Skanska

(Bygg / Anlegg / Entreprenør)

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid.

Norge er et av flere utvalgte markeder der Skanska har virksomhet. Basert på selskapets globale miljøkompetanse sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekter.

Les mer om Skanska
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:31.08.2018
Arbeidssted :Telemark, Vestfold
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:31.08.2018
Arbeidssted :Bergen

Ledige stillinger hos Skanska

UCO Kjeller søker anleggsmekaniker - er du den vi ser etter? Hos oss vil du møte et profesjonelt fagmiljø i en positiv og hektisk hverdag. Vi har et uformelt arbeidsmiljø hvor trivsel og høy aktivitet er i fokus. Vi jobber aktivt med HMS og har mål om null skader på arbeidsplassen. Vi har en ny og godt vedlikeholdt maskinpark og investerer kontinuerlig i nytt utstyr. Hva slags medarbeider søker vi? Du skal utføre vedlikehold og reparasjon av alle våre anleggsmaskiner, så det er en stor fordel om du har erfaring fra denne type arbeid. Det er positivt om du har førerbevis for truck, men det er ikke et krav. Du må imidlertid ha førerkort på bil, gjerne BE/C1. Det vil til tider være reparasjoner og vedlikehold ute hos våre kunder. Vi forventer at du er opptatt av egen og andres sikkerhet i det daglige arbeidet. Personlige egenskaper vi ser etter hos nye medarbeidere er, høyt sikkerhetsfokus, nysgjerrighet, løsningsorientert, serviceorientert, nøyaktig, effektiv og pålitelig, samt fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver. UCO skal levere rask og god service til våre kunder. Du må derfor være strukturert og effektiv i ditt arbeid, slik at vårt utstyr står klart for nye oppdrag. Vi setter også pris på vilje og mulighet for mobilitet. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og vi har også gode pensjons- og forsikringsordninger, aksjespareprogram, firmahytter og bonusordninger for alle våre ansatte. Dersom vi med dette har vekket din interesse, ser vi frem til å motta din søknad og CV snarest. Søknadsfrist: 31.07.2018
22.08.2018 Skedsmo
Om Skanska Teknikk Skanska Teknikk består av flere avdelinger og dekker fagområdene energi, miljø og klima, byggeteknikk og bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, betongteknologi, BIM og prosjekteringsledelse. Avdelingene består av medarbeidere med høy faglig kompetanse som arbeider med direkte rådgivning og prosjektering til våre prosjekter. Avdelingenes sitt bidrag til erfaringsoverføring mellom prosjektene i Skanska og videreutvikling av vår egen kompetanse er vesentlig i vårt daglige arbeid. I tillegg er det avdelingene i Skanska Teknikk som ivaretar Skanskas brede engasjement innenfor forskning og utvikling. Til avdeling Konstruksjon søker vi erfaren konstruksjonstekniker. Avdelingen består av 18 ansatte, fordelt på faggruppene Konstruksjonsteknikk og Geoteknikk. Avdelingen støtter Skanska sine bygg- og anleggsprosjekter i alle faser både med rådgivning og prosjektering. På grunn av økende oppdragsmengde har vi behov for flere dyktige medarbeidere i avdelingen. I tillegg til rådgivning og prosjektering kan det være aktuelt å bistå avdelingssjef med oppgaver knyttet til drift av avdelingen (ressursplanlegging, tilbud, fakturering etc.) Med et anleggsmarked i utvikling mot stadig flere og større prosjekter i totalentreprise kan det på sikt også være aktuelt for medarbeidere med egnet bakgrunn og egenskaper å tiltre rollen som prosjekteringsleder i slike prosjekter. Vi søker: Seniorrådgiver/prosjekteringsleder Konstruksjonsteknikk Vi kan tilby: - Meget spennende utfordringer og trivelige kolleger i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern - Arbeid i tett samarbeid med produksjon med involvering fra tidlig prosjektutviklingsfase til overlevering - Et sterkt og tverrfaglig miljø med store muligheter for personlig utvikling - Mulighet for å bidra til drift av avdeling - Mulighet for på sikt å tiltre rolle som prosjekteringsleder i anleggsprosjekter i totalentrepriser - Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram Ansvar/arbeidsoppgaver: - Deltagelse i prosjektutvikling og tilbudsarbeid i prosjekter for Skanska - Rollen som ansvarlig prosjekterende - Bistå avdelingssjef med drift av avdeling - FoU-arbeid - Mulighet for rolle som prosjekteringsleder i anleggsprosjekter i totalentrepriser Kvalifikasjoner: - Bachelor- eller mastergrad innen konstruksjonsteknikk - 5-10 års erfaring fra prosjektering eller rådgivning innenfor fagområdet konstruksjonsteknikk - Erfaring med å jobbe i alle prosjekteringsfaser - Erfaring med bruk av modelleringsverktøy og beregningsverktøy for ulike typer konstruksjoner Egenskaper: - Handler på eget initiativ, får ting til å skje og tar ansvar for resultater - Samarbeider godt med andre, deler kunnskap og erfaringer for å nå teamets og Skanskas mål - Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte Høy etisk standard er en selvfølge for oss. Du må også kunne identifisere deg med våre verdier; Vis ansvarlighet, Vær åpen og ærlig, Bli bedre – sammen og Skap kundeverdi. Stillingen rapporter til avdelingssjef Konstruksjon og er basert i Skanska sitt nye hovedkontor på Lakkegata 53 i Oslo sentrum.
