– En anestesisykepleier er en sykepleier med videreutdanning, som primært jobber på operasjoner og med akutt kritisk syke pasienter, sier Petter Støvind, som er anestesisykepleier ved Oslo universitetssykehus.

Til daglig dreier arbeidet seg mye om å bedøve pasienter på operasjonsstua. Men Petter og kollegaene bidrar også ved akutte hendelser på sykehuset, som ved hjertestans og tilfeller der pasienter trenger hjelp raskt.

– Primært sett ivaretar vi vitale funksjoner hos pasienter som gjennomgår kirurgi. Det vil si at vi prøver å opprettholde et fint blodtrykk, puls, oksygenmetning og den type ting, samtidig som en god bedøvelse.

Det å ha en så viktig jobb føles veldig bra, synes Petter. Anestesisykepleierne sitter med andre ord på et veldig stort ansvar. Petter synes imidlertid det føles bra å ha en så viktig jobb.

– Det kan oppleves skremmende til tider, men det gir oss en god mestringsfølelse når pasientene kommer seg trygt gjennom en operasjon eller en annen krise.

En god anestesisykepleier må være nøye i arbeidet sitt og ha evnen til å holde hodet kaldt i stressende situasjoner, forklarer Petter.


– Du må også være forberedt på at det ikke alltid går bra. Du må kunne stå i situasjoner som kan være ubehagelige. Men heldigvis går det som oftest bra, og det er godt å se at vi kan hjelpe folk med helsa deres.

Det er et stort behov for anestesisykepleier i Norge, noe som åpner for muligheter til å skaffe seg jobb på sykehus over hele landet. Siden sykehusene aldri har stengt, må man være forberedt på å jobbe både dag, kveld og natt.

– Jeg synes du skal bli anestesisykepleier, fordi du har lyst på en lærerik og spennende jobb med høyt tempo og mye action, avslutter Petter.

Bli kjent med arbeidsgivere og jobbmuligheter i helse- og omsorgssektoren