(KarriereStart.no):

I løpet av årets første  fem måneder har NAV mottatt varsler som gjelder totalt 9 600 personer. I fjor på samme tid var tallet 23 400.

 

57 prosent av varslene så langt i 2017 gjelder oppsigelser, resten permitteringer. På samme tid i fjor var tilsvarende andel 70 prosent.

 

– Det ser ut til at bedriftenes virkemiddel i situasjoner med driftsinnskrenkninger er økt bruk av permitteringer sammenlignet med i fjor. Det tyder på at de ønsker å beholde kompetansen, fordi de oppfatter at markedet er på bedringens vei, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

Nedgang i varsler på Vestlandet

Varslene kommer hovedsakelig fra Vestlandet. Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal sto for 55 prosent av de berørte personene i mai. I åtte fylker mottok NAV ingen varsler.

 

– Selv om det fortsatt er flest varsler om oppsigelser og permitteringer på Vestlandet, er nivået stadig betydelig lavere i 2017 enn hva det har vært de siste årene, sier Vågeng.

 

Den oljerelaterte næringen er fortsatt registrert med flest driftsinnskrenkninger i mai, men nivået er likevel langt lavere enn i fjor. 40 prosent av de varslede oppsigelsene og permitteringene kom fra bergverksdrift og utvinning eller industri denne måneden.


 

Les også: Disse oljeselskapene ønsker ingeniørstudentene å jobbe for.

 

Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst 10 ansatte som må varsle NAV. Det er viktig å være klar over at selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, så vil normalt sett ikke alle varslene resultere i oppsigelser eller permitteringer.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger