(KarriereStart.no):

Arbeidslivet er inne i dyptgripende endringer, og de neste årene er det ventet at opp mot 800 millioner jobber verden over kommer til å forsvinne til fordel for automatisering og roboter. Etterhvert som teknologien og folks behov utvikler seg, blir de kravene og egenskapene som er ettertraktede i arbeidslivet forandret.

 

De fleste yrker blir påvirket av den store automatiseringsbølgen som hjemsøker vårt land, og i kjølvannet av de teknologiske endringene dukker det også opp noen nye yrker. Rekrutteringsnettstedet LinkedIn har fulgt 143 millioner amerikanske arbeidstagere, og sett på hvilke yrker som har vokst mest i den siste femårsperioden.

 

Det yrket som fikk det yrket som har økt mest er maskinlæringsingeniør, som har vokst med nesten 1000 prosent de foregående fem årene. Andre eksempler på yrker som vokser seg store inkluderer data scientist, med en vekst på 650 prosent, og big data developer, med en vekst på 550 prosent.

 

Disse egenskapene blir viktige

For å bedre forstå de kommende rollene og hvilke ferdigheter de vil kreve, analyserte undersøkelsen hvilke jobbferdigheter og yrker som er i ferd med å bli viktige, hva de erstatter, og hva trendene vi ser vil ha å si for utviklingen i arbeidsmarkedet i årene fremover. 


 

Ikke overraskende viser det seg at jobber innen teknologi er kongen på haugen i fremtidens arbeidsmarked. De yrkene som gjennomgående har høyest vokspotensial er teknologi-tunge, og etterspørselen kommer både fra teknologibransjen selv og en hel rekke arbeidsgivere i andre bransjer.

 

Les også: Denne kompetansen trenger norske bedrifter de neste årene

 

Er du ikke blant de mest ivrige på teknologi og IT? Fortvil ikke! Tallene viser nemlig at såkalte «myke ferdigheter» også vil få en sentral plass i arbeidslivet de kommende årene. Mange bransjer vil trenge folk i roller som salgsrepresentanter, kunde- og brandingansvarlige blant sine ansatte. Tradisjonelt myke egenskaper som kommunikasjon er som kjent en viktig ferdighet i slike yrker. 

 

Undersøkelsen avslører også at mange av ferdighetene det er etterspørsel etter - først og fremst innen teknologi  - er preget av at etterspørselen er høyere enn antallet arbeidstagere som har disse ferdighetene. Blant data scientists er for eksempel etterspørselen stor i alle bransjer, selv om bare 35 000 mennesker i USA besitter denne kompetansen.


 

Velger man seg ut riktig bransje og bygger kompetansen sin på spesifikke områder, kan man med andre ord velge og vrake i spennende jobbtilbud.

 

Disse 20 yrkene vokser raskest:

1. Maskinlæringsingeniør 

2. Data scientist 

3. Salgsutviklingsrepresentant

4. Customer success manager

5. Big data developer

6. Full stack engineer

7. Utility developer

8. Director of data science

9. Brand partner

10. Full stack developer

11. Personlig lånekonsulent

12. Brand activation manager

13. Head of partnerships

14. Barre-insturktør

15. Lisensiert eiendomsmegler

16. Guest experience associate

17. Revisjonstjenester

18. Marketing content manager

19. Site reliability engineer

20. Head of customer experience

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger