<  
>  

Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Helsesektor / Omsorg

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer
Fakta om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Hovedkontor
Lørenskog
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Menneskelig nær - faglig sterk

Ledige stillinger hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

 Ortopedisk Klinikk, Akershus universitetssykehus HF   Ortopedisk klinikk består av sengeområdene, s105 og s205, + 14 elektive 5 døgn senger på S305, poliklinikk og Ortopedisk akuttpoliklinikk. Sengeområdene er delt inn i tun med ca.7 pasienter pr. tun. Det er 4 fagutviklingssykepleiere tilknyttet de tre sengeområdene. Det er et stort fokus på sykepleiefaglig utvikling gjennom blant annet samarbeid med andre yrkesgrupper. Vi har fagdager og internundervisning.Stillingen innebærer å utføre sykepleie til pasienter som har planlagt å få hofte eller kneprotese. Den vil også innebære å utføre sykepleie til pasienter med små og store skader i forbindelse med ulykker og generelle plager i bevegelsesapparatet. Arbeidstiden er 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingen innebærer at du arbeider både på s105 og s305. Stillingen har en varighet på 1 år Alle søkere må søke elektronisk! Arbeidsoppgaver Utføre pre og post operativ sykepleie Utføre pasientbehandling i henhold til gjeldende prosedyrer Ivareta pasientsikkerhet Mobilisering av pasienter Tverrfaglig samarbeid med bl.a. fysioterapeuter Administrative oppgaver, herunder bl.a. visittgang, oppretting av behandlingsplaner, planlegging av pasientenes utskrivelse, samhandling med kommuner/bydeler, IKT håndtering Elektronisk pasientjournal/kurve (DIPS og Metavision) Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier Ønskelig med erfaring innen ortopedi Ønskelig med erfaring innen geriatri Annen relevant erfaring er en fordel Personlige egenskaper Trives med å jobbe i et hektisk miljø Evnen til å være fleksibel og arbeide strukturert Gode kommunikasjonsevner Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig Evne til godt samarbeid og positivitet Bidra til nytenkning Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Fagdager Internundervisning Muligheter for hospitering Et hektisk, spennende og godt arbeidsmiljø Nyansattopplæring og kontaktperson i opplæringsfasen Godt utviklet elektronisk pasient dokumentasjonssystem Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
17.02.2020 Lørenskog
Stab Vil du jobbe med resultatoppfølging og utvikling i Barne- og ungdomsklinikken?  Vi søker en dyktig medarbeider til ledig fast stilling som rådgiver i klinikkens stab. Rådgiver vil få en sentral lederstøtterolle i virksomhetsstyring på klinikknivå og innenfor stabens øvrige oppdrag. Oppgaver vil være koordinering av prosesser og leveranser i klinikkens mål- og resultatoppfølging, med selvstendig saksbehandling til ledergruppen. I stillingen inngår ansvar for system- og brukerstøtte i kvalitetssystem, oppfølging av internkontroll, støtte i prosjekter, samt løpende saksbehandling og administrasjon innen stabens områder. Innhold i stillingen vil også formes av utviklingsområder i klinikken. Rådgiver vil samarbeide tett med stabsmedarbeidere, ledere i klinikken og sentrale staber ved foretaket. Den rette kandidaten har helsefaglig utdanning og erfaring fra virksomhetsstyring, ledelse eller prosjektstøtte. Du trives med å gjøre andre gode, er fleksibel, og evner å jobbe både selvstendig og i team. Du er analytisk anlagt, med evne til overblikk i komplekse saksområder og trekke essenser. Du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne, gode digitale ferdigheter og kan anvende styringsdata i analyser, sammenstillinger. Egenskaper som initiativ, leveringsdyktighet og organisasjons- og rolleforståelse vil også bli vektlagt.   Stillingen inngår i klinikkens stab som har som hovedoppgave å understøtte lederlinjen og bidra til måloppnåelse for Barne- og ungdomsklinikken. Staben jobber innen brede saksområder som drift, resultat, HR, HMS, kvalitet, pasientsikkerhet og utvikling. Er du interessert og ønsker mer informasjon, så ta gjerne kontakt. Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Saksbehandling og koordinering i virksomhetsstyring - mål- og resultatoppfølging Prosjektstøtte og sekretariat i utviklings/forbedringsprosjekter  internkontroll - videreutvikle effektive systemer og prosesser i resultatoppfølging og forbedring Kvalitetssystem (EQS) / andre relevante IKT verktøy  - systemadministrator og brukerstøtte Saksbehandling og administrasjon i et bredt spekter av stabens øvrige oppgaver Representere klinikken i relevante nettverk og utvalg   Lederstøtteoppgaver til klinikkdirektør og avdelingsleder stab Aktivt teamarbeid og samhandling med medarbeidere stab, ledere, sentrale staber Kvalifikasjoner Helsefaglig utdanning bachelor/mastergrad. Annen relevant real/formalkompetanse kan komme i betraktning Erfaring fra tilsvarende stilling innen virksomhetsstyring, ledelse, prosjektstøtte i helsetjenester Erfaring fra spesialisthelse er ønskelig  God skriftlig og muntlig formuleringsevne Gode IKT/digitale ferdigheter Organisasjons- og rolle forståelse  Personlig egenskaper/ egnethet vil vektlegges Personlige egenskaper Målrettet og leveringsdyktig  Analytisk Strukturert, selvstendig Gode samarbeids- og relasjonelle evner Fleksibel, løsningsorientert Solid arbeidskapasitet, trives med en travel hverdag og varierte oppgaver God evne til å prioritere arbeidsoppgaver Vi tilbyr Varierte og utfordrende oppgaver med mulighet for utvikling Et godt tverrfaglig miljø med engasjerte kollegaer Opplæring og veiledning Diverse velferdstilbud Lønn etter avtale
17.02.2020 Lørenskog
Nevrologi sengeområde S103, Akershus universitetssykehus HF Ved seksjon for akutt hjerneslag/nevro. overvåkning har vi nå 4 faste stillinger ledig for sykepleiereSeksjonen tilbyr spesialisert behandling til pasienter med hjerneslag. Seksjonen har 29 senger hvorav 4 senger i nevrologisk overvåkningsstueNevroklinikken ved Ahus er en del av medisinsk divisjon og har landets største opptaksområde innenfor fagfeltet nevrologi. Vi gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet.Nevroklinikken består av to akutte sengeområder, en rehabiliteringsseksjon, nevrofysiologisk laboratorium, nevrologisk poliklinikk og enhet for forskning og utvikling.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Sykepleier har en nøkkelrolle i behandlingen av pasienter med akutt hjerneslag Sykepleietiltak i henhold til standardisert behandlingsforløp for pasienter med akutt hjerneslag Overvåkning av pasienter med nevrologiske diagnoser i overvåkningsenhet. Sykepleietiltak basert på selvstendige observasjoner og i samarbeid med lege. Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier, erfaring fra arbeid med hjerneslagpasienter er ønskelig. Svært gode norskkunnskaper. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Gode datakunnskaper, gjerne erfaring med DIPS. Personlige egenskaper Trives i et aktivt og travelt arbeidsmiljø Humørfylt, faglig engasjert, fleksibel og pålitelig Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Opplæring innenfor fagfeltet akutt hjerneslag Muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi er spesielt opptatt av trivsel og arbeidsmiljø og jobber systematisk for å bevare et godt arbeidsmiljø. Gode velferdsordninger for ansatte - hytter, billetter til reduserte priser, trimrom og bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud, for å nevne noe. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo
18.02.2020 Lørenskog
Follo DPS, døgnseksjonen, Akershus universitetssykehus HF DPS Follo har ansvar for å gi lokalbasert behandlingstilbud til befolkningen i Follo som består av kommunene Nordre Follo, Nesodden, Frogn og Ås. Vi ønsker til enhver tid å ha en resultatorientert organisasjon med særlig vekt på et godt arbeidsmiljø hvor de ansattes kompetanse er vår største ressurs. DPS Follo består av døgnseksjon, allmenn poliklinisk seksjon, TIRE (tidlig intervensjon og rehabilitering), Akutt team, seksjon for gruppeterapi, seksjon for spiseforstyrrelser og kontor faglig seksjon. Døgnseksjonen er en allmenn psykiatrisk sengepost med 18 senger, hvorav 1 er brukerstyrt og 2 er krise/korttid. I seksjonen er det ca. 40 årsverk. Vi tilbyr behandling til personer med ulike psykiske lidelser som er i behov av innleggelse. Hoved behandlingen er kognitiv miljøterapi. Vi har nå behov for 2 vikariater i 50% stilling. Den ene vil være for 1 år. Den andre for 6 mnd. med mulig forlengelse. Det vil primært være aftenvakter. Jobb hver 3.helg. Vi har også 1 ledig fast helgestilling hver 3.helg Arbeidsoppgaver Ivareta miljøterapeutisk arbeid Delta i tverrfaglig team rundt pasient Sørge for god dokumentasjon Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig Bidra til god samhandling  Kvalifikasjoner Bachelor Videreutdanning inne psykisk helsevern er ønskelig  Gode norsk kunnskaper  Personlige egenskaper Faglig engasjert, fleksibelt innstilt og bidra til gode løsninger Gode samarbeidsevner Personlig egnethet vil bli vektlagt  Vi tilbyr Et godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kolleger med bred kompetanse Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Intern undervisning  Gode velferds tilbud for ansatte, for eksempel hytte utleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud 
18.02.2020 Ski
