Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

(Helsesektor / Omsorg)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Fakta
Hovedkontor
Lørenskog
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Menneskelig nær - faglig sterk
Video
Se flere videoer fra Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Medisinsk kontortjeneste er en egen avdeling i Medisinsk divisjon. Vi er til sammen ca 95 helsesekretærer/medisinske sekretærer som jobber på poliklinikk, henvisningsmottak, sengeområder og akuttmottak. Nevroklinikken ved Ahus får landets største opptaksområde for nevrologi fra 2011, og gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling, rehabilitering og ivaretagelse av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet. Arbeidstid: Turnus med arbeid på dag/kveld/helg. Dette er en travel men hyggelig arbeidsplass. Arbeidsoppgaver Administrasjon av oppgaver i det pasientadministrative systemet DIPS Telefonservice Sengepostrutiner Registrering av pasienter/skranke funksjon Blodprøvetaking Skriving av polikliniske notater og epikriser Drosjebestilling, program "Nissy" Rydding av ventelister/rapporter Varebestilling annet forfallende ekspedisjonsarbeid Kvalifikasjoner Autorisert Helsesekretær Erfaring fra sengepost er en stor fordel Erfaring med blodprøvetaking Gode IT-kunnskaper Kjennskap til Dips Relevant sykehuserfaring Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Medisinsk terminologi Utdanningsretning Helsesekretær Utdanningsnivå Videregående skole Personlige egenskaper Du har et godt humør, er serviceinnstilt og har en høy arbeidskapasitet, er nøyaktig og lett å samarbeide med, tar nye utfordringer med et smil. Må kunne samarbeide med flere yrkesgrupper, men også kunne arbeide selvstendig. Personlig egnethet vil vektlegges. Må kunne takle stress Språk Norsk Engelsk Vi tilbyr Vi tilbyr en trivelig arbeidsplass med gode kollegaer i et hektisk arbeidsmiljø. Et engasjerende og aktivt fagmiljø. Gode velferdstilbud for ansatte; hytteutleie, teaterbilletter, gode tilbud på turer o.l. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo med gode buss forbindelser. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet
Snarest Lørenskog
Medisinsk kontortjeneste er en egen avdeling i Medisinsk divisjon. Vi er til sammen ca 95 helsesekretærer/medisinske sekretærer som jobber på poliklinikk, henvisningsmottak, sengeområder og akuttmottak. Nevroklinikken ved Ahus får landets største opptaksområde for nevrologi fra 2011, og gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling, rehabilitering og ivaretagelse av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet. Arbeidstid: Turnus med arbeid på dag/kveld/helg. Arbeidsoppgaver Administrasjon av oppgaver i det pasientadministrative systemet DIPS Telefonservice Sengepostrutiner Registrering av pasienter/skranke funksjon Blodprøvetaking Skriving av polikliniske notater og epikriser Drosjebestilling, program "Nissy" Rydding av ventelister/rapporter Varebestilling annet forfallende ekspedisjonsarbeid Kvalifikasjoner Autorisert Helsesekretær Erfaring fra sengepost er en stor fordel Erfaring med blodprøvetaking Gode IT-kunnskaper Kjennskap til Dips Relevant sykehuserfaring Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Erfaring med blodprøvetaking Medisinsk terminologi Utdanningsretning Helsesekretær Utdanningsnivå Videregående skole Personlige egenskaper Du har et godt humør, er serviceinnstilt og har en høy arbeidskapasitet, er nøyaktig og lett å samarbeide med, tar nye utfordringer med et smil. Må kunne samarbeide med flere yrkesgrupper, men også kunne arbeide selvstendig. Personlig egnethet vil vektlegges. Må kunne takle stress Språk Norsk Engelsk Vi tilbyr Vi tilbyr en trivelig arbeidsplass med gode kollegaer i et hektisk arbeidsmiljø. Et engasjerende og aktivt fagmiljø. Gode velferdstilbud for ansatte; hytteutleie, teaterbilletter, gode tilbud på turer o.l. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo med gode buss forbindelser. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet
Snarest Lørenskog
