransjen Ledererfaring innenfor bygg- og anleggsbransjen God prosjektøkonomisk forståelse og erfaring fra kontraktsforhandlinger Egenskaper: En leder som kan delegere, motivere og dyktiggjøre andre Velutviklede samarbeidsevner og gode kommunikasjons- og presentasjonsferdigheter Evne å identifisere og organisere ressurser som bidrar til prosjektets måloppnåelse Må finne motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet Du må også kunne identifisere deg med våre verdier; Vis ansvarlighet, Vær åpen og ærlig, Bli bedre sammen og Skap kundeverdi Arbeidssted vil være ute på prosjekt, og på Sundtkvartalet vårt hovedkontor.
Fortløpende Oslo
Vil du ha stillingen som administrerende direktør for Skanska Industrial Solutions i Norge?  Skanska Industrial Solutions er en nordisk enhet i Skanska-konsernet som både jobber med løsninger, og har en industriell produksjon av ulike produkter. I Norge er det per i dag asfalt og bergmaterialer som utgjør leveransen, mens selskapet i resten av Norden også tilbyr betong, infraservice og maskinutleie. Med ekte lidenskap for vårt fag ønsker vi å være en samfunnsaktør som bidrar til at vi alle får bedre veier å sykle på, nye lekeplasser for barn og sikrere veier. Administrerende Direktør SiS Norge Vi tilbyr: En viktig topplederrolle, i en nordisk enhet i Skanska-konsernet, hvor du får lede vår asfalts- og bergmaterialvirksomhet i SiS Norge En lederrolle med stort fokus på personalledelse, forretningsutvikling og bunnlinjefokus Et stort kompetansenettverk og gode utviklingsmuligheter i et stort selskap og globalt konsern Godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram Ansvar: Styre mot våre mål basert på den nordiske strategiplanen, med tydelig fokus på lønnsomhet, sikre vår konkurransekraft i eksisterende marked og identifisere og vurdere nye muligheter Du vil lede ledergruppen i Norge og delta i den nordiske ledergruppen Utvikle virksomheten, utvikle medarbeidere og utvikle kunderelasjoner Ansvar for arbeidsmiljø, kvalitet og sikkerhet Vise retning, optimalisere og sikre god drift  Kvalifikasjoner: Høyere relevant utdanning Erfaring fra lignende lederstilling, eller erfaring som linjeleder og prosjektsjef Dokumenterte positive resultater fra virksomhetsledelse og ledelse av medarbeidere God forretnings- og finansiell forståelse, med gjerne erfaring fra hele prosessen fra anbud/salg til overlevering/garantitid Må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig Egenskaper: Du er engasjert, initiativrik, involverende og målfokusert Du evner å bygge nettverk og gode relasjoner internt og til ulike kundegrupper Du har fokus på utvikling av mennesker og gir teamet en klar opplevelse av retning Gjennom god ledelse og god kommunikasjon skaper du trygghet og delegerer ansvar Stillingen rapporterer til styreleder Gustaf Werner Kontorsted er Skanska Norges hovedkontor på Sundtkvartalet i Oslo.
24.02.2019 Oslo
Innkjøpsrollen blir stadig viktigere i dagens markedssituasjon og tider med tøff konkurranse. Profesjonelle anskaffelser; når det gjelder kategorikompetanse, deling av beste praksis og bruk av nasjonale og internasjonale leverandøravtaler kan skape betydelig merverdi for Skanska og øke vårt konkurransefortrinn.  Innkjøp har et meget høyt ledelsesfokus i Skanska Norge. Vi jobber hele tiden med å utvikle denne funksjonen for å stå sterkere i anbudskonkurranser, bidra til videre lønnsomhet og redusere risiko. Nå profesjonaliserer vi vårt innkjøp ytterligere med å rekruttere en leder for innkjøpsanalyse / innkjøpscontroller. Vi tilbyr deg: En svært sentral stilling i innkjøp med store påvirkningsmuligheter for å videreutvikle et profesjonelt og faglig meget sterkt innkjøpsmiljø En jobb med stor kontaktflate mot resten av organisasjonen og våre prosjekter En stilling hvor du er med å utvikle og bidra til økt lønnsomhet for hele Skanska Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram og tilgang på firmahytter  Ansvar:  For utvikling og rapportering av relevante måltall og innkjøpsrapporter i Skanska Delta i forbedringsprosjekter og etablere rutiner for kontinuerlig forbedring og sikre gevinstrealisering Utvikle økonomiske analyser markedsprisovervåking og beslutningsmateriale relatert til Skanska Norges leverandørmarked Sikre at Skanska Norge til enhver tid har riktige analyser og verktøy for å vurdere muligheter, overordnede innkjøpsstrategier, kategoristrategier og leverandørmøter Delta i ledermøter til innkjøp, og i andre relevante fora ved behov  Kvalifikasjoner: Høyskoleutdanning, fortrinnsvis master, innen økonomi eller finans Erfaring fra tilsvarende rolle i en stor innkjøpsorganisasjon Erfaring fra strategiprosesser mot innkjøpskategorier Erfaring fra konsulentselskap vil være fordelaktig Ledererfaring / -potensiale er en stor fordel  Egenskaper:  God forståelse for kategoristyring Meget god forretningsforståelse og kommersiell innstilling Analytisk og strukturert, med både strategisk og operativ forståelse Motiverende og inkluderende, med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Initiativrik med stor gjennomføringsevne
24.02.2019 Oslo
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge? Vi søker deg som er nyutdannet og vil være med på laget til et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Konsernet har i dag ca. 41 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Du bør finne motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet.   Young Professionals Program  For å sikre at overgangen fra studier til arbeidsliv blir så god som mulig, blir alle nyutdannede deltagere i vårt Young Professionals Program (YPP). I løpet av programmet blir du kjent med strategien og kulturen vår, og du får muligheter til å bygge nettverk. Du får også grunnopplæring i sentrale områder som HMS og etikk, og du vil bli kjent med Skanskas ulike regioner og spesialistselskaper.    Jobb i Skanska Det finnes gode utviklingsmuligheter i Skanska, uansett om du jobber i bygg, anlegg eller spesialistselskapene.   I tillegg til entreprenørvirksomheten, har vi spesialistselskaper innen boligutvikling, grunnarbeid, tekniske installasjoner, masseflytting, kontorinnredning, maskinutleie, modulbygging, stålkonstruksjon, asfalt, oppmåling og geologi.   Vi er en prosjektbasert organisasjon og har virksomhet der oppdragene finnes. Vi har også faste kontorer i de fleste større byene i Norge.   Anlegg Ved å jobbe i anleggsvirksomheten vil du være med og bygge for eksempel veier, broer, kraftstasjoner, dammer og tunneler. Da reiser du dit prosjektet ligger og bor og arbeider der i prosjektperioden. På brakkeriggen blir det sørget for mat og rene rom.  I anleggsvirksomheten arbeider man i hovedsak fire- eventuelt femdagers uke, men 12- 9-ordning kan også påregnes - det vil si at man jobber 12 dager og har 9 dager fri.   Mulighetene er mange i Skanska, også internasjonalt.   Du finner mer informasjon om Skanska på våre hjemmesider www.skanska.no Kontakt oss på rekruttering@skanska.no om du har noen spørsmål.   Søknadsprosess I søknadsskjemaet blir du bedt om å laste opp vedlegg. For at vi skal kunne vurdere din søknad er det nødvendig at du legger ved:  CV Vitnemål og/eller karakterutskrift Personlig søknadsbrev, der du forteller kort om deg selv og ønsket arbeidsfelt
01.03.2019 Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge? Vi søker deg som er nyutdannet og vil være med på laget til et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Konsernet har i dag ca. 41 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Du bør finne motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet.   Young Professionals Program  For å sikre at overgangen fra studier til arbeidsliv blir så god som mulig, blir alle nyutdannede deltagere i vårt Young Professionals Program (YPP). I løpet av programmet blir du kjent med strategien og kulturen vår, og du får muligheter til å bygge nettverk. Du får også grunnopplæring i sentrale områder som HMS og etikk, og du vil bli kjent med Skanskas ulike regioner og spesialistselskaper.    Jobb i Skanska Det finnes gode utviklingsmuligheter i Skanska, uansett om du jobber i bygg, anlegg eller spesialistselskapene.   I tillegg til entreprenørvirksomheten, har vi spesialistselskaper innen boligutvikling, grunnarbeid, tekniske installasjoner, masseflytting, kontorinnredning, maskinutleie, modulbygging, stålkonstruksjon, asfalt, oppmåling og geologi.   Vi er en prosjektbasert organisasjon og har virksomhet der oppdragene finnes. Vi har også faste kontorer i de fleste større byene i Norge. Survey Skanska ansetter også nyutdannede til flere av spesialistavdelingene, blant dem Skanska Survey. Skanska Survey er en spesialistenhet i Skanska Norge og en ledende leverandør av geomatikktjenester. Vi har avdelingskontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.    Mulighetene er mange i Skanska, også internasjonalt.   Du finner mer informasjon om Skanska på våre hjemmesider www.skanska.no Kontakt oss på rekruttering@skanska.no om du har noen spørsmål.   Søknadsprosess I søknadsskjemaet blir du bedt om å laste opp vedlegg. For at vi skal kunne vurdere din søknad er det nødvendig at du legger ved:  CV Vitnemål og/eller karakterutskrift Personlig søknadsbrev, der du forteller kort om deg selv og ønsket arbeidsfelt
