Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Helsesektor / Omsorg

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer
Fakta
Hovedkontor
Lørenskog
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Menneskelig nær - faglig sterk
Se flere videoer fra Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Ahus eier og driver 5 personalbarnehager. Barnehagene ligger i nær tilknytning til sykehuset på Nordbyhagen og er en del av divisjonen Facilities Management. Barnehagene drives som et selvstendig virksomhetsområde og har til sammen 330 plasser og 75 stillinger. Ahus-barnehagene har felles virksomhetsplan med visjonen: Vi har tid til Undring - Utfordring - Utvikling sammen med ditt barn. Våre kjerneverdier er omsorg, raushet og likeverd. Du må kunne identifisere deg med våre verdier og vår visjon. Ahus Barnehage 2 er en 4-avdelings barnehage med 58 barn og 13 årsverk. Vi er i startfasen av et større endringsprosjekt med fokus på personalets kompetanse om lek. Arbeidsoppgaver Du må ha god relasjonskompetanse. Du må kunne se det enkelte barns initiativ og ha en anerkjennende væremåte. Du må ha evne til å fange og fastholde barnets oppmerksomhet, og til å utvide barnets opplevelser. Du må kunne oppdage hva barnet forsøker å formidle til deg og kunne justere deg selv i forhold til det. Du må bidra aktivt i forhold til barns lek og læring. Delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av barnehagens pedagogiske arbeid. Delta i foreldresamarbeid. Delta i faglig utviklingsarbeid i barnehagen.  Kvalifikasjoner Erfaring fra barnehage. Avlagt norskprøve og oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig fremstilling, og nivå B1 på delprøven i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.  Fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider er en fordel.  Den som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om barnehager §19.  Personlige egenskaper God relasjonskompetanse. Engasjert og positiv. Fleksibel og ha gode samarbeidsevner. Ønske om faglig utvikling. Personlig egnethet vektlegges.  Vi tilbyr En spennende og utfordrende stilling i et faglig aktivt miljø. Et godt arbeidsmiljø med mange gode kollegaer.  Opplærings- og utviklingsmuligheter. Gode velferdstilbud for ansatte. 
17.06.2019 Oslo
DPS Follo er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består av en merkantil seksjon og kliniske seksjoner; Allmennpoliklinikk, Tidlig intervensjon- og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE), Seksjon for gruppeterapi (SfG), Akutteam (FAT), Seksjon døgnbehandling og Enhet for spiseforstyrrelser (døgn- og poliklinisk behandling). Enhet for spiseforstyrrelser er områdeovergripende for Ahus. DPS Follo er inne i en spennende tid, og vi har fokus på psykosebehandling. Vi ønsker oss overleger som kan være med i arbeidet med å videreutvikle vårt behandlingstilbud til pasienter med psykoselidelser. Vi er opptatt av faglig utvikling og er engasjert i flere spennende prosjekter. Det er utstrakt samarbeid med kommunene i vårt nedslagsfelt. Vi har nå ledig to faste 100 % stillinger som overlege ved DPS Follo, Tidlig intervensjon og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE). Den ene stillingen er knyttet til tidlig intervensjonsteam, og den andre stillingen er knyttet til rehabiliteringsteam. Det er tre overlegestillinger ved seksjonen.Seksjon TIRE utreder og behandler personer over 15 år, hvor det er mistanke om utvikling av psykoselidelse eller personer med kjent psykoselidelse. Dette er en tverrfaglig seksjon bestående av tidlig intervensjonsteam og rehabiliteringsteam. Ambulering er en del av vår fleksible metodikk. Arbeidet innebærer utredningsoppgaver, behandling, koordinering av andre instanser og tett samarbeid med kommunale tjenester. Seksjonen har pasienter i frivillig vern, pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og pasienter som er domfelte til tvungent psykisk helsevern. Det er krav om politiattest ihht Lov om helsepersonell § 20a før ansettelse. Alle søkere må søke elektronisk. Vitnemål og attester må skannes som vedlegg til søknaden. Arbeidsoppgaver Medisinskfaglige vurderinger og behandling Veiledning av og samarbeid med annet helsepersonell Vedtaksansvar for pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold Faglig ansvar for pasienter med dom om psykisk helsevern uten døgnopphold Deltakelse i DPS Follo sin vaktordning for leger Samarbeid og veiledning med fastleger og annet personell i kommunehelsetjenesten Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i team, internt og eksternt. Bistå andre team i seksjonen ved behov. Kvalifikasjoner Søkeren må ha legeautorisasjon og være godkjent spesialist i voksenpsykiatri. Det er en fordel med erfaring fra behandling av målgruppen, og erfaring med vedtak om tvungent psykisk helsevern uten døgn, og krav om kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter. Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Førerkort klasse B Personlige egenskaper Vi søker faglig engasjerte kollegaer med gode samarbeidsevner. Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, evne til tverrfaglig samarbeid, fleksibilitet og selvstendighet vil bli tillagt vekt ved ansettelse. Vi tilbyr Fast stilling Faglig og personlig utvikling, faglig dyktige og gode kollegaer Et tverrfaglig, spennende, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med stor takhøyde Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteleie, teaterbilletter og annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Det trekkes 2 % av lønn for medlemskap i offentlig pensjonsordning.
17.06.2019 Ski
DPS Follo er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består av en merkantil seksjon og kliniske seksjoner; Allmennpoliklinikk, Tidlig intervensjon- og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE), Seksjon for gruppeterapi (SfG), Akutteam (FAT), Seksjon døgnbehandling og Enhet for spiseforstyrrelser (døgn- og poliklinisk behandling). Enhet for spiseforstyrrelser er områdeovergripende for Ahus. DPS Follo er inne i en spennende tid, og vi har fokus på psykosebehandling. Vi ønsker oss overleger som kan være med i arbeidet med å videreutvikle vårt behandlingstilbud til pasienter med psykoselidelser. Vi er opptatt av faglig utvikling og er engasjert i flere spennende prosjekter. Det er utstrakt samarbeid med kommunene i vårt nedslagsfelt. Vi har nå ledig to faste 100 % stillinger som overlege ved DPS Follo, Tidlig intervensjon og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE). Den ene stillingen er knyttet til tidlig intervensjonsteam, og den andre stillingen er knyttet til rehabiliteringsteam. Det er tre overlegestillinger ved seksjonen.Seksjon TIRE utreder og behandler personer over 15 år, hvor det er mistanke om utvikling av psykoselidelse eller personer med kjent psykoselidelse. Dette er en tverrfaglig seksjon bestående av tidlig intervensjonsteam og rehabiliteringsteam. Ambulering er en del av vår fleksible metodikk. Arbeidet innebærer utredningsoppgaver, behandling, koordinering av andre instanser og tett samarbeid med kommunale tjenester. Seksjonen har pasienter i frivillig vern, pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og pasienter som er domfelte til tvungent psykisk helsevern. Det er krav om politiattest ihht Lov om helsepersonell § 20a før ansettelse. Alle søkere må søke elektronisk. Vitnemål og attester må skannes som vedlegg til søknaden. Arbeidsoppgaver Psykologfaglige vurderinger, utredning og behandling Behandlingsansvar Faglig ansvar for vedtak om tvungent psykisk helsevern uten døgn. Bidra i samarbeid i tverrfaglige team Samarbeid med kommunehelsetjenesten og veiledning av annet helsepersonell Kvalifikasjoner Autorisasjon som psykolog. Godkjenning som psykologspesialist. Kandidater som er Psykolog C (siste år i spesialitet klinisk voksen) kan søke. Godkjent spesialitet: klinisk voksen. Ønskelig med godkjent vedtakskompetanse Søkeren bør ha interesse for og kompetanse i bruk av diagnostiske verktøy / tester og utredning. Gode norskkunnskaper Ønskelig med førerkort Klasse B Det er ønskelig med erfaring fra behandling av målgruppen. Personlige egenskaper Vi søker en faglig engasjert kollega med gode samarbeidsevner. Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, evne til tverrfaglig samarbeid, fleksibilitet og selvstendighet vil bli tillagt vekt ved ansettelse. Vi tilbyr Faglig og personlig utvikling, faglig dyktige og gode kollegaer Et spennende, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med stor takhøyde Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et spennende felt Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteleie, teaterbilletter og annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring
17.06.2019 Ski
Det er nå ledig en fast 100 %  stilling som overlege ved seksjonen med tiltredelse 01.07.19. Ortopedisk seksjon, Kongsvinger består av 6 overlege og 3 LiS2 stillinger. Seksjonen er preget av en interessant, variabel arbeidshverdag og ikke minst vennlig arbeidsklima.    Arbeidsoppgaver Poliklinikk Visittgang Operasjon  Kvalifikasjoner Søkere må ha godkjent norsk autorisasjon som lege God kunnskap i kirurgisk propedeutikk Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig  Personlige egenskaper Personlig egnethet Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  Faglig interesse og engasjement Strukturert og ansvarsbevisst Bidra til et godt samarbeid Må trives i et aktivt og travelt miljø Stor arbeidskapasitet  Vi tilbyr Interessant, variabel arbeidsdag og ikke minst vennlig arbeidsklima Gode muligheter for videre faglig utvikling Lønn etter overenskomst Gode pensjonsordninger i offentlig pensjonskasse En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA) 
17.06.2019 Lørenskog
ntensiv søker etter ny fagutviklingssykepleier. En av våre erfarne fagutviklingssykepleiere går over i et Phd-løp ved OsloMet. En av våre erfarne fagutviklingssykepleiere går ut av sin stilling for å gå et PhD - løp ved OsloMet.Vi søker derfor etter en ny og dyktig intensivsykepleier som har fokus på fag, kompetanse og kvalitetsutvikling. Intensiv seksjonen har 10 pasientsenger og utvider med 4 kirurgisk intermediærsenger i løpet av året. Intensiv seksjonen er en generell intensiv som dekker alle fagområder ved Ahus. Seksjonen har i dag 112 årsverk for intensivsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere og sekretærer.Seksjonen har fagansvarlig overlege og flere intensivleger i eget vaktsjikt.Anestesiavdelingen er organisert under Kirurgisk divisjon og består foruten intensiv av legeseksjonen, anestesiseksjonen, postoperativ og smertepoliklinikken.    Arbeidsoppgaver Fagutviklingssykepleier (FUS) deltar i seksjonens FUS-team som består av 3 personer og samarbeider med seksjonsledelsen og rapporterer til seksjonsleder. Arbeidsområder og oppgaver fordeles i fagutviklingssykepleiergruppen. Bidrar til å organisere og gjennomføre internundervisning, fagdager og sikre systematisk gjennomføring av opplæring av alt personell. Undervise og veilede ansatte, nyansatte og vikarer. Oppfølging og veiledning av seksjonens faggrupper. Delta i utarbeidelsen av mål og handlingsplaner. Bidra til kompetanseheving ved forbedringsarbeid, deltagelse i prosjekter og evt. bistå som forskningsstøtte.  Kvalifikasjoner Intensivsykepleier Ønskelig med relevant mastergrad og/eller veilederkompetanse. Interesse og erfaring med undervisning og kunnskapsbasert fagutvikling. Personlige egenskaper Personlig egnethet Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Evne til å motivere og involvere medarbeidere Evne til å ta initiativ, arbeide målrettet, strukturert og selvstendig Løsningsorientert.  Vi tilbyr Dagarbeid i uken, vakter 3. hver helg, vakter i høytider og ved sommeravvikling En spennende  og utfordrende arbeidshverdag med høyt faglig nivå Et godt og trygt arbeidsmiljø som bidrar til personlig utvikling Lønn etter avtale
17.06.2019 Lørenskog
Avdeling for geriatri består av sengepost med 23 sengeplasser og poliklinikk. Hovedmålgruppen er eldre med sammensatte sykdomsbilder og pasienter som ofte har flere sykdommer, sviktende funksjonsevne og kognitive vansker. Avdelingen har to seksjoner, hvor avdelingsleder per nå også er seksjonsleder for legeseksjonen med tett samarbeid med sengepost. Undersøkelser og behandling gjøres av et tverrfaglig team med blant annet sykepleier, lege, fysioterapeut og ergoterapeut. Avdelingen har et aktivt forbedringsarbeid , blant annet ved bruk av forbedringstavle, trygg utskrivning og brukermedvirkning. En av de tematiske satsninger i Ahus sin utviklingsplan er "Senter for eldremedisin" og tiltakene er blant annet demensvennlig sykehus, og ortogeriatri som er et samarbeid med Ortopedisk klinikk. Satsningen har egen prosjektleder, men foregår i samarbeid med avdeling for Geriatri.  Formålet er mer koordinerte og tverrfaglige tjenester tilpasset eldre og innbyggere med kronisk sykdom. Arbeidsoppgaver Ivareta og videreutvikle drift av pasienttilbudet Være faglig ansvarlig Bidra til å forbedre eksisterende og utvikling i avdelingen Legge forholdene til rette for forskning og utvikling i avdelingen Arbeide for å skape et felles målbilde for avdelingen Bidra til sykehusets videreutvikling av det geriatriske tilbudet til pasienter ihht Utviklingsplan 2017-2035 for Akershus universitetssykehus Å arbeide for gode samarbeidsforhold innad i avdelingen og sykehuset, og med gode samarbeidspartnere i primærhelsetjenesten og andre helseforetak Bidra i divisjonens ledergruppe for å nå divisjonens målsettinger innen gitte rammer Personalansvar for seksjonsleder og ledelse av egen ledergruppe Budsjettansvar/ansvar for avdelingens økonomistyring  Kvalifikasjoner Spesialist i geriatri eller annen relevant helsefaglig utdannelse og/eller spesialitet kan også være aktuell Relevant lederutdanning er ønskelig Klinisk erfaring og god kjennskap til sykehusdrift Erfaring med målrettet pasientsikkerhets - og HMS arbeid Forskningserfaring eller interesse  Gode IKT - kunnskaper Ønske om og motivasjon for å være leder Klar forståelse og mål for lederrollen  Personlige egenskaper vektlegges  Personlige egenskaper Tar ansvar og er helhetstenkende og handlekraftig Inspirerende og motiverende Resultatorientert Vilje og evne til samarbeid Gode ferdigheter i å kommunisere, og bygge relasjoner  Vi tilbyr En aktiv og spennende jobb, innenfor en arbeidsplass med samfunnsnyttig betydning Meget spennende lederutfordringer i en organisasjon i utvikling Ledertrening og lederutvikling Moderne og teknologisk godt utrustet sykehus Faglige utfordringer Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, bedriftsidrettslag og treningstilbud, teaterbilletter, interne kulturarrangementer Mulighet for bolig og barnehageplass 
18.06.2019 Oslo
Vil du være en viktig brikke i et godt arbeidsmiljø? Kirurgisk dagpost har ledig  fast 25 % stilling som sykepleier. På denne avdelingen har sykepleierne en assisterende funksjon i forhold til legen.   Sykepleierne rullerer på arbeidsoppgaver, slik at dagene  er varierende og spennende.   Kirurgisk dagpost består av ortopedi, kirurgi og urologi. Vi har i tillegg ansatt to sårsykepleiere. Stillingen innebærer dagarbeid.    Arbeidsoppgaver -assistere legene ved div. undersøkelser innenfor ortopedi, kirurgi og urologi -pasientbehandling -pasientinformasjon  Kvalifikasjoner -autorisert sykepleier -gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig -gode kommunikasjon og samarbeidsevner -erfaring med DIPS er en fordel -evnen til å prioritere arbeidsoppgaver i en til tider travel hverdag -gjerne arbeidserfaring innen ortopedi, kirurgi og/eller urologi  Personlige egenskaper -godt humør -selvstendighet -ansvarsbevisst -gode samarbeidsevner internt og eksternt -faglig interessert og engasjert -villig til å tilegne seg stadig ny kunnskap  Vi tilbyr -godt fagmiljø -godt arbeidsmiljø -spennende og varierte arbeidsoppgaver -lønn etter tariff 
18.06.2019 Kongsvinger
Vi søker 2 psykologspesialister til Helse og Arbeid i Ahus, gjerne med spesialisering i klinisk arbeidspsykologi. Vi søker deg som har interesse for psykoterapi og har lyst til å jobbe med en ressurssterk og motivert pasientgruppe som nyttiggjør seg korttidsterapi. Om du i tillegg liker å jobbe med en arbeidsrettet tilnærming er dette midt i blinken for deg! Vi tilbyr både individualterapi, pasientkurs og kortidsdynamisk gruppeterapi. «Raskere Tilbake» som prosjekt for milde til moderate psykiske lidelser ble avsluttet fra 2018 og er innordnet i ordinær drift i spesialisthelsetjenesten. Behandlingstilbudet heter nå «Helse og Arbeid». Behandlingstilbudet er nyoppstartet ved Groruddalen DPS i oktober i fjor siden Ahus ikke tidligere har hatt et slikt tilbud. Opptaksområdet til behandlingstilbudet er det samme som for hele Ahus. Teamet er organisert under seksjon A allmennpoliklinikk og har vokst raskt siden oppstart. Vi teller nå 1 fagleder/psykologspesialist, 2,5 psykologspesialister , 3 psykologer og 1 sekretær. I tillegg har vi en Phd/psykologspesialist i 20 prosent stilling som jobber med å kvalitetsregistrering og utfallsmåling av behandlingen.  Vi har stor pågang så teamet er under stadig utvidelse både når det gjelder tilbud og antall ansatte. Det vil være stor mulighet til å påvirke faglig innhold og bidra i oppbygging av behandlingstilbudet. Vi søker etter arbeidspsykologer for å styrke fokuset på arbeidsrettet tilnærming.  Psykologer  som har kommet langt i spesialisering vil også være aktuelle. Vi er en engasjert gjeng som er opptatt av å utvikle et godt pasienttilbud, og ser frem til å få flere nye kollegaer! Arbeidstiden er kun på dagtid (ikke kveldspoliklinikk).DPS Groruddalen har ellers 7 polikliniske seksjoner lokalisert  i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud), i tillegg til døgnseksjon på Skytta. Arbeidssted for stillingene er Jerikoveien på Lindeberg.    Arbeidsoppgaver Utredning og behandling av pasienter med lettere til moderate psykiske lidelser Rettighetsvurderinger/inntaksarbeid Pasientkurs/grupper Tverrfaglig samarbeid Veiledning Kvalifikasjoner Ønskelig med videreutdanning i arbeidspsykologi eventuelt voksenpsykologi eller psykoterapi  Gjerne erfaring med Raskere Tilbake-arbeid Gjerne erfaring/videreutdanning med gruppeterapi Psykologer som har kommet langt i spesialisering gjerne søke Personlige egenskaper Personlig egnethet Høy arbeidskapasitet God samarbeidsevne Fleksibilitet Vi tilbyr Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø En unik mulighet til å bidra i oppbygging av nytt behandlingstilbud Mulighet for faglig utvikling og tilrettelegging for spesialistpermisjon Fleksitid Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
18.06.2019 Lørenskog

Sommervikariater Internship

Ønsker du å gjøre en forskjell? Søk spennende og meningsfulle sommerjobber i Norges største akuttsykehus! Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er Norges største akuttsykehus, samt lokal og områdesykehus i Oslo og Akershus, for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Ahus har sommervikariater av varighet på fire uker eller mer, og har vi behov for vikarer med ulik kompetanse og fagbakgrunn. Vi tilbyr deg: God opplæring. Spennende og meningsfylt sommerjobb i et godt fagmiljø. Mulighet for bolig. Sentralt plassert arbeidssted mellom Oslo og Lillestrøm.
Antall interns
50 (varierer)
Sted
Lørenskog
Les mer

Rekrutteringskalender

 • JUN 17
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 18
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 19
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 20
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 21
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 23
  2019
  12 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 24
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktpersoner

HR rådgiver
HR-konsulent

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med fødeavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!

Adresse

1478 LØRENSKOG