Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Helsesektor / Omsorg

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer
Fakta om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Hovedkontor
Lørenskog
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Menneskelig nær - faglig sterk

Ledige stillinger hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

GRO Allmennpsykiatrisk poliklinikk C, Akershus universitetssykehus HF
18.01.2020 Oslo
Poliklinikken ved Distriktpsykiatrisk senter Kongsvinger har ledig 100% fast stilling som psykiatrisk sykepleier fra mai 2020. Stillingen er underlagt seksjonsleder ved poliklinikken. Poliklinikken er delt opp i ulike team: akutteam, nevroteam, gruppeteam, psykoseteam og allmennteam. Alle behandlere ved poliklinikken jobber tverrfaglig innad i poliklinikken og i teamene. Poliklinikken ved DPS Kongsvinger har rundt 30 behandlere og vi søker nå etter en erfaren, faglig og engasjert medarbeider. Arbeidsoppgaver Diagnostisk og terapeutisk arbeid ved poliklinikken, konsultasjoner Kartlegging, utredning og vurderingsarbeid Deltakelse i team Samarbeid med andre instanser Delta i intern/ekstern undervisning og veiledning Dokumentere i tråd med divisjonen og nasjonale lover og forskrifter Være faglig orientert  Kvalifikasjoner Autorisasjon som sykepleier  Videreutdanning i psykisk helsevern Videreutdanning i SEPREP Videreutdanning i diagnostisering og behandling av komplekse dissosiative lidelser  Traumekompetanse, kan være "tryggere traumeterapeut kurs"  EMDR,  trinn 1 og trinn  2 Kroppsorientert psykoterapi Gode datakunnskaper  Erfaring med stabiliseringsarbeid og krisehåndtering  Vi søker etter erfaren terapeut med minimum 10 års erfaring i fra spesialisthelsetjenesten, og som har god kjennskap med stabiliseringskurs for kompliserte traumelidelser.   Personlige egenskaper Ha engasjement til å prege utviklingen av seksjonen som helhet Være fleksibel og ha vilje til et godt samarbeid på alle nivåer Ha evne til å ta ansvar, arbeide selvstendig og i team  Vi tilbyr Godt, utfordrende og engasjerende fagmiljø Gode muligheter for faglig utvikling Varierte arbeidsoppgaver Dagarbeid Vi arbeider tett sammen i et tverrfaglig miljø med høy effektivitet og kvalitet, god takhøyde  og med humor som sitter løst. Ahus/ Kongsvinger har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud  
19.01.2020 Kongsvinger
Avdeling rus og avhengighet (ARA) er inndelt i fem poliklinikker og fire døgnseksjoner. Alle seksjoner er regulert etter lov om spesialisthelsetjenester og tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling.Et hovedmål for ARA er å kunne tilby nyttige og virkningsfulle spesialisthelsetjenester til mennesker med rus- og avhengighetslidelser. Tjenestene skal planlegges og gjennomføres i tett samarbeid og forståelse med pasienten, pasientens nære relasjoner og andre viktige medspillere.ARA Elvestad døgn tilbyr utredning og behandling for pasienter over 18 år med rusproblematikk, ofte i kombinasjon med andre psykiske lidelser. Behandlingsenhet med 12 plasser og utredningsenhet med 6 plasser.Vår behandling kombinerer blant annet fysisk aktivitet, friluftsliv, gruppeterapi, samtaleterapi og miljøterapi. Målet er å fasilitere endring av både rusmønster og livsstil. Vi er opptatt av å se enkeltmennesket for å gi behandling som er best mulig den enkeltes behov og forutsetninger. Vårt mål er å tilby pasientene erfaringer som fører til læring, mestring og utvikling på veien mot et rusfritt liv.Vi er også opptatt av at den behandlingen vi gir her hos oss skal understøtte avdelingens uttalte mål om at alle behandlingsforløp skal ha en Helhetlig tilnærming og mest mulig Enhetlig praksis. Videre at samtidige problemer skal ha en samtidig håndtering (Integrert behandling) (HEI). Avdelingen har utarbeidet en egen "service erklæring" som beskriver hva vi mener kjennetegner god pasientbehandling, og hvordan slik behandling skal gjennomføres.Vi har ledig 100% Vernepleier ved ARA Elvestad døgn.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Delta i seksjonens gjøremål og utvikling Delta i målrettet miljøterapi Samarbeide internt og eksternt med aktuelle samarbeidspartnere Jobbe i tverrfaglig team Ansvarsvakt på kveld og helg Utførelse av delegerte ledelsesfunksjoner/-oppgaver kan bli tillagt en av stillingene Kvalifikasjoner Erfaring fra arbeid innenfor døgnenheter med tilbud til pasienter med avhengighetsproblematikk vektlegges. Erfaring med forskningsarbeid er ønskelig Førerkort klasse B Personlige egenskaper Evne til å skape trygge relasjoner Være løsningsfokusert Like å jobbe i team Tilpasningsdyktig Interesse for pasienter med rus- og avhengighetsproblem Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt i vekst Faglig og personlig utvikling Gode velferdstilbud for ansatte, f. eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
19.01.2020 Nes i Akershus
Avdeling for infeksjonsmedisin er en av landets største spesialavdelinger innenfor fagfeltet med 29 senger fordelt på to sengeposter. Vårt sengeområde består av 22 senger med vel 3000, i all hovedsak øyeblikkelig hjelp innleggelser årlig. Under avdelingen ligger også en spesialisert poliklinikk. På sengeposten diagnostiseres og behandles et vidt spekter av infeksjonssykdommer, som eksempelvis pneumonier, urinveisinfeksjoner, endokarditter, sepsis samt infeksjoner i skjelett, hud og bløtdeler. Pasienter med medfødt eller ervervet immunsvikt tilstander utgjør også en viktig pasientgruppe. I tillegg starter en rekke pasienter med uklare tilstander uten lokaliserende symptomer, sitt utredningsforløp på avdelingen. Både som inneliggende og polikliniske pasienter. Sengeposten består i hovedsak av en rekke ensengsrom med sluser for isolering, inkludert to luftsmitteisolater.   Vi søker deg som har et hjerte for infeksjonspasientene. Som er opptatt av å være en bidragsyter i arbeidsmiljøet, er engasjert og bidrar med høyt faglig fokus.  Deler du våre verdier vil vi gjerne ha deg med på laget. Vi har nå ledig en fast 80 % stilling med arbeid hver tredje helg i tredelt turnus. Ved internt opprykk vil det bli ledig vikariat. Alle søkere må søke elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Oppstartsdato er snarest.   Arbeidsoppgaver   Sykepleie til sengepostens innlagte pasienter. Utøvelse av sykepleieprosedyrer Tett samarbeid med kommune og bydeler.  Gruppeansvar Tett samarbeid med legetjenesten          Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Må beherske norsk skriftlig og muntlig Ønskelig med erfaring fra pasienter med infeksjonssykdommer Ønskelig med gode datakunnskaper. Gjerne med kjennskap til DIPS og MetaVision.  Erfaring fra spesialist, eller kommunehelsetjenesten vektlegges  Personlige egenskaper Trives i et hektisk arbeidsmiljø, hvor nøyaktighet og punktlighet er vesentlige egenskaper.  Liker faglige utfordringer med evne og interesse til å tilegne deg ny kunnskap  Innehar stor arbeidskapasitet   Strukturert, ansvarsbevisst og har evnen til nytenkning  God lagspiller som bidrar til godt arbeidsmiljø   At du brenner for å jobbe med infeksjonspasientene slik vi gjør Vi tilbyr Et arbeidsmiljø som tilrettelegger for faglig- og personlig utvikling. Individuell opplæring og oppfølging med fadderordning. Høyt faglig nivå med mange erfarne sykepleierne. Et spennende og lærerikt arbeidsmiljø i stadig utvikling. Faglig og personlig utvikling. Kultur- og fritidstilbud for ansatte. Vi kan også være behjelpelig med bolig og barnehage. 
19.01.2020 Lørenskog
Anestesiavdelingen er organisert under Kirurgisk divisjon og består av anestesiseksjonen, intensiv, postoperativ og smertepoliklinikken. Avdelingen har 290 årsverk fordelt på sykepleiere leger, hjelpepleiere, sekretærer og teknikere. Postoperativ har 66 årsverk for intensivsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere og sekretær. Seksjonen har også en fagansvarlig overlege. Postoperativ har ledig 2 faste stillinger i 75%. Vi søker hjelpepleiere/helsefagarbeidere som fortrinnsvis har erfaring fra sykehus. Stillingene er dagstillinger (37,5 timer/uke) med varierende arbeidstid i tidsrommet 07.30 - 20.00 fra mandag til fredag og 2. hver lørdag. Trives du med: faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver? å arbeide i tverrfaglige team? utviklingsmuligheter, ved å arbeide i en seksjon som har fokus på fag-, kompetanse og kvalitetsutvikling ? Da er det deg vi søker, velkommen på laget!Alle søkere må søke elektronisk.  Arbeidsoppgaver Daglig forefallende arbeid med ajourføring av lager, noe bestilling av varer/varemottak, skylleroms-arbeid, rydde og holde orden på pasientrom, rengjøring/klargjøring av medisinskteknisk utstyr. Utføre seksjonens kontrollrutiner Bistå sykepleier på postoperatv i stell og mobilisering av postoperative pasienter, samt møte pårørende Du vil ikke ha direkte pasientansvar Du inngår i team med 3 hjelpepleiere/helsefagarbeidere, forsyningsportør og vil også ha tett samarbeid med sykepleiekoordinator.    Kvalifikasjoner Autorisert hjelpepleiere eller helsefagarbeider Relevant klinisk erfaring Gode dataferdigheter  Personlige egenskaper Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Strukturert og selvstendig i arbeidet Like å arbeide sammen med andre  Personlig egnethet vektlegges  Vi tilbyr Godt fagmiljø Trivelig arbeidsmiljø Internundervisning , fagdager  Aktivt bedriftsidrettslag og gode kulturtilbud Mulighet for bolig og barnehageplass 
19.01.2020 Lørenskog
Ved Medisinsk bibliotek ved Akershus universitetssykehus er det en ledig fast heltidsstilling som spesialbibliotekar. Biblioteket har 4 årsverk og er organisert som en egen gruppe i Avdeling for forskningsstøtte, Forsknings- og innovasjonsdivisjonen. Medisinsk bibliotek er et tilbud for alle ansatte ved sykehuset, og en viktig aktør i kvalitets- og forbedringsarbeidet. Biblioteket bidrar med kurs og veiledning i litteratursøk og informasjonsgjenfinning for å styrke kunnskapsgrunnlaget til de ansatte. Arbeidsoppgaver Undervisning og veiledning i litteratursøk/bibliotektjenester Forsknings- og publiseringsstøtte Skranke- og publikumsarbeid Markedsføring Kvalifikasjonskrav Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende Gode IKT-kunnskaper Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk    Andre ønskelige kvalifikasjoner Kjennskap til kunnskapsbasert praksis Kjennskap til Alma og EndNote Erfaring fra fag- og forskningsbibliotek   Personlige egenskaper Initiativrik og har spennende tanker rundt videreutvikling av bibliotekets tjenester Gode samarbeidsegenskaper, men også evne til å jobbe selvstendig og målrettet Serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert Gode kommunikasjonsevner Vilje til faglig utvikling Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Et trivelig arbeidsmiljø med engasjerte ansatte Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Fleksibel arbeidstid Gode pensjonsordninger IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv)  Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei fra OsloSpørsmål vedr. stillingen kan rettes til avdelingsleder Karin Vassbakk, tlf. 48 09 26 69 eller fagansvarlig bibliotekar Åse Marit Hammersbøen, tlf. 40 21 20 21.Lønn etter avtale.
20.01.2020 Lørenskog
