– Jeg begynte å jobbe i kundesenteret til kollektivselskapet AtB i Trøndelag ved siden av studiene, og der fikk jeg øynene opp for jernbanen, forteller Valle. 

Der bistod hun kundene innen buss, tog, trikk og båt, og bestemte seg etter hvert for at hun ønsket å forfølge en karriere innen bærekraftig mobilitet. Med en utdannelse i ryggsekken som sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, stilte Trondheims-jenta sterkt da hun etter endt utdannelse søkte på traineeprogrammet i Bane NOR.

Valgte Bane NOR over andre arbeidsgivere

Valle hadde hørt mye bra om Traineeprogrammet, og da hun søkte ble hun tatt inn som én av seks traineer. Selv om hun også fikk tilbud fra andre arbeidsgivere falt valget på Bane NOR, eller Jernbaneverket som var selskapets tittel i 2014. 

– Sto traineeprogrammet og det som ventet deg i Bane NOR til forventningene? 

– Absolutt. Jeg følte at jeg fikk en reell rolle fra første dag med viktige oppgaver i store prosjekter. Vi ble vel kastet ut på dypt vann med en gang, men vi fikk også veldig god oppfølging og kurs underveis, forteller hun.

Valle begynte som assisterendebyggeleder på Trønderbanen og deretter assisterende prosjektleder på Ofotbanen. Der fikk hun tilegnet seg praktisk kunnskap om jernbaneteknikk.

– Det er så nyttig å kjenne til hverdagen «i pukken» og alt det tekniske langs sporet. Kunnskapene jeg fikk med meg som trainee bruker jeg hver eneste dag i jobben min, forteller hun. 

Tenker ikke på alder 

I dag består Ninas hverdag av å planlegge de langsiktige investeringene for jernbane de neste årene, og hun arbeider med den statlige finansieringen av jernbaneinfrastrukturen. Med ansvar for avtaler med staten verdt om lag 22 milliarder kroner per år er det heller ikke småpenger vi snakker om.

– Jeg jobber tett med alle divisjonene og må både kjenne det overordnede bildet, samtidig som jeg må kunne dykke ned i detaljene. Arbeidsoppgavene krever ofte at jeg må bruke både store deler av den tverrfaglige utdannelsen min og erfaringene mine fra traineeprogrammet, sier hun. 

Som ung sivilingeniør har Nina måttet hevde seg i flere fora som ofte har vært styrt av personer langt eldre enn henne selv.

– Hvordan var det å ta på seg en så viktig rolle i en såpass ung alder? 

– Det er et veldig stort ansvar, men selv om jeg ofte er yngst i møter, er jeg allerede ganske erfaren innen jernbane. Jeg tenker i grunn ikke så mye på alderen min med mindre andre påpeker det. 

Brenner for klimasaken

I tillegg til et stort engasjement for jernbane, har 30-åringen også et brennende hjerte for klimasaken.  

– Den jobben vi gjør i Bane NOR bidrar faktisk til å kunne oppfylle FNs bærekraftsmål og klimamålene i Parisavtalen, sier hun entusiastisk. 

– Jernbanen er en klimaløsning. Hvis man vil jobbe med bærekraft er samferdsel riktig bransje, fortsetter hun. 

– Hva er motivasjonen din for å stå opp og gå på jobb hver dag?

– At jeg er med på å utvikle samfunnet. Den jobben vi gjør i Bane NOR handler om mye mer enn å drifte og bygge jernbane. Det handler også om å utvikle gode bo- og arbeidsmarkedsregioner og å sikre næringslivet konkurransekraft. Vi trenger den arealeffektive transportløsningen som jernbanen er, særlig i de store byene. Også synes jeg det er fint å tenke på at vi påvirker folks hverdag. Fordi jernbanen betyr faktisk noe for folk. 

Spiller i eliteserien

Som ny i direktørrollen har Valle måttet lære seg å prioritere de viktigste oppgavene og nøye seg med å levere «godt nok» når tid ikke strekker til. 

I sin første rolle som personalleder for et team har hun dessuten forsøkt å ta med seg tanker fra toppidretten om å skape teamfølelse og å bryte ned hårete mål til konkrete oppgaver. 

Den unge lederen driver nemlig ikke kun med jobb. Valle spiller i eliteserien i innebandy som keeper. 

– Men når slapper du av, egentlig? 

– Jeg kobler av med å spille innebandy faktisk, da går tankene til noe helt annet. Ellers liker jeg rolige skiturer og å være ute i naturen generelt, jeg er jo fra Byåsen ved marka, sier hun. 

Utvikle et bærekraftig samfunn 

Hva som er neste milepæl på karrierestigen, har ikke 30-åringen tenkt over enda. 

– Du har nesten nådd toppen allerede? Hva skal du gjøre etter dette? 

– Jeg har i grunn ikke tenkt så langt. Jeg har bare takket ja til alle muligheter som har kommet, og fokusert på å levere på arbeidsoppgavene. Jeg gjør jo stadig feil, men da har jeg lært noe til neste gang. Så har dørene egentlig bare åpnet seg etter hvert.

På spørsmål om hvorfor andre unge burde søke seg til Bane NOR har Valle en lang liste med argumenter klare. Hun trekker blant annet frem et stort internt stillingsmarked, en trygg arbeidsplass og at selskapet satser på unge folk. 

– Vi jobber med mye som har stor betydning for mange. Valgene vi tar nå skal vi leve med i flere tiår fremover, og vi må samtidig sikre mest mulig igjen for felleskapets midler. Også jobber vi for å bli et ledende fremtidsrettet teknologiselskap. Til slutt gjelder kanskje det aller viktigste – at vi bidrar til å utvikle et bærekraftig samfunn, fastslår hun.