Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Helsesektor / Omsorg

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer
Fakta om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Hovedkontor
Lørenskog
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Menneskelig nær - faglig sterk

Ledige stillinger hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Vi søker psykologspesialist/psykolog!  Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i avdeling BUP innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Vi er en klinikk for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlig psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser, alvorlig depresjon og selvskade. Klinikken har øyeblikkelig hjelp-plikt, men tar også inn pasienter etter søknad til utredning og behandling. Ungdomspsykiatrisk klinikk ledes av seksjonssjef. Vi har to poster med 7 senger hver, en fagstab, en merkantil gruppe og et Mobilt behandlingsteam. Hver post har en postleder samt en miljøterapeutstab. Vi har en åpen og en lukket post. Klinikkens fagstab er bemannet med 3 overleger, 2 leger i spesialisering, 3 psykologer, 3 familieterapeuter, 1 musikkterapeut, 1 deltid klinisk ernæringsfysiolog, i tillegg merkantil stab. Klinikken har eget Mobilt behandlingsteam med 10 ansatte som ledes av psykologspesialist. Teamet består i tillegg av psykologspesialist, psykologer, klinisk sosionom, klinisk vernepleier, klinisk barnevernspedagog og psykiatrisk sykepleiere. Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Psykologfaglig ansvar for inneliggende pasienter. Delta i fag- og kompetanseutvikling. Gi veiledning (psykologspesialist) Planlegge individuell behandling for pasienter i avdeling. I samarbeid med øvrig personell: Vurdering, utredning og individuell behandling Kvalifikasjoner Vi søker etter spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi. Psykolog med ønske om fordypning i barn- og unge kan også komme i betraktning. Det er ønskelig med erfaring fra døgnbehandling med barn og unge dag døgn, både akutt, utredning og elektivt. Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr Et spennende, inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø, med tilsvarende arbeidsoppgaver. Arbeid i et miljø med høyt faglig nivå, og som gir rom for videre faglig utvikling. Kurs, etter- og videreutdanning, samt veiledning både i gruppe og individuelt.  Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo.   Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Organisert trening for ansatte i arbeidstiden.
21.08.2019 Lørenskog
Er du en erfaren psykolog eller psykologspesialist og klar for en ny utfordring?  Er du opptatt av faglig utvikling og god klinisk praksis til beste for pasienten? Er du opptatt av å gi god helsehjelp som utgjør en forskjell i pasienters liv? Vil du ha nye utfordringer og være en aktør i behandlingsgruppen i allmennpoliklinikken? Hvis ja, ta kontakt og legg inn en søknad.   DPS Nedre Romerike består av én døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner. Avdelingen dekker kommunene på Nedre Romerike med en voksenbefolkning på ca. 125 000. Allmennpsykiatrisk poliklinikk seksjon A består av ca. 30 behandlerstillinger fordelt på to allmennpsykiatriske team og ett ambulant team. Allmennteamet er tverrfaglig sammensatt og betjener sitt geografiske opptaksområde. Målgruppen er voksne pasienter innenfor et bredt diagnostisk spekter.Vi har tilgang til nevropsykolog, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, psykomotorisk fysioterapeut, overleger og leger i spesialisering i seksjonen. Vi arbeider nå for å etablere gode pakkeforløp, pasient- og pårørendeundervisning, gruppetilbud og å videreutvikle et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten. Et DPS avklaringsteam er under etablering. DPS Nedre Romerike har sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun en kort togtur fra Oslo sentrum. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen i Lillestrøm. Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Vurdering, utredning og behandling av pasienter med et vidt spekter av psykiske lidelser Tverrfaglig samarbeid internt og samarbeid med fastleger og kommunal helsetjeneste eksternt Veiledning Kvalifikasjoner Utrednings- og behandlingskompetanse vektlegges Må beherske norsk skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Faglig engasjement Selvstendig og strukturert Ansvarsbevisst Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges Vi tilbyr Utfordrende og varierte oppgaver i et aktivt fagmiljø Tilgang på internundervisning og kurs etter behov Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