Vi som jobber ved palliativt senter har som mål å bidra til best mulig livskvalitet for pasienter og pårørende gjennom å skape en trygg ramme hjemme og på sykehus. Våre leger, sykepleiere og øvrig fagpersonell tilbyr oppfølging i samarbeid med fastlege og omsorgstjeneste i kommunene. Vi tilbyr poliklinisk behandling på sykehuset, eller innleggelse i vår sengeenhet ved behov for avansert palliativ behandling.  Vi har nå ledig et 11 måneders vikariat som spesialsykepleier/sykepleier Arbeidsoppgaver Bidra til å sikre høy kvalitet i pasientrettet arbeid for hjemmeboende pasienter i samarbeid med legetjenesten. Tett dialog med samarbeidende instanser som kreftkoordinatorer, palliativ sengepost og kommunehelsetjenesten Veiledning og undervisning i palliasjon til helsepersonell i 1. og 2. linjetjenesten Dagstilling, med arbeid hver 3.helg Kvalifikasjoner Utdanningsnivå: Høyskole/Universitet Autorisert sykepleier, fortrinnsvis med videreutdannelse innen kreftsykepleie og palliasjon eller annen relevant utdannelse. Erfaring fra kreftpasienter og palliasjon i sykehus og i kommunehelsetjenesten Erfaring fra tilsvarende arbeid God kjennskap til kommunale tjenester Minimum 5 års sykepleiererfaring. Personlige egenskaper Vi søker deg som tar initiativ og ansvar Du har gode kommunikasjonsevner og gode evner til samarbeid og teamarbeid Du er løsningsorientert Vi ønsker en kollega som er strukturert, stabil og oppsøker faglig og personlig utvikling Personlig egnethet vektlegge Tåler den lidelsen som ikke kan lindres Har evne til å omstille seg på kort tid Førerkort Vi tilbyr Spennende og utviklende arbeidsoppgaver Del av Norges største palliative senter En enhet som kan tilby høy faglig kompetanse, med fokus på fagutvikling og kvalitet Engasjerte og hyggelige kollegaer.
20.01.2020 Lørenskog
Det er ledig 80 % fast stilling som offentlig godkjent sykepleier i lungeteamet som er en del av lungepoliklinikken. Lungepoliklinikken er en stor enhet som diagnostiserer og behandler de fleste lungelidelser.   Lungeteamet er et tverrfaglig team der sykepleier og fysioterapeut  følger opp pasienter med kols og  pasienter  med lungefibrose  som trenger oksygen behandling.   Alle søkere må søke elektronisk.    Arbeidsoppgaver Sykepleier i lungeteamet En stor del av arbeidet er hjemmebesøk til pasienter som er inkludert i lungeteamet.  Undervise internt i sykehuset og ute i hjemmetjenesten.   Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier Fordel med kunnskap om KOLS og langtids oksygen behandling.  Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner Gode samarbeidsevner Jobbe selvstendig er en forutsetning  Positiv Ha evne til å jobbe systematisk, strukturert og smidig Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver Ansatte med høy kompetanse Opplæring etter behov Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
20.01.2020 Lørenskog

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Sommervikariater Internship

Ønsker du å gjøre en forskjell? Søk spennende og meningsfulle sommerjobber i Norges største akuttsykehus! Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er Norges største akuttsykehus, samt lokal og områdesykehus i Oslo og Akershus, for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Ahus har sommervikariater av varighet på fire uker eller mer, og har vi behov for vikarer med ulik kompetanse og fagbakgrunn. Vi tilbyr deg: God opplæring. Spennende og meningsfylt sommerjobb i et godt fagmiljø. Mulighet for bolig. Sentralt plassert arbeidssted mellom Oslo og Lillestrøm.
Antall interns
50 (varierer)
Sted
Lørenskog
Les mer

Rekrutteringskalender

 • JAN 18
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 19
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 20
  2020
  20 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 21
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 22
  2020
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 24
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 25
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Kontaktpersoner

HR rådgiver
HR-konsulent

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med fødeavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!

Adresse

1478 LØRENSKOG