Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Helsesektor / Omsorg

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer
Fakta om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Hovedkontor
Lørenskog
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Menneskelig nær - faglig sterk

Ledige stillinger hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

AKU D søker DEG og din kompetanse!Akuttpsykiatrisk avdeling Ahus (AKU) er Norges største, og er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fire psykoseksjoner og en affektiv seksjon. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med avdeling for spesialpsykiatri, distriktspsykiatriske sentre, alderspsykiatrisk avdeling og kommuner/ bydeler i opptaksområdet.AKU D er en lukket post med 12 døgnplasser, og behandler primært pasienter med psykoselidelser. Behandlingen består av individualterapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Vi tilstreber et godt terapeutisk miljø hvor pasientene kan oppleve trygghet og forutsigbarhet og hvor relasjonelt arbeid er sentralt.Avdelingen og seksjonen er en spennende og utfordrende arbeidsplass med gode personlige og faglige utviklingsmuligheter.Vi søker nå etter enda flere gode og løsningsorienterte medarbeidere. Vi søker deg som har et ekte og oppriktig engasjement for å arbeide med mennesker med psykiske lidelser. Vi søker deg som gjerne vil bidra til å gjøre andre gode. Vi søker deg som er ansvarsbevisst, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Vi ønsker oss kollegaer som liker å jobbe i et aktivt og tidvis hektisk miljø, og som kan være med på å utvikle seksjonen og avdelingen videre.Vi har følgende stillinger ledig:Fire deltidsstillinger, fra 15% til 28%, ledig omgående for deg som har relevant erfaring eller deg som har eller holder på med en relevant utdannelse. 3 stillinger er på dag og kveld og en er på natt.Alle søkere må søke elektronisk Arbeidsoppgaver Delta i seksjonens daglige gjøremål Pasientrettet arbeid Dokumentasjon med utarbeidelse av behandlingsplaner Bidra til kunnskapsbasert praksis Delta på organisert trening i fysisk konflikthåndtering Bidra til samarbeid på tvers av seksjonene Kvalifikasjoner Relevant erfaring og/eller utdanning Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Det vil foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet Personlige egenskaper Engasjert og faglig interessert Løsningsorientert Fleksibel Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Muligheten til å være med å videreutvikle seksjonen En spennende og utfordrende arbeidsplass i stadig utvikling Et hyggelig arbeidsmiljø Interessante og varierte arbeidsoppgaver   Internundervisning, veiledning og simuleringstrening  Opplæring og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
15.10.2019
AKU D søker DEG og din kompetanse! Akuttpsykiatrisk avdeling Ahus (AKU) er Norges største, og er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fire psykoseksjoner og en affektiv seksjon. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med avdeling for spesialpsykiatri, distriktspsykiatriske sentre, alderspsykiatrisk avdeling og kommuner/ bydeler i opptaksområdet.AKU D er en lukket post med 12 døgnplasser, og behandler primært pasienter med psykoselidelser. Behandlingen består av individualterapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Vi tilstreber et godt terapeutisk miljø hvor pasientene kan oppleve trygghet og forutsigbarhet og hvor relasjonelt arbeid er sentralt.Avdelingen og seksjonen er en spennende og utfordrende arbeidsplass med gode personlige og faglige utviklingsmuligheter.Vi søker nå etter enda flere gode og løsningsorienterte medarbeidere. Vi søker deg som har et ekte og oppriktig engasjement for å arbeide med mennesker med psykiske lidelser. Vi søker deg som gjerne vil bidra til å gjøre andre gode. Vi søker deg som er ansvarsbevisst, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Vi ønsker oss kollegaer som liker å jobbe i et aktivt og tidvis hektisk miljø, og som kan være med på å utvikle seksjonen og avdelingen videre. Tiltredelse etter avtale.  Vi har følgende stillinger ledig: En fast 100 % stilling for sykepleier eller vernepleier med videreutdanning eller relevant erfaring, i turnus dag/ kveld med arbeid hver tredje helg.Ett vikariat 100 % stilling for sykepleier eller vernepleier med videreutdanning eller relevant erfaring, i turnus dag/ kveld med arbeid hver tredje helg.                                     En fast 50% stilling for sykepleier eller vernepleier med videreutdanning eller relevant erfaring, i turnus dag/ kveld med arbeid hver tredje helg. Alle søkere må søke elektronisk Arbeidsoppgaver Delta i seksjonens daglige gjøremål Pasientrettet arbeid Dokumentasjon med utarbeidelse av behandlingsplaner Medikamenthåndtering Delta på organisert trening i fysisk konflikthåndtering Bidra til samarbeid på tvers av seksjonene Kvalifikasjoner Bachelor i sykepleie eller vernepleie med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller annen relevant videreutdanning Sykepleiere/ vernepleiere med relevant erfaring oppfordres også til å søke Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Det vil foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet Personlige egenskaper Engasjert og faglig interessert Løsningsorientert Fleksibel Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Muligheten til å være med å videreutvikle seksjonen En spennende og utfordrende arbeidsplass i stadig utvikling Et hyggelig arbeidsmiljø Interessante og varierte arbeidsoppgaver Internundervisning, veiledning og simuleringstrening  Opplæring og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
15.10.2019 Lørenskog
Seksjon for rådgivning og prosjektleveranse er en av fire seksjoner i avdeling Medisinsk teknologi og e-helse.  Seksjonen har ansvar for å følge opp  vår tjenesteleverandør på IKT området, Sykehuspartner, og være en god rådgiver for det kliniske personalet ved sykehuset når det gjelder IKT. Vi søker etter en strukturert og initiativrik kollega med godt humør. Gode samarbeidsevner er nødvendig, da det er tett samarbeid med øvrige seksjoner i avdelingen, i tillegg til ansatte og ledere ute i klinikkene. Sammen med dine kolleger jobber du proaktivt for å bidra til at pasienter og ansatte ved Akershus Universitetssykehus får best mulig behandling og arbeidshverdag. Ved internt opprykk vil det bli ledig vikariat innen samme fagområde.  Arbeidsoppgaver Være rådgiver for egen avdeling og ansatte ved sykehuset Forvalte helseforetakets IKT-avtaler  Samarbeide med IKT-leverandør om avtaler og leveranser Fakturahåndtering Bidra til å etablere gode prosesser på fagområdet  Bidra med å utføre nødvendige administrative oppgaver i enheten  Holde deg orientert om utviklingen på området   Kvalifikasjoner God generell IKT-kompetanse Erfaring med leverandøroppfølging Erfaring med tilbuds- og avtalearbeid Erfaring med økonomioppfølging/kostnadskontroll Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt  Personlige egenskaper Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  Løsningsorientert og fleksibel Evne til å jobbe selvstendig Strukturert og nøyaktig Godt humør, utadvendt og allsidig  Du har stor arbeidskapasitet og har evnen til å ha flere baller i luften samtidig  Personlig egnethet tillegges vekt  Vi tilbyr Mange hyggelige og kunnskapsrike kollegaer En hektisk og utfordrende hverdag Gode muligheter for utvikling i tverrfaglig miljø Gode velferdstilbud for ansatte, hytteutleie, kulturtilbud og mye annet Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
15.10.2019
Vi søker en faglig engasjert overlege med interesse for psykoseutredning, behandling og oppfølging. Vi har ledig 100 % stilling som psykiater ved vårt psykoseteam. Seksjon psykose er tverrfaglig sammensatt bestående av 3 overleger, 1 LIS lege, 4 psykologer, 3 psykiatriske sykepleiere, 1 klinisk sosionom og 1 sosionom. Seksjon psykose er stadig i endring og vi tilpasser oss de krav og føringer som er med på å gjøre oss til et faglig interessant  psykoseteam. Vi utreder pasienter med mistanke om psykose og har fokus på tidlig intervensjon. Vi behandler pasienter med førstegangsspsykose, tilbakevennende psykose og pasienter med psykoselidelse som trenger de langvarige og koordinerende tjenestene. Vi har fokus på somatisk helse og levevaner. Vi har også ansvar for pasienter med Bipolar 1 lidelse, hvis pasienten trenger de langvarige og koordinerende tjenestene. Vi har ansvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgn (TUD) og pasienter dømt til behandling. Vi tilbyr våre pasienter individuelle timer, IMR (Illness Management Recovery) gruppebehandling. Flere behandlere har tilleggsutdanning som kognitiv terapi.  Vi arrangerer pårørendekveld x 2 pr år. Vi er med i forskningsprosjekt om samvalg. Vi har et nært samarbeid med andre avdelinger i AHUS, 1. linjetjenesten og fastlegene. Ambulering er en del av vår fleksible metodikk som avhenger av pasientens behov og ønsker. Totalt er det 9 overlegestillinger ved DPS Øvre Romerike og dermed et stort fagmiljø. Det er ukentlige legemøter med faglig innhold. DPS Øvre Romerike består av 4 polikliniske seksjoner, Seksjon psykose, Almennpoliklinikken, Seksjon for gruppeterapi (SFG) og Akutt- teamet, samt en døgnenhet med plass til 18 pasienter. Totalt har DPS Øvre Romerike ca 100 ansatte og alle seksjoner er samlokalisert i et moderne bygg på Jessheim. DPS Øvre Romerike ligger 10 minutters gange fra togstasjonen eller fem minutter med buss.  30 minutter med bil fra Oslo og 30 minutter fra Oslo Lufthavn. Romeriksåsene egner seg for friluftsliv sommer som vinter. Vårt opptaksområde er 6 kommuner på Øvre Romerike med 102.000 innbyggere.Alle må søke elektronisk og du er velkommen som søker!   Arbeidsoppgaver Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter. Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter. Samarbeid med kolleger i teamet. Samarbeid med fastlegene. Samarbeid med 1. linjetjenesten og pårørende. Ansvar for pasienter på TPH u. Ansvar for pasienter dømt til behandling. Deltakelse i inntaksarbeid og inntaksteam. Sørge for spesialistvurderinger/rådgiving/ kvalitetssikring av pasientforløp i teamet, godkjenne epikriser, bistand ved håndtering av kriser, vurdere pasientens tilstand og gjennomføre tiltak i samarbeid med behandler. Deltakelse i fag og kompetanseutvikling lokalt og sentralt i AHUS. Deltakelse i forskningsprosjekter internt og eksternt. Bidra i internundervisning i DPS og i psykoseteamet. Veilede leger i spesialisering. Inngå i bakvaktsordning for fem DPS i Akershus Universitetssykehus. Bistå andre seksjoner ved behov. Kvalifikasjoner Norsk legeautorisasjon Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri. Gode norsk kunnskaper - muntlig og skriftlig. Forståelse av spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i samfunnet (system tenkning og systemkunnskap). Kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter som anbefales og styrer deler av arbeidet i et psykoseteam. Erfaring fra - og interesse for psykosefeltet er ønskelig. Personlige egenskaper God relasjonell kompetanse, må like å arbeide tett på andre, både pasienter og behandlere. God evne til å være fleksibel, men selvstendig og ansvarsbevisst. Må ha en interesse for å arbeide i team Ha god psykoseforståelse. Vi tilbyr Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
15.10.2019 Ullensaker
Vi har ledig vikariat for psykolog i vår allmennpoliklinikk ved DPS Groruddalen. Seksjonen består av psykologspesialister, psykologer, leger, psykiater, kliniske sosionomer. I tillegg har vi en sosionom som arbeider ikke-klinisk. Vi yter tjenester til befolkningen i Nittedal kommune og Stovner bydel. Arbeidsoppgaver Utredning og behandling av psykiske lidelser Kvalifikasjoner Profesjonsstudiet i psykologi Det er en fordel med kunnskap om traumer  Personlige egenskaper Høy arbeidskapasitet Strukturert  Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger Fast internundervisning om relevante temaer  Sentral beliggenhet nær t-bane  Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. «Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.    
15.10.2019 Oslo
Ved Indremedisin Kongsvinger har vi nå et ledig vikariat i 100% stilling for lege i spesialisering (LIS2) fra og med 01.12.2019. Vikariatet har varighet til september 2020.    Akershus universitetssykehus Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca. 60 000 innbyggere og revmatologi og revmakirurgi for ca. 100 000 innbyggere. Det kan oppnås læringsmål i generell indremedisin ved seksjonen. Indremedisinsk seksjon har 29 ordinære senger og en kombinert sengepost, samt øremerkede senger til akutt slagbehandling.Intensivavdelingen har 4 senger "øremerket" for indremedisinsk overvåking.Seksjonen er dekket opp med grenspesialister i kardiologi og endokrinologi i tillegg til generell indremedisin.    Arbeidsoppgaver Mottak, initial vurdering og igangsetting av behandling på medisinske øyeblikkelig-hjelp pasienter. Visittgang med supervisjon av overlege Poliklinikk  Kvalifikasjoner Søkere må ha godkjent norsk autorisasjon som lege. Søkere må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.  Personlige egenskaper Faglig Interesse og engasjement Strukturert og ansvarsbevisst Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Motivert for forbedringsarbeid  Vi tilbyr Lønn etter avtale Meget gode pensjonsordninger Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig 
16.10.2019 Kongsvinger
Ved Indremedisin Kongsvinger har vi nå ledig 100% fast stilling for lege i spesialisering (LIS2). Akershus universitetssykehus Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca. 60 000 innbyggere og revmatologi og revmakirurgi for ca. 100 000 innbyggere.  Det kan oppnås de fleste læringsmål i generell indremedisin ved seksjonen.                                                     Indremedisinsk seksjon har 29 ordinære senger og en kombinert sengepost, samt øremerkede senger til akutt slagbehandling. Intensivavdelingen har 4 senger "øremerket" for indremedisinsk overvåking.                Seksjonen er dekket opp med grenspesialister i kardiologi og endokrinologi. Arbeidsoppgaver Mottak, initial vurdering og igangsetting av behandling på medisinske øyeblikkelig-hjelp pasienter. Visittgang med supervisjon av overlege. Poliklinikk. Kvalifikasjoner Søkere må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et utdanningsløp i Norge. Søkere må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.  Personlige egenskaper Faglig Interesse og engasjement Strukturert og ansvarsbevisst Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Motivert for forbedringsarbeid  Vi tilbyr Lønn etter avtale Meget gode pensjonsordninger Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig 
16.10.2019 Kongsvinger
Drift og vedlikeholdsavdelingen søker en FDVU koordinator, hvor hovedoppgavene vil være å sikre god samhandling mellom teknisk drift og utviklingsprosjekter innen eiendom, samt ivareta forvaltningen av FDV dokumentasjonen. Arbeidsoppgaver   Koordinators rolle blir å representere alle fagene, dvs bygg, elektro, vvs, brann,  miljø/energi og systemer hos drift, for å sikre god dialog og samspill mellom drift og utviklingsprosjektene innen eiendom. Koordinator vil delta i tidligfase med innspill og bidra til at prosjektene tar hensyn til viktigheten av effektiv drift, vedlikehold og energiforbruk. Deltar i prosjekteringsmøter på vegne av seksjonsledere/ fagansvarlige innen teknisk drift. Deltar i byggefase og arrangerer interne inspeksjons- og kontrollrunder der driftspersonellet blir invitert med på byggeplassen – både for opplæring og for å sikre at løsninger og kvalitet er tilfredsstillende. Følger med på at overtagelsesprosessen blir gjort korrekt, både med tanke på dokumentasjon, opplæring, oppstart garantitid osv. Koordinerer og plasserer FDV dokumentasjon fra/etter prosjekter og vedlikehold inn i ulike FDV systemer internt i Ahus og eksterne løsninger. Dette fordi Ahus er kontinuerlig under ombygging og det er større og mindre prosjekter som pågår til enhver tid. Dette fører til at gammel informasjon om utgåtte anlegg må arkiveres og at ny, oppdatert informasjon må legges inn. FDVU-koordinatoren skal ha ansvar for å holde sykehusets «som bygget»-database oppdatert ved å slette og legge til denne informasjonen. De fagansvarlige vil bistå i disse prosessene.  Koordinere og bistå fagene med garantiadministrasjon- og oppfølging mot leverandører etter at prosjekter er ferdigstilte.  Føre i penn høringsinnspill, bestillinger etc fra andre parter.  Sørge for at de faglige kravspesifikasjonene opprettes og revideres jevnlig. Koordinatoren har ikke fagansvaret, men kaller inn til møtene og bistår de fagansvarlige.  Koordinatoren bistår med å opprette kravspesifikasjoner og manualer som eventuelt skulle mangle.                 Kvalifikasjoner Har gode kunnskaper og erfaringer med relevante dataverktøy for oppfølging. Minimum bachelor innen relevante fag.  Ønskelig med erfaring med tilsvarende oppgaver fra annen virksomhet. Erfaring med å jobbe på tvers i en organisasjon også tverrfaglig. Være strukturert og systematisk- kunne dokumentere arbeidet.    Personlige egenskaper Omgjengelig og nysgjerrig Ser helheten - kundeperspektivet - serviceminded.  Gode analytiske evner - kunne se systemer i sammenheng. Kommuniserer godt verbalt og skriftlig.  Personlig egnethet.  Vi tilbyr Vi tilbyr en spennende jobb med mange engasjerte medarbeidere hvor du får mulighet til å bidra til utvikling av våre tjenester innen dette feltet.
20.10.2019

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Sommervikariater Internship

Ønsker du å gjøre en forskjell? Søk spennende og meningsfulle sommerjobber i Norges største akuttsykehus! Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er Norges største akuttsykehus, samt lokal og områdesykehus i Oslo og Akershus, for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Ahus har sommervikariater av varighet på fire uker eller mer, og har vi behov for vikarer med ulik kompetanse og fagbakgrunn. Vi tilbyr deg: God opplæring. Spennende og meningsfylt sommerjobb i et godt fagmiljø. Mulighet for bolig. Sentralt plassert arbeidssted mellom Oslo og Lillestrøm.
Antall interns
50 (varierer)
Sted
Lørenskog
Les mer

Rekrutteringskalender

 • OKT 15
  2019
  10 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 16
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 20
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 21
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 22
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Kontaktpersoner

HR rådgiver
HR-konsulent

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med fødeavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!

Adresse

1478 LØRENSKOG