27.08.2018 Oslo
Prosjektsjef Eiendomsutvikling Vi kan tilby: Spennende prosjekter, hvor du vil være med på byutviklingen i Bergen i samarbeid med Skanskas dyktige fagmiljø Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram Å være Prosjektsjef i Skanska innebærer å få jobbe med flere fagområder i et av verdens ledende eiendomsutvikler- og entreprenørkonsern Et selskap som tar på alvor miljøvennlige og bærekraftige løsninger Deltagelse eller ledelse av sentrale beslutninger og viktige forhandlingsprosesser Lede og delta i aktuelle interne og eksterne fora og nettverk Du motiveres av å jobbe med ledelse, i tillegg til utvikling og gjennomføring av komplekse prosjekter innen eiendomsutvikling. Ansvar: Virksomhetsledelse for Skanska Eiendomsutvikling i Bergen og ledelse i prosjekter  Totalt bemannings-, kompetanseansvar for enheten og for å bidra på tvers av byene i regionen Resultatansvar for en portefølje av prosjekter eller for gjennomføring av store prosjekter Ledelse av planprosesser fram til godkjenning av reguleringsplaner og byggesaker, inkludert kontakt med offentlige myndigheter Levere på mål for økonomi, fremdrift, HMS, kvalitet og usikkerhetsstyring Ivareta Byggherreforskriften og sikkerhet i alle faser av prosjektene  Kvalifikasjoner: 5 års relevant erfaring fra eiendomsutvikling, entreprenør, byggherre eller rådgiver  Ingeniør, sivilingeniør, sivilarkitekt, økonom eller annen relevant utdanning Erfaring med forhandlinger, tilbud- og kontraktarbeid Må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig Egenskaper: Du vil proaktivt benytte og bidra til å utvikle den samlede kompetanse og ressursene i Skanska Positive resultater innen ledelse av medarbeidere på ulike nivå Kommersiell teft, fokuserer på resultater og på å nå personlige, jobbrelaterte målsettinger  Åpen, ydmyk og evner å bygge nettverk og gode relasjoner til ulike kundegrupper  Har høy etisk adferd og sterkt fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Stillingen rapporterer til Regiondirektør Bolig Midt, Vest og Sør. 
31.08.2018 Bergen
Skanska distrikt Agder søker nå erfaren Prosjektleder Ansvar Overordnet ansvar for økonomi og fremdrift i et prosjekt fra start til overlevering Sørge for at prosjektet styres slik at målene nåes og kundens forventinger blir innfridd Utvikle gode relasjoner til våre kunder og slik kunne bidra til nye prosjekter Ansvar for å sikre HMS- og kvalitetstiltak  Kvalifikasjoner: Du har flere års erfaring i å lede byggeprosjekter Vi ønsker fortrinnsvis utdanning på master eller bachelor nivå Bør være forretningsorientert og oppdatert på utviklingen i markedet Egenskaper Må finne motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet En leder, som har gode samarbeidsevner, delegerer, motiverer og dyktiggjør andre Gode kommunikasjonsferdigheter Kunne jobbe selvstendig og er opptatt av sikkerhet, god kvalitet og et godt resultat  Vi kan tilby: Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram Meget spennende rolle i en oversiktlig organisasjon med et godt arbeidsmiljø Muligheter til personlig og faglig utvikling i en kompetansebedrift Arbeidssted vil være ute på prosjekter, og på vårt kontor i Kunnskapshavna sentralt i Arendal.
Snarest Arendal
Har du erfaring fra ledelse eller utvikling av bolig- eller næringsprosjekter?  Skanska Norge søker prosjektutviklere til vår byggvirksomhet med base på vårt hovedkontor i Oslo. Skanska er et av verdens ledende eiendomsutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 41.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Som prosjektutvikler vil du være en del av et kreativt og svært kompetent fagmiljø i Avdeling Prosjektutvikling. Du vil få ansvar for å lede utviklingen av prosjekter i samarbeid med våre kunder. Avdelingen består av 14 medarbeidere.  Vi kan tilby:  En svært attraktiv og viktig prosjektutviklerrolle i Forretningsområde Bygg Store muligheter for faglig utvikling gjennom arbeid med spennende prosjekter over hele landet Et selskap som er et forbilde i utviklingen av miljøvennlige og bærekraftige løsninger Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram Ansvar: Lede utviklingsprosesser i samarbeid med kunde, arkitekt, rådgivere og resten av vårt interne tilbudsteam. Kvalifikasjoner:  Erfaring fra utvikling av bolig-, skole-, helse- eller kontorbygg som Prosjektutvikler, Arkitekt eller Byggherre  Relevant operativ erfaring fra overnevnte segmenter som Prosjektleder eller Prosjekteringsleder Erfaring fra tilbudsarbeid Utdanning fra høyskole eller tilsvarende, eller erfaring i henhold til ovennevnte punkter Må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig Egenskaper: Gjennomføringsevne Forretningsorientert og kreativ Helhetstenkende Samarbeidsvillig, åpen og ærlig Stillingene rapporterer til avdelingssjef i avdeling Prosjektutvikling, og vi søker spesielt etter medarbeidere med arbeidssted Oslo.