01.03.2019 Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca. 41 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.   Sommerjobb i Skanska 2019 - Anlegg   I Skanska ser vi på studenter som viktige fremtidige ressurser, og derfor vil vi gjerne bli kjent med deg allerede i studietiden. Har du hatt sommerjobb er muligheten stor for å få fast jobb etter endt utdanning. Skanska kan tilby deg som student en sommerjobb innenfor bygg, anlegg og Survey. Du vil få kjennskap til bransjen og et godt innblikk i hvordan det er å jobbe ute på prosjekt og hvor du aktivt deltar i prosjektarbeidet.  Sommerjobb i vår anleggsvirksomhet Du vil være med å bygge veier, broer, kraftstasjoner og tunneler. Våre anleggsregioner er av nasjonal virksomhet og reising må påregnes. I anlegg arbeider man etter en arbeidstidsordning. Noen prosjekter har en 12 - 9-ordning, det vil si at man jobber 12 dager og har 9 dager fri. Andre alternativer til arbeidsordning er 4 dagers uke.   Du finner mer informasjon om Skanska på våre hjemmesider www.skanska.no Kontakt oss på rekruttering@skanska.no om du har noen spørsmål.   Ønskede Kvalifikasjoner: Fullført eller pågående studier fra Høyskole/Universitet innen relevante fagområder Positiv, løsningsorientert og samarbeider godt med andre Søknadsprosess I søknadsskjemaet blir du bedt om å laste opp vedlegg. For at vi skal kunne vurdere din søknad er det nødvendig at du legger ved:  CV Vitnemål og/eller karakterutskrift Personlig søknadsbrev, der du forteller kort om deg selv og ønsket arbeidsfelt
01.03.2019 Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca. 41 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.   Sommerjobb i Skanska 2019 - Bygg   I Skanska ser vi på studenter som viktige fremtidige ressurser, og derfor vil vi gjerne bli kjent med deg allerede i studietiden. Har du hatt sommerjobb er muligheten stor for å få fast jobb etter endt utdanning. Skanska kan tilby deg som student en sommerjobb innenfor bygg, anlegg og Survey. Du vil få kjennskap til bransjen og et godt innblikk i hvordan det er å jobbe ute på prosjekt og hvor du aktivt deltar i prosjektarbeidet.  Sommerjobb i vår byggvirksomhet Du vil være med å bygge boliger, kontorbygg, skoler og sykehus. Du vil være tilknyttet et av våre distriktskontor i de større byene, og arbeide på et prosjekt i nærheten av dette. Du jobber vanlig arbeidsuke, og tilknyttet ditt hjemsted eller ønsket lokasjon. Du finner mer informasjon om Skanska på våre hjemmesider www.skanska.no Kontakt oss på rekruttering@skanska.no om du har noen spørsmål.   Ønskede Kvalifikasjoner: Fullført eller pågående studier fra Høyskole/Universitet innen relevante fagområder Positiv, løsningsorientert og samarbeider godt med andre Søknadsprosess I søknadsskjemaet blir du bedt om å laste opp vedlegg. For at vi skal kunne vurdere din søknad er det nødvendig at du legger ved:  CV Vitnemål og/eller karakterutskrift Personlig søknadsbrev, der du forteller kort om deg selv og ønsket arbeidsfelt
01.03.2019 Norge
il du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca. 41 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.   Sommerjobb i Skanska 2019 - Survey   I Skanska ser vi på studenter som viktige fremtidige ressurser, og derfor vil vi gjerne bli kjent med deg allerede i studietiden. Har du hatt sommerjobb er muligheten stor for å få fast jobb etter endt utdanning. Skanska kan tilby deg som student en sommerjobb innenfor bygg, anlegg og Survey. Du vil få kjennskap til bransjen og et godt innblikk i hvordan det er å jobbe ute på prosjekt og hvor du aktivt deltar i prosjektarbeidet.  Sommerjobb i Skanska Survey Skanska Survey er en spesialistenhet i Skanska Norge og en ledende leverandør av geomatikktjenester. Vi har avdelingskontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.    Du finner mer informasjon om Skanska på våre hjemmesider www.skanska.no Kontakt oss på rekruttering@skanska.no om du har noen spørsmål.   Ønskede Kvalifikasjoner: Fullført eller pågående studier fra Høyskole/Universitet innen relevante fagområder Positiv, løsningsorientert og samarbeider godt med andre   Søknadsprosess I søknadsskjemaet blir du bedt om å laste opp vedlegg. For at vi skal kunne vurdere din søknad er det nødvendig at du legger ved:  CV Vitnemål og/eller karakterutskrift Personlig søknadsbrev, der du forteller kort om deg selv og ønsket arbeidsfelt
01.03.2019 Norge

Traineeprogram

Trainee i Skanska Norge

Antall traineer :
10 (flere)

Internship

Sommerjobb i Skanska

Antall interns :
10 (flere)

Lærlinger

Lærling i Skanska

Antall lærlinger :
50 (varierer)

Rekrutteringskalender

  • FEB 23
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Skanska bygger for et bedre samfunn
Skanska er en av landets største lærlingebedrifter. Vi har hundrevis av dyktige lærlinger innenfor bygg og anlegg, og Harry er en av dem. Se hvordan han beskriver arbeidshverdagen som tømrerlærling i Skanska.
Om hvorfor du bør vurdere å jobbe i Skanska. Om prosjektlederutdanningen vår, GNIST.
We do great things at Skanska. With us you take part in some of the most interesting projects of our time, both locally and internationally. Watch the film how we make the world a little bit better, today and tomorrow.
Vår administrerende direktør Ståle Rød blir imponert når han er på prosjektbesøk og blir tatt i mot av et team som brenner for å ivareta trivselen og sikkerheten til alle som jobber på prosjektet. Det å være en del av Skanska-familien betyr mye for Ståle og er en viktig grunn til at han trives så godt på jobb.
For betongbas Andreas Nilsen på Ensjø Torg er det svært viktig at det er et et godt arbeidsmiljø og en god tone i laget. Han prøver å være åpen og inkluderende, slik at alle reiser hjem fra jobb hver dag med en god følelse.
Forskalingssnekker Erik Grønnerud på Granfosstunnelen synes det er bra at de gjennomfører HMS-kvarter med jevne mellomrom på deres prosjekt. Alle vil har informasjon og bli involvert i hva som skjer, slik at har det trygt og fint på jobb.
Olafur Fridfinnsson er riggmann på Nye Deichmanske hovedbibliotek og svært opptatt av at det skal være orden og ryddighet på prosjektet hans. Et ryddig og oversiktlig arbeidsområde gjør jobben lettere - både for han og kollegaene.
Jobb i Skanska! Lær mer om hvordan det er å jobbe hos oss!

Adresse

Skanska Norge AS 
Drammensveien 60
Postboks 1175 Sentrum
0107 Oslo

Artikler fra Skanska