Skanska

Bygg / Anlegg / Entreprenør

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid.

Norge er et av flere utvalgte markeder der Skanska har virksomhet. Basert på selskapets globale miljøkompetanse sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekter.

Les mer
Fakta om Skanska
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Etablert år
1906
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Skanska

Marked, Prosjekt- og Forretningsutvikling søker tekniske prosjektutvikler som kan støtte våre utviklings- og samspillsprosjekter med å utvikle optimale, tverrfaglige tekniske løsninger og bistå i kontrahering av leverandører.  Marked, Prosjekt- og Forretningsutvikling er en sentralt organisert enhet i Forretningsområde Bygg som støtter vår lokale byggvirksomhet rundt omkring i landet med markedsarbeid, tilbudsledelse, prosjektutvikling og teknisk prosjektutvikling. Skanskas oppdragsmengde øker, og i den forbindelse søker vi en kunnskapsrik og engasjert teknisk prosjektutvikler.  Som teknisk prosjektutvikler hos oss vil du være en del av et svært kompetent teknisk fagmiljø i Skanska Norge. I tillegg til prosjektutviklere består vårt tekniske fagmiljø av prosjekt- og produksjonsledere, ITB rådgivere, rådgivende ingeniører på VVS, elektro, klima, energi og bygningsfysikk. Prosjektutvikler tekniske fag   Vi kan tilby:  En attraktiv rolle som prosjektutvikler for tekniske fag i Skanska Norge Mulighet til å være med å utvikle tekniske løsninger i de største og mest komplekse byggeprosjektene i Norge Et sterkt fagmiljø med en utpreget delekultur som gir store muligheter for faglig utvikling Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram Ansvar: Utvikle tekniske løsninger i tett samarbeid med kunde, arkitekt og rådgivere, samt bistå i kontrahering UE og leverandører   Kvalifikasjoner:  Erfaring med utvikling og kontrahering av tekniske fag i byggeprosjekter, ev lengre erfaring som prosjektleder for tekniske fag i gjennomføringen av prosjekter eller erfaring som RIV, RIE eller ITB Ingeniør/sivilingeniør elektro- eller VVS- fag, lang erfaring/realkompetanse kan erstatte universitets-/høgskolegrad Må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig Egenskaper: Handlingsorientert og helhetstenkende Åpen, ydmyk og evner å etablere gode relasjoner Forretningsorientert, identifiserer muligheter for organisasjonen Evner å lede gjennom andre og tilpasse seg skiftende omstendigheter Stillingen rapporterer til direktør for Marked, Prosjekt- og Forretningsutvikling, og vi søker etter medarbeidere med arbeidssted Oslo eller Trondheim.   Kontakt: Direktør Marked, Prosjekt- og Forretningsutvikling, Fredrik Dæhli, tel 982 10 338 HR-sjef, Dag Vanberg, tel 911 34 156  
23.08.2019 Oslo
Skanska er et av verdens ledende eiendomsutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 37.500 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Marked, Prosjekt- og Forretningsutvikling er en sentralt organisert enhet i Forretningsområde Bygg som støtter vår lokale byggvirksomhet rundt omkring i landet med tilbudsledelse på utvalgte strategiske prosjekter. Skanskas oppdragsmengde øker, og i den forbindelse søker vi engasjert tilbudsleder med relevant erfaring fra tilbudsarbeid, god skriftlig og muntlig formidlingsevne og gode prosesslederegenskaper. Tilbudsleder Vi kan tilby:  En attraktiv rolle og spennende arbeidsoppgaver knyttet til ledelse av våre tilbudsprosesser Mulighet til å jobbe med tilbud knyttet til noen av de største og mest komplekse prosjektene i Norge Et meget godt fagmiljø og store muligheter for faglig utvikling gjennom arbeid med spennende prosjekter over hele landet Et selskap som er et forbilde innen digitalisering og utviklingen av miljøvennlige og bærekraftige løsninger Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram   Ansvar: Lede og koordinerer våre tilbudsprosesser i samarbeid med prosjekteier og et team av medarbeidere, og utarbeide vinnende tilbud i tråd med våre kunders mål og forventninger   Kvalifikasjoner:  Erfaring fra tilbudsarbeid i byggebransjen, eller annen beslektet, prosjektrettet bransje Ev lengre erfaring fra prosjektledelse, prosjekteringsledelse eller andre ledende rolle i forbindelse med gjennomføring av prosjekt God prosessleder God skriftlig og muntlig fremstillingsevne slik at du kan formidle vårt tilbud Kommersiell og kontraktuell forståelse Utdanning fra høyskole eller tilsvarende, eller erfaring i henhold til ovennevnte punkter Må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig     Egenskaper: Gjennomføringsevne Forretningsorientert og kreativ Helhetstenkende Samarbeidsvillig, åpen og ærlig   Stillingen rapporterer til direktør for Marked, Prosjekt- og Forretningsutvikling, og vi søker etter medarbeidere med arbeidssted Oslo eller Trondheim.   Kontakt: Direktør Marked, Prosjekt- og Forretningsutvikling, Fredrik Dæhli, tel 982 10 338 HR-sjef, Dag Vanberg, tel 911 34 156