31.08.2018 Oslo
Vi kan tilby Spennende rolle i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern Muligheter til personlig og faglig utvikling i en kompetansebedrift Spennende prosjekter, hvor du er med på å bygge landet, sikkert og effektivt Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram  Ansvar  Sikre sikker og effektiv produksjon gjennom å lede, planlegge, iverksette, følge opp og koordinere utførelse og kontroll av produksjon utført av både egne og underentreprenører i samsvar med kontrakt og Skanskas gjeldende styringssystem Under planlegging og utførelse av arbeid aktivt påvirke valg av løsninger og detaljer Budsjettansvar  Sikre etterlevelse av Skanskas verdigrunnlag og etiske retningslinjer Lede, utvikle og motivere medarbeidere, samt sikre effektiv og velfungerende produksjon Kvalifikasjoner Teknisk fagskole, Bachelor, Master eller tilsvarende  Minimum 3-6 års erfaring fra bygg og anlegg Erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse 40 timers grunnkurs i sikkerhet og arbeidsmiljø   Egenskaper  Gode samarbeidsevner, og evne til å motivere og dyktiggjøre andre Gode kommunikasjonsevner Du må finne motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet Faglig kompetanse  Arbeidssted vil være på prosjekt Vi ser fram til å høre fra deg! 
31.08.2018 Telemark, Vestfold
Erfarne Kranførere Vil du jobbe som Kranfører hos en av Norges største Entreprenører? Vil du jobbe i et selskap som har høyt fokus på sikkerhet, etikk, produktivitet og miljø? Vil du jobbe i et selskap med konkurransedyktig ansettelesevilkår?  Region Bygg Oslo Næring og Bolig jobber på spennende prosjekter fra Oslo til Porsgrunn. Ansvar  Krankjøring Være en viktig bidragsyter til at prosjektet når sine målsetninger på en trygg og effektiv måte Kvalifikasjoner Tårnkransertifikat Fullført og bestått videregående skole VG1 og VG2 Pliktoppfyllende, punktlig og ansvarsbevisst Egenskaper Du må finne motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet  Etterlevelse av Skanskas verdigrunnlag og etiske retningslinjer  Ansvarsbevisst og god til å samarbeide med andre Vi kan tilby:  Lønn i henhold til tariffavtalen / regional lønnsavtale (primært deltagelse i akkord) og gode pensjonsordninger.  I Skanska får du jobbe i en bedrift med høy fokus på ryddighet og HMS. Du får anledning til å jobbe med utfordrende oppgaver sammen med dyktige kollegaer. Skanska er en kompetansebedrift, og vi er opptatt av å videreutvikle våre medarbeidere.   Arbeidssted vil være ute på våre prosjekter, med dagpendling og 5 dagers arbeidsuke.
02.09.2018 Oslo
Produksjonsleder – Infrastruktur, grunn & fundamentering Vi kan tilby Spennende rolle i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern Muligheter til personlig og faglig utvikling i en kompetansebedrift Spennende prosjekter, hvor du er med på å bygge landet, sikkert og effektivt Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram God mulighet for lærevillige kandidater med interesse for infrastruktur/grunnarbeid til å dra erfaring av våre seniorer på området Ansvar  Sikre konstruktiv og verdiskapende samhandling med prosjektleder, kunde, leverandører og UE Planlegge gjennomføring av infrastruktur, grunn, fundamentering Kontrahere rådgivere og entreprenører til å gjennomføre Drive aktiv og forutsigbar produksjonsledelse i tråd med Skanskas verdier og styringssystem SGVD, herunder aktiv usikkerhetsstyring Lede, utvikle og motivere medarbeidere, sikre effektiv og velfungerende produksjon Etterleve Skanskas verdier, utvikle og ta i bruk ny kunnskap og teknologi gjennom aktiv endringsledelse Utvikle og utnytte konsernets samlede kompetanser og kapasiteter («One Skanska») Bygge ledelseskompetanse gjennom praktisering i prosjektene og læring av tilbakemeldinger Kvalifikasjoner Teknisk fagskole, Bachelor, Master eller tilsvarende  Erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse  Egenskaper  Gode samarbeidsevner, og evne til å motivere og dyktiggjøre andre  Gode kommunikasjonsevner Du må finne motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet  Faglig kompetanse
07.09.2018 Oslo

Traineeprogram

Trainee i Skanska Norge

Antall traineer :
10 (flere)

Internship

Sommerjobb i Skanska

Antall interns :
10 (flere)

Lærlinger

Lærling i Skanska

Antall lærlinger :
50 (varierer)

Rekrutteringskalender

 • AUG 22
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Skanska bygger for et bedre samfunn
Skanska er en av landets største lærlingebedrifter. Vi har hundrevis av dyktige lærlinger innenfor bygg og anlegg, og Harry er en av dem. Se hvordan han beskriver arbeidshverdagen som tømrerlærling i Skanska.
Om hvorfor du bør vurdere å jobbe i Skanska. Om prosjektlederutdanningen vår, GNIST.
We do great things at Skanska. With us you take part in some of the most interesting projects of our time, both locally and internationally. Watch the film how we make the world a little bit better, today and tomorrow.
Vår administrerende direktør Ståle Rød blir imponert når han er på prosjektbesøk og blir tatt i mot av et team som brenner for å ivareta trivselen og sikkerheten til alle som jobber på prosjektet. Det å være en del av Skanska-familien betyr mye for Ståle og er en viktig grunn til at han trives så godt på jobb.
For betongbas Andreas Nilsen på Ensjø Torg er det svært viktig at det er et et godt arbeidsmiljø og en god tone i laget. Han prøver å være åpen og inkluderende, slik at alle reiser hjem fra jobb hver dag med en god følelse.
Forskalingssnekker Erik Grønnerud på Granfosstunnelen synes det er bra at de gjennomfører HMS-kvarter med jevne mellomrom på deres prosjekt. Alle vil har informasjon og bli involvert i hva som skjer, slik at har det trygt og fint på jobb.
Olafur Fridfinnsson er riggmann på Nye Deichmanske hovedbibliotek og svært opptatt av at det skal være orden og ryddighet på prosjektet hans. Et ryddig og oversiktlig arbeidsområde gjør jobben lettere - både for han og kollegaene.
Jobb i Skanska! Lær mer om hvordan det er å jobbe hos oss!

Adresse

Skanska Norge AS 
Drammensveien 60
Postboks 1175 Sentrum
0107 Oslo

Artikler fra Skanska