Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Helsesektor / Omsorg

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Fakta
Hovedkontor
Lørenskog
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Menneskelig nær - faglig sterk
Se flere videoer fra Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

S302 er en delt sengepost med fagområdene infeksjon og blodsykdommer. Som sykepleier ved vår avdeling vil du utøve sykepleie både til pasienter med blod- og infeksjonssykdommer. Du vil måtte tilegne deg kompetanse for å håndtere cytostatika dersom du ikke allerede innehar dette. Dette vil bli tilbudt og tilrettelagt fra avdelingen. En av våre sykepleiere skal ut i permisjon, og derfor ønsker vi en engasjert, dyktig og kunnskapsrik sykepleier med på vårt team. Vi søker deg som har erfaring eller interesse innenfor hematologi og infeksjonssykdommer.Aktuelle kandidater vi bli kontaktet forløpende. Alle søkere må søke elektronisk. Kontakt meg gjerne dersom du har spørsmål vedørende stillingen.   Arbeidsoppgaver Sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer Sykepleie til pasienter med blodsykdommer Utøvelse av sykepleieprosedyrer Samhandling med primærhelsetjenesten Legevisitt og tavlemøter Vi har stort fokus på pasientsikkerhet og jobber aktivt med flere av innsatsområdene til pasientsikkerhetsprogrammet. Som sykepleier ved S302 vil du få varierte arbeidsoppgaver og stort ansvar. Du vil møte pasienter med langvarige, alvorlige sykdommer og pasienter med mer akutte kortvarige forløp. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Det er ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjeneste eller primærhelsetjeneste Har kompetanse på administrering av cytostatika eller vilje til å tilegne seg kompetansen. Må beherske norsk skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Kunnskapsrik Engasjert Stor arbeidskapasitet Endringsvillig og positiv Bidra til et godt arbeidsmiljø Personlige egnethet vektlegges Vi tilbyr Høyt faglig nivå Et spennende og lærerikt arbeidsmiljø i stadig utvikling Faglig og personlig utvikling Kultur- og fritid tilbud Vi kan være behjelpelig med barnehage og bolig
25.03.2019 Lørenskog
Døgn A søker sommervikarer/tilkallingsvakter til vår spennende avdeling Er du sykepleier/vernepleier, nyutdannet eller har relevant erfaring fra helsevesenet? Det viktigste for oss er at du er faglig engasjert og pliktoppfyllende. Vi utreder og behandler pasienter fra 65 år med ulike psykiatriske diagnoser og/eller demens. Vi er et tverrfaglig team bestående av leger, psykolog, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleiere og helsefagarbeidere. Våre pasienter er innlagt 4-6 uker og vi samarbeider tett med kommunen, pårørende og andre avdelinger på A-hus.  Vi søker flere dyktige kolleger for sommeren 2019. Forhåpentligvis vil tiden hos oss gi mersmak, og vi håper du vil fortsette som tilkallingsvakt etter sommeren. Dersom du har mulighet til å starte hos oss før sommeren, er du hjertelig velkommen.  Vi har ledig vikariater i denne perioden; uke 24 til 34:           - 4 stillinger, 50-100%           - To-delt-turnus (dag og kveld) eller kun natt. Arbeid hver 3. helg           - Tilkallingsvakter Vi ser frem til å høre fra deg!   Hilsen oss fra Alderpsykiatrisk avdeling døgn A, A-hus   Alle søkere må søkes elektronisk. 
25.03.2019 Akershus
Vi søker etter sykepleiere som er faglig interessert, engasjert og har erfaring fra sykehus. Kirurgisk sengeområde er en generellkirurgisk avdeling med 29 senger. Vi behandler generelle kirurgiske tilstander og har en del elektiv kirurgi. Vi har også et medisinsk team bestående av pasienter med generelle indremedisinske tilstander. Arbeidet vil bestå i 3-delt turnus med arbeid hver 3.helg.   Arbeidsoppgaver Forberedelser og observasjoner pre- og postoperativt Observasjoner av vitale parametere Medikamenthåndtering Utøve praktiske sykepleieprosedyrer Behandling, pleie og stell Samhandling med primærhelsetjenesten  Samhandling tverrfaglig rundt pasientene der dette er behov  Daglige veiledere for sykepleiestudenter    Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig Gjerne arbeidserfaring fra tilsvarende arbeid i sykehus Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner Gjerne erfaring fra DIPS Trives i en hektisk hverdag  Evnen til å prioritere i en travel hverdag  Personlige egenskaper Du må kunne jobbe i team, men samtidig være selvstendig Du viser initiativ og faglig interesse Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen Relasjonsbygger med fokus på et godt arbeidsmiljø  Etterlever sykehusets regler og prosedyrer  Du må være fleksibel  Vi tilbyr Godt fag- og arbeidsmiljø, hvor du vil få god opplæring Spennende og varierte arbeidsoppgaver Lønn etter tariff Muligheter til leie av hybel/leilighet Gratis parkering 
25.03.2019 Kongsvinger
Lungeavdelingen S404 har ledig fast stillinger for offentlig godkjent sykepleier i 80% stilling fra 28.10. 2018. Ved internt opprykk vil det kunne bli andre vikariat ledig, ingen vikariater vil være kortere enn frem t.o.m 05.05.2019. Angi om dette er aktuelt i søknaden. Lungemedisinsk avdeling behandler pasienter med respirasjonslidelser og består av 2 sengeposter og en poliklinikk. Kompetanse og fagutvikling er et satsningsområde. Sengepost S404 med 27senger har i hovedsak pasientgrupper med obstruktive lidelser (KOLS), men også noe cancer pulm. Gruppeansvar og samhandling med kommunen følger med stillingen. Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Hovedoppgaven er sykepleie til pasienter innlagt som øyeblikkelig hjelp. Det er noe elektiv virksomhet. På bakgrunn av pasientgruppens behov har vi en del medisinsk teknisk utstyr som brukes daglig. Det vil bli gitt grundig opplæring og sertifisering gjennomføres for alle ansatte. Pleie ved livets slutt er også en naturlig del av oppgavene i avdelingen. 3-delt turnus med arbeid hver tredje helg Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier. Gode norsk kunnskaper Erfaring fra sykehus og med lungepasienter er ønskelig. Utdanningsretning Sykepleie Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Ansvarsbevisst Fleksibel Strukturert Handlingsorientert Personlig egnethet Vi tilbyr Faglig utfordringer. Strukturert opplæring inntil 3 uker om behov. Tett oppfølging av fagsykepleier/veileder Godt etablert fagmiljø. Et inkluderende og sosialt arbeidsmiljø. Ahus har egen boligformidling.
25.03.2019 Lørenskog
DPS Nedre Romerike ligger sentralt på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 12 minutters togtur fra Oslo sentrum. DPS-et ligger i gangavstand fra togstasjonen, det er hyppige bussforbindelser til Åråsen. DPS-et består av 5 polikliniske seksjoner og 1 døgnseksjon. Disse dekker kommunene på Nedre Romerike med en befolkning på ca.170.000.Psykiatri i frontVil du være med i et nyetablert team som ivaretar behovet for samvalg og gode kliniske beslutninger, og utnytter de totale helsetjenestene fordelaktig for pasientene? Er du en faglig brobygger i systemet som kan utgjøre en forskjell? Er du klinisk innovativ og opptatt av god pasientflyt? Du er en meget aktuell søker om du svarer ja på disse spørsmålene.Avklaringsteamet er et nyopprettet team ved seksjon for akutte tjenester, DPS Nedre Romerike. Teamet vurderer og avklarer helsehjelp til ny henviste pasienter. Formålet med en tidlig avklaring er å gi riktig helsehjelp og unngå unødig ventetid. Teamet vil samarbeide nært med forløpskoordinator for pakkeforløp for psykisk helse. Teamet består av 1 overlege, 2 psykologspesialister og 1 psykiatrisk sykepleier. I tillegg vil teamet understøttes av spesialistkompetanse fra andre seksjoner i DPS-et. En av teammedarbeiderne vil inneha funksjonen som teamleder.Avklaringsteamet er ansvarlig for rettighetsvurderinger av alle elektive henvisninger til DPS. De skal avklare behandlingsbehov og rett til helsehjelp, vurdere hastegrad eller bistå med å tenke alternativer til behandling ved DPS.Teamet skal kvalitetssikre inntaksarbeidet ved blant annet å innhente utfyllende opplysninger hos henviser, pasienten selv eller andre aktuelle samarbeidspartnere. Arbeidet vil være preget av utstrakt samarbeid, både med andre enheter internt i egen avdeling og eksternt som fastlege, NAV m.m. Teamet kan innkalle pasienter til avklaring av aktuelle problemstillinger og motivasjon. Når det vurderes som hensiktsmessig vil teamet også gi kortvarige behandlingsløp til pasienter.Teamet er under utvikling både med hensyn til funksjon og antall ansatte. Således vil nye medarbeidere kunne være med å videreutvikle teamets funksjon og fremtidige oppgaver.   Arbeidsoppgaver Bidra med spesialistkompetanse innad i teamet Rettighetsvurderinger Differensial diagnostisering Kontakt og samarbeid med aktuelle instanser Kollegaveiledning   Kvalifikasjoner Psykologspesialist Klinisk erfaring og faglig bredde er en forutsetning Etterutdanning innen korttidsterapi er en fordel Forutsettes å være oppdatert på gjeldende lovgivning innen psykisk helsevern og nasjonale faglige føringer Må beherske godt norsk, muntlig og skriftlig   Utdanningsretning Psykologi Utdanningstittel: Psykolog   Utdanningsnivå Høyskole / Universitet   Personlige egenskaper Trives med forholdvis høyt tempo, raske avgjørelser og varierte oppgaver. Evne til å arbeide strukturert og avgrenset. God relasjonskompetanse Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig Pasientorientert Ansvarsbevisst   Språk Norsk Engelsk   Vi tilbyr Et engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø Mulighet for forskning- og fagutvikling Lønn innenfor gjeldende overenskomst Gode velferdstilbud i Ahus: hytteleie, bedriftsidrettslag, rabatterte teater- og kinobilletter   Andre opplysninger Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet    
27.03.2019 Skedsmo
Vi har 47 % fast stilling for tiden på natt med arbeid hver 3. helg.ARA Follo døgn er en av flere seksjoner i avdeling rus og avhengighet (ARA). ARA er organisert innenfor psykisk helsevern Ahus HF. Seksjonen er samlokalisert med Follo DPS i Ski med gangavstand til tog og buss.ARA Follo døgn har to enheter: ROP-enhet (rus og psykiatri) og avrusning. ROP-enhet tilbyr behandling for pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Behandlingstid er ca. 4 måneder. Avrusning fra alkohol, vanedannende medikamenter og illegale stoffer, og i tillegg kartlegging av videre behandlingsbehov. Pasienter er innlagt 1-2 uker. Ledig stilling er på ROP.Seksjonen jobber etter avdelingens målsetning om helhetlige, enhetlige og integrerte tjenester. Arbeidsoppgaver Observasjon og oppfølging av pasienter Administrasjon av medikamenter Ansvarlig på vakt Endringsarbeid, motivasjon og miljøterapeutiske tiltak Bidra til faglig endrings- og utviklingsarbeid ved seksjonen Kvalifikasjoner Ønskelig med kompetanse og erfaring knyttet til miljøterapeutisk arbeid, samt erfaring med pasienter som har psykisk og rus- og avhengighetsproblem Dips kunnskap (journalsystem) Metavision kunnskap (medisinkurve) Krav om å ha førerkort og kjøre med pasienter Personlige egenskaper Har ønske og interesse om å jobbe med pasienter med rus- og psykisk lidelse Evne til å skape trygge relasjoner Være løsningsfokusert Liker å jobbe i team og samtidig kan jobbe selvstendig Tilpasningsdyktig Liker å undervise pasienter Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt under vekst Et godt og stabilt arbeidsmiljø Faglig og personlig utvikling Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Veiledning Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
27.03.2019 Ski
Fagarbeider elektro med fagbrev gruppe L og gjerne med erfaring innen drift og vedlikehold søkes til 100 % fast stilling.Personen som skal ansettes skal i hovedsak arbeide med drift og vedlikeholdsoppgaver på Elektroseksjonen. Akershus universitetssykehus HF har store tekniske anlegg og stor maskinpark som vi forvalter driften av. Fagarbeideren vi søker vil arbeide med alle våre tekniske systemer i sammen med resten av seksjonen. Da vi i dag har behov for en fagarbeider som jobber med belysning, så vil dette være en fokusoppgave for vedkomne fremover. Behovet kan endre seg og andre oppgaver som ligger til Elektroseksjonen kan bli aktuelt. Elektroseksjonen har ansvar for alle elektro sine anlegg på Ahus og har totalt 15 stillinger.   Arbeidsoppgaver Superbruker på belysningsanlegg. Bistå i drift og vedlikehold av andre systemer innenfor elektroseksjonen. Tett samarbeid med andre fagseksjoner vedr. driftsrelaterte oppgaver. Avdelingen har hjemmevaktordning med et gitt antall personer, ved ledig plass og tilstrekkelig kompetanse kan deltagelse i hjemmevaktsordningen bli aktuelt. Kvalifikasjoner Ønskelig med erfaring innen drift og vedlikehold av belysningssystemer Ønskelig med kjennskap til Dali styringssystem eller tilsvarende lys-styringssystemer.   Krav til fagbrev som Elektriker gruppe L. Personlige egenskaper Positiv, målrettet, motivert, ansvarsbevisst og pålitelig. Evne til å arbeide systematisk, selvstendig og tverrfaglig. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. God faglig forståelse, liker faglige utfordringer. Behersker norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Vi tilbyr Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver på et av Nord-Europas mest moderne sykehus. Gode muligheter for faglig utvikling i et godt arbeidsmiljø. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Hytter og velferds ordninger. Lønn etter avtale.
27.03.2019 Lørenskog
Vi søker en engasjert og målbevisst seksjonsleder, som vil være med å videreutvikle et spennende og fremtidsrettet fagmiljø. Alderspsykiatri er et spesialisert fagfelt på sykehusnivå som har til oppgave å utrede, diagnostisere og behandle pasienter med komplekse aldersrelaterte psykiske lidelser. Avdelingen har to døgnposter med til sammen 23 senger, og har ca 140 planlagte utskrivelser pr år. For øvrig består avdelingen av en poliklinikk og en seksjon for behandlere, og det er et tett samarbeid mellom seksjonene. Avdelingen er midlertidig lokalisert på Skytta i Nittedal, med kort reisevei fra Oslo sentrum.  Nybygg for samling av sykehusbasert psykisk helsevern sammen med det somatiske sykehuset i Lørenskog, er under planlegging. Seksjonsleder har ansvar for sykepleietjenesten og er leder for et lederteam, som inkluderer tre teamledere. Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder og inngår i avdelingens lederteam. Alle søkere må søke elektronisk.    Arbeidsoppgaver - Totalansvar for seksjonen med budsjett-, resultat- og personalansvar - Ansvar for strategisk utviklingsarbeid i tråd med avdelingens og helseforetakets mål, herunder stimulere til bidrag til avdelingens forskningsaktivitet  - Bidra til måloppnåelse og godt samarbeid i avdelingen  Kvalifikasjoner - Relevant helsefaglig utdanning  - Erfaring med døgndrift  - Ledererfaring og/eller -utdanning   Personlige egenskaper - Tydelig - Strukturert - Målbevisst - Gode kommunikasjons- og samarbeidsevener - Personlig egnethet vektlegges  Vi tilbyr - Et spennende og flerkulturelt fag- og arbeidsmiljø - Systematisk lederutvikling både i helseforetaket og i avdelingen - Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, kino-/teaterbilletter m.m. - Bedriftsidrettslag med variert tilbud - Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass 
27.03.2019 Akershus

Sommervikariater Internship

Ønsker du å gjøre en forskjell? Søk spennende og meningsfulle sommerjobber i Norges største akuttsykehus! Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er Norges største akuttsykehus, samt lokal og områdesykehus i Oslo og Akershus, for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Ahus har sommervikariater av varighet på fire uker eller mer, og har vi behov for vikarer med ulik kompetanse og fagbakgrunn. Vi tilbyr deg: God opplæring. Spennende og meningsfylt sommerjobb i et godt fagmiljø. Mulighet for bolig. Sentralt plassert arbeidssted mellom Oslo og Lillestrøm.
Antall interns
50 (varierer)
Sted
Lørenskog
Les mer

Rekrutteringskalender

 • MAR 25
  2019
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 27
  2019
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 28
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 29
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 31
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 01
  2019
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktpersoner

HR rådgiver
HR-konsulent

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med fødeavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!

Adresse

1478 LØRENSKOG