Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Helsesektor / Omsorg

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer
Fakta om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Hovedkontor
Lørenskog
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Menneskelig nær - faglig sterk

Ledige stillinger hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Ortopedisk klinikk har ledig stilling som overlege innenfor ryggOrtopedisk klinikk har gruppe I status iht. spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi og har ansvar for undervisning av medisinerstudenter. Det er knyttet professorat og flere kliniske stipendiater til avdelingen. Det drives forskning innen en rekke fagområder.Se vår film her!Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Overlege med kompetanse innenfor ryggkirurgi Stillingen inngår i avdelingens vaktsystem. Klinikken har poliklinikk og operativ virksomhet både ved Nordbyhagen og Ski sykehus. Det må påregnes tjeneste ved alle steder. Utvikling av faget rygg Kvalifikasjoner Må beherske norsk skriftlig og muntlig. Medisinsk embetseksamen. Norsk autorisasjon som lege. Det søkes etter godkjent spesialist i ortopedi med interesse og kompetanse innenfor ryggkirurgi. PhD - kompetanse vektlegges Personlige egenskaper Arbeidskapasitet og motivasjon vektlegges. Må like varierte utfordringer. God kommunikasjons- og samarbeidsevne. Evne og vilje til tverrfaglig samhandling. Evne og vilje til gjennomføring av forskningsprosjekter. Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentralt beliggende i landlige omgivelser, kort reisevei fra Oslo  
06.12.2019 Lørenskog
Er du en person med masse engasjement, høy arbeidsmoral og ønsker å være en del av et spennende og hektisk arbeidsmiljø er det deg vi søker! Vi søker helsesekretær i 100 % fast stilling  på hematologisk poliklinikk . Arbeidssted Nordbyhagen/Ski  Medisinsk kontortjeneste er en egen avdeling i Medisinsk divisjon. Vi er 105 helsesekretærer og medisinske sekretærer som jobber i akuttmottak, poliklinikker/henvisningsmottak og sengeposter. Vi jobber i hektiske tverrfaglige miljøer i samarbeid med sykepleiere og leger. Vi har stort fokus på service og kvalitet. Hematologisk poliklinikk er lokalisert på B102/Ski sykehus. Avdeling for blodsykdommer omfatter hovedsakelig medisinsk behandling og oppfølgning av voksne pasienter med en kjent kreftdiagnose eller andre lidelser knyttet til det hematopoetiske system. Eksempelvis diagnoser som lungeemboli, dyp venetrombose, akutt og kroniske leukemier, myelomatose, trombocytopenier, benmargssvikt av ulike årsaker og lymfomer. Behandlingen består i hovedsak av antibiotika, transfusjoner av blodprodukter, cellegift, immunterapi og annet legemidler. Arbeidsoppgaver Registrering av pasienter Telefonservice Utskriving av pasienter Timeoppsett til polikliniske pasienter Drosjebestilling Administrasjon av oppgaver i det pasientadministrative systemet DIPS Journalskriving Kvalifikasjoner Autorisert helsesekretær Erfaring fra poliklinikk og sengepost Gode IT-kunnskaper og gjerne kjennskap til Dips Relevant sykehuserfaring Gode norskkunnskaper Personlige egenskaper Du er positiv, blid, serviceinnstilt og tar nye utfordringer med et smil. Engasjert, fleksibel, gode samarbeidsevner, serviceinnstilt Trives i et hektisk arbeidsmiljø Kunne arbeide selvstendig Gode kommunikasjonsegenskaper, godt humør, bidrar til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr Vi kan tilby en trivelig arbeidsplass med gode kollegaer i et hektisk arbeidsmiljø. Gode velferdstilbud for ansatte; hytteutleie, teaterbilletter, gode tilbud på turer o.l Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
06.12.2019 Ski, Lørenskog
Er du en person med masse engasjement, høy arbeidsmoral og ønsker å være en del av et spennende og hektisk arbeidsmiljø er det deg vi søker!  Medisinsk kontortjeneste er en egen avdeling i Medisinsk divisjon. Vi er 105 helsesekretærer og medisinske sekretærer som jobber i akuttmottak, poliklinikker/henvisningsmottak og sengeposter. Vi jobber i hektiske tverrfaglige miljøer i samarbeid med sykepleiere og leger. Vi har stort fokus på service og kvalitet.   Vi søker nå etter en helsesekretærer/medisinsk sekretær  i 60% svangerskapsvikariat i 9 måneder på Infeksjonspoliklinikk/post. Stillingen innebærer turnusarbeid med arbeid hver 6.helg og 1 kveld i uka. Avdeling for Infeksjonsmedisin er en av landets største spesialavdelinger innenfor infeksjonsmedisin med 36 senger fordelt over 2 sengeposter og med vel i all hovedsak øyeblikkelig hjelp innleggelser årlig. Under avdelingen ligger også en spesialisert poliklinikk med ca. 3000 konsultasjoner årlig.   Arbeidsoppgaver Registrering av pasienter Telefonservice Utskriving av pasienter Timeoppsett til polikliniske pasienter Drosjebestilling Administrasjon av oppgaver i det pasientadministrative systemet DIPS Journalskriving Kvalifikasjoner Helsesekretær/medisinsk sekretær Erfaring fra poliklinikk og sengepost Gode IT-kunnskaper og gjerne kjennskap til Dips Relevant sykehuserfaring Gode norskkunnskaper Personlige egenskaper Du er positiv, blid, serviceinnstilt og tar nye utfordringer med et smil. Engasjert, fleksibel, gode samarbeidsevner, serviceinnstilt Trives i et hektisk arbeidsmiljø Kunne arbeide selvstendig Gode kommunikasjonsegenskaper, godt humør, bidrar til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr Vi kan tilby en trivelig arbeidsplass med gode kollegaer i et hektisk arbeidsmiljø. Gode velferdstilbud for ansatte; hytteutleie, teaterbilletter, gode tilbud på turer o.l Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
06.12.2019 Lørenskog
Avdelingen onkologi på Ahus er organisert i Medisinsk Divisjon. Vi har for tiden 16 overlegestillinger og 2 leger i spesialisering. I tillegg har 3 av overlegene professor II-stillinger ved Universitetet i Oslo. Per i dag drives vår avdeling som poliklinisk virksomhet, men det jobbes med å etablere onkologiske senger og Kreftbygg i årene fremover.  Avdelingen er i jevn vekst med økende antall pasienter, polikliniske konsultasjoner og administrerte terapier hvert år. Avdelingens forskningsaktivitet omfatter både klinisk og basal forskning på colorektal kreft, brystkreft, prostatakreft, nyrekreft og malignt melanom. Vi inkluderer pasienter i kliniske studier som gir pasientene våre tilgang til nye, lovende kreftmedikamenter. I tillegg til industristudier gjennomfører avdelingen utprøver initierte studier. Kreftbehandling og forskning er et strategiske satsningsområde for Akershus universitetssykehuset og vår avdeling.   Arbeidsoppgaver Avdelingens aktiviteten er hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid og forskning. Det polikliniske arbeidet er organisert i 3 faggrupper: brystkreft og melanom, GI-cancer, og urologiske kreftsykdommer. Den som ansettes vil komme til å jobbe som overlege i uro-onkologisk faggruppe. Kliniske arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte polikliniske konsultasjoner, håndtering av henvisninger, deltagelse på MDT møter og tilsyn. Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen noe som gir mulighet for deltagelse. Arbeidshverdagen er velorganisert og en strukturert arbeidsplan er utarbeidet minst 6 måneder fremover i tid. Vi har aktivitet på Nordbyhagen, på Ski sykehus. Den som ansettes må påregne noe aktivitet ved Ski sykehus.Ved etablering av onkologiske senger vil det bli nødvendig med deltagelse i et onkologisk vaktlag som da vil etableres. Kvalifikasjoner Autorisert lege. Godkjent spesialist i onkologi eller at slik godkjenning snart vil foreligge. Søker må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig.  Personlige egenskaper Personlige egenskaper vil vektleggesSamarbeidsvilje og relevant erfaring vektlegges. Vi tilbyr Vi er en ung avdeling som har vokst jevnt fra etableringen for 11 år siden.Vi har et sterkt faglig miljø med engasjerte kolleger og gode muligheter til å påvirke avdelingens videre utvikling.Arbeidshverdagen hos oss preges av godt samarbeid mellom alle profesjoner på avdelingen og på tvers av sykehuset.Vi tilbyr gode muligheter for deltagelse i faglig utviklingsarbeid og forskning.  
08.12.2019 Lørenskog
Har du noen planer for sommeren 2020? Medisinsk divisjon søker medisinstudenter med lisens som ønsker å arbeide i et engasjerende arbeidsmiljø sommeren 2020. Det er også mulig for leger med autorisasjon uten bestått LIS1, å søke.Vi søker deg som har god faglig innsikt og forståelse, og som har interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet.Du må kunne jobbe minimum 7 uker sammenhengende i perioden fra og med uke 25 til og med uke 34. Det vil ikke bli anledning til å avvikle ferie i den avtalte perioden.Medisinsk divisjon består av følgende kliniske avdelinger med behov for vikarer:Avdeling for infeksjonssykdommerAvdeling for blodsykdommerAvdeling for hjertesykdommerAvdeling for nyresykdommerAvdeling for endokrinologiAvdeling for lungesykdommerAvdeling for fordøyelsessykdommerAvdeling for geriatriDokumentasjon på studienivå eller fullført og bestått studie må vedlegges søknaden for å komme i betraktning til stillingene. Medisinstudenter som etter ansettelse fullfører og består studiet, vil gis stilling som lege uten turnus og lønnes i tråd med det.All klinisk tjeneste og kurs må dokumenteres med attester/referanser.Det må søkes elektronisk.Velkommen med din søknad! Arbeidsoppgaver Arbeidet består hovedsakelig av postarbeid under supervisjon. Opplæring vil bli gitt. Det vil ikke være vakter i akuttmottaket tilknyttet sommervikariatet. Kvalifikasjoner Lege med norsk autorisasjon eller medisinerstudent med lisens God faglig innsikt og forståelse Erfaring fra klinisk arbeid i sykehus vektlegges Personlige egenskaper Evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk Engasjert, strukturert og fleksibel Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet Personlig egnethet vil vektlegges Vi tilbyr Stort pasientvolum Veiledning og supervisjon Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm Mulighet for bolig Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Gode velferdstilbud Medlemskap i pensjonsordning En arbeidsplass som er en IA-bedrift Dynamisk miljø med faglig fokus
08.12.2019 Lørenskog
Medisinsk teknologi og e-helse søker etter en engasjert person, som ønsker å utgjøre en forskjell. Stillingen tilhører Seksjon for rådgivning og prosjektleveranse, som er en av fire seksjoner i avdelingen. Det er tett samarbeid med de andre seksjonene i avdelingen, som er Medisinsk teknikk, Behandlingshjelpemidler og Klinisk IKT.Det er stor aktivitet innenfor IKT området, og seksjonen er sentral i HSØ sitt arbeids med å modernisere infrastrukturen på alle helseforetak i regionen.Vi har derfor behov for flere, engasjerte medarbeidere til seksjonens øvrige oppgaver. En av seksjonens sentrale oppgaver, er å være rådgiver for avdelinger ved foretaket, når det er behov og ønsker innen teknologiområdet. Det er nødvendig å være teknologisk nysgjerrig, og på eget initiativ sørge for å holde seg faglig oppdatert på teknologiområdet som er av betydning for helseforetaket og den kliniske virksomheten Seksjonens medarbeidere deltar i eller leder prosjekter av varierende størrelse.  Da det er mange nye prosjekter planlagt fremover, vil det være mulighet til forlengelse av vikariatet.   Arbeidsoppgaver Være rådgiver innen teknologiområdet i egen avdeling og ut mot den kliniske virksomheten Bidra til problemløsning i IKT- relaterte saker Jobbe tett sammen med ulike fagmiljøer på Ahus for å identifisere nye eller endrede behov innen IKT Bidra inn i regionale IKT-prosjekter, og ved behov lede lokale IKT-prosjekter Dokumentere og sikre en god overgang fra prosjekt til drift i samarbeid med brukere. Ivareta arbeidsoppgaver i henhold til enhetens strategi, planer og ansvarsområder Holde deg orientert om utvikling på fagområdet og initiativer som pågår ved ander helseforetak Kvalifikasjoner Prosjektlederkompetanse God forståelse for IKT-arkitektur, og en fordel med kunnskap om systemintegrasjon og informasjonssikkerhet i helseforetak Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig Erfaring innen bruk av IKT i spesialisthelsetjenesten Må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig Det er en fordel med erfaring fra sykehusdrift. Personlige egenskaper Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og er kunde/brukerorientert Du er fleksibel, strukturert, og utnytter dine sosiale ferdigheter til å bygge gode relasjoner og nettverk Du er proaktiv og løsningsorientert Du er positiv og initiativrik Du trives å jobbe selvstendig, men også i team Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse Vi tilbyr Mange trivelige og kunnskapsrike kollegaer En hektisk og utfordrende hverdag Gode muligheter for utvikling i tverrfaglig miljø  Gode velferdstilbud for ansatte, hytteutleie, kulturtilbud og mye annet Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
08.12.2019 Lørenskog
Avdeling for mikrobiologi og smittevern består av fire seksjoner: bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, forskning og utvikling (FoU) og seksjon for leger. Foruten bakteriologi har avdelingens leger fagansvar for infeksjonsimmunologi, genteknologiske analyser og prøvemottak som er organisert i avdeling for Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi. Avdelingen har et nært samarbeid med klinikere i både medisinske, kirurgiske og pediatriske miljøer. Vi betjener alle kliniske avdelinger på Ahus og mottar i tillegg prøver fra eksterne brukere. I 2018 utførte vi ca. 700 000 mikrobiologiske analyser. Avdelingen har høy forskningsaktivitet i nær tilknytning til den diagnostiske virksomheten og er nasjonalt referanselaboratorium for HPV-diagnostikk. Foruten diagnostikk omfatter virksomheten rådgivning, undervisning og arbeid med sykehusetsinfeksjonskontrollprogram, samt forskning. Avdelingen utdanner spesialister i medisinsk mikrobiologi. I tillegg underviser vi medisinstudenter og høyskolestudenter, og bidrar i etterutdanning av leger og annet helsepersonell. Vi har syv overlegestillinger og tre utdanningsstillinger som jobber tett sammen. Vi ønsker å ha god faglig standard og vil være synlige i det mikrobiologiske miljøet så vel nasjonalt som internasjonalt. Ulike ansvarsoppgaver fordeles mellom alle legene i avdelingen. Legene har tverrfaglige møter med klinikere i flere avdelinger. Ved eventuelt internt opprykk, vil det bli ledig vikariat.   Avdelingen er akkreditert etter NS ISO 15189 og har en CE-merket medieproduksjonen. Arbeidsoppgaver Deltakelse i det daglige arbeidet med avlesning av prøver svarutgivelse og rådgivning innen mikrobiologi og smittevern. Medvirkning i forskning og utvikling innen fagområdet. Deltakelse i enhetens undervisningsopplegg. Medvirkning til strategi- og budsjettprosess, mål og etablering av handlingsplaner. Ansvarsoppgaver fordeles mellom spesialistene og det er stor grad av medvirkning. Samarbeid med andre avdelinger internt og eksternt. Skal bidra til god informasjon og kommunikasjon med de ansatte og avdelingens samarbeidspartnere. Deltagelse i vaktordning i helger og helligdager. Kvalifikasjoner Autorisasjon som lege og spesialist i medisinsk mikrobiologi, evt. LIS med kort tid til ferdig spesialitet vil bli vurdert. Ved oppstart må norsk autorisasjon foreligge. Ønskelig med bred mikrobiologisk erfaring. Forskningserfaring vil bli vektlagt. Søker må beherske norsk/skandinavisk muntlig og skriftlig. Personlige egenskaper Gode samarbeids og kommunikasjonsevner. Fleksibel og villig til å påta seg oppgaver og ansvar. Evne til å veilede og inspirere andre. Innovativ og nyskapende. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Høyt faglig nivå med spennende og krevende oppgaver. Tilrettelegging for kompetanseheving og videreutdanning. Stor grad av fleksibilitet. Gode kollegaer. Sykehuset har et utbredt velferdstilbud til alle ansatte.  Konkurransedyktige betingelser. Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring.
08.12.2019 Lørenskog
Avdeling Onkologi, dagenhet/poliklinikk ved Medisinsk divisjon tar imot voksne pasienter til medisinsk behandling og oppfølging av en kjent kreftdiagnose. Behandlingen gis poliklinisk og består i hovedsak av cellegift, antistoffer og annen skreddersydd kreftbehandling samt hormonbehandling.Avdelingen består av en dagenhet, B102 på Ahus (Nordbyhagen) med 30 behandlingsstoler, og en dagenhet med 8 behandlingsstoler på Ski sykehus. Hematologisk poliklinikk er også lokalisert på B102. Dagenhet/poliklinikk har åpningstid fra kl. 0800 – 1800. Vår avdeling er blant landets største kreftpoliklinikker. Vi søker etter engasjert kreftsykepleier til ett års vikariat Alternering mellom arbeidsted Nordbyhagen og Ski må påregnes.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Som sykepleier hos oss møter du kreftpasienter i adjuvant og palliativ setting og mange av arbeidsoppgavene er knyttet til utfordringer relatert til kjemoterapi Sykepleieroppgavene omfatter blant annet tekniske prosedyrer, god observasjonsevne og oppfølging, samt mellommenneskelige utfordringer Kunne gi opplæring og veiledning til pasienter og pårørende  Som sykepleier hos oss skal du bidra med undervisning og veiledning til medarbeidere og studenter Deltakelse i avdelingens forbedringsarbeid   Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Minimum to års arbeidserfaring innen kreftomsorg Videreutdanning i kreftsykepleie God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Gode datakunnskaper, ønskelig med erfaring DIPS og CMS. Personlige egenskaper Vi søker sykepleier med god faglig forankring og erfaring fra arbeid med kreftpasienter. Kan arbeide selvstendig så vel som i team. Gode samarbeidsevner og er fleksibel Engasjement for pasienter og fagfelt Du må trives i et hektisk arbeidsmiljø, like faglige utfordringer og ha evne til nytenkning Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Vi tilbyr internt opplæringsprogram, og et godt faglig og sosialt miljø Spennende fagfelt med stor mulighet for utvikling Relevante kurs Mulighet for hospitering Tverrfaglig samarbeid Sykepleiefaglig veiledning Oppfølgingssamtaler med leder Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
08.12.2019 Lørenskog

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Sommervikariater Internship

Ønsker du å gjøre en forskjell? Søk spennende og meningsfulle sommerjobber i Norges største akuttsykehus! Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er Norges største akuttsykehus, samt lokal og områdesykehus i Oslo og Akershus, for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Ahus har sommervikariater av varighet på fire uker eller mer, og har vi behov for vikarer med ulik kompetanse og fagbakgrunn. Vi tilbyr deg: God opplæring. Spennende og meningsfylt sommerjobb i et godt fagmiljø. Mulighet for bolig. Sentralt plassert arbeidssted mellom Oslo og Lillestrøm.
Antall interns
50 (varierer)
Sted
Lørenskog
Les mer

Rekrutteringskalender

 • DES 06
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 08
  2019
  36 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 09
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 10
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 11
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 12
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 13
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Kontaktpersoner

HR rådgiver
HR-konsulent

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med fødeavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!

Adresse

1478 LØRENSKOG