<  
>  

Lærling i Norsk Tipping

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om lærlingordningen

I mange år har Norsk Tipping tatt imot lærlinger fra relevante fagområder. Vårt største lærling-program er rettet mot IT-lærlinger som nylig har fullført videregående skole. Vi tar inn nye lærlinger hvert år.

Samfunnsoppdraget til Norsk Tipping gjelder for alle segmenter i Norges befolkning, og spesielt yngre generasjoner. Gjennom vårt samarbeid med forskjellige utdannelsesinstitusjoner rundt i landet , tilbyr Norsk Tipping lærlingeplass til studenter av yrker og fagområder som er relevante for bedriften.​

Et godt eksempel er IT-ordningen som har levd i Norsk Tipping i mange år. Lærlingen vil være en del av avdelingen IT drift som drifter og vedlikeholder selskapets spillsystemer og IT-systemer. Som teknologibedrift er digitalisering, driftsoperasjon og sikkerhet noen av områdene med mest potensiale for utvikling og der læringskurven er brattest. ​

I tillegg har vi også tatt imot lærlinger med kompetanser fra restaurant, tjenestedesign, og andre. Det tas forbehold om at det finnes behov for en lærling med en gitt bakgrunn og at det er mulighet for tilretteleggelse. ​

 Er du interessert i en praksisplass hos oss? Vi lyser ut ledige stillinger som lærling når det oppstår et behov internt. Så ta en titt på vår rekrutteringsportal for å finne ut mer.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Norsk Tipping
N
Ønsker du en sentral plass ved topplederbordet i et selskap hele Norge har et forhold til?
Direktør Strategi & analyseNorsk Tipping har noen av landets mest kjente merkevarer, og lever av å skape forventning og glede. Hvert år går hundre prosent av overskuddet tilbake til frivilligheten i Norge.Likevel blir vi ikke målt på kroner og øre. Norsk Tipping er eid av staten, og har et sosialpolitisk samfunnsoppdrag. Vi måles først og fremst på hvor godt vi bidrar til å holde nivået på problemspill i befolkningen nede. Hovedoppgaven vår er å tilby pengespill på en ansvarlig måte, og å få nordmenn til å velge det lovlige og trygge og alternativet.Det er en krevende balansegang vi har lykkes godt med i mange år. Samtidig ser vi at viktige valg må tas mye oftere enn før. Derfor styrker vi selskapet med en egen avdeling for strategi og analyse. Avdelingen skal hjelpe Norsk Tipping med å orientere seg og ta gode valg.Om rollenFormålet med rollen er å utvikle og implementere selskapets strategi, og aktivt støtte og være en pådriver for at ledere og ansatte lykkes med å håndtere endringer. I denne rollen vil du være vår spydspiss i å sette strategisk retning for selskapet de kommende år.Stillingen er en del av toppledergruppen i Norsk Tipping og rapporterer til administrerende direktør. Direktøren vil ha personalansvar for i underkant av 20 medarbeidere.HovedansvarLede arbeidet med og utvikle en helhetlig strategi ved å gjennomføre samfunnsutredninger, analysere interne og eksterne forhold og definere strategiske mål.Utfordre og drive frem strategiske diskusjoner og beslutninger i selskapets toppledergruppe.Omgjøre forventninger fra eier, nasjonale og internasjonale regulatoriske forventinger og kundeforventinger til strategier og mål.Fremskaffe og tilby analyse og innsikt om kunder og marked for å sikre måloppnåelse iht. strategi.Følge opp og styre porteføljen av strategiske initiativer, gjennomføre strategiske styringsmøter.Utvikle selskapets strategiske rammeverk.Hvem er du?Vi ser etter deg som kan sette deg inn i komplekse problemstillinger, evner å skape struktur i det utydelige, og som trives best når du oppnår gode resultater sammen med andre. Samtidig må du trives i en "utfordrerrolle", du er modig og tørr å utfordre vedtatte sannheter. Du har mest sannsynlig en relevant masterutdanning eller lignende i bunn og du har gjerne flere års ledererfaring fra en sammenlignbar organisasjon. Det er viktig at du har erfaring med å drive større og vellykkede strategiprosesser. Du kjenner deg godt igjen i arbeid med strategiske problemstillinger på toppledernivå, gjerne i en digital/ teknologi- orientert kontekst. Øvrige etterspurte erfaringer og kvalifikasjonerHøyere utdanning på mastergradsnivå innen strategi, økonomi og/eller ledelseGjerne ledererfaring innenfor forretningsutvikling / strategiDu har trolig med deg erfaringer fra analysemiljøer, konsulentselskaper, strategiavdelinger, forretningsutvikling eller lignendeEvnen til å navigere i større organisasjonerGod kommunikasjons- og formidlingsevne, med ulike interessenter på tvers og på ulike