23.08.2019 Oslo, Trondheim
Har du erfaring fra utvikling av bolig-, helse-, skole- eller næringsprosjekter?  Skanska Norge søker prosjektutviklere til vår byggvirksomhet med base på vårt hovedkontor i Oslo eller i Trondheim.   Skanska er et av verdens ledende eiendomsutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 37.500 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.   Som prosjektutvikler vil du være en del av et kreativt og svært kompetent fagmiljø i Marked, Prosjekt- og Forretningsutvikling. Enheten er sentralt organisert i Forretningsområde Bygg og støtter vår lokale virksomhet i utviklingen av prosjekter rundt omkring i landet. Du vil få ansvar for å lede utviklingen av prosjekter i samarbeid med våre kunder, utvalgte rådgivere, arkitekt og vårt interne tilbudsteam. Avdelingen består av 14 meget kompetente medarbeidere.  Prosjektutvikler     Vi kan tilby:  En svært attraktiv og viktig prosjektutviklerrolle i Forretningsområde Bygg Store muligheter for faglig utvikling gjennom arbeid med spennende prosjekter over hele landet Et selskap som er et forbilde innen digitalisering og utviklingen av miljøvennlige og bærekraftige løsninger Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram   Ansvar: Lede utviklingsprosesser i samarbeid med kunde, arkitekt, rådgivere og resten av vårt interne tilbudsteam     Kvalifikasjoner:  Erfaring fra utvikling av bolig-, skole-, helse- eller næringsbygg som prosjektutvikler, arkitekt eller byggherre  Relevant operativ erfaring fra overnevnte segmenter som prosjektleder eller prosjekteringsleder Erfaring fra tilbudsarbeid Utdanning fra høyskole eller tilsvarende, eller erfaring i henhold til ovennevnte punkter Må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig     Egenskaper: Gjennomføringsevne Kostnadsforståelse Forretningsorientert og kreativ Helhetstenkende Samarbeidsvillig, åpen og ærlig   Stillingene rapporterer til direktør for Marked, Prosjekt- og Forretningsutvikling, og vi søker etter medarbeidere med arbeidssted Oslo eller Trondheim.   Kontakt: Direktør Marked, Prosjekt- og Forretningsutvikling, Fredrik Dæhli, tel 982 10 338 HR-sjef, Dag Vanberg, tel 911 34 156
23.08.2019 Oslo, Trondheim
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 37 500 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.   Skanska Region Oslo Næring har ansvaret for å gjennomføre profilerte, store og kompliserte byggeprosjekter i Oslo, samt Asker/Bærum og Drammensområdet, både for offentlige og private byggherrer. Vi bygger også for intern byggherre som har egen tomtebank og flere prosjekter i utviklingsfasen. For å styrke vår gjennomføringsevne ytterligere i dette markedet er vi på jakt etter erfarne medarbeidere som kan lede produksjonen på våre store og kompliserte byggeprosjekter   Skanska Region Oslo Næring søker erfarne Anleggsledere Anleggsleder rapporterer til prosjektsjef for respektive prosjekt og skal lede delprosjekt innenfor vedtatte målsettinger for HMS, tid, kost og kvalitet. Anleggsleder vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, spesielt rettet mot produksjon.     Ansvar og arbeidsoppgaver: Ansvar for sikker produksjon, fremdrift, kvalitet og økonomi i et prosjekt fra start til overlevering Ansvar for planlegging av produksjon på alle nivå, inklusive egenproduksjon  Ansvar for å lede prosjektets funksjonærstab på produksjonssiden Sørge for at produksjonen styres slik at målene nås og kundens forventinger blir innfridd Delta i kontrahering av underentrepriser og leveranser Være en rollemodell for kolleger i Skanska Være tydelig og motivere/veilede interne og eksterne samarbeidspartnere Aktiv bidragsyter i vårt kunde-, markeds- og tilbudsarbeid Utvikle gode relasjoner inn mot kunder, underentreprenører og leverandører og dermed legge grunnlag til gjennomføring av nye prosjekter   Vi tilbyr deg: Spennende, komplekse og profilerte prosjekter  Sentral lederrolle i våre store prosjekter  Faglig sterke kolleger med fokus på team-, samarbeid og resultatoppnåelse Et meget godt arbeidsmiljø der vi tar vare på hverandre og utvikler talentene God tilgang til faglig ekspertise internt i Skanska Medeierskap gjennom vårt aksjeprogram Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger Tilgang til felles hyttepool   Kvalifikasjoner: Du har et sterkt og genuint sikkerhetsfokus Du har noen års erfaring i å lede produksjon på byggeprosjekter Du har ledererfaring fra å planlegge og gjennomføre store kompliserte byggeprosjekter. Herunder dokumentert ledererfaring og evner å se de store linjer Du er forretningsorientert og oppdatert på utviklingen i markedet Du kan vise til god kundeforståelse og ser verdien av langsiktige kundeforhold         Egenskaper:     Skanska ønsker å finne mennesker som finner motivasjon i Skanskas mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet.  