Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Helsesektor / Omsorg

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Fakta
Hovedkontor
Lørenskog
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Menneskelig nær - faglig sterk
Se flere videoer fra Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

 Seksjon for generell nevrologi/endokrinologi - S203 består av 29 senger inkludert 5-7 senger til endokrinologiske pasienter. Vi skal høsten 2019 opprette egen overvåkningsstue med 2 senger til pasienter som trenger nevrologisk overvåkning.  I den forbindelse trenger vi deg som er nysgjerrig, engasjert, vil bidra til å utvikle et godt arbeidsmiljø, har stor arbeidskapasitet, er lærevillig og gjerne har kompetanse fra nevrologi/endokrinologi.  Nevroklinikken ved Ahus har landets største opptaksområde for nevrologi og gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling, rehabilitering og ivaretakelse av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet. Forskning, utvikling og innovasjon bidrar til god og effektiv pasientbehandling og tidlig implementering av nye behandlingstilbud samtidig som arbeid med mål, verdier, etikk og kvalitet i organisasjonen bidrar til godt arbeidsmiljø og god pasientivaretakelse. Vi har egne seksjoner for generell nevrologi, akutt hjerneslag, nevrofysiologi og nevrorehabilitering, samt seksjon for poliklinikk.  Arbeidsoppgaver Sykepleier har en nøkkelrolle i behandling av pasienter med nevrologiske og endokrinologiske sykdommer Observasjon av vitale funksjoner Sykepleietiltak i henhold til standardisert behandlingsforløp Sykepleietiltak basert på selvstendige observasjoner og i samarbeid med lege Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Det er ønskelig med klinisk relevant erfaring/realkompetanse til nevrologiske og endokrinologiske pasienter Interesse for nevrologiske og endokrinologiske pasienter Må beherske norsk både skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Målrettet, faglig engasjert, pålitelig og positiv Gode samarbeidsevner, selvstendig, strukturert og løsningsorientert Personlig egnethet vektlegges Bidra til et godt arbeidsmiljø Må trives i et hektisk arbeidsmiljø hvor det å prioritere mellom ulike oppgaver er en viktig egenskap Må like faglige utfordringer og ha en positiv innstilling til endringer og nytenkning Vi tilbyr Muligheter for personlig og faglig utvikling Utfordrende arbeidsoppgaver, ingen dag er lik Faglig, stabilt og godt arbeidsmiljø Vi er spesielt opptatt av trivsel og arbeidsmiljø og jobber systematisk for å bevare et godt arbeidsmiljø Tverrfaglig samarbeid Internundervisning Gode velferdsordninger for ansatte - hytter, billetter til reduserte priser, trimrom og bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud, for å nevne noe Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo
26.05.2019 Lørenskog
Vi søker etter leger som ønsker å spesialisere seg innen barnemedisinAvdeling for leger organiserer legene i Barne- og ungdomsklinikken og består av 46 leger, hvorav 14 leger er under spesialisering/utdanning (LIS) og 30 overleger. 2 LIS1 (turnusleger) er også tilknyttet avdelingen. Avdeling for leger dekker tilsammen alle barnemedisinske fagområder. Legene bemanner avdeling for nyfødte, avdeling for barn og unge inkludert egen post for hematoonkologiske og kardiologiske problemstillinger, overvåkning og barnemottak, poliklinikken og habiliteringen.Alle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen. Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer planmessig rotasjon mellom ulike dagarbeidsoppgaver. Dagarbeidsoppgaver vil være postarbeid, arbeid i mottak og poliklinikk. Stillingen inngår i avdelingens primær vaktsjikt som er 12-delt. Det er også tilstedevakt sekundærvakt, og tilkallingsvakt på nyfødt. LIS hos oss deltar i regelmessig SIM-trening for både store barn og nyfødte minimum 2 ganger per år, og rullerer på ukentlig ferdighetstrening i mottak. Nødvendig opplæring og opplegg for innfasing vil bli vurdert som en del av tilsettingsprosessen. Kvalifikasjoner Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Søker må ha gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende. Søker må inngå i avdelingens 12 delte primærvaktsjikt. Erfaring fra barnemedisinsk avdeling eller med barnemedisinske problemstillinger er en fordel. Vitenskapelige kvalifikasjoner er ønskelig. Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting. Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges. Søkeren har evne til å jobbe strukturert, er fleksibel og innsatsvillig. Gode kommunikasjonsferdigheter. Evne til å løse oppgaver som blir tildelt Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid. Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet. Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr Vi tilbyr arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker. Avsatt tid til Individuell og gruppebasert veiledning. Fullstendig spesialiseringsløp. Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et godt sosialt miljø. Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning. Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon, veiledning og supervisjon. Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet med kort reisevei til Oslo.
26.05.2019 Lørenskog
Er du på utkikk etter sommerjobb for 2019? Og er du glad i kontakt med mennesker? Hvis svaret ditt er ja på ovenstående spørsmål, ønsker vi deg velkommen til å søke ferievikariat hos oss. Vi søker nemlig ferievikarer i tidsrommet 01.07.19.-18.08.19.    Og vi søker etter:  Helsesekretærer, sekretærer, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter innen helsefag eller deg som rett og slett liker å hjelpe mennesker! Vi holder til på Kongsvinger, 1 times reisevei fra Oslo.   Servicetorget holder til i lokalene til Kongsvinger sykehus, Parkvegen 35, og er tilknyttet Divisjon Facilities Management(DFM), Sikkerhet og service.Hos oss er vi til sammen 8 ansatte (inkl leder) i forskjellige stillingsstørrelser. Vi jobber turnus, så hos oss er det arbeid på dag, kveld, helg og helligdager.   Arbeidsoppgaver Ekspedisjon- informasjon og veiledning til pasienter, besøkende og ansatte ved sykehuset.   Registrere oppmøte, oppgjør, timeoppsett til pasienter på poliklinikk. Registrere diagnoser og prosedyrer i elektronisk pasientjournal Skriving av journaler, notater, henvisninger, epikriser i det pasientadminitrative systemet DIPS  Telefonhenvendelser  Postsortering Utstedelse av adgangskort og sertifikater til e-resept og kjernejournal  Bestilling av drosje/pasientreiser Kvalifikasjoner 3-årig videregående skole eller relevant praksis kan kompensere for manglende formell utdanning  God kjennskap til data som arbeidsverktøy Søker må kunne arbeide målrettet, selvstendig og evne til å ha oversikt /orden i en hektisk hverdag  Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig Må kunne kommunisere på engelsk Kjennskap til DIPS er en fordel!! Personlige egenskaper Serviceinnstilt -med et smil på lur! Fleksibel  Evne til å jobbe strukturert og nøyaktig  Gode kommunikasjonsevner Personlig egnethet vil bli vektlagt  Vi tilbyr En arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre Varierte oppgaver og jobbrullering Kontinuerlig forbedring  Tverrfaglig samarbeid  Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m.  Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
26.05.2019 Kongsvinger
AKU D søker DEG og din kompetanse! Akuttpsykiatrisk avdeling Ahus (AKU) er Norges største, og er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fire psykoseksjoner og en affektiv seksjon. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med avdeling for spesialpsykiatri, distriktspsykiatriske sentre, alderspsykiatrisk avdeling og kommuner/ bydeler i opptaksområdet. AKU D er en lukket post med 12 døgnplasser, og behandler primært pasienter med psykoselidelser. Behandlingen består av individualterapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Vi tilstreber et godt terapeutisk miljø hvor pasientene kan oppleve trygghet og forutsigbarhet og hvor relasjonelt arbeid er sentralt. Avdelingen og seksjonen er en spennende og utfordrende arbeidsplass med gode personlige og faglige utviklingsmuligheter. Vi søker nå etter enda flere gode og løsningsorienterte medarbeidere. Vi søker deg som har et ekte og oppriktig engasjement for å arbeide med mennesker med psykiske lidelser. Vi søker deg som gjerne vil bidra til å gjøre andre gode. Vi søker deg som er ansvarsbevisst, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Vi ønsker oss kollegaer som liker å jobbe i et aktivt og tidvis hektisk miljø, og som kan være med på å utvikle seksjonen og avdelingen videre. Vi har følgende stillinger ledig: To 100 % stilling for sykepleier eller vernepleier med videreutdanning eller relevant erfaring, fast, i turnus dag/ kveld med arbeid hver tredje helg.Alle søkere må søke elektronisk.   Arbeidsoppgaver Delta i seksjonens daglige gjøremål Pasientrettet arbeid Dokumentasjon med utarbeidelse av behandlingsplaner Medikamenthåndtering Delta på organisert trening i fysisk konflikthåndtering Bidra til samarbeid på tvers av seksjonene Kvalifikasjoner Bachelor i sykepleie eller vernepleie med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller annen relevant videreutdanning Sykepleiere/ vernepleiere med relevant erfaring oppfordres også til å søke Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Det vil foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet Personlige egenskaper Engasjert og faglig interessert Løsningsorientert Fleksibel Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Muligheten til å være med å videreutvikle seksjonen En spennende og utfordrende arbeidsplass i stadig utvikling Et hyggelig arbeidsmiljø Interessante og varierte arbeidsoppgaver Ahusskolen med ukentlig temaundervisning på tvers av seksjonene Opplæring og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
27.05.2019 Lørenskog
Ved Medisinsk overvåkning har vi ledig 1 stilling som intensivsykepleier i tredelt turnus med arbeid hver 3. helg.   Medisinsk overvåkning (MO) har som ambisjon å være en variert og faglig spennende avdeling, med fokus på kvalitet i pasientbehandlingen. MO har engasjerte og dyktige sykepleiere som støtter hverandre og jobber godt i team. Vi er 50 sykepleiere og sammen med 4 overleger har vi ca 1400 pasientopphold hvert år. Pasientene våre behandles for svikt i et eller flere organer og derav behov for overvåkning. Om lag halvparten av pasientene våre har i tillegg respirasjonssvikt som krever non-invasiv eller invasiv respirasjonsstøtte. MO har også ansvar for pasienter med behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Avdelingen har pr i dag kapasitet til 10 pasienter. Arbeidsoppgaver Som intensivsykepleier på MO vil du ta del i behandlingen av de sykeste medisinske pasientene på Ahus. Du vil jobbe i et aktivt miljø som del av et team og vil utføre avansert klinisk overvåking og sykepleie til krevende medisinske pasienter. Du vil planlegge og gjennomføre pleie og behandling av pasientene i et tverrfaglig samarbeide med avdelingens leger og andre samarbeidspartnere.  Jobben innebærer et stort selvstendig ansvar for gjennomføring av pasientbehandling. Fra høsten 2019 vil vi ha kapasitet til å ta oss av 2 respiratorpasienter  Kvalifikasjoner Intensivsykepleier med minimum to års arbeidserfaring fra intensivavdeling vil bli prioritert Personlige egenskaper Du må trives i et aktivt og lærerikt miljø. Du ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø. Du er nysgjerrig og interessert i å holde deg faglig oppdatert. Du er initiativrik, tar ansvar og trives med å jobbe i team. Vi forventer at du deler av din kompetanse og deltar aktivt i avdelingens faglige utvikling.   Du må kunne kommunisere klart og tydelig med våre pasienter, pårørende, leger og andre samarbeidspartnere, og beherske norsk flytende muntlig og skriftlig.  Personlig egnethet vil bli vektlagt  Vi tilbyr MO er en avdeling som bærer preg av et positivt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og gjensidig ivaretakelse av hverandre. Vi tilbyr 6 ukers opplæring. I opplæringsperioden følges du tett av fagutviklingssykepleier. Vi har en godt innarbeidet ønskeplan med rom for fleksibilitet. MO har en kompetansetrapp med individuell faglig utvikling som omfatter alle sykepleiere i avdelingen. Vi har 4 fagdager pr år med variert innhold, blant annet simuleringstrening. Vi har høy sosial deltakelse fra alle yrkesgrupper på julebord og sommerfester.  Håper dette kan vekke din nysgjerrighet og at du sender oss en søknad. 
27.05.2019 Lørenskog
Akershus Universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal -og områdesykehus for nær 10% av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin(IMTRA) omfatter aktivitetene på Nordbyhagen samt eksterne tappesteder som er Lillestrøm, Jessheim, Ski og blodbuss som kjører til flere steder i Akershus. Avdelingen har følgende hovedarbeidsområder: Immunhematologi med døgnvakt, Blodgiving med tapping av blodgivere, Komponent fremstilling av blodprodukter, Pasientbehandling med terapeutisk tapping og terapeutisk aferese og blodgiver sekretariat for booking av blodgivere . Avdelingen er akkreditert ihht. ISO 15189. Vi søker bioingeniør/ bioingeniørstudent til et sommervikariat i ferieavviklingsperiode fra uke 25- 33. Den som får tilbud må regne med å ha dag/ aftenvakter på Nordbyhagen, Lillestrøm og Jessheim. Alle søkere må søke elektronisk for å bli vurdert. Arbeidsoppgaver Tapping av blodgivere Kvalifikasjoner Bioingeniørstudent/ Autorisert bioingeniør Personlige egenskaper Du har et godt humør Setter service til blodgivere i sentrum Har høy arbeidsmoral og arbeidskapasitet Er fleksibel og lett å samarbeide med Er nøyaktig og pålitelig Må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Personlig egnethet vil bli vektlagt  Vi tilbyr Et godt arbeidsmiljø med spennende arbeidsoppgaver Gode velferdstilbud for ansatte. For eksempel hytteutleie , teaterbilletter mm. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Personalbolig 
28.05.2019 Lørenskog
Vi søker en sekretær!  Urologisk avdeling har et godt faglig miljø og høyt fokus på trivsel.Sekretærene på avdelingen jobber på sengepost, polikinikk og inntakskontor.   Arbeidsoppgaver Skranke Telefoner Hente/ levere post  Kvalifikasjoner Erfaring fra sykehus Gode datakunnskaper Kjennskap til DIPS Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig  Personlige egenskaper Positiv og blid Serviceinnstilt og tar utfordringer med et smil Du er nøyaktig og har gode samarbeidsevner som liker å jobbe i team, men er også selvstendig  Personlig egnethet vektlegges.  Vi tilbyr Vi kan tilby en trivelig arbeidsplass i et til tider hektisk arbeidsmiljø med gode kollegaer Gode velferdstilbud for den ansatte. F.eks hytteutleie, teaterbilletter m.m. Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud 
28.05.2019 Akershus
Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, med et nytt og moderne sykehusbygg på Lørenskog og en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Sykehuset ligger i landlige omgivelser, med gode rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud, like i nærheten av Oslo. Sammen med våre dyktige og engasjerte medarbeidere jobber vi for å utvikle en kultur i tråd med vår visjon; Menneskelig nær og faglig sterk. Som en del av kulturutviklingsarbeidet har vi utarbeidet et sett av atferdsverdier som gir uttrykk for hva slags kultur og adferd vi ønsker oss. På Ahus :- Forteller vi de gode historiene - Deler vi informasjon, erfaring og kunnskap - Tar vi hverandres perspektiv - Har vi gode prosesser og gjennomfører det vi beslutter - Lar vi ikke negativ atferd passere uten reaksjon Avdeling for patologi er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingen mottar prøvemateriale fra Akershus universitetssykehus, spesialister og primærhelsetjenesten i området. Sist år besvarte vi ca. 37.000 biopsier, 40.000 cytologiske prøver, inkludert punksjonscytologiske prøver, og utførte ca. 230 obduksjoner. Avdelingen har 18 overleger, hvorav 2 er professor i bistilling og 1 førsteamanuensis i bistilling, samt 5 utdanningsstillinger, og 22 bioingeniørstillinger. Avdelingen er kjent for å være godt organisert, å ha en rask prøveflyt og et meget hyggelig miljø. Vi har et godt samarbeid mellom de ulike yrkesgruppene på avdelingen. Vi har høy faglig kompetanse og har fokus på kompetanseheving med deltagelse på kurs samt internundervisning. Arbeidstempoet er høyt uten at det går utover kvalitet og trivsel. Det bes om at alle søkere søker elektronisk via søknadssystemet WebCruiter.  Arbeidsoppgaver Arbeidet vil bestå av oppgaver på obduksjon-/histologiseksjonen med hovedvekt på obduksjon. Hovedoppgavene vil være knyttet til obduksjonsvirksomheten og stell av døde, med kistenedleggelse og kontakt med begravelsesbyråene. Deltagelse i arbeidsoppgaver ved histologisk seksjon (makrobeskjæring, støping, snitting med mer) Kvalifikasjoner Helsefaglig bakgrunn og/eller erfaring fra lignende arbeid Søkerne må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt. Bioingeniør, kjemiingeniør eller lignende utdanning er ønskelig.  Personlige egenskaper Personlig egnethet vil bli vektlagt Serviceinnstilt og imøtekommende Kunne arbeide selvstendig Gode samarbeidsevner Ansvarsbevisst Evne til å arbeide nøyaktig og strukturert. Punktlig oppmøte  Fleksibilitet med hensyn til å påta seg oppgaver og holde seg faglig oppdatert. Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Medlemskap i pensjonsordning Et godt fag- og arbeidsmiljø Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
29.05.2019 Lørenskog

Sommervikariater Internship

Ønsker du å gjøre en forskjell? Søk spennende og meningsfulle sommerjobber i Norges største akuttsykehus! Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er Norges største akuttsykehus, samt lokal og områdesykehus i Oslo og Akershus, for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Ahus har sommervikariater av varighet på fire uker eller mer, og har vi behov for vikarer med ulik kompetanse og fagbakgrunn. Vi tilbyr deg: God opplæring. Spennende og meningsfylt sommerjobb i et godt fagmiljø. Mulighet for bolig. Sentralt plassert arbeidssted mellom Oslo og Lillestrøm.
Antall interns
50 (varierer)
Sted
Lørenskog
Les mer

Rekrutteringskalender

 • MAI 26
  2019
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 27
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 28
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 29
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 30
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 31
  2019
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 01
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktpersoner

HR rådgiver
HR-konsulent

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med fødeavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!

Adresse

1478 LØRENSKOG