Akuttpsykiatrisk Avdeling, Ahus  Konsultasjonspsykiatrisk enhet ved Akuttpsykiatrisk avdeling søker Spesialsykepleier i 100 % fast stillingVi ønsker en faglig engasjert, serviceinnstilt og initiativrik kollega med gode samarbeidsevner som er vant til selvstendig pasientarbeid.Enhet for konsultasjons- og liaisonpsykiatri er underlagt Akuttpsykiatrisk avdeling men er lokalisert som egen enhet nær de somatiske avdelingene på sykehuset. Enheten består av tre spesialister i psykiatri og én spesialsykepleier og jobber primært med vurdering, rådgivning og igangsetting av behandling av pasienter innlagt ved somatiske avdelinger.Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus. Avdelingen har 73 døgnplasser og ca 2800 innleggelser pr år og består av akuttpsykiatrisk mottak, 1 affektiv seksjon med tilknyttet ECT-poliklinikk, 4 psykose seksjoner, mor-barn psykiatrisk poliklinikk samt enhet for konsultasjons- og liaisonpsykiatri. Vi har i avdelingen fokus på felles fagutvikling med bl.a. fast internundervisning og deltagelse på ulike kurs og konferanser nasjonalt og internasjonalt.Alle søkere må søke elektronisk Arbeidsoppgaver Undersøke og vurdere pasienter innlagt ved somatiske avdelinger. Gi råd og veiledning til helsepersonell i somatiske avdelinger. Undervisning og opplæring av helsepersonell ved de somatiske avdelinger. Undervisning/veiledning av LIS/turnusleger i avdelingen. Bidra til videreutvikling av enheten. Kvalifikasjoner Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Søker må ha lang erfaring fra poliklinisk arbeid.  Søker må ha lang erfaring med selvstendig pasientarbeid  Søker må ha gode norskkunnskaper.  Personlige egenskaper God kommunikasjonsevne Løsningsorientert Beslutningsdyktig Ansvarsbevist Må trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Spennende oppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling Lønn etter avtale Hyggelig arbeidsmiljø Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
18.02.2020 Lørenskog
DPS Groruddalen - Allmennpsykiatrisk poliklinikk D DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 7 polikliniske enheter lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud), i tillegg til døgnenhet lokalisert på Skytta.Det er ledig fast stilling som seksjonsleder ved allmennpoliklinikk D i Rosenbergveien fra april 2020. Poliklinikken har en høy andel spesialister og arbeider tverrfaglig. I pasientpopulasjonen er det stor andel mennesker med flerkulturell bakgrunn. Seksjonen har bred faglig kompetanse.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Personal- og lederansvar Ansvar for kompetanse- og utviklingsplaner Møteledelse av enhetens daglige og faste møter, Seksjonsleder inngår som en aktiv del av DPS' ets ledergruppe. Klinisk arbeid. Kvalifikasjoner Psykologspesialist Erfaring fra allmenpsykiatri Ledererfaring/ lederutdannelse. Personlige egenskaper Evne til å kommunisere godt med sine medarbeidere Nøyaktig, evne til å arbeide i team og selvstendig. Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Utfordrende arbeidsoppgaver Positivt arbeidsmiljø med godt fagmiljø Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
18.02.2020 Oslo
ØVRE Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Akershus universitetssykehus HF Er du psykiater og ønsker å jobbe som overlege i et spenstig og engasjert miljø?Fast stilling ledig som overlege/psykiater ved vår Allmennpoliklinikk.Allmennpoliklinikken har 23 behandlerstillinger og er tverrfaglig sammensatt av 3 overleger, 3 leger i spesialisering (LIS), 5 psykologspesialister, 9 psykologer, 2 psykiatriske sykepleiere og 1 sosionom.Det er et stort overlegemiljø ved vårt DPS med totalt 10 overleger. Det er ukentlige legemøter med faglig innhold.DPS Øvre Romerike består av de 4 polikliniske seksjonene Allmennpoliklinikken, Tidlig intervensjon og rehabilitering for psykosepasienter (TiRe), Seksjon for gruppeterapi (SFG), Akutteam, samt en døgnseksjon med 18 senger. Vi samarbeider med øvrige avdelinger i Divisjon psykisk helsevern, og med fastlegene og kommunene i opptaksområdet.Vårt opptaksområde er Øvre Romerike bestående av 6 kommuner, med i alt 107000 innbyggere. DPS Øvre Romerike har 95 ansatte og bemanningen er tverrfaglig.Alle søkere må søke elektronisk. Vi ønsker deg velkommen som søker! Arbeidsoppgaver Utredning og behandling av pasienter. Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter. Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende. Delta i fag- og kompetanseutvikling. Bidra i internundervisning. Deltagelse i generelt utviklingsarbeid av seksjonen. Veiledning av leger i spesialiseringsforløp. Spesialistspesifikke oppgaver som tilkommer er blant annet avklaringssamtaler med nye pasienter, godkjenning av epikriser, rådgiving/spesialistmedvirkning i behandlingsforløp/pakkeforløp med ikke-spesialister, bistand ved innleggelser av pasienter til døgnavdelinger, deltagelse i inntaksarbeid/vurderinger av henvisninger. Spesialistspesifikke oppgaver som kan tilkomme er for eksempel vedtaksansvar og oppfølging for pasienter som behandles under tvunget psykisk helsevern uten døgn. Andre spesialistspesifikke arbeidsoppgaver utover dette kan også tilkomme. Inngå i bakvaktsordning opp mot døgnseksjonene; vaktplan på 42 uker, en bakvakt hver 8.uke. Bistand opp mot andre seksjoner ved DPS'et. Kvalifikasjoner Norsk legeautorisasjon. Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri. Meget god beherskelse av norsk språk, både muntlig og skriftlig Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet (systemtenkning og systemkunnskap) Kunnskap om helsemyndighetens lov- og forskriftsverk. Erfaring fra allmennpoliklinikk er ønskelig. Videreutdanning innen psykoterapeutisk metode er fordelaktig. Søkere som er nær ved å fullføre spesialisering vil kunne komme i betraktning. Personlig egnethet. Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner. Gode samarbeidsevner. Høy arbeidskapasitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Vi har et stort og godt overlegemiljø. Ukentlige legemøter. Felles internundervisning ukentlig. Et godt arbeidsmiljø med mye godt humør og gode relasjoner! Vi deltar i Holmenkollstafetten og Ahuslekene årlig. Vi har fokus på vårt fag og på fagutvikling. Mulighet for deltagelse på kompetansehevende kurs, seminarer og videreutdanning. Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU), og vi ønsker å ha eller delta i forskningsprosjekter og kvalitetsforbedringsprosjekter. Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud. Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud. Ahus har personalboliger og personalbarnehage. Ansettelse skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og overenskomster for leger. Kort reisevei fra Oslo, mot køen, 30 min med bil. Togtilbudet til/fra Jessheim er også godt og tar kun 36 minutter.
18.02.2020 Akershus
Ortopedisk sengeområde Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.  Ved ortopedisk sengepost har vi følgende ledige stillinger med tiltredelse snarest: 18,78%  (helg) helsefagarbeider/hjelpepleier/sykepleierstudent 2 x 80% helsefagarbeider/hjelpepleier 73% helsefagarbeider/hjelpepleier Stillingene inngår i 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg Ortopedisk sengepost er samlokalisert med revmatologisk sengepost, og har 12 ortopediske senger. Vi behandler pasienter med brudd, og pasienter som skal ha ny protese i hofte, kne eller skulder. Det er et tett tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper. Vi har egen pasientskole for pasienter som skal ha ny hofte- eller kneprotese. Arbeidsoppgaver Observasjon av vitale parameter. Behandling, mobilisering, stell og pleie.  Kvalifikasjoner Autorisert hjelpepleier/helsefagarbeider. Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig. Gjerne arbeidserfaring fra tilsvarende arbeid i sykehus. Gode kommunikasjon og samarbeidsevner. Gjerne erfaring med DIPS. Evnen til å prioritere arbeid i en travel hverdag.  Personlige egenskaper Du jobber selvstendig med spennende og varierende arbeidsoppgaver. Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen. Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper. Du viser engasjement og faglig interesse.  Vi tilbyr Godt fag- og arbeidsmiljø. Spennende og varierte arbeidsoppgaver. Lønn etter tariff. 
19.02.2020 Kongsvinger

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Sommervikariater Internship

Ønsker du å gjøre en forskjell? Søk spennende og meningsfulle sommerjobber i Norges største akuttsykehus! Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er Norges største akuttsykehus, samt lokal og områdesykehus i Oslo og Akershus, for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Ahus har sommervikariater av varighet på fire uker eller mer, og har vi behov for vikarer med ulik kompetanse og fagbakgrunn. Vi tilbyr deg: God opplæring. Spennende og meningsfylt sommerjobb i et godt fagmiljø. Mulighet for bolig. Sentralt plassert arbeidssted mellom Oslo og Lillestrøm.
Antall interns
50 (varierer)
Sted
Lørenskog
Les mer

Rekrutteringskalender

 • FEB 17
  2020
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 18
  2020
  10 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 19
  2020
  4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 20
  2020
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 21
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 22
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 23
  2020
  34 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Kontaktpersoner

HR rådgiver
HR-konsulent

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med fødeavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!

Adresse

1478 LØRENSKOG