Du må være en leder, med gode samarbeidsevner og som evner å delegere, motivere og dyktiggjøre andre.  Det er særs viktig at man er etterrettelig i all sin omgang med medarbeidere, kunder og kontraktspartnere Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner Vi verdsetter at du er ambisiøs, løsningsorientert og helhetstenkende  Frist: Snarest og innen 23 august 2019. Vi intervjuer fortløpendeArbeidssted: Oslo / DrammenTiltredelse: Etter avtaleKontraktsform: Fast ansettelse For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;Seniorrådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.comAudun Lundby, HR-sjef Skanska, mobil: 474 00 702 Tilleggsopplysninger Sted: Oslo, Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
Snarest Oslo, Drammen
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 43.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Skanska har spennende prosjekter på gang i Bergen for offentlige og private byggherrer. Disse vil være med på å transformere og utvikle byens bebyggelse mot et mer bærekraftig og grønt samfunn. Vi har også egen tomtebank og flere prosjekter i utviklingsfasen. Innenfor alle markedssegmenter og områder skal alle preges av Skanskas strategi og bærekraftsområder.  Skanska Region Vest søker nå etter prosjekteringsledere Ansvar Være en viktig bidragsyter til at prosjektet når sine målsetninger Lede og koordinere prosjekteringsprosessen Lede prosjekteringsgruppa, kontraherer rådgivere og følge dem opp gjennom prosjektets levetid Utarbeide overordnet kontrollplan for prosjekteringen og sikrer gjennomføring av kontroll av beskrivelser, beregninger og tegninger Arbeide aktivt for å påvirke valg av løsninger og detaljer som fremmer sikker og effektiv produksjon Sørge for koordinasjon mellom rådgiverne og produksjon, og ha kontakt med offentlige myndigheter prosjektet Kvalifikasjoner Du har en bachelor- eller mastergrad innen relevant fagområde Erfaring fra bygg og anlegg, gjerne fra rådgiversiden Egenskaper Du må finne motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet Etterlevelse av Skanskas verdigrunnlag og etiske retningslinjer Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner Vi kan tilby: Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram Meget spennende rolle i en oversiktlig organisasjon med et godt arbeidsmiljø Muligheter til personlig og faglig utvikling i en kompetansebedrift Arbeidssted vil være ute på prosjekter, og på vårt kontor i Kanalveien 62. Søknadsfrist 31.08.2019 Kontakt:Regiondirektør Raymond Tuv, tlf. 982 10 241HR-sjef Dag Vanberg, tlf. 911 34 156 Tilleggsopplysninger Sted: Bergen, Hordaland, Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
31.08.2019 Bergen
Vår stillasavdeling består av 10 dyktige ansatte -  som grunnet sterk vekst, nå søker nye kolleger. Vi har et profesjonelt fagmiljø, og vår hverdag preges av høyt arbeidstempo og stor grad av trivsel. Vi jobber aktivt for økt sikkerhet og har mål om null skader på arbeidsplassen. Det er viktig at våre ansatte har fokus på egen og andres sikkerhet. Arbeidsoppgaver: Stillasmontering Oppfølging av HMS på prosjektene Følge opp fremdrift Koordinering/logistikk Elektronisk innrapportering av timer Kontroll av stillas   Vi ser etter deg som har følgende erfaring og kompetanse: Stillasmontering over 9 meter Erfaring som bas er en fordel Fagbrev i stillasmontering, vil være en fordel Førerkort klasse C1 og truckførerbevis er ønskelig  Vi ser gjerne at du har følgende egenskaper: Ryddig og strukturert Pliktoppfyllende  Vi tilbyr: Profesjonelt fagmiljø Et selskap i vekst Konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsordninger Aksjespareprogram Firmahytter Bonusordning Vi håper med dette å ha vekket din interesse og ser frem til å motta din CV og søknad snarest. UCO er en utleie- og serviceleverandør, etablert i 2002. Vi leier ut maskiner og utstyr, leverer komplette riggtjenester og tilbyr sikkerhetsopplæring gjennom UCO-skolen. Våre kunder er de profesjonelle brukerne og vi har en bred kundeportefølje innen BA-markedet, industri og offentlige virksomheter. UCO er en av Norges største og mest fremtidsrettede aktører innen utleiebransjen med årlig omsetning på NOK 1 mrd.(2018) og 245 serviceorienterte medarbeidere. Vi jobber for å finne kundens beste løsning og for å yte det lille ekstra. Søknadsfrist:  2. september Tilleggsopplysninger Sted: Skedsmo, Akershus, Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
02.09.2019 Skedsmo
