– En trafikkoperatør er en som styrer og overvåker trafikken. Vi har ansvaret for å fange opp hendelser, reagere på disse, varsle nødetater, stenge når det trengs og varsle publikum, sier Dag Torstein, som er trafikkoperatør i Statens vegvesen.


Hendelsene han håndterer i jobben kan for eksempel dreie seg om bilstans, trafikkulykker eller bilbranner. Da må han stenge veien for å få deg trygt hjem.


– For å gjøre en god jobb må man følge med på det som skjer. Man bør ha god trafikkforståelse, man bør ha forståelse for hvordan IT-systemer fungerer, man bør være flink til å samarbeide og ha et rolig sinn. Det er viktig å være rolig, slik at man tar de riktige avgjørelsene og at man kommuniserer tydelig med de andre.


Som trafikkoperatør kan man enten jobbe i Sporveien, jernbanen eller i Statens vegvesen, hvor Dag Torstein jobber. Statens vegvesen har fem vegtrafikksentraler som dekker hele landet, noe som gir jobbmuligheter i alle landsdelene.


– De som jobber her har en variert bakgrunn. Vi har blant annet ansatte innen luftfart, politi, Forsvaret, IT og sjåførlærere. Det som er felles for de som jobber her, er at er rolige, takler stress og følger med på det som skjer.Selv har han fire år med IT-høyskole bak seg. Når man starter som trafikkoperatør vil man uansett få opplæring – med lønn i hele opplæringsperioden.


– Når man er trafikkoperatør, jobber man skift. Enten tredelt eller todelt skift. For det er alltid noen som følger med på veien, slik at du kommer deg trygt hjem, avslutter Dag Torstein.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger