(KarriereStart.no)

Navn: Sara Kornelius

Tittel: Spesialrådgiver - HR

Virksomhet: Direktørens HR-stab, Oslo universitetssykehus

Fagområde: Rekruttering og ansettelse

 

Kan du først fortelle litt om virksomheten deres?

Oslo universitetssykehus er landets største sykehus med over 24.000 ansatte og et budsjett på ca. 23 milliarder kroner. Vi driver med avansert pasientbehandling, forskning, utprøvende behandling, undervisning og innovasjon på et høyt internasjonalt nivå. Samtidig er vi lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området og regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst. Årlig gjennomføres over 1,2 millioner pasientbehandlinger hos oss.

 

Vår visjon er «Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling», det er et sentralt fokus vi har med oss i alt vi gjør ved sykehuset.

 

SE VIDEO: Hva gjør en sykepleier? Yrket på to minutter


Kan du fortelle litt om hvordan det er å jobbe for Oslo universitetssykehus?

Med tanke på vår størrelse og kompleksitet opplever jeg at arbeidsmiljøet er preget av tverrfaglighet, mangfold og høyspesialisert kompetanse. Ingen dag er lik – og det er stadig noe nytt å lære for alle og enhver.


 

Siden vi er et universitetssykehus har vi et ansvar innen utdanning og forskning. Vi har et særskilt ansvar for å bidra til både bredde- og spisskompetanse i utdanning av medarbeidere til helsetjenesten. Sykehuset bidrar i stort volum til å utdanne helsepersonell på alle utdanningsnivåer og vi har en ambisjon om å tilby studenter og ansatte gode læringsmiljøer, både faglig og sosialt.

 

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som kandidater for dere?

 

Til sykepleier- og medisinstudenter, vil jeg absolutt anbefale at dere innhenter pleieerfaring, for eksempel fra sykehus, sykehjem, hjemmetjeneste eller omsorgsboliger. Det vil gi et innblikk i helsesektoren, gi nyttig livserfaring og kompetanse innen pleie. En slik jobberfaring vil kunne gi en indikasjon på om helsebransjen er noe for deg.


 

Ellers vil jeg anbefale at du fortsetter med ditt engasjement, nysgjerrighet og kreativitet – det kommer godt med i arbeidslivet.

 

LES OGSÅ: Mest attraktive arbeidsgivere innen helse- og omsorgssektoren

 

Hvor mye vektlegger dere karakterer fra utdanningen, sammenlignet med tidligere arbeidserfaring og referanser? 

– Vi har behov for mer helsepersonell i tiden fremover. I 2060 vil det være behov for 618 000 helsearbeidere, om SSBs prognoser er riktige, sier Sara Kornelius.

FOTO: Anette Skutevik

For at du skal bli kalt inn til intervju må du være kvalifisert for stillingen. Det vil si at utdanning og tidligere arbeidserfaring legges til grunn i en slik vurdering. Karakterer fra utdanningen kan inkluderes i den totale vurderingen dersom det er behov for det. Referanser spiller inn i vurderingen, i tillegg skal det gjennomføres et strukturert, kompetansebasert intervju som er svært viktig.

 

Kan du beskrive en typisk rekrutteringsprosess fra start til slutt?

Vi er opptatt av profesjonelle, kompetansebaserte og transparente rekrutteringsprosesser. Dette innebærer jobbanalyse, utlysning via Webcruiter, deretter gjennomføring av intervju og referansesjekk. Case og tester er også noe vi opplever svært verdifullt og et godt supplement.

 

Vi oppfordrer våre 1400 ledere å sette av tid til rekrutteringen og å planlegge godt. Rekruttering er ikke en enkel aktivitet, men en prosess der hvert trinn må gjennomføres skikkelig for å øke sannsynligheten til å rekruttere gode kandidater.

 

Med 5000 rekrutteringsprosesser i året er vi svært synlige i jobbmarkedet. Her må alle bidra til profesjonalitet, kvalitet og ikke minst gode kandidathåndteringer.

 

LES OGSÅ: Kommunikasjonsrådene som gir deg et fortrinn i jobbintervjuet

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i CV og søknad?

Det vi ser er at enkelte søkere gjør lite forberedelser i søknadsprosessen og få tilpasninger i søknaden til stillingen. Det blir veldig synlig at søkeren ikke har forberedt seg nok. Ellers er det skrivefeil og rusk i CV-en og søknaden, noe som skaper et bilde av søkeren. Særlig er dette viktig for stillinger som krever nøyaktighet og formidlingsevne.

 

Du skal heller aldri undervurdere søknader der du virkelig merker at kandidaten er veldig motivert for stillingen. Gjør derfor en innsats i søknadsprosessen, det teller positivt!

 

Er det noen feil som går igjen i jobbintervjuet?

Det er flere faktorer som gjør at du sender et godt signal og inntrykk i jobbintervjuet:
Still forberedt, sett deg inn i avdelingen/arbeidsgiver, møt opp presist og vis at du er interessert i stillingen under intervjuet. Ikke minst, vis til eksempler som sier noe om hva du kan bidra med i stillingen.

 

LES OGSÅ: Tipsene som effektiviserer og forbedrer jobbsøkingsprosessen

 

Hvilken kompetanse tror du det vil bli mer etterspørsel av hos dere de kommende årene?


For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vårt behov for arbeidskraft er ikke bare innen helsefag, vi har også behov for teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse. Det vi merker mest per nå, er behovet for spesialutdannet sykepleiere. Vi tilbyr derfor utdanningsstillinger, slik at det er mulig for flere sykepleiere å spesialisere seg. Her er behovet stort – og muligheten for faglig utvikling er en prioritering.

 

Hvilken kompetanse tror du det vil bli mindre etterspørsel av?

Vi har et ønske om å bygge mest mulig kompetanse internt i organisasjonen og ha medarbeidere vi kan spille på og utvikle. Det som er sikkert er at vi har behov for mer helsepersonell i tiden fremover. I 2060 vil det være behov for 618 000 helsearbeidere, om SSBs prognoser er riktige. Det er dobbelt så mange som i dag, og det vil bety at vi må ha et stort fokus på dette i tiden fremover.

 

SE VIDEO: Hva gjør en intensivsykepleier? Yrket på to minutter

 

Hva er dine tips til unge som ønsker å ta sikte på en karriere ved Oslo universitetssykehus?

Dersom du er nysgjerrig på oss – fortsett med å være engasjert, samarbeidsvillig og innovativ. Vi trenger mange kloke hoder i tiden fremover. Vi skal nemlig på en utrolig reise de neste ti årene, på vei mot nye sykehusbygg og utvikling av en arbeidsplass som ivaretar pasienter, pårørende og ansatte. Måten vi leverer helsetjenester på er i stadig utvikling, og teknologi muliggjør nye stillinger og måter å arbeide sammen på. Vi må hele tiden etterstrebe kompetansebehovet i vårt samfunn og tiltrekke oss dyktige medarbeidere.

 

Les mer om arbeidsgivere og jobbmuligheter innen helsesektoren