Vi har ledig fast stilling for psykologspesialist fra 01.oktober 2018 ved Allmennpoliklinisk seksjon C i Rosenbergveien 15. Her kan vi tilby et godt og kompetent fagmiljø, spennende oppgaver, tverrfaglig samarbeid, faglige utfordringer og utviklingsmuligheter, og godt miljø. Arbeidet består i hovedsak av pasientarbeid som inkluderer utredning og behandling av psykiske lidelser, men kan også omfatte veiledning av psykologer og annet helsepersonell. Spesialistene deler også på å delta i inntaksteam.Allmennpoliklinikken har høy andel spesialister og det arbeides tverrfaglig. Klinikken har stor kompetanse på behandling av angstlidelser, depresjon og bipolare lidelser, personlighetsforstyrrelser, ADHD, traumelidelser, samt arbeid med pasienter med minoritetsbakgrunn. Alle kandidater må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Utredning og behandling Samtaleterapi av kortere og noe lengre varighet Veiledning av psykolog Samarbeid med helsepersonell internt og eksternt Veiledning av fastleger kan være aktuelt Samarbeid med andre offentlige instanser Deltagelse i poliklinikkens møter Bidra faglig inn i et tverrfaglig team Deltagelse i DPS'ets inntaksteam Kvalifikasjoner Erfaring med utredning og behandling fra spesialisthelsetjenesten er ønskelig Ønskelig med erfaring med behandling av pasienter med traumelidelser og minoritetsbakgrunn Må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig Må ha norsk autorisasjon som psykolog Spesialistgodkjenning Utdanningsretning Psykologi Utdanningstittel: Psykolog Utdanningsnivå Profesjonsstudium Personlige egenskaper Personlig egnethet God arbeidskapasitet Fleksibilitet og god samarbeidsevne Orden og struktur Språk Norsk Vi tilbyr Varierte og spennende arbeidsoppgaver Positivt og inkluderende arbeidsmiljø Faglig veiledning og utviklingsmuligheter Muligheter for forskning Internundervisning og fagdager Fleksitid etter gjeldende regler Sentral beliggenhet i Oslo (Grorud) Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
Snarest Oslo
Alderspsykiatri - et fagfelt for framtiden Vi har ledig 2 100% stillinger som overlege i poliklinikk ved alderspsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus, lokalisert på Skytta i Nittedal. Poliklinikken har 4 overleger og en LIS-lege. Alderspsykiatrisk avdeling er en spesialistavdeling primært for utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser som har oppstått etter fylte 65 år. Avdelingen samarbeider tett med pårørende, kommunale helse - og sosialtjenester, samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov. Alderpsykiatrisk poliklinikk har 20 fagstillinger. Vi er opptatt av god helhetlig utredning, behandling og kartlegging. Vi har fokus på pårørendearbeid, samt samhandling med førstelinjetjenesten som mål for å gi best mulig pasientbehandling. Den som ansettes vil ha arbeidssted i Brennaveien 18, 1481 Hagan. Tiltredelsestidspunkt kan diskuteres. Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Grunnet fagfeltets forankring i biologisk psykiatri, ønsker vi å bygge et kompetent og sterkt psykiatrimiljø som er en viktig premiss for et godt helhetlig tilbud til vår pasientpopulasjon. Psykiater forventes å bidra med spisskompetanse i det tverrfaglige samarbeid. Utredning og behandling av bredt spekter psykiske lidelser. Oppfølging av TPHU av begrenset antall pasienter. Deltakelse i ulike prosjekter i avdelingen. Poliklinikken byr på unike utfordringer grunnet utstrakt brukt av ambulant virksomhet. Teamlederfunksjonen er ledig og overlege med kompetanse og lederegenskaper er aktuell til denne. Teamleder sitter i poliklinikkens ledelse. 17-delt bakvaktsordning. Kvalifikasjoner Overlege i psykiatri eller på slutten av utdannelsen i psykiatri. Ønske om alderspsykiatrisk erfaring. Leger som ikke har lenge igjen av spesialisering er også velkomne til å søke. Beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig Norsk autorisasjon som lege Utdanningsretning Utdanningstittel: Psykiater Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Må ha evne og interesse for fag, tverrfaglig samarbeid, og gjennom dette bidra til et profesjonelt og utviklende fagmiljø i avdelingen Personlig egnethet vektlegges Førerkort er nødvendig Gode samarbeidsevner og kommunikative egenskaper Bidra positivt, kan jobbe selvstendig og er fleksibel Vi tilbyr Et spennende og dynamisk tverrfaglig miljø med gode vekst og fagutviklingsmuligheter. Hyggelig arbeidsmiljø med stor takhøyde og høy faglig kompetanse. Muligheten til å delta i videreutvikling av et levende forskningsmiljø i avdelingen. Helseforetaket har meget gode kultur og fritidstilbud. Fleksitid etter gjeldende regler. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet
20.07.2018 Nittedal
