Skanska

Bygg / Anlegg / Entreprenør

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid.

Norge er et av flere utvalgte markeder der Skanska har virksomhet. Basert på selskapets globale miljøkompetanse sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekter.

Les mer
Fakta om Skanska
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Etablert år
1906
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Skanska

Avdeling for usikkerhetsstyring søker nå etter en utadvendt og motivert person som kan styrke og videreutvikle faget usikkerhetsstyring i Skanska Norge, både i tilbud og gjennomføring av våre mange prosjekter samt i linjeorganisasjonen. Sjefrådgiver usikkerhetsstyring Skanska Norge øker fokus på usikkerhetsstyring i alle faser av våre prosjekter, og vi øker derfor bemanningen. Er du vår nye sjefsrådgiver usikkerhetsstyring? Vi kan tilby En spennende reise mot å endre arbeidsmetoder i et stort firma  En selvstendig stilling i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern hvor du får bruke dine erfaringer til videre metodikkutvikling og støtte både tilbuds- og prosjektteam Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Gode muligheter til å forme din egen arbeidssituasjon Et godt sosialt miljø med stort nettverk i inn- og utland Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram  Ansvar Som del av vår tilbudsprosess; støtte tilbudsteamet i å kartlegge risiko og muligheter og gode tiltak i risk registeret, samt beregne usikkerhetsavsetning  Som del av prosjektoppstart; støtte prosjektteamet i å oppdatere usikkerhetsbildet, og å ta tak i tiltak for å redusere risiko og utnytte muligheter Bidra til og lede videreutvikling av metodikk og verktøy for utsikkerhetsstyring i tilbud, prosjekter og i linjeorganisasjonen i konsernet for å bidra til måloppnåelse innen økonomi, fremdrift og kvalitet Utvikle og oppdatere krav til usikkerhetsstyring i Skanskas styringssystem Drive opplæring og veiledning Ønskede kvalifikasjoner   Minimum bachelor, gjerne relevant mastergrad  10 år relevant erfaring, inkludert erfaring med verktøy for usikkerhetsstyring i tilbud og prosjekter, samt gjerne på konsernnivå Du tar initiativ og vil levere resultater, er faglig dyktig og har noe å lære bort. Erfaring fra bygg og anlegg er ikke avgjørende, du kommer gjerne fra annen prosjektbasert virksomhet  Du har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, og du kan samarbeide godt med ulike typer mennesker Du er samtidig ydmyk og interessert i å forstå andres syn, som en del av et aktivt team, på vei for å endre et stort konsern Du ser helheten og det store bildet, forstår når man bør spørre mer, uten å grave seg ned i feil detaljer  Du har god kommersiell og kontraktuell forståelse, og viser god kremmerånd En del reisevirksomhet ut til våre regionskontorer og prosjekter rundt om i Norge må påregnes.Stillingen rapporterer til direktør for usikkerhetsstyring, Kristen Vollestad som kan kontaktes på telefon 959 08 770 ved eventuelle spørsmål. Søknadsfrist: 27. oktober   Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 38.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Selskapet omsatte for 171 mrd. SEK i 2018.   Tilleggsopplysninger Sted: Oslo, Oslo, Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
27.10.2019 Oslo
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 38.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Skanska Anlegg er en av de største aktørene på å utvikle, prosjektere og bygge store og komplekse prosjekter. Vi har ambisiøse mål for årene som kommer. Nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller er noen av mange endringer som nå preger anleggsmarkedet. Vi ønsker derfor å videreutvikle vårt tidligfasemiljø. Til dette fagmiljøet søker vi en erfaren tilbudsleder som vil arbeide med noen av de mest spennende prosjektene i bransjen.  Området for tilbud, marked og forretningsutvikling i vår anleggsvirksomhet har ansvar for all kontakt med kunder og utvikling av tilbud for store og komplekse anleggsprosjekter. Skanska søker tilbudsleder Anlegg Stillingen rapporterer til Direktør for Tilbud, marked og forretningsutvikling og arbeidssted vil være ved Skanska sitt nye hovedkontor i Lakkegata 53, sentralt i Oslo. Ansvar og arbeidsoppgaver Planlegge og gjennomføre tilbudsarbeidet for store og komplekse prosjekter iht. Skanskas prosjektmodell og styringssystem Organisere og lede tilbudsteam Utarbeide budsjett, fremdriftsplan og strategi for tilbudsarbeidet. Systematisere all relevant informasjon fra tilbudsfasen og utarbeide beslutningsgrunnlag for tilbudet Kommunisere med prosjekteier, prosjektleder og prosjekteringsleder Fagansvarlig for tilbudsledelse i Skanska anlegg Påvirke valg av løsninger i prosjekter som sikrer sikker og effektiv produksjon Kommunikasjon med konsulenter, byggherre og myndigheter Være et viktig kontaktpunkt mellom ulike fagmiljøer internt Kvalifikasjoner Bachelor – eller mastergrad innen ingeniørfag Erfaring som prosjektleder med gjennomføring av store og komplekse prosjekter  Tverrfaglig erfaring fra lignende arbeid og kan vise til gode resultater fra prosessledelse, forhandling og samhandling Kunnskap om entreprisemodeller og kontrakt Flytende i norsk og engelsk Egenskaper Du har en systematisk tilnærming til å drive en prosess Du er analytisk og forstår hvordan du skal manøvrere deg i organisasjonen for å skape fremdrift Du er en leder som er god på å motivere og kommunisere Du er opptatt av å skape resultater sammen med andre Du er endringsvillig og nysgjerrig Du handler på eget initiativ og tar ansvar Vi kan tilby En stilling som har stor innflytelse på prosjektleveranser i Skanska Anlegg Mulighet for å utvikle fagområdet tilbudsledelse i organisasjonen Deltagelse i et team med høy faglig kompetanse med muligheter for personlig og faglig utvikling. Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram.  Sosiale goder, som for eksempel firmahytter og bedriftsidrettslag. Nye og moderne kontorfasiliteter sentralt i Oslo. Søknadsinformasjon: Experis Engineering bistår Skanska i rekrutteringsprosessen og håndterer alle henvendelser. Registrer din CV og søk på stillingen, gjerne med et motivasjonsbrev.   Kontakt: HR Business Partner Anlegg Ekaterini Oscarsen, + 47 958 45 971 Direktør Tore Tveit, + 47 948 35 491 Frist: Snarest og innen 9 november 2019 Arbeidssted: Hovedkontor, Lakkegata 53, 0187 Oslo Tiltredelse: Etter avtale Kontraktsform: Fast ansettelse Sted: Oslo, Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
09.11.2019 Oslo
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 38.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Skanska Anlegg er en av de største aktørene på å utvikle, prosjektere og bygge store og komplekse prosjekter. Vi har ambisiøse mål for årene som kommer. Nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller er noen av mange endringer som nå preger anleggsmarkedet. Vi ønsker derfor å videreutvikle vårt fagmiljø innen prosjektering. Til dette fagmiljøet søker vi en erfaren prosjekteringsleder som vil arbeide med noen av de mest spennende prosjektene i bransjen.  Skanska søker Prosjekteringsleder Anlegg Du vil rapportere til Senior prosjekteringsleder. Arbeidssted vil være avhengig av hvor prosjektene til enhver tid er og prosjekteringslederen følger driften i prosjektet. I tidligfase og mellom prosjekter vil arbeidssted primært være Skanskas nye hovedkontor i Lakkegata 53, sentralt i Oslo.   Ansvar og arbeidsoppgaver Prosjekteringslederen skal lede og koordinere hele prosjekteringsprosessen, herunder;  Lede prosjekteringsgruppen, utarbeide funksjons-/ytelsesbeskrivelser, kontrahere rådgivere og følge dem opp gjennom prosjektets levetid Utarbeide overordnet kontrollplan for prosjekteringen som sikrer gjennomføring og kontroll av beskrivelser, beregninger og tegninger Identifisere risiko, følge opp SHA- og miljøplan Arbeide aktivt for å påvirke valg av løsninger og detaljer som fremmer sikker, innovativ og effektiv produksjon Utarbeide myndighetsstrategi og kontakt med offentlige myndigheter Være en rollemodell for moderne prosjekteringsprosesser, sørge for god kommunikasjon og koordinering mellom alle involverte for å sikre samhandling til prosjektets beste Aktivt bidra i vårt kunde-, markeds- og tilbudsarbeid, herunder ivareta og utvikle kundeforhold innenfor prosjektet Planlegge, fasilitere og lede prosjekteringsmøtene, samt oppdatere og distribuere informasjon fra møtene Økonomistyring av tildelt ansvarsområde i prosjektet og bistå prosjektleder i vurderingen av tiltak ved avvik og endringsarbeider som kan påvirke tid, kost eller kvalitet Kvalifikasjoner Bachelor – eller mastergrad innen ingeniørfag Erfaring som prosjektleder med gjennomføring av store og komplekse prosjekter  Tverrfaglig erfaring fra lignende arbeid og kan vise til gode resultater fra prosessledelse, forhandling og samhandling Kunnskap om entreprisemodeller og kontrakt Flytende i norsk og engelsk Egenskaper Du har en meget god forståelse for prosjekteringsprosessen, hvordan informasjonsflyten i prosjektgruppen er og hvordan dette påvirker prosjektet Du har en systematisk, strukturert tilnærming til å drive en prosess og sikre at alle får riktig informasjon til rett tid Du er i stand til å lede en gruppe sterke fagspesialister og få disse til å spille på lag Du er analytisk og forstår hvordan du skal manøvrere deg i organisasjonen for å skape fremdrift Du er opptatt av å skape resultater sammen med andre og har et helhetsperspektiv Du er endringsvillig og nysgjerrig Du handler på eget initiativ, tar ansvar og våger å utfordre valg av tekniske løsninger Vi kan tilby En stilling som har stor innflytelse på prosjektleveranser i Skanska Anlegg Mulighet for å utvikle fagområdet prosjektering i organisasjonen Deltagelse i team og prosjekt med høy faglig kompetanse med muligheter for personlig og faglig utvikling Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram Sosiale goder, som for eksempel firmahytter og bedriftsidrettslag Søknadsinformasjon: Experis Engineering bistår Skanska i rekrutteringsprosessen og håndterer alle henvendelser. Registrer din CV og søk på stillingen, gjerne med et motivasjonsbrev.   Kontakt: HR Business Partner Anlegg Ekaterini Oscarsen, + 47 958 45 971 Senior Prosjekteringsleder, Hallvard Sindre, + 47 930 04 133 Frist: Snarest og innen 9 november 2019 Arbeidssted: Prosjektlokalisering og etter avtale  Tiltredelse: Etter avtale Kontraktsform: Fast ansettelse Sted: Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