21.08.2019 Skedsmo
Fast stilling som bioingeniør er ledig i felles prøvemottak, Tverrfagliglaboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (TLMB). TLMB består av åtte seksjoner: Prøvetaking, Prøvemottak, Klinisk kjemi, Hematologi/koagulasjon og flowcytometri, Immunologi, Genteknologi, Medisinsk fag, forskning og utvikling og Kongsvinger medisinsk biokjemi og blodbank. Avdelingen har 160 ansatte og utfører 6.5 millioner analyser i året. Avdelingen er akkreditert iht ISO/EN 15189.  Avdelingen skal i 2020-2022 etablere en helt ny automasjonsløsning.  Prøvemottak er ansvarlig for drift av automasjonsløsningen, 9 syre-base instrumenter, hvorav 8 er plassert desentralisert og flere småanalyser.Prøvemottaket er felles for alle laboratoriedisiplinene. Seksjonen samarbeider tett med seksjon for prøvetaking. Ved internt opprykk kan det bli ledig vikariat.  Stillingen(e) er tillagt rutinedrift og arbeid hver 4. helg.  Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er varierte og omhandler blant annet: Prøvetaking av barn og voksne Analysering av blodgassanalyser og andre småanalyser Mottak av prøvemateriale til alle laboratoriespesialiteter Daglig drift av stort automatisk prøvehåndteringssystem  Kvalifikasjoner Det kreves norsk autorisasjon som bioingeniør, HPR-nummer må oppgis. Erfaring innen prøvetaking og laboratoriearbeid er en fordel Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig Personlig egnethet vektlegges.  Personlige egenskaper Like å jobbe med preanalytisk arbeid og prøvetaking Imøtekommende og serviceinnstilt Tåle stress uten å miste oversikten Godt humør og gode samarbeidsevner Må effektivt kunne organisere egen arbeidsdag  Endringsvillig     Vi tilbyr Et faglig utfordrende arbeidsmiljø i moderne lokaler Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, kultur og fritidstilbud. Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med  bolig  og barnehageplass Sentral beliggenhet, kort reisevei fra Oslo 
22.08.2019 Lørenskog
Har du interesse for ortopedi, godt humør og et ønske om å sette pasienten først, så håper vi du blir vår kollega. Ortopedisk klinikk består av 2 sengeområder, s105 og s205, + 14 elektive 5 døgn senger på S305, poliklinikk og Ortopedisk akuttpoliklinikk. Sengeområdene er delt inn i 4 tun med ca 7 pasienter pr. tun. Det er fagutviklingssykepleiere tilknyttet sengeområdene. Det er et stort fokus på sykepleiefaglig utvikling gjennom blant annet samarbeid med andre yrkesgrupper. Vi har fagdager og internundervisning. Stillingen innebærer å utføre sykepleie til pasienter med små og store skader i forbindelse med ulykker og generelle plager i bevegelsesapparatet. Arbeidstiden er 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg.Alle søkere må søke elektronisk!   Arbeidsoppgaver Utføre pre og post operativ sykepleie Utføre pasientbehandling i henhold til gjeldende prosedyrer Ivareta pasientsikkerhet Mobilisering av pasienter Tverrfaglig samarbeid med bl.a. fysioterapeuter Administrative oppgaver, herunder bl.a. visittgang, oppretting av behandlingsplaner, planlegging av pasientenes utskrivelse, samhandling med kommuner/bydeler, IKT håndtering Elektronisk pasientjournal/kurve (DIPS og Panorama) Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier Ønskelig med erfaring innen ortopedi Ønskelig med erfaring innen geriatri Annen relevant erfaring er en fordel Personlige egenskaper Trives med å jobbe i et hektisk miljø hvor hoveddelen av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp Gode kommunikasjonsevner Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig Evne til godt samarbeid og positivitet Bidra til nytenkning Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr En hyggelig gjeng med pleiere som jobber sammen Et hektisk, spennende og godt arbeidsmiljø Nyansattopplæring og kontaktperson i opplæringsfasen Godt utviklet elektronisk pasient dokumentasjonssystem Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
23.08.2019 Lørenskog
Urologisk poliklinikk har ca 17 000 konsultasjoner i året. Vi er en av landets største urologiske poliklinikk og søker etter flere sykepleiere. Her behandles pasienter med sykdommer og lidelser i urinveiene, benigne og maligne svulster, stendannelser, betennelser, skader og funksjonsforstyrrelser.   Ved poliklinikken utføres både diagnostikk, behandling, oppfølging og kontroll etter operasjoner. Vi har nå ledig  to faste stillinger i 80 % og 50 %. Arbeidsoppgaver Assistere  ved kirurgiske inngrep og undersøkelser Utføre selvstendige pasientkonsultasjoner Medikamentell behandling og pasientopplæring    Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Ønskelig med minimum to års erfaring som sykepleier med urologiske pasienter Må beherske norsk muntlig og skriftlig Bør ha kjennskap til Dips og Metavision  Personlige egenskaper Faglig dyktig, omgjengelig, utadvendt og et oppriktig ønske om at pasienter/pårørende opplever poliklinikkbehandlingen som god. Positiv og fleksibel, som bidrar til et godt arbeidsmiljø. Må trives i et energisk og aktivt miljø med et tett samarbeid med kollegaer. Personlig  egnethet vektlegges Vi tilbyr Trivelig arbeidsmiljø, god opplæring. Utfordrende og variert arbeid Internundervisning En engasjert og faglig sterk sykepleiergruppe  Gode velferdstilbud for ansatte gjennom Kultur og Fritid, mulighet for hjelp til bolig og barnehageplass.  
23.08.2019 Lørenskog
Kvinneklinikken har ledig stilling som avdelingsleder for avdeling for LIS leger. Stillingen ligger i matrise på nivå 3, og innebærer personal, budsjett og fagansvar og er 40% administrativ og 60% klinisk. Arbeidsoppgaver Oppgavene innebærer personalansvar for klinikkens leger i spesialisering og ansvar for legenes utdanningsutvalg samt overordnet ansvar for legeturnus i GAT på Kvinneklinikken i samarbeid med seksjonsleder for leger i gynekologisk avdeling og føde barsel avdelingen og driftskoordinator for legene. Leder for LIS er en del av Kvinneklinikkens ledergruppe og må ta et helhetlig ansvar for hele Kvinneklinikken sammen med de andre avdelingslederne. Stillingen forutsetter at søker kan gå i kvartærvakt i legenes vaktordning. Kvalifikasjoner Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, ha lederutdannelse og ledererfaring - gjerne fra en kvinneklinikk samt kjennskap til GAT. Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ha evne til helhetstenkning. Personlige egenskaper Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ha evne til helhetstenkning. Vi tilbyr Lønn etter avtale
23.08.2019 Lørenskog
Avdeling for patologi har en ledig 100% fast LIS stilling, med mulighet for snarlig tiltredelse. Ved avdelingen er det fem LIS og femten overleger, samt tre universitetsansatte. Spesialisetene er seksjonert i mindre faggrupper. LIS legene roterer gjennom de forskjellige faggruppene i løpet av utdannelsen. Vi har god dekning av læringsmålene og bortsett fra en uke hospitering på OUS kan alle læringsmål dekkes på avdelingen. I år 2018 besvarte vi ca 37000 biopsier, 42500 cytologiske prøver inkludert punksjonscytologiske prøver og utførte 220 obduksjoner.    Vi har et veldig godt miljø på avdelingen med fokus på god oppfølging og veiledning.  ' Arbeidsoppgaver LIS bytter på å ha makrobeskjæring, obduksjon, dager for mikroskopering og studiedager etter en plan som settes opp hver andre uke.  LIS oppfordres til å delta på MDT-møter  Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon. God beherskelse av skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.  Personlige egenskaper Vi søker etter en med interesse for patologi, som liker å jobbe selvstendig og er samvittighetsfull og arbeidsom.  Vi tilbyr Lønn etter gjeldende overenskomster. Forskjøvet arbeidstid: En dag i uken kan en velge å jobbe kveld i stedet for dag. Gode velferdstilbud for ansatte for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenbhet, kort reisevei fra Oslo 