Ortopedisk klinikk består av 2 sengeområder, s105 og s205, + 14 elektive 5 døgn senger på S305, poliklinikk og Ortopedisk akuttpoliklinikk. Sengeområdene er delt inn i tun med ca.7 pasienter pr. tun. Det er 3 fagutviklingssykepleiere tilknyttet de tre sengeområdene. Det er et stort fokus på sykepleiefaglig utvikling gjennom blant annet samarbeid med andre yrkesgrupper. Vi har fagdager og internundervisning. Stillingen innebærer å utføre sykepleie til pasienter som har planlagt å få hofte eller kneprotese. Den vil også innebære å utføre sykepleie til pasienter med små og store skader i forbindelse med ulykker og generelle plager i bevegelsesapparatet. Arbeidstiden er 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingen innebærer at du arbeider både på s105 og s305. Se vår film her! Alle søkere må søke elektronisk! Arbeidsoppgaver Utføre pre og post operativ sykepleie Utføre pasientbehandling i henhold til gjeldende prosedyrer Ivareta pasientsikkerhet Mobilisering av pasienter Tverrfaglig samarbeid med bl.a. fysioterapeuter Administrative oppgaver, herunder bl.a. visittgang, oppretting av behandlingsplaner, planlegging av pasientenes utskrivelse, samhandling med kommuner/bydeler, IKT håndtering Elektronisk pasientjournal/kurve (DIPS og Metavision) Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier Ønskelig med erfaring innen ortopedi Ønskelig med erfaring innen geriatri Annen relevant erfaring er en fordel Utdanningsretning Sykepleie Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige egenskaper Trives med å jobbe i et hektisk miljø hvor hoveddelen av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp Evnen til å være fleksibel Gode kommunikasjonsevner Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig Evne til godt samarbeid og positivitet Bidra til nytenkning Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Fagdager Internundervisning Muligheter for hospitering Et hektisk, spennende og godt arbeidsmiljø Nyansattopplæring og kontaktperson i opplæringsfasen Godt utviklet elektronisk pasient dokumentasjonssystem Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
22.07.2018 Lørenskog
Avdeling spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus, og har pasientbehandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Avdelingen har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen er beliggende på Skedsmokorset, 16 km fra Akershus Universitetssykehus, Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum. Avdelingen har tre lukkede seksjoner med til sammen 36 døgnplasser for pasienter i alderen 18-65 år. Seksjon B, Sikkerhetsseksjonen, har 8 plasser og behandler pasienter dømt til behandling, og pasienter med alvorlig sinnslidelse i kombinasjon med vedvarende utfordringer knyttet til vold og utagering. Seksjonen er i stadig utvikling, med stort fokus på å bygge opp en godt faglig fundert, moderne sikkerhetsseksjon. Vi er opptatt av forskning og fagutvikling og tar i bruk ny metodikk. Vi har fokus på alles 100 % ansvar og hver enkelts bidrag til at seksjonen når sine mål. Se vår Ahus film her! Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk behandling til pasienter med psykoselidelser og forhøyet voldsrisiko Håndtering av fysiske konfliktsituasjoner Faglige vurderinger og tiltak som forventet etter utdanning og funksjon Være en del av tverrfaglige i team Kvalifikasjoner Sykepleier/Vernepleier/Miljøterapeut/Miljøarbeider Erfaring fra psykisk helsearbeid Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Gode IT-kunnskaper Utdanningsretning Helsefag Sykepleie Vernepleie Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Du må ha godt humør! Du må være trygg i deg selv, tydelig i kommunikasjonen og stabil i relasjonen til andre Du må ha god psykisk og fysisk helse, som gjør at du du tåler å stå i krevende utageringssituasjoner Du må være faglig engasjert, positiv, fleksibel og innstilt på å bidra til å finne løsninger Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Et positivt og aktivt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere Sikkerhetstillegg og konkurransedyktige betingelser Gode muligheter for faglig utvikling Mulighet til å delta i forskning og spennende prosjekter Internundervisning, fagdager og seminarer Opplæring og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering Muligheter for trening i arbeidstiden Bedriftsidrettslag, muligheter for hytteleie og andre gode velferdstilbud
22.07.2018 Skedsmo
Akuttmottakets ambisjon er å være en nasjonalt ledende enhet innenfor akuttmedisin og vi søker nå etter nye medarbeidere som kan være med på realisere denne målsetningen. Akuttmottaket er et aktivt sted med i gjennomsnitt 120 pasienter igjennom daglig. Vi betjener de fleste fagområder inkludert medisin, nevrologi, kirurgi og ortopedi. Barn tas imot i eget barnemottak. Vi søker deg som har et ekte og oppriktig engasjement for mennesker som er akutt og kritisk syke.Du er ansvarsbevisst og har gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Vi ønsker oss engasjerte kollegaer som liker å jobbe i et aktivt og tidvis hektisk miljø, og som kan være med på å utvikle avdelingen videre. Er du den vi søker? Se vår Ahus film her! Akuttmottaket søker medisinstudenter uten lisens til helgestilling 14,5% som innebærer jobb hver 3.lørdag og søndag. Arbeidsoppgaver