(KarriereStart.no):

– En limnolog er en som jobber med vannkvalitet i ferskvann, og med tiltak for å forbedre vannkvalitet i ferskvann i Norge. En limnolog skal sørge for at vannkvaliteten ivaretas i henhold til Norges krav, med tanke på kjemiske og biologiske faktorer, sier Hanna Cecilia Lytomt, som er limnolog i Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS).


Limnologer jobber mye med ulike forskrifter og regelverk. Når limnologer er ute og tar prøver av vann, må de kunne se resultatene opp mot kravene som stilles.


Som limnolog kan man jobbe både i kommunal og privat sektor. Man kan for eksempel jobbe i en kommune eller i et privat selskap som Veidekke eller Multiconsult, der man jobber som rådgiver og er med på å utføre tiltak der det er dårlig vannkvalitet.


– Jeg jobber hos Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS). Her har jeg ansvaret for overvåking av vannkvaliteten, og at vi renser det vannet vi har her på området. Det gjelder både grunnvann og vannet som går gjennom deponi. Jeg har ansvaret for at dette vannet ikke forurenser ytre miljø.For å bli limnolog kan man gjøre som Hanna og studere Miljø og naturressurser. Man kan også ta en biologiutdanning med spesialisering innen limnologi.


– Dette passer for folk som har lyst til å være med og bidra i samfunnet med å ivareta ytre miljø, og at man har lyst til å være med på å finne årsaker og virkninger, og være med på å kartlegge hvordan miljøet kan ivaretas for fremtidige generasjoner, avslutter Hanna.

 

Bli kjent med arbeidsgivere og jobbmuligheter i havbruk- og akvakulturbransjen