23.08.2019 Lørenskog
DPS Nedre Romerike ligger sentralt på Åråsen stadion i Lillestrøm, 12 minutters togtur fra Oslo sentrum. DPS-et ligger i gangavstand fra togstasjonen, det er også hyppige bussforbindelser til Åråsen. DPS-et består av fem polikliniske seksjoner og èn døgnseksjon. Disse dekker kommunene på Nedre Romerike med en befolkning på ca.170.000.  Vil du bli vår nye kollega? Vi har ledig ett års vikariat for psykologspesialist. Akutteamet tilbyr rask helsehjelp til personer som opplever akutt psykisk krise, det kan være nyoppståtte akutte kriser, eller forverring av en kjent psykisk lidelse. Teamet møter således et bredt spekter av psykiske lidelser og krisetilstander. Akutteamet tilbyr rask hjelp og oppfølging i en tidsavgrenset periode. Psykolgspesialistens hovedoppgave vil være å gjøre vurderinger av den enkelte pasients behov på kort og lengre sikt, og i samråd med pasienten finne hensiktsmessige tiltak på rett omsorgsnivå. Teamet jobber løsning- og mestringsorientert med pasient, pårørende, nettverk og det øvrig hjelpeapparatet.  De fleste pasientene møter i Akutteamets lokaler på DPS`et ved Åråsen Stadion i Lillestrøm, men teamet ambulerer ved behov. Akutteamet skal være tilgjengelig for råd og veiledning for våre samarbeidspartnere. Akutteamet er en del av divisjonenes akutte behandlingstjeneste. Vi håndterer alle henvendelser vedrørende døgninnleggelser ved Akuttpsykiatrisk avdeling på dagtid, i tillegg til fire sengeplasser ved egen døgnavdeling. Det er et mål at teamet skal redusere behovet for døgninnleggelser. Teamet er tverrfaglig sammensatt med psykolog/spesialist, psykiater, LIS og psykiatrisk sykepleier. Alle er solid utdannet for å kunne hjelpe effektivt og raskt i en krise-situasjon.  Arbeidsoppgaver Differensial diagnostisering Bidra med spesialistkompetanse innad i teamet Kontakt og samarbeid med aktuelle instanser Kollegaveiledning  Kvalifikasjoner Psykologspesialist, eller psykologer med lengre erfaring. Klinisk erfaring og faglig bredde er en forutsetning Etterutdanning innen korttidsterapi er en fordel Forutsettes å være oppdatert på gjeldende lovgivning innen psykisk helsevern og nasjonale føringer Må beherske norsk, muntlig og skriftlig  Personlige egenskaper   Trives med forholdvis høyt tempo, raske avgjørelser og varierte oppgaver.  Evne til å arbeide strukturert og avgrenset.  God relasjonskompetanse    Trives med å jobbe tett med andre  Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig  Pasientorientert  Ansvarsbevisst Personlig egnethet vil vektlegges  Vi tilbyr Et engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmilljø Mulighet for forskning -og fagutvikling Godt sosialt miljø Lønn innenfor gjelde overenskomst Gode velferdstilbud i Ahus: Hytteleie, bedriftsidrettslag, rabatterte teater - og kinobilletter 
24.08.2019 Skedsmo

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Sommervikariater Internship

Ønsker du å gjøre en forskjell? Søk spennende og meningsfulle sommerjobber i Norges største akuttsykehus! Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er Norges største akuttsykehus, samt lokal og områdesykehus i Oslo og Akershus, for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Ahus har sommervikariater av varighet på fire uker eller mer, og har vi behov for vikarer med ulik kompetanse og fagbakgrunn. Vi tilbyr deg: God opplæring. Spennende og meningsfylt sommerjobb i et godt fagmiljø. Mulighet for bolig. Sentralt plassert arbeidssted mellom Oslo og Lillestrøm.
Antall interns
50 (varierer)
Sted
Lørenskog
Les mer

Rekrutteringskalender

 • AUG 21
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 22
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 23
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 25
  2019
  10 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 26
  2019
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 27
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 28
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktpersoner

HR rådgiver
HR-konsulent

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med fødeavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!

Adresse

1478 LØRENSKOG