Hovedoppgaven som medisinstudent i akuttmottaket er å ta imot, stabilisere, gi pleie og delta i behandling til øyeblikkelighjelp pasienter som kommer med ambulanse eller henvises fra primærhelsetjenesten. Kvalifikasjoner Medisinstudent bestått 6. semester og uten lisens. Må kunne dokumentere sykehuserfaring Utdanningsretning Medisin Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig Gode kommunikasjonsevner Gode samarbeidsevner Evne til å arbeide selvstendig og i team Fleksibel og løsningsorientert Høy arbeidsmoral Engasjert i arbeidet Godt humør Ansvarsbevisst Gode datakunnskaper, gjerne erfaring med Dips Fleksibel Handlingsorientert Høy arbeidskapasitet Høy stressmestringsevne Vi tilbyr Hyggelig arbeidsmiljø Faglig utfordrende arbeidsoppgaver. Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo, i naturskjønne omgivelser.
22.07.2018 Lørenskog
Avdeling rus og avhengighet (ARA) er en del av Divisjon psykisk helsevern ved Ahus. Vi har ledig 100 % stilling som psykologspesialist ved Avdeling rus og avhengighet Groruddalen - poliklinikk. Stillingen er ledig fra 01.08.18. Poliklinikken ligger på Grorud i Oslo. Den har 22 stillinger og er tverrfaglig sammensatt av medisinskfaglig, sosialfaglig og psykologfaglig kompetanse. Den har 3 kontorfaglige stillinger. Opptaksområdet er bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. Poliklinikkens målgruppe er mennesker med alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, inkl. samtidig forekomst av psykiske lidelser. Ressurssenter LAR for hele Ahus sitt opptaksområde er tilknyttet vår poliklinikk. Som tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ønsker vi å gi pasientene våre et helhetlig, enhetlig og integrert behandlingstilbud, i tråd med avdelingens visjon og mål. Hos oss vil du få anledning til å jobbe innenfor et spennende fagfelt med varierte problemstillinger og møte mennesker med ulik bakgrunn og utfordringer. Avdelingen har etablert et eget forskningsutvalg og har tatt mål av seg til å bygge opp et miljø for klinikknær forskning innenfor fagfeltet rus og avhengighet. Arbeidsoppgaver Poliklinisk utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med en avhengighetsproblematikk i kombinasjon med psykiske lidelser. Veilede psykologer i spesialisering og bistå med faglige vurderinger i spesielt vanskelige saker. Sammen med legespesialist utøve spesialistmyndighet etter gjeldende retningslinjer. Samarbeide med primærhelsetjeneste og andre naturlige samarbeidsparter Ha fokus på individ og nettverk Være faglig oppdatert om relevant forskning innen eget fagområde Bidra til kunnskapsbasert praksis og helhetlig integrert pasientbehandling Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt. Kvalifikasjoner Vi søker fortrinnsvis psykologspesialist med klinisk kompetanse og behandlingserfaring fra TSB, psykisk helsevern og/eller familiearbeid. Ha oppdatert kunnskap om gjeldende helselovgivning og nasjonale faglige føringer Du bør være oppdatert om relevant forskning innen eget fagområde Utdanningsretning Psykologi Utdanningstittel: Psykolog Utdanningsnivå Universitet Personlige egenskaper Vi ønsker en person som både kan være strukturert og fleksibel. Vi ønsker et positivt engasjement og gjennomføringsevne, kombinert med god evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner. Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med god evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt ved ansettelse. Du må kunne vise lojalitet til beslutningsprosesser og endelige vedtak. Språk Norsk Vi tilbyr Arbeidsplassen er kjennetegnet av et godt sosialt miljø og engasjement. Du vil få anledning til å arbeide individuelt og sammen med andre med god kompetanse innen arbeidsfeltet. Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
26.07.2018 Oslo

Sommervikariater Internship

Ønsker du å gjøre en forskjell? Søk spennende og meningsfulle sommerjobber i Norges største akuttsykehus! Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er Norges største akuttsykehus, samt lokal og områdesykehus i Oslo og Akershus, for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Ahus har sommervikariater av varighet på fire uker eller mer, og har vi behov for vikarer med ulik kompetanse og fagbakgrunn. Vi tilbyr deg: God opplæring. Spennende og meningsfylt sommerjobb i et godt fagmiljø. Mulighet for bolig. Sentralt plassert arbeidssted mellom Oslo og Lillestrøm.
Antall interns
50 (varierer)
Sted
Lørenskog
Les mer

Rekrutteringskalender

 • JUL 19
  2018
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 20
  2018
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 22
  2018
  17 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!

Adresse

1478 LØRENSKOG