Mekaniker Synes du det er spennende med gravemaskiner, lifter og annet utstyr? Er du positiv, nysgjerrig, nevenyttig og liker en variert arbeidsdag? Da kan du bli en del av vårt team i et av Norges største og beste utleieselskap. Vi søker etter en ny medarbeider til vår avdeling i Tønsberg. Her vil du inngå i et team med høy kompetanse som er opptatt av å yte det lille ekstra for kunden.  UCO har et bredt utvalg av maskiner og utstyr med høy kvalitet og vi trenger en person som kan hjelpe oss å ivareta disse. Vi jobber aktivt for økt sikkerhet og har mål om null skader på arbeidsplassen. Det er viktig at våre ansatte har fokus på egen og andres sikkerhet. Dine hovedarbeidsoppgaver vil være:     Reparasjon og vedlikehold av avdelingens maskinpark inne Service og oppfølging av maskiner ute hos kunde Drifte diverse entrepriseoppdrag ute hos kunde (eks. heis og byggvarme) Oppfølging av årskontroller på maskiner Vi ønsker følgende kvalifikasjoner: Teknisk innsikt og praktisk anlagt Gode datakunnskaper God økonomisk forståelse Sertifikat kl. BE Truckførerbevis Mekanisk fagbrev er en fordel Vi ser etter deg som har disse egenskapene: Nøyaktig Selvgående og initiativrik Gode samarbeidsevner Opptatt av sikkerhet på jobben Høyt kvalitetsfokus   Vi tilbyr:   Konkurransedyktige betingelser Bonusordning Utviklingsmuligheter Gode pensjons- og forsikringsordninger Aksjespareprogram Firmahytter            Dersom dette høres interessant ut, ser vi frem til å motta din CV og søknad snarest. Søknadsfrist: 07.09.2019 UCO er en utleie- og serviceleverandør, etablert i 2002. Vi leier ut maskiner og utstyr, leverer komplette riggtjenester og tilbyr sikkerhetsopplæring gjennom UCO-skolen. Våre kunder er de profesjonelle brukerne og vi har en bred kundeportefølje innen BA-markedet, industri og offentlige virksomheter. UCO er en av Norges største og mest fremtidsrettede aktører innen utleiebransjen med årlig omsetning på NOK 1 mrd.(2018) og 245 serviceorienterte medarbeidere. Vi jobber for å finne kundens beste løsning og for å yte det lille ekstra. Tilleggsopplysninger Sted: Tønsberg, Vestfold, Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
Snarest Tønsberg
Skanska søker prosjekteringsleder til Region Oslo Bolig   Skanska Norge, Region Oslo Bolig bygger store og komplekse prosjekter. Moderne arbeidsformer og tekniske løsninger for å møte kundens behov er med på å drive bransjen fremover når det kommer til digitalisering, industrialisering, kompleksitet og ny teknologi.   Skanska søker nå ytterligere kompetanse til pågående og kommende prosjekter. På grunn av økende oppdragsmengde og positive markedsutsikter i Oslo er vi på jakt etter erfarne Prosjekteringsledere som skal inneha noen av de mest sentrale rollene i våre prosjekter. Bli med å utvikle Skanska videre ved å gjennomføre større og mer komplekse prosjekter med suksess.   Arbeidet som Prosjekteringsleder vil foregå på vårt hovedkontor i Sundtkvartalet eller ute på prosjekt i Osloområdet.     Vi tilbyr: Du får en sentral rolle innen prosjektering av teknisk komplekse løsninger i noen av de mest spennende byggeprosjektene i Norge Mulighet til å jobbe med den nyeste teknologien i bygg ved bruk av moderne prosjektstyringsmetoder og ledelse  Du får jobbe i prosjektteam med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere Du får ta del i et unikt fagmiljø i Skanska Du får spennende utfordringer og trivelige kolleger i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern Konkurransedyktig lønn og øvrige betingelser   Ansvar: Prosjekteringsleder har en svært sentral rolle i en prosjektorganisasjon med overordnet ansvar for å lede og koordinere prosjekteringsprosessen  Du bidrar til å finne de beste løsningene for kostnadseffektiv produksjon slik at definerte mål for fremdrift, lønnsomhet, kvalitet, HMS og kundetilfredshet nås Du er ansvarlig for at det foreligger komplett produksjonsgrunnlag i henhold til kontrakt, lover og forskrifter samt avtalte framdriftsplaner Du er bindeleddet mellom prosjekterende og byggherre, brukere og spesialister  Du er rollemodell for Skanskas verdier, og utvikler og tar i bruk ny kunnskap og teknologi gjennom aktiv endringsledelse Kvalifikasjoner: Teknisk fagskole, relevant Bachelor eller mastergrad eller tilsvarende kvalifikasjoner Erfaring fra prosjekteringsledelse i prosjekt God erfaring med å drive prosesser og lede samarbeid   Egenskaper: God forretningsforståelse/bunnlinjefokus Behersker både teknisk analyse og praktisk vurderinger Gode presentasjons- og kommunikasjonsferdigheter  God på samhandling  Innovativ, åpen for endring og forbedring  Gjennomføringsevne og sterkt ønske om å lykkes med kompliserte prosjekter i samarbeid med dyktige kolleger   Vi ser frem til å høre fra deg!   Kontakt:Prosjektsjef  Stig Eriksen 92 85 15 90  Rekrutteringsansvarlig  Terese Skeide 90 36 78 14 Søknadsfrist: 22.septemberSøkere vil bli behandlet fortløpende   Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca. 38 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. 
22.09.2019 Oslo
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Trainee i Skanska Norge

Antall traineer :
10 (flere)

Internship

Sommerjobb i Skanska

Antall interns :
10 (flere)

Lærlinger

Lærling i Skanska

Antall lærlinger :
50 (varierer)

Rekrutteringskalender

  • AUG 23
    2019
    5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Skanska bygger for et bedre samfunn
Skanska er en av landets største lærlingebedrifter. Vi har hundrevis av dyktige lærlinger innenfor bygg og anlegg, og Harry er en av dem. Se hvordan han beskriver arbeidshverdagen som tømrerlærling i Skanska.
Om hvorfor du bør vurdere å jobbe i Skanska. Om prosjektlederutdanningen vår, GNIST.
We do great things at Skanska. With us you take part in some of the most interesting projects of our time, both locally and internationally. Watch the film how we make the world a little bit better, today and tomorrow.
Vår administrerende direktør Ståle Rød blir imponert når han er på prosjektbesøk og blir tatt i mot av et team som brenner for å ivareta trivselen og sikkerheten til alle som jobber på prosjektet. Det å være en del av Skanska-familien betyr mye for Ståle og er en viktig grunn til at han trives så godt på jobb.
For betongbas Andreas Nilsen på Ensjø Torg er det svært viktig at det er et et godt arbeidsmiljø og en god tone i laget. Han prøver å være åpen og inkluderende, slik at alle reiser hjem fra jobb hver dag med en god følelse.
Forskalingssnekker Erik Grønnerud på Granfosstunnelen synes det er bra at de gjennomfører HMS-kvarter med jevne mellomrom på deres prosjekt. Alle vil har informasjon og bli involvert i hva som skjer, slik at har det trygt og fint på jobb.
Olafur Fridfinnsson er riggmann på Nye Deichmanske hovedbibliotek og svært opptatt av at det skal være orden og ryddighet på prosjektet hans. Et ryddig og oversiktlig arbeidsområde gjør jobben lettere - både for han og kollegaene.
Jobb i Skanska! Lær mer om hvordan det er å jobbe hos oss!

Adresse

Skanska Norge AS 
Drammensveien 60
Postboks 1175 Sentrum
0107 Oslo

Artikler fra Skanska