<  
>  

Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Helsesektor / Omsorg

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer
Fakta om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Hovedkontor
Lørenskog
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Menneskelig nær - faglig sterk

Ledige stillinger hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Blodsykdommer leger, Akershus universitetssykehus HF Avdeling for blodsykdommer gir behandlingstilbud til ca 560 000 innbyggere inkludert pasienter som hører til Kongsvinger. Vi har 21 senger, og en poliklinikk med ca 13 000 konsultasjoner i året.  Avdelingen har også poliklinisk aktivitet på Ski sykehus.  Avdelingen har 11,5 årsverk for overleger i tillegg til 12 LIS (hvorav 2 b-gren/LIS 3). Trombosepoliklinikk betjenes av LIS under supervisjon av overleger.  Klinisk forskning er integrert i den daglige virksomheten. Vi har ledig en fast stilling for spesialist i hematologi. Arbeidsoppgaver Utredning, behandling og oppfølging av alle hematologiske sykdommer og lymfomer. Veiledning/supervisjon av leger i spesialisering Bidrar med intern undervisning og kvalitetsarbeid i avdelingen, bl a utarbeidelse og oppdatering av prosedyre innen blodsykdommer.  Arbeidet er delt mellom poliklinikk/dagavdeling, tilsynsfunksjoner og sengepost Overlegen som tilsettes vil delta i hematologisk tertiærvakt pt 10-delt, samt poliklinikk på Ski 1-2 ganger i uken.  Kvalifikasjoner Leger med godkjent spesialitet i indremedisin og hematologi samt bred klinisk erfaring.  Forskningskompetansen innen cellulær hematologi, fortrinnsvis AML.  Interesse for å drive med klinisk forskning. Alle må søke elektronisk. Personlige egenskaper God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Bidrar til et godt arbeidsmiljø Fleksibel og positiv God arbeidskapasitet Personlig egnethet vektlegges  Vi tilbyr Et stort, aktivt og spennende hematologisk fagmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud 
05.04.2020 Lørenskog
Nevrologi, Akershus universitetssykehus HF Nevrologisk avdeling har ledig vikariat som lege i spesialisering i nevrologi. Søker må påregne noe undervisning av studenter og annet helsepersonellTjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.Alle søkere må søke elektronisk, og søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes.Attester fra tidligere arbeidsforhold, CV med minst to relevante referanser og ev. publikasjonsliste vedlegges søknaden. Arbeidsoppgaver Stillingen inngår i 18-delt turnus med tilstedevakt for LIS. Utdanningen prioriterer opparbeidelse av ferdigheter og teori for å håndtere et bredt spekter av nevrologiske tilstander gjennom vaktarbeid, sengepostarbeid og arbeid i poliklinikk/dagenhet Spesialistutdanningen innebærer rotasjon etter egen plan for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav Utdanningen ivaretas gjennom veiledning og obligatoriske interne og eksterne kurs, og hver LIS får tildelt en egen veileder og en egen utdanningsplan for å sikre progresjon Arbeidssted under spesialistutdannelsen og i etterkant som legespesialist er for tiden Medisinsk divisjon, Nevroklinikken Kvalifikasjoner Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig Søker må ha godkjent norsk turnustjeneste/ LIS1-utdanning eller tilsvarende Søker må være vaktkompetent Relevant yrkeserfaring prioriteres Vitenskapelige kvalifikasjoner vektlegges Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Takle en travel arbeidshverdag Fleksibilitet og innsatsvilje Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid Evne til og interesse for kommunikasjon mellom behandler, pasient og pårørende Interesse for kvalitet og pasientsikkerhet Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr Et stort pasientvolum med mulighet for å opparbeide erfaring både med vanlige og mer sjeldne nevrologiske tilstander Et sterkt fag- og forskningsmiljø Internundervisning, veiledning og supervisjon Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm Mulighet for barnehageplass og bolig Gode velferdstilbud, og et bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
05.04.2020 Lørenskog
Alderspsykiatri, Akershus universitetssykehus HF Vi har fått en ledig fast stilling som overlege/psykiater ved Alderspsykiatrisk døgnseksjon. Alderspsykiatrisk avdelingen ligger på Skytta (Hagan) i Nittedal, og består av 2 døgnposter med henholdsvis 9 og 14 sengeplasser, i tillegg til en stor poliklinikk. Avdelingen har som oppgave å utrede og behandle eldre mennesker alvorlige psykiske lidelser. Det alderspsykiatriske fagfeltet kjennetegnes av god variasjon i pasientpopulasjonen, og høy grad av kompleksitet. De sammensatte kliniske problemstillingene stiller særlige krav til bred tverrfaglig tilnærming, og vi samarbeider derfor tett med pårørende, kommune helse- og sosialtjenester samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har tilknyttet en geriater som har kontor på døgnposten 1 dag i uka for å bistå legene med krevende somatiske vurderinger. Behandlingsløpene på døgnseksjonen går normalt over flere uker, hvilket gir gode muligheter til både faglig fordypning og refleksjon. Som en av landets største alderspsykiatriske avdelinger er vår ambisjon å bidra til å sette premissene for hva som skal være god og høyspesialisert behandling av eldre med psykiske lidelser i Norge. Vi ser derfor etter en engasjert kollega som ønsker å ta del i utformingen av dette viktige tjenestetilbudet for eldre pasienter i vårt opptaksområde. Erfaring med alderspsykiatri er en fordel, men LIS som snart er ferdige med spesialiteten i psykiatri oppfordres også til å søke.  Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Utrede og behandle eldre med psykiske lidelser Være faglig ansvarlig for pasienter som mottar behandling under tvunget psykisk helsevern Samarbeide med mange ulike yrkesgrupper og pårørende om behandlingsløpet Undervisning og opplæring av medarbeidere  Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri. LIS som snart er ferdig med spesialiteten i psykiatri oppfordres også til å søke Du må like å jobbe med eldre mennesker, og ha interesse for sammenhengen mellom psyke og soma. Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig, samt ha god formidlingsevne  Evne til å jobbe både selvstendig, og tverrfaglig i team Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges høyt Ser muligheter og er fleksibel Er en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet Vi tilbyr Lønn etter avtale Et godt og inkluderende arbeidsmiljø Et spennende fagfelt med engasjerte medarbeidere  Helseforetaket har meget gode kultur- og fritidstilbud
05.04.2020 Nittedal
Alderspsykiatri, Akershus universitetssykehus HF Vi har fått en ledig fast stilling som overlege/psykiater ved Alderspsykiatrisk døgnseksjon. Alderspsykiatrisk avdelingen ligger på Skytta (Hagan) i Nittedal, og består av 2 døgnposter med henholdsvis 9 og 14 sengeplasser, i tillegg til en stor poliklinikk. Avdelingen har som oppgave å utrede og behandle eldre mennesker alvorlige psykiske lidelser. Det alderspsykiatriske fagfeltet kjennetegnes av god variasjon i pasientpopulasjonen, og høy grad av kompleksitet. De sammensatte kliniske problemstillingene stiller særlige krav til bred tverrfaglig tilnærming, og vi samarbeider derfor tett med pårørende, kommune helse- og sosialtjenester samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har tilknyttet en geriater som har kontor på døgnposten 1 dag i uka for å bistå legene med krevende somatiske vurderinger. Behandlingsløpene på døgnseksjonen går normalt over flere uker, hvilket gir gode muligheter til både faglig fordypning og refleksjon. Som en av landets største alderspsykiatriske avdelinger er vår ambisjon å bidra til å sette premissene for hva som skal være god og høyspesialisert behandling av eldre med psykiske lidelser i Norge. Vi ser derfor etter en engasjert kollega som ønsker å ta del i utformingen av dette viktige tjenestetilbudet for eldre pasienter i vårt opptaksområde. Erfaring med alderspsykiatri er en fordel, men LIS som snart er ferdige med spesialiteten i psykiatri oppfordres også til å søke.  Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Utrede og behandle eldre med psykiske lidelser Være faglig ansvarlig for pasienter som mottar behandling under tvunget psykisk helsevern Samarbeide med mange ulike yrkesgrupper og pårørende om behandlingsløpet Undervisning og opplæring av medarbeidere  Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri. LIS som snart er ferdig med spesialiteten i psykiatri oppfordres også til å søke Du må like å jobbe med eldre mennesker, og ha interesse for sammenhengen mellom psyke og soma. Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig, samt ha god formidlingsevne  Evne til å jobbe både selvstendig, og tverrfaglig i team Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges høyt Ser muligheter og er fleksibel Er en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet Vi tilbyr Lønn etter avtale Et godt og inkluderende arbeidsmiljø Et spennende fagfelt med engasjerte medarbeidere  Helseforetaket har meget gode kultur- og fritidstilbud
05.04.2020 Nittedal
DPS Kongsvinger døgn, Akershus universitetssykehus HF DPS Kongsvinger har flere funksjoner innen psykisk helsevern. Døgnenheten består av 14 senger. Veien inn kan være via vårt akutteam (AAT), overføring fra akuttavdeling eller elektive innleggelser hovedsakelig etter henvisning fra fastlege eller fra DPS poliklinikk. Vi har 1 brukerstyrt seng. Det er et høyt fokus på internt og eksternt tverrfaglig samarbeid, brukermedvirkning og pårørendesamarbeid. Vi har nå behov for en vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid i fast stilling. Arbeidsoppgaver Arbeid i to-delt turnus, for tiden dag/kveld/hver 3. helg. Turnusen kan bli endret. Miljøterapi ovenfor pasient og pårørende. Utarbeide og følge opp behandlingsplaner og sørge for at dette er i samsvar med gjeldende lover og regelverk Legemiddelhåndtering i hht gjeldende lover og forskrifter Bidra til å utvikle et godt og faglig arbeidsmiljø Internt og eksternt samarbeid Tverrfaglig samhandling       Kvalifikasjoner Vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.  Erfaring med bruk av kognitiv terapi vektlegges.   Det er fordel med erfaring fra arbeid i døgnpost.  Erfaring fra arbeid i kommunal virksomhet er også en fordel da avdelingen jobber i tett samarbeid med kommunene. Personlige egenskaper Vi ønsker at du har: Evne til å arbeide strukturert, tverrfaglig og i team, men også tar ansvar og arbeider selvstendig.Vilje til å sikre et godt arbeidsmiljø på alle nivå, være endringsvillig og fleksibel i måten å arbeide på. Ha utholdenhet og humor. Personlig egnethet vi bli vektlagt.             Vi tilbyr Vi har et tverrfaglig arbeidsmiljø som bærer preg av at vi ser hverandre, er kreative, ivaretagende og har en god porsjon humor i en travel hverdag. Her vil du få faglige utfordringer og trygg veiledning.  Dette er en spennende arbeidsplass i utvikling.   Velferdslaget har mange utleiehytter for de ansatte.
06.04.2020 Kongsvinger
Kirurgi Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.  Ved Kirurgisk divisjon Kongsvinger søker vi nå etter leger i spesialisering del 2 i vikariat. Varighet inntil 6 måneder med mulighet for forlengelse. Akershus universitetssykehus Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca 60.000 innbyggere og revmatologi og revmakirurgi for ca 100.000 innbyggere. Avdeling for kirurgi og ortopedi på Kongsvinger utreder og behandler pasienter innenfor generell kirurgi, ortopedi, urologi og gastrokirurgi, men tilhørende sengeposter, poliklinikk og dagkirurgi. Forventet tiltredelse 11.05.20. Det kan oppnås læringsmål i generell kirurgi ved avdelingen.  Arbeidsoppgaver Mottak, initial vurdering og igangsetting av behandling på kirurgiske øyeblikkelig hjelp-pasienter Visittgang med supervisjon av overlege Poliklinikk  Kvalifikasjoner For stillingen kreves det dokumentert norsk autorisasjon  Søkere må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.  Søker må ha gjennomført LIS 1tjeneste/turnus 18 måneder i Norge  Personlige egenskaper Faglig interesse og engasjement Strukturert og ansvarsbevisst Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Motivert for forbedringsarbeid  Vi tilbyr Lønns- og arbeidsvilkår i hht gjeldende overenskomst og arbeidsreglement Meget gode pensjonsordninger i offentlig pensjonsordning Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø  En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig 
