Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

(Helsesektor / Omsorg)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Fakta
Hovedkontor
Lørenskog
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Menneskelig nær - faglig sterk
Video
Se flere videoer fra Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Vi har nå ledig to faste stillinger (100%) som psykologspesialist ved DPS Follo, TIRE (Tidlig Intervensjon og rehabilitering ved psykoselidelser) Seksjon for psykosebehandling utreder og behandler personer over 15 år, hvor det er mistanke om utvikling av psykoselidelse eller personer med kjent psykoselidelse. Arbeidet innebærer utredningsoppgaver, behandling, koordinering av andre instanser og tett samarbeid med kommunale tjenester. Seksjonen har i tillegg ansvar for oppfølging av pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og pasienter som er domfelte til tvungent psykisk helsevern. Med bakgrunn i behandling av mindreårige vil det bli krevd politiattest før ansettelse. Alle søkere må søke elektronisk. Vitnemål og attester må skannes inn som vedlegg til søknaden. Arbeidsoppgaver Psykologfaglige vurderinger, utredning og behandling Behandlingsansvar og vedtaksansvar for pasienter på TPHU Samarbeid med kommunehelsetjenesten og veiledning av annet helsepersonell Kvalifikasjoner Autorisasjon som psykolog. Godkjenning som psykologspesialist. Kandidater som er Psykolog C (siste år i spesialitet) kan søke. Godkjent spesialitet: klinisk voksen. Ønskelig med godkjent vedtakskompetanse Søkeren bør ha interesse for og kompetanse i bruk av diagnostiske verktøy / tester og utredning. Gode norskkunnskaper. Det er ønskelig med erfaring fra behandling av målgruppen. Utdanningsretning Psykologi Utdanningsnivå Profesjonsstudium Personlige egenskaper Vi søker en faglig engasjert kollega med gode samarbeidsevner. Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, evne til tverrfaglig samarbeid, fleksibilitet og selvstendighet vil bli tillagt vekt ved ansettelse. Vi tilbyr Faglig og personlig utvikling, faglig dyktige og gode kollegaer Et spennende, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med stor takhøyde Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteleie, teaterbilletter og annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring
25.09.2018 Ski
Ledig fast stilling innen lager/logistikk i seksjon for Behandlingshjelpemidler Vi søker en engasjert og trivelig "alt-mulig-person" til variert lagerarbeid i seksjonen vår. Dette passer for deg som kan ta i et tak, som er omgjengelig og glad i mennesker. Behandlingshjelpemidler (BHM) er en seksjon i Medisinsk teknologi og e-helse (MTE). Vi er 16 engasjerte ansatte og holder til i Dr Kobros vei, like ved Kiwi-butikken på Nordbyhagen. Seksjonen har ansvar for elektromedisinsk utstyr og tilbehør til pasienter som fortsetter behandlingen utenfor sykehuset. Det er et økt behov for våre tjenester og du må trives i et hektisk arbeidsmiljø. Seksjonen står også overfor spennende endringer i årene fremover og vi er i gang med flere utviklingsprosjekter.. Seksjonen har mange og varierte arbeidsoppgaver og det er behov for en fleksibel person som kan bidra der det trengs Les mer om oss på: www.behandlingshjelpemidler.no Sjekk også Akershus universitetssykehus på www.ahus.no Alle må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Manuelt lagerarbeid Varehåndtering Plukking og pakking Bestillinger og registrering av utstyr En del løft må påregnes Andre arbeidsoppgaver kan bli aktuelt Kvalifikasjoner Videregående skole Eventuelt fagskole/fagbrev Erfaring innen lagerarbeid vektlegges Utdanningsnivå Fagskole / Fagbrev (2 år) Videregående skole Personlige egenskaper Må trives med høyt arbeidstempo Høy arbeidsmoral Gode IT-kunnskaper og gode norsk-kunnskaper Selvstendig og nøyaktig Initiativrik og fleksibel Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling Utfordrende og variert arbeid Lønn etter gjeldende overenskomst Full opplæring
25.09.2018 Lørenskog
DPS Nedre Romerike består av flere polikliniske tjenester og to seksjoner for døgnbehandling. Opptaksområdet er kommunene på Nedre Romerike samt kommunene Rømskog og Enebakk. DPS Nedre Romerike er samlokalisert på Åråsen hvor vi er et stort samlet fagfelt, sammen med Allmenpol, Tidlig Intervensjon og Rehabilitering, Enhet for Gruppeterapi, BUP og ARA (Avd. rus og avhengighet ). Til medisinfri døgnenhet søker vi: Sykepleier/vernepleier til 100 % fast stilling. Vår seksjon består av 21 sengeplasser fordelt på 2 enheter. Medisinfri døgnenhet har 7 plasser og tilbyr behandling med fokus på psykososiale behandlingsmetoder og frivillige planlagte innleggelser. Liggetid på 8 uker. Nabo avdelingen, Døgnenheten drives som en vanlig intermediærpost med 14 plasser med 2-4 uker liggetid, hvorav 1 er brukerstyrt (BRI) og 4 er kriseplasser med en ukes liggetid. Enhetene samarbeider for å gi alle pasientene gode behandlingstilbud, og innsamling av data til følgeforskning vil være en del av arbeidet. I utredningen og behandlingstilbudet er miljøterapi, observasjoner, deltakelse i psykoedukative grupper sentralt. Kortidsintervensjoner med mål om videreføring/utvikling m.h.t pasientens hjemmesituasjon er sentralt. Behandlingen skal bygge på kunnskapsbaserte behandlingsmetoder. Vi tilbyr bl.a. Illness Managment and Recovery (IMR) individuelt og i gruppe, Affektbevisshetgrupper, kunst- og uttrykksterapi, fysisk aktivitet, og vi jobber med feedbackinformerte tjenester (FIT). Hos oss arbeider det miljøterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere, sosionomer, psykologer, psykologspesialist / fagutviklingssykepleier, overleger, helsesekretærer, fysioterapeut, musikkterapeut, kunst og utrykk terapeut, kokker, rengjøringspersonale og vaktmester. Vi ønsker rett person velkommen! Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Miljøterapi Psykoedukasjon Lede IMR-grupper Medikamenthåndtering Daglig ansvar for behandlingsplaner og elektronisk dokumentasjon Praktiske arbeidsoppgaver i post Bidra inn i tverrfaglige møter som behandlingsmøter og nettverksmøter Tilbakemeldingspraksis - FIT/KOR metodikk Deltagelse i ferdighetstrening/rollespill Feedbackbasert kollegaveiledning Fagutvikling, deltakelse på kurs og fagdager Kvalifikasjoner Erfaring med eller interesse for IMR, affektbevissthet, FIT, åpen dialog og nettverksmøter er en fordel. Kandidater med videreutdanning i psykisk helsearbeid er ønskelig. Ønskelig med erfaring fra døgnpost. Ønskelig med førerkort for bil. Utdanningsretning Sykepleie Vernepleie Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges. Gode samarbeidsevner. Faglig interessert og engasjert. Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
25.09.2018 Skedsmo
Team fagutvikling har ledig stilling for overlege for undervisning i psykiatri i 20 % stilling (hver torsdag). Arbeidsoppgaven er å organisere obligatorisk undervisning for leger i spesialisering (LIS) i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Team fagutvikling har som hovedoppgave å være en ressurs for fagutviklingsarbeidet i FoU-avdelingen og divisjonen. Teamet har ansvar for undervisningen for leger i spesialisering i psykiatri og rus og avhengighetsmedisin. For tiden er det 47 LIS-stillinger i psykiatri. Spesialistutdanningen er under revisjon. Teamet organiserer konferanser og seminarer, og har ansvar for et nasjonalt nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i akuttpsykiatri (akuttnettveket.no ). Teamet har 4,2 stillinger og et varierende antall prosjekttilsatte. Arbeidsoppgaver Overlege for undervisning skal Planlegge ukentlig undervisning à 2 forelesningstimer minst 36 ganger pr år (ca 20 ggr vår/16 ggr. høst). Undervisningen skal dekke de vesentligste temaer innen faget voksenpsykiatri i løpet av 2 ½ år Lage en plan i god tid for alle undervisningsdagene med tema og forelesere. Holde kontakt med foreleserne før og etter forelesningen. LIS skal selv undervise minst 10 % av gangene Legge til rette for og delta i den ukentlige undervisningen og føre oppmøtelister Være sekretær for Utdanningsutvalget, og delta i møter med psykoterapiveilederne 2 ggr. pr. år, sammen med fagsjef. Bidra til årlig SERUS-rapportering, med oversikt over undervisningstilbudet Bidra til at LIS-undervisningen blir en godt integrert del av spesialistutdanningen Kommunisere med LIS ved epost og bistå ved eventuelle spørsmål relatert til LIS undervisningen. Arbeidsoppgavene kan bli endret. Ansatte i FOU avdelingen får merkantil bistand fra FOU avdelingens stab etter kapasitet og behov. Kvalifikasjoner Overlege, spesialist i voksenpsykiatri Generell IKT-kunnskap og erfaring med bruk av audiovisuelle hjelpemidler God skriftlig og muntlig framstillingsevne Gode samarbeidsevner God til å ta initiativ og til å holde i praktiske oppgaver Faglig oppdatert Godt faglig nettverk Personlige egenskaper Serviceinnstilt, fleksibel og engasjert Evne til å arbeide både selvstendig og i team Samarbeidsevne og personlige egenskaper vil bli vektlagt Vi tilbyr Et godt arbeidsmiljø i et aktivt og tverrfaglig fagutviklings- og forskningsmiljø Gode velferdstilbud for ansatte Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo Lønn etter kvalifikasjoner
26.09.2018 Lørenskog
DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS og har et aktivt og innovativt fagmiljø. Det består av én døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner; Allmennpsykiatrisk poliklinikk A og B, Akutteam, Seksjon for gruppeterapi og TiRe. Ambulant team søker etter overlege i 50% stilling. Høyere stillingsprosent kan diskuteres dersom det er ønskelig. Vi ser etter deg som er faglig dedikert og har gode samarbeidsevner. Vårt ambulante team startet opp i 2016 og er tilknyttet psykiatrisk allmennpoliklinikk. Teamet har en bred tverrfaglig sammensetning med sosionom, psykiatriske sykepleiere, erfaringskonsulent og psykologer/psykologspesialister. Teamet har et sterkt faglig engasjement og jobber oppsøkende og arenafleksibelt mot en pasientgruppe som i liten grad kan nyttiggjøre seg vanlig poliklinisk tilbud. Teamet får varierte oppdrag både i henhold til diagnostisering, eksponeringsbehandling, stabiliserende uteoppfølging og jobber ofte med sosialfaglige utfordringer. Teamet har fokus på nettverksarbeid og tilbyr nettverksmøter. 70% av teamets konsultasjoner gjennomføres ute. Som overlege blir du en del av et faglig felleskap ved allmennpoliklinikken med ca. 60 behandlere; derav 6,5 overleger og fire leger i spesialisering. Ved høyere andel enn 50% vil du også få oppgaver på annen seksjon der det er behov for det (akutteam, døgn eller allmennpoliklinikk). DPS Nedre Romerike har sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun elleve minutters togtur fra Oslo sentrum. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen i Lillestrøm. Det er også hyppige bussforbindelser hit. Alle søkere må søke elektronisk via WebCruiter. Oppstart etter avtale. Ring oss gjerne hvis du har spørsmål. Vi håper å høre fra deg. Arbeidsoppgaver Bidra med sin legespesifikke kompetanse for å styrke seksjonens tilbud Medisinske og psykiatrifaglige vurderinger og behandling av pasienter Veiledning og rådgivning til fastleger, LIS og andre, internt og eksternt Inngår i felles vaktordning for DPS med liten vaktbelastning Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri med norsk autorisasjon Godt faglig oppdatert Førerkort Utdanningsretning Medisin Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Faglig engasjement Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt Må beherske skandinavisk skriftlig og muntlig Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei fra Oslo
26.09.2018 Skedsmo
DPS Nedre Romerike har sentral beliggenhet med gangavstand fra togstasjonen i Lillestrøm. Det er kun en kort togtur fra Oslo S til Lillestrøm stasjon. DPS Nedre Romerike består av to døgnseksjoner og fem polikliniske seksjoner. Avdelingen dekker kommunene på Nedre Romerike med en voksenbefolkning på ca. 125 000. Allmennpoliklinikken kan tilby et dynamisk fagmiljø med gode utviklingsmuligheter og et hyggelig, inkluderende samarbeidsklima. Vi har over tid sett et økende behov for nevropsykologisk kompetanse og har til hensikt å bygge opp et nevropsykologisk fagmiljø i klinikken. Ved seksjon A er én nevropsykolog tilsatt i år. Til seksjon B ved allmennpsykiatrisk poliklinikk søker vi etter nevropsykolog/psykologspesialist med kompetanse innen nevropsykologi. Psykologer i siste del av spesialisering er velkommen til å søke. Allmennpsykiatrisk poliklinikk har ca. 60 behandlerstillinger fordelt på to seksjoner, som igjen er inndelt i fire tverrfaglige team på ca. 8 - 9 behandlere. I tillegg er et OCD-team og et ambulant team knyttet til allmennpoliklinikken. Vi har tilgang til klinisk ernæringsfysiolog, sosionom og psykomotorisk fysioterapeut i seksjonen. Målgruppen er voksne pasienter innenfor et bredt diagnostisk spekter. Alle søkere må søke elektronisk! Arbeidsoppgaver Vurdering, utredning og behandling av pasienter med et vidt spekter av psykiske lidelser. Spesielt utredninger og nevropsykologiske undersøkelser vektlegges ift. stillingen. Tverrfaglig samarbeid internt og samarbeid med fastleger og kommunal helsetjeneste eksternt. Veiledning og konsultasjon Kvalifikasjoner Vi ønsker nevropsykolog med relevant klinisk erfaring Utrednings- og behandlingskompetanse vektlegges Må beherske norsk skriftlig og muntlig Utdanningsretning Psykologi Utdanningstittel: Psykologspesialist Utdanningsnivå Universitet Profesjonsstudium Personlige egenskaper Faglig engasjement Selvstendig og strukturert Ansvarsbevisst Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges Vi tilbyr Høyt faglig nivå Utfordrende og varierte oppgaver i et dynamisk og aktivt miljø Kurs og veiledning iht avtale Velfungerende team Tilgang på internundervisning og lokale veilednings- og ressursgrupper Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo Andre opplysninger Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet
26.09.2018 Skedsmo
FAT, eller akutteamet ved Follo DPS, er et ambulerende team som bistår mennesker i alvorlig psykisk krise. FAT er et ledd i en akutt behandlingskjede og teamet har portvaktfunksjon for akuttavdelingen på Nordbyhagen mellom kl. 08-15.30 på hverdager. Vi er nå på leting etter vår nye psykiater som vi har mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver til. FAT har solid erfaring og tradisjon i ekstramuralt akuttpsykiatrisk arbeid. Vi har god tilgjengelighet og bidrar til kontinuerlige, helhetlige behandlingsforløp. FAT har utvidet åpningstid på hverdager, tilbyr hjelp innen 24 timer, og vi har mulighet for oppfølging i en kortere periode. FAT disponerer også to korttids sengeplasser ved lokal døgnpost. Plassene brukes til intervensjon ved akutte kriser, enten som alternativ til akuttinnleggelser eller som et tiltak i et sømløst pasientforløp. FAT har 10 årsverk og er et tverrfaglig team av psykologer/-spesialister, fam.terapeut og psykiatriske sykepleiere. FAT er godkjent for 3 mndr. av spesialistutdanningen i psykiatri og veiledning av LIS-lege er en viktig del av jobben. Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Kliniske kartleggings/vurderingssamtaler Medisinske og psykiatrifaglige vurderinger Ambulering Oppfølging av pas. på kriseplass Delta i kollegaveiledning i FAT Mottak av telefonhenvendelser fra fastleger/legevakt i Follo vedr. pasientoppfølging Inngå i felles vaktlegeordning for hele avd. DPS Inntaksarbeid Veileder for LIS Kvalifikasjoner Psykiater med norsk autorisasjon Bred erfaring fra akuttpsykiatrisk arbeid Behersker norsk muntlig og skriftlig Utdanningsretning Medisin Utdanningstittel: Overlege i psykiatri Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Engasjert Deltakende teammedarbeider Fleksibel og omstillingsdyktig Takler stress og periodevis høy arbeidsbelastning Gode kommunikasjonsevner Gode samarbeidsevner Godt humør Åpen for nye utfordringer Språk Norsk Vi tilbyr Høyt faglig nivå Fokus på faglig utvikling Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø Ukentlige møter for alle leger ved Follo DPS Velferdstilbud for ansatte i Ahus Sentral beliggenhet, lett tilgjengelig med bil eller tog, ca. 10 minutters spasertur fra Ski stasjon Dagtid Arbeidstidsordninger kan avtales Lønn med vakttillegg etter avtale Andre opplysninger Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet
27.09.2018 Ski
Vi søker etter en sekretær til sakarkivet. Sakarkivet har 4,5 årsverk, og er organisert som en seksjon under staben til viseadministrerende direktør. Foretaket benytter Public 360 for elektronisk saksbehandling og arkiv. Vi har over 850 brukere og journalfører rundt 60.000 dokumenter pr. år. Vi sitter i et lyst og trivelig kontorfellesskap. Arbeidsoppgaver Elektroniske arkivfaglige oppgaver som søk, registrering, skanning og kontroll av saksdokumenter til foretaket Være en aktiv bidragsyter til sikre drift og et godt arbeidsmiljø På sikt kunne bistå med brukerstøtte samt arkivfaglig støtte for foretaket Kvalifikasjoner Kjennskap og interesse for drift av offentlig arkiv Solid og god IT kompetanse Erfaring fra arbeid med elektronisk arkiv i offentlig virksomhet God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Utdanningsretning Arkivfag Handel / Kontor Administrasjon og Ledelse Utdanningsnivå Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper Evne til å arbeide nøyaktig, systematisk og selvstendig Være fleksibel og serviceinnstilt Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Gode velferdsordninger for ansatte. Bedriftsidrettslag med stort og varierende tilbud Sentral beliggenhet Andre opplysninger Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet
27.09.2018 Lørenskog

Sommervikariater Internship

Ønsker du å gjøre en forskjell? Søk spennende og meningsfulle sommerjobber i Norges største akuttsykehus! Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er Norges største akuttsykehus, samt lokal og områdesykehus i Oslo og Akershus, for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Ahus har sommervikariater av varighet på fire uker eller mer, og har vi behov for vikarer med ulik kompetanse og fagbakgrunn. Vi tilbyr deg: God opplæring. Spennende og meningsfylt sommerjobb i et godt fagmiljø. Mulighet for bolig. Sentralt plassert arbeidssted mellom Oslo og Lillestrøm.
Antall interns
50 (varierer)
Sted
Lørenskog
Les mer

Rekrutteringskalender

 • SEP 25
  2018
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 26
  2018
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 27
  2018
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 28
  2018
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 30
  2018
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 01
  2018
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!

Adresse

1478 LØRENSKOG