Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

(Helsesektor / Omsorg)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Fakta
Hovedkontor
Lørenskog
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Menneskelig nær - faglig sterk
Video
Se flere videoer fra Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Vi har nå ledig 14,08% stilling som fast ansatt 3.hver helg. Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Delta i seksjonens gjøremål og utvikling Delta i målrettet miljøterapi Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig Dokumentasjon med utarbeidelse av behandlingsplaner Delta på organisert trening i fysisk konflikthåndtering Samarbeide internt og eksternt med aktuelle samarbeidspartnere Jobbe i tverrfaglige team rundt den enkelte pasient Kvalifikasjoner Vi søker i hovedsak ansatte med relevant faglig bakgrunn, god relevant erfaring vil også kunne bli vurdert Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid Ønskelig med erfaring fra akuttpsykiatri Vi ønsker oss engasjerte kollegaer som liker å jobbe i et hektisk miljø og som kan være med på å utvikle seksjonen videre. Utdanningsretning Hjelpepleie/omsorgspleie Helsefag Vernepleie Sosionom Sykepleie Utdanningsnivå Fagskole / Fagbrev (2 år) Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige egenskaper Engasjert og faglig interessert Løsningsorientert Fleksibel Lagspiller Ansvarsbevisst og lojal Du må være trygg i deg selv, tydelig i kommunikasjon og stabil i relasjon til andre Må trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø Trives med å jobbe i ett tverrfaglig team Den som ansettes må være fysisk og mentalt skikket til å håndtere pasienter ved grensesetting og utagering. Det vil foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet Språk Norsk Vi tilbyr Muligheten til å være med på å videreutvikle ett lag Et spennende arbeidsmiljø, med hyggelige arbeidskolleger Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt Sentral beliggenhet Gode velferdstilbud for ansatte Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Ahus skolen med ukentlig undervisning innen forskjellige temaer
25.11.2018 Lørenskog
Vi søker nå etter assisterende seksjonsleder i 100 % fast stilling. Vil du være med å utvikle seksjonen i tråd med avdelingens og divisjonens behov? Da er du den assisterende seksjonslederen vi trenger! Alle søkere må søke elektronisk.  Arbeidsoppgaver Medansvar for ledelse i seksjonen Fagansvar Delegert personalansvar for deltidsstillinger og ekstravakter Veiledning og opplæring av gruppelederfagsykepleiere Sikre at personalet ved seksjonen deltar på vergeopplæring og treninger Organisere opplæring av nytt personell Medansvarlig for utarbeidelse av turnus og annet arbeid knyttet til turnusplanlegging Stedfortreder for seksjonsleder Andre delegerte oppgaver fra seksjonsleder Kvalifikasjoner Helse og sosialfaglig utdanning, ønskelig med videreutdanning innen psykisk helsevern Klinisk erfaring Lederutdanning eller ledererfaring Kjennskap til HMS arbeid Gode IKT-kunnskaper (GAT, DIPS) Interesse for og erfaring med utarbeidelse av turnus Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig Utdanningsretning Spesialsykepleie Vernepleie Sykepleie Utdanningstittel: psykiatrisk sykepleier Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige egenskaper Engasjert og faglig interessert Ansvarsbevisst Lojal Løsningsorientert Fleksibel Gode kommunikasjons og samarbeidsevner Må trives i et aktivt og hektisk miljø Godt humør Trives med å jobbe i tverrfaglig team Det foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet Språk Norsk Vi tilbyr Muligheten til å være med å videreutvikle seksjonen En spennende og utfordrende arbeidsplass i stadig utvikling Arbeidsmiljø med hyggelige arbeidskolleger Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Tverrfaglig samarbeid Sentral beliggenhet Gode velferdstilbud til ansatte Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Ahus skolen med ukentlig tema undervisning Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt Opplæring og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering Andre opplysninger Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet
25.11.2018 Lørenskog
Vi har nå ledig to faste 100 % stillinger som overlege ved DPS Follo, Tidlig intervensjon og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE).Ambulering er en del av vår fleksible metodikk som avhenger av pasientens behov og ønsker i seksjonen. Den ene stillingen er knyttet til tidlig intervensjonsteam, og den andre stillingen er knyttet til rehabiliteringsteam og ambulerende team. Seksjon TIRE utreder og behandler personer over 15 år, hvor det er mistanke om utvikling av psykoselidelse eller personer med kjent psykoselidelse. Dette er en tverrfaglig seksjon bestående av tidlig intervensjonsteam, rehabiliteringsteam og ambulant team. Arbeidet innebærer utredningsoppgaver, behandling, koordinering av andre instanser og tett samarbeid med kommunale tjenester. Seksjonen har pasienter i frivillig vern, pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og pasienter som er domfelte til tvungent psykisk helsevern. Det bli krevd politiattest ihht Lov om helsepersonell § 20a før ansettelse. Alle søkere må søke elektronisk. Vitnemål og attester må skannes som vedlegg til søknaden. Arbeidsoppgaver Medisinskfaglige vurderinger og behandling Veiledning av og samarbeid med annet helsepersonell Vedtaksansvar for pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold Faglig ansvar for pasienter med dom om psykisk helsevern uten døgnopphold Deltakelse i DPS Follo sin vaktordning for leger Samarbeid og veiledning med fastleger og annet personell i kommunehelsetjenesten Bistå andre team i seksjonen ved behov Kvalifikasjoner Søkeren må ha legeautorisasjon og være godkjent spesialist i voksenpsykiatri. Det er en fordel med erfaring fra behandling av målgruppen, og erfaring med vedtak om tvungent psykisk helsevern uten døgn, og krav om kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter. Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Førerkort klasse B Utdanningsretning Medisin Utdanningsnivå Universitet Personlige egenskaper Vi søker faglig engasjerte kollegaer med gode samarbeidsevner. Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, evne til tverrfaglig samarbeid, fleksibilitet og selvstendighet vil bli tillagt vekt ved ansettelse. Vi tilbyr Fast stilling Faglig og personlig utvikling, faglig dyktige og gode kollegaer Et tverrfaglig, spennende, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med stor takhøyde Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteleie, teaterbilletter og annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Det trekkes 2 % av lønn for medlemskap i offentlig pensjonsordning.
29.11.2018 Ski
Vi søker overlege / psykiater i 100% fast stilling DPS Follo har 18 døgnplasser, hvorav 1 er brukerstyrt og 2 er krise /korttid som disponeres av Follo Akutt team. Seksjonen er en allmenn psykiatrisk døgnpost fordelt på to team og er lokalisert sentralt i Ski kommune ca. 10 min. gange fra Ski sentrum Vi benytter bl.a. kognitiv miljøterapi som behandlingsmetode. Vi ønsker å knytte til oss medarbeidere som vil bidra til økt kvalitet og effektivitet på tjenestetilbudet. Du må ha evne og interesse for tverrfaglig samarbeid og gjennom dette bidra til et profesjonelt og utviklende fagmiljø i seksjonen. Arbeidsoppgaver Utredning, diagnostisering og behandling Overlegen har det medisinske ansvar for seksjonens pasienter. Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper, internt, samt med pårørende, kommunale helsetjenester og andre deler av spesialisthelsetjenesten. Klinisk veiledning av LIS-leger. Undervisning og opplæring av medarbeidere. Inngå i bakvaktsordning for fire DPS, vaktplan over 42 uker, en bakvakt hver 8. uke . Deltakelse på inntaksmøte på rullerende basis. Bistå andre seksjoner ved behov. Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri Beherske norsk skriftlig og muntlig Vi vektlegger erfaring fra psykiatrisk døgnbehandling Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsevner Høy arbeidskapasitet Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Et godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kolleger med bred kompetanse Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Lønn etter gjeldende overenskomster Internundervisning Ahus har et godt velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslaget har et stort og variert tilbud
03.12.2018 Ski

Sommervikariater Internship

Ønsker du å gjøre en forskjell? Søk spennende og meningsfulle sommerjobber i Norges største akuttsykehus! Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er Norges største akuttsykehus, samt lokal og områdesykehus i Oslo og Akershus, for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Ahus har sommervikariater av varighet på fire uker eller mer, og har vi behov for vikarer med ulik kompetanse og fagbakgrunn. Vi tilbyr deg: God opplæring. Spennende og meningsfylt sommerjobb i et godt fagmiljø. Mulighet for bolig. Sentralt plassert arbeidssted mellom Oslo og Lillestrøm.
Antall interns
50 (varierer)
Sted
Lørenskog
Les mer

Rekrutteringskalender

  • NOV 25
    2018
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!

Adresse

1478 LØRENSKOG