nivåerVerdsatte personlige egenskaperVi ser etter en samlende, faglig dyktig og visjonær leder, som vet verdien av godt samarbeid for å oppnå felles mål. Din lederstil er gjerne involverende, lyttende og beslutningsdyktig. Du er en god strateg, med god kommunikasjon- og formidlingskompetanse. Du er modig og tørr å utfordre vedtatte sannheter. Videre har du en strukturert og systematisk arbeidsform. Du har evnen til å tegne de kortsiktige og langsiktige linjene for selskapets fremtid.Vi verdsetter mangfold og oppmuntrer kandidater med ulik bakgrunn og erfaring til å søke.Søknadsfrist: 31.12.2023. Søknader vil bli behandlet fortløpende.Arbeidssted: HamarVed spørsmål eller behov for mer informasjon, ta kontakt med våre rådgivere i Hartmark Executive Search ved Sondre Nygård Trønnes, tlf. 901 07 296, sondre@hartmarkexecutive.no, Helene Graver, tlf. 940 85 000, helene@hartmarkexecutive.no. Epost: helene@hartmarkexecutive.no Adresse: 2315 HAMAR940 85 000
Frist 31.12.2023
Les mer
N
Vil du ansvaret for selve hjertet av salgsoperasjonen til Norsk Tipping?
Direktør KundemøteNorsk Tipping har noen av landets mest kjente merkevarer, og lever av å skape forventning og glede. Hvert år går hundre prosent av overskuddet tilbake til frivilligheten i Norge. Likevel blir vi ikke målt på kroner og øre. Norsk Tipping er eid av staten, og har et sosialpolitisk samfunnsoppdrag. Vi måles først og fremst på hvor godt vi bidrar til å holde nivået på problemspill i befolkningen nede. Hovedoppgaven vår er å tilby pengespill på en ansvarlig måte, og å få nordmenn til å velge det lovlige og trygge alternativet.Stadig flere kundemøter skjer digitalt, endringer skjer raskt og kravene til omstilling og organisasjonsutvikling øker. Som Direktør Kundemøte er du ansvarlig for selve hjertet av salgsoperasjonen til Norsk Tipping.Du må evne å balansere utviklingen av kommersielle mål og strategier, med et ansvarlig spilltilbud. Direktør Kundemøte skal drive og videreutvikle en sentral operasjon som er en svært viktig bidragsyter til hvordan Norsk Tipping møter nye kundebehov i en digital hverdag. Avdelingen eier, drifter og forbedrer kundemøter, operasjonaliserer og implementerer strategi og sikrer gode kundeopplevelser basert på innsikt i marked, målgrupper og kunder.Stillingen er en del av toppledergruppen i Norsk Tipping og rapporterer til administrerende direktør. Avdelingen har omlag 170 ansatte.HovedansvarOrganisere og lede Norsk Tippings kommersielle (kundemøte) organisasjonInitiere, strukturere og forestå de markeds- og salgsstrategiske prosessene, basert på til enhver tid gjeldende strategiVære en viktig bidragsyter i Norsk Tippings toppledergruppeVidereutvikle og drive salgsoperasjonen gjennom enhetene i kundemøteStrategisk utviklingsansvar for selskapets merkevarer, produktportefølje og distribusjon omnikanal, herunder sørge for en balansert utvikling av kategoriene som ivaretar attraktivitet, ansvarlighet og effektiv driftHvem er du?Høyere utdanning innen eksempelvis markedsføring, teknologi, økonomi, kommunikasjon, innovasjon eller tilsvarendeRelevant ledererfaring med å lede ledere i en større virksomhetErfaring fra kundeorienterte virksomheterErfaring med strategisk salgsledelse, produktutvikling og omnikanal distribusjonKjennskap til digital tjenesteutvikling og salgGod kjennskap til forretningsutviklingErfaring med å bygge sterke teamVerdsatte personlige egenskaperAktuelle kandidater har med seg kunnskap og erfaringer som gjør at man kan innta rollen med tyngde og troverdighet, ved at man inngir tillit gjennom kompetanse, både internt og eksternt. Som direktør kundemøte er du en utpreget relasjonsbygger og stiller høye krav til deg selv, dine kollegaer og samarbeidspartnere. Med utstrakte samarbeidsegenskaper evner du å spille andre gode. Du er utålmodig og tålmodig på samme tid; tørr å utfordre. Du har et godt strategisk hode, kommer raskt til kjernen i en utfordring samtidig, som du har interesse for å forstå detaljene. Du evner å sette deg inn og forstå Norsk Tippings posisjon, som et ansvarlig spillselskap.Vi verdsetter mangfold og oppmuntrer kandidater med ulik bakgrunn og erfaring til å søke.Søknadsfrist: 31.12.2023. Søknader vil bli behandlet fortløpende.Arbeidssted: HamarVed spørsmål eller behov for mer informasjon, ta kontakt med våre rådgivere Hartmark Executive Search ved Helene Graver, tlf. 940 85 000, helene@hartmarkexecutive.no eller Sondre Nygård Trønnes, tlf. 901 07 296, sondre@hartmarkexecutive.no. Epost: sondre@hartmarkexecutive.no Adresse: 2315 HAMAR901 