(KarriereStart.no):

– Undersøkelsen viser at våre medlemsbedrifter har store vanskeligheter med å rekruttere personer med tilstrekkelig IT-kompetanse, og vi vet at det vil bli stadig større rift om dem. Det er ikke bare IT-næringen som har større krav med tanke på leveranser, mye annet skal også digitaliseres – både i offentlig sektor eller næringsliv, sier Heidi Austlid, adm.dir. i IKT-Norge.

 

Undersøkelsen hun viser til er IKT-Norges kompetanseundersøkelse, som de sendte til sine medlemsbedrifter på forsommeren 2017. Dette er den andre undersøkelsen av dette slaget IKT-Norge har gjennomført.

 

60 prosent av respondentene i undersøkelsen mener at mangelen på den rette IT-kompetansen er det største hinderet for økt vekst i IKT-Næringen i Norge.

 

Krever flere studieplasser

For ett år siden lovet regjeringen at det skulle komme 500 nye studieplasser innen IKT. I ettertid klarte ikke IKT-Norge å finne flere enn 140 IKT-studieplasser. Nå tar Austlid til orde for en tidobling av kapasiteten de neste fire årene, og omtaler dette som et «minimum» dersom man skal ha håp om å dekke kompetansebehovet i bransjen.


 

Les mer: 500 IT-studieplasser ble til 140 

 

– Vi mener kapasiteten på uteksaminerte IT-kandidater må opp på minst 5000 IT-eksperter, fra dagens 2000. Per i dag ligger snittet på rundt 2000 per år. Vi utdanner ikke nok, hverken for dagens mangel på fagpersoner med relevant IT-kompetanse og heller ikke på all framtidig mangel som vi vet kommer, når mye skal digitaliseres, sier Austlid til digi.no.

 

38 prosent av bedriftene svarer at de ikke har fått besatt en ledig IT-stilling i løpet av de siste 12 månedene. Sammenlignet med tall fra IKT-Norges kompetanseundersøkelsen fra 2015 er det økning på fem prosent. 52 prosent av bedriftene svarer at det er «ganske vanskelig» å få tak i kvalifisert IT-kompetanse til sin virksomhet. 42 prosent av de som ikke fikk besatt ledige IT-stillinger de siste 12 månedene, har oppgitt at de måtte si nei til ordrer og oppgaver.


 

– Det er store vanskeligheter med å rekruttere de riktige teknologihodene, og det vil bli stadig større rift om dem. Det er ikke bare IT-næringen som har større krav med tanke på leveranser. Alt annet skal også digitaliseres, enten det er i offentlig sektor eller næringsliv. Da må politiske grep til, sier Austlid. 

 

Resultatene fra undersøkelsen er i tråd med tall fra SSB, som viser at en tredjedel av IT-bedriftene opplevde vanskeligheter med å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det foregående året.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger