(KarriereStart.no):

– En intensivsykepleier er en som jobber med akutt, kritisk syke pasienter. Det kan for eksempel være pasienter som har vært gjennom en stor operasjon, pasienter som kommer inn med hjertestans, det kan være barn eller voksne som trenger hjelp med pusten sin, sier Astrid Marie Nysted Berg, som er intensivsykepleier ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

 

Hun forklarer at det å jobbe med akutt kritisk syke pasienter er veldig interessant, blant annet fordi hun får brukt hele sykepleierutdanningen sin. Jobben innebærer nemlig de alle de grunnleggende sykepleieregenskapene, som pust, sirkulasjon, ernæring, stell og mobilisering.

 

– Jeg får brukt alt jeg kan som sykepleier, og det syns jeg er kjempespennende, i tillegg til at jeg jobber tett sammen med leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer. Vi jobber sammen i et team.

 

Og nettopp det å samarbeide godt med de andre som jobber på sykehuset, er noe Astrid Marie synes er en viktig egenskap å ha i rollen som intensivsykepleier. 


 

– I mine øyne er en god intensivsykepleier en som viser mye omsorg, viser engasjement, både for kollegaer og for pasienten som er i senga, og som bidrar til samarbeid rundt pasienten på intensiv.

 

I likhet med mange andre sykepleiere, har intensivsykepleiere også en såkalt tredelt turnus, noe som innebærer både dag-, kvelds- og nattvakter. Og de jobber ved de fleste avdelingene på sykehuset, for det er behov for dem også utenfor selve intensiven.

 

– Vi trengs både med barn, på nyfødtintensiv, vi trengs på sengepostavdelinger, vi trengs på intensivavdelinger, på postoperativavdelinger og i palliasjon. Det å bli intensivsykepleier, gjør at du har jobbmuligheter overalt.

 

For å bli intensivsykepleier må man først ta en bachelorgrad i sykepleie. Deretter må man ha to års praksis, før man kan søke videreutdanning i intensivsykepleie, som resulterer i en mastergrad i intensivsykepleie– Jeg syns du skal bli intensivsykepleier, fordi du får utfordret deg på alle plan, du får brukt grunnutdanningen din som sykepleier, og du får møte mange spennende mennesker. Ingen dag er lik, avslutter Astrid Marie.

 

Klikk her for å lese mer om arbeidsgivere og jobbmuligheter innen helse og omsorg