(KarriereStart.no):

– En operasjonssykepleier utøver sykepleie til pasienter som skal gjennomgå en kirurgisk behandling. Vi tar imot pasienter som skal til en operasjon eller en kirurgisk behandling. Vi hjelper til under forløpet og finner riktig utstyr. Mange sier vi er en «håndlanger» for kirurgen, men det er pasienten som er i fokus, forklarer Inga Lill Aas, operasjonssykepleier ved Oslo universitetssykehus.

 

I forbindelse med operasjoner har hun altså to roller. Den ene er koordinerende, ved at hun jobber med forberedelser av pasient og utstyr:

 

– Vi har nye typer medisinsk utstyr vi må sette oss inn i. Vi må være oppdaterte på de ulike inngrepene. Jobben vår er å være med og kunne det medisinsk-tekniske utstyret. Vi skal telle alt vi bruker før og etter operasjonen. Jobben vår er å følge med under hele inngrepet.

 

SE OGSÅ: Hva gjør en intensivsykepleier? Yrket på to minutter

 

Den andre funksjonen er å assistere under sleve inngrepet:

 

– Vi går inn på operasjonsstuen og server den som er steril. Så man må være hardt rustet i forhold til å tåle blod og se operasjoner i forskjellige organer, forklarer hun.


 

For å kunne bli operasjonssykepleier må du først ha vært sykepleier i to år, før du kan ta videreutdanning i operasjonssykepleie. De fleste sykehus har alltid behov for operasjonssykepleiere, så jobbutsiktene er veldig gode når du er ferdig med etterutdanningen.

 

Turnusen er litt ulik ved de ulike sykehusene. Men man må være forberedt på tredelt turnus, som er dag-, aften- og nattarbeid.

 

– En operasjonssykepleier er med på å redde liv. Jeg synes det er utrolig spennende og verdifullt. Man får litt ettertanker på at man må leve i nuet og tenke at man har det bra, avslutter Inga Lill.

 

SE OGSÅ: Hva gjør en barnesykepleier? Yrket på to minutter

Les mer om jobbmuligheter og arbeidsgivere innen helsesektoren