07.04.2020 Kongsvinger
Avdeling Bemanningssenter, Akershus universitetssykehus HF Vi søker flere hender til å bistå oss i denne hektiske perioden! Vi søker etter deg som er sykepleierstudent, ferdig med 3.semester og som ønsker å få en lærerik erfaring i denne utfordrende perioden vi alle er inne i. Flere av våre somatiske avdelinger har behov for deg som ønsker et vikariat i et hektisk, lærerikt og givende fagmiljø. Oppgi i søknaden når, hvor lenge og hvor mye du ønsker å jobbe. Alle søkere må søke elektronisk og aktuelle søkere vil kunne bli kontaktet fortløpende. Arbeidsoppgaver Kliniske observasjoner Prosedyrer tilpasset pasientgruppene Stell og pleie til ulike pasientgrupper Håndtere medisinteknisk utstyr Forefallende oppgaver på sengeområdet Fastvakter  Kvalifikasjoner Du må være ferdig med 3.semester til sommeren. Du bør ha erfaring fra pleietjeneste i sykehus Erfaring med IT som arbeidsverktøy Gode norskkunnskaper muntlige og skriftlige Personlige egenskaper Arbeider godt i team og håndterer stressende situasjoner Tar ansvar for egne handlinger og beslutninger Planlegger, prioriterer og sørger for at oppgaver fullføres Kommuniserer godt både med kollegaer og pasienter Vi tilbyr Opplæring gis, god læringsarena Spennende og meningsfylt vikariat i et godt fagmiljø Mulighet for bolig Sentralt plassert mellom Oslo og Lillestrøm Kort reisevei til OSL Gardemoen
08.04.2020 Lørenskog
Avdeling Bemanningssenter, Akershus universitetssykehus HF Vi søker deg som er sykepleier og kan jobbe i et engasjement på 3 til 6 måneder! Vi trenger flere hender i disse hektiske dager!  Flere av våre somatiske avdelinger har behov for deg som  ønsker jobbe i et hektisk, lærerikt og givende fagmiljø. Vi kan tilby 80 -100 % stilling i Bemanningspool, med turnus og 3. hver helg. Du har mulighet for å få vakter på flere avdelinger, så du vil bli godt kjent på vårt akuttsykehus. Oppgi i søknaden når og hvor lenge du ønsker jobbe. Alle søkere må søke elektronisk og aktuelle søkere vil kunne bli kontaktet fortløpende. Arbeidsoppgaver Kliniske observasjoner Prosedyrer tilpasset pasientgruppene Stell og pleie til ulike pasientgrupper Håndtere medisinteknisk utstyr Forefallende oppgaver på sengeområdet Fastvakter  Kvalifikasjoner Du må være offentlig godkjent sykepleier Du bør ha erfaring fra pleietjeneste i sykehus Erfaring med IT som arbeidsverktøy Gode norskkunnskaper muntlige og skriftlige Personlige egenskaper Arbeider godt i team og håndterer stressende situasjoner Tar ansvar for egne handlinger og beslutninger Planlegger, prioriterer og sørger for at oppgaver fullføres Kommuniserer godt både med kollegaer og pasienter Vi tilbyr Opplæring gis, god læringsarena Spennende og meningsfylt vikariat i et godt fagmiljø Mulighet for bolig Sentralt plassert mellom Oslo og Lillestrøm Kort reisevei til OSL Gardemoen
08.04.2020 Lørenskog

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Sommervikariater Internship

Ønsker du å gjøre en forskjell? Søk spennende og meningsfulle sommerjobber i Norges største akuttsykehus! Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er Norges største akuttsykehus, samt lokal og områdesykehus i Oslo og Akershus, for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Ahus har sommervikariater av varighet på fire uker eller mer, og har vi behov for vikarer med ulik kompetanse og fagbakgrunn. Vi tilbyr deg: God opplæring. Spennende og meningsfylt sommerjobb i et godt fagmiljø. Mulighet for bolig. Sentralt plassert arbeidssted mellom Oslo og Lillestrøm.
Antall interns
50 (varierer)
Sted
Lørenskog
Les mer

Rekrutteringskalender

 • APR 05
  2020
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 06
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 07
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 08
  2020
  22 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 09
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Kontaktpersoner

HR rådgiver
HR-konsulent

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med fødeavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!

Adresse

1478 LØRENSKOG