09.11.2019 Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca. 38 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.   Sommerjobb i Skanska 2020 - Støttefunksjoner   I Skanska ser vi på studenter som viktige fremtidige ressurser, og derfor vil vi gjerne bli kjent med deg allerede i studietiden. Har du hatt sommerjobb er muligheten stor for å få fast jobb etter endt utdanning. Skanska kan tilby deg som student en sommerjobb innenfor bygg, anlegg og Survey. Du vil få kjennskap til bransjen og et godt innblikk i hvordan det er å jobbe ute på prosjekt og hvor du aktivt deltar i prosjektarbeidet.  Sommerjobb i Støttefunksjoner Det er sommerjobbmuligheter for studenter sentralt i Skanska.  Ved å søke deg til en av vår støttefunksjoner vil du ha mulighet til å jobbe i våre avdelinger innen Innkjøp eller HMS.    Ønskede Kvalifikasjoner: Fullført eller pågående studier fra Høyskole/Universitet innen relevante fagområder Positiv, løsningsorientert og samarbeider godt med andre   Søknadsprosess I søknadsskjemaet blir du bedt om å laste opp vedlegg. For at vi skal kunne vurdere din søknad er det nødvendig at du legger ved:  CV Vitnemål og/eller karakterutskrift Personlig søknadsbrev, der du forteller kort om deg selv og ønsket arbeidsfelt Søknadsfristen er satt til 1. mars 2020.  SJ2020 Tilleggsopplysninger Sted: Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
01.03.2020 Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca. 38 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.   Sommerjobb i Skanska 2020 - Anlegg   I Skanska ser vi på studenter som viktige fremtidige ressurser, og derfor vil vi gjerne bli kjent med deg allerede i studietiden. Har du hatt sommerjobb er muligheten stor for å få fast jobb etter endt utdanning. Skanska kan tilby deg som student en sommerjobb innenfor bygg, anlegg og Survey. Du vil få kjennskap til bransjen og et godt innblikk i hvordan det er å jobbe ute på prosjekt og hvor du aktivt deltar i prosjektarbeidet.  Sommerjobb i vår anleggsvirksomhet Du vil være med å bygge veier, broer, kraftstasjoner og tunneler. Våre anleggsregioner er av nasjonal virksomhet og reising må påregnes. I anlegg arbeider man etter en arbeidstidsordning. Noen prosjekter har en 12 - 9-ordning, det vil si at man jobber 12 dager og har 9 dager fri. Andre alternativer til arbeidsordning er 4 dagers uke.   Du finner mer informasjon om Skanska på våre hjemmesider www.skanska.no Kontakt oss på rekruttering@skanska.no om du har noen spørsmål.   Ønskede Kvalifikasjoner: Fullført eller pågående studier fra Høyskole/Universitet innen relevante fagområder Positiv, løsningsorientert og samarbeider godt med andre Søknadsprosess I søknadsskjemaet blir du bedt om å laste opp vedlegg. For at vi skal kunne vurdere din søknad er det nødvendig at du legger ved:  CV Vitnemål og/eller karakterutskrift Personlig søknadsbrev, der du forteller kort om deg selv og ønsket arbeidsfelt Søknadsfristen er satt til 1. mars 2020.  SJ2020   Tilleggsopplysninger Sted: Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
01.03.2020 Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge? Vi søker deg som er nyutdannet og vil være med på laget til et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Konsernet har i dag ca. 38 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Du bør finne motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet.   Young Professionals Program  For å sikre at overgangen fra studier til arbeidsliv blir så god som mulig, blir alle nyutdannede deltagere i vårt Young Professionals Program (YPP). I løpet av programmet blir du kjent med strategien og kulturen vår, og du får muligheter til å bygge nettverk. Du får også grunnopplæring i sentrale områder som HMS og etikk, og du vil bli kjent med Skanskas ulike regioner og spesialistselskaper.    Jobb i Skanska Det finnes gode utviklingsmuligheter i Skanska, uansett om du jobber i bygg, anlegg eller spesialistselskapene.   I tillegg til entreprenørvirksomheten, har vi spesialistselskaper innen boligutvikling, grunnarbeid, tekniske installasjoner, masseflytting, kontorinnredning, maskinutleie, modulbygging, stålkonstruksjon, asfalt, oppmåling og geologi.   Vi er en prosjektbasert organisasjon og har virksomhet der oppdragene finnes. Vi har også faste kontorer i de fleste større byene i Norge. Survey Skanska ansetter også nyutdannede til flere av spesialistavdelingene, blant dem Skanska Survey. Skanska Survey er en spesialistenhet i Skanska Norge og en ledende leverandør av geomatikktjenester. Vi ansetter til våre kontor i Oslo, Bergen og Trondheim, og til våre anleggsprosjekter.    Mulighetene er mange i Skanska, også internasjonalt.   Du finner mer informasjon om Skanska på våre hjemmesider www.skanska.no Kontakt oss på rekruttering@skanska.no om du har noen spørsmål.   Søknadsprosess I søknadsskjemaet blir du bedt om å laste opp vedlegg. For at vi skal kunne vurdere din søknad er det nødvendig at du legger ved:  CV Vitnemål og/eller karakterutskrift Personlig søknadsbrev, der du forteller kort om deg selv og ønsket arbeidsfelt Søknadsfristen er satt til 1. mars 2020. NY2020   Tilleggsopplysninger Sted: Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
01.03.2020 Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca. 38 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.   Sommerjobb i Skanska 2020 - Survey   I Skanska ser vi på studenter som viktige fremtidige ressurser, og derfor vil vi gjerne bli kjent med deg allerede i studietiden. Har du hatt sommerjobb er muligheten stor for å få fast jobb etter endt utdanning. Skanska kan tilby deg som student en sommerjobb innenfor bygg, anlegg og Survey. Du vil få kjennskap til bransjen og et godt innblikk i hvordan det er å jobbe ute på prosjekt og hvor du aktivt deltar i prosjektarbeidet.  Sommerjobb i Skanska Survey Skanska Survey er en spesialistenhet i Skanska Norge og en ledende leverandør av geomatikktjenester. Her kan du jobbe ved våre kontor i Oslo, Bergen og Trondheim, eller i våre anleggsprosjekter.    Du finner mer informasjon om Skanska på våre hjemmesider www.skanska.no Kontakt oss på rekruttering@skanska.no om du har noen spørsmål.   Ønskede Kvalifikasjoner: Fullført eller pågående studier fra Høyskole/Universitet innen relevante fagområder Positiv, løsningsorientert og samarbeider godt med andre   Søknadsprosess I søknadsskjemaet blir du bedt om å laste opp vedlegg. For at vi skal kunne vurdere din søknad er det nødvendig at du legger ved:  CV Vitnemål og/eller karakterutskrift Personlig søknadsbrev, der du forteller kort om deg selv og ønsket arbeidsfelt Søknadsfristen er satt til 1. mars 2020.  SJ2020 Tilleggsopplysninger Sted: Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
01.03.2020 Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge? Vi søker deg som er nyutdannet og vil være med på laget til et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Konsernet har i dag ca. 38 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Du bør finne motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet.   Young Professionals Program  For å sikre at overgangen fra studier til arbeidsliv blir så god som mulig, blir alle nyutdannede deltagere i vårt Young Professionals Program (YPP). I løpet av programmet blir du kjent med strategien og kulturen vår, og du får muligheter til å bygge nettverk. Du får også grunnopplæring i sentrale områder som HMS og etikk, og du vil bli kjent med Skanskas ulike regioner og spesialistselskaper.    Jobb i Skanska Det finnes gode utviklingsmuligheter i Skanska, uansett om du jobber i bygg, anlegg eller spesialistselskapene.   I tillegg til entreprenørvirksomheten, har vi spesialistselskaper innen boligutvikling, grunnarbeid, tekniske installasjoner, masseflytting, kontorinnredning, maskinutleie, modulbygging, stålkonstruksjon, asfalt, oppmåling og geologi.   Vi er en prosjektbasert organisasjon og har virksomhet der oppdragene finnes. Vi har også faste kontorer i de fleste større byene i Norge.   Anlegg Ved å jobbe i anleggsvirksomheten vil du være med og bygge for eksempel veier, broer, kraftstasjoner, dammer og tunneler. Da reiser du dit prosjektet ligger og bor og arbeider der i prosjektperioden. På brakkeriggen blir det sørget for mat og rene rom.  I anleggsvirksomheten arbeider man i hovedsak fire- eventuelt femdagers uke, men 12- 9-ordning kan også påregnes - det vil si at man jobber 12 dager og har 9 dager fri.   Mulighetene er mange i Skanska, også internasjonalt.   Du finner mer informasjon om Skanska på våre hjemmesider www.skanska.no Kontakt oss på rekruttering@skanska.no om du har noen spørsmål.   Søknadsprosess I søknadsskjemaet blir du bedt om å laste opp vedlegg. For at vi skal kunne vurdere din søknad er det nødvendig at du legger ved:  CV Vitnemål og/eller karakterutskrift Personlig søknadsbrev, der du forteller kort om deg selv og ønsket arbeidsfelt Søknadsfristen er satt til 1. mars 2020.  NY2020 Tilleggsopplysninger Sted: Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
01.03.2020 Norge
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Trainee i Skanska Norge

Antall traineer :
10 (flere)

Internship

Sommerjobb i Skanska

Antall interns :
10 (flere)

Lærlinger

Lærling i Skanska

Antall lærlinger :
50 (varierer)

Rekrutteringskalender

  • OKT 27
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Filmer

Skanska bygger for et bedre samfunn
Skanska er en av landets største lærlingebedrifter. Vi har hundrevis av dyktige lærlinger innenfor bygg og anlegg, og Harry er en av dem. Se hvordan han beskriver arbeidshverdagen som tømrerlærling i Skanska.
Om hvorfor du bør vurdere å jobbe i Skanska. Om prosjektlederutdanningen vår, GNIST.
We do great things at Skanska. With us you take part in some of the most interesting projects of our time, both locally and internationally. Watch the film how we make the world a little bit better, today and tomorrow.
Vår administrerende direktør Ståle Rød blir imponert når han er på prosjektbesøk og blir tatt i mot av et team som brenner for å ivareta trivselen og sikkerheten til alle som jobber på prosjektet. Det å være en del av Skanska-familien betyr mye for Ståle og er en viktig grunn til at han trives så godt på jobb.
For betongbas Andreas Nilsen på Ensjø Torg er det svært viktig at det er et et godt arbeidsmiljø og en god tone i laget. Han prøver å være åpen og inkluderende, slik at alle reiser hjem fra jobb hver dag med en god følelse.
Forskalingssnekker Erik Grønnerud på Granfosstunnelen synes det er bra at de gjennomfører HMS-kvarter med jevne mellomrom på deres prosjekt. Alle vil har informasjon og bli involvert i hva som skjer, slik at har det trygt og fint på jobb.
Olafur Fridfinnsson er riggmann på Nye Deichmanske hovedbibliotek og svært opptatt av at det skal være orden og ryddighet på prosjektet hans. Et ryddig og oversiktlig arbeidsområde gjør jobben lettere - både for han og kollegaene.
Jobb i Skanska! Lær mer om hvordan det er å jobbe hos oss!

Adresse

Skanska Norge AS 
Drammensveien 60
Postboks 1175 Sentrum
0107 Oslo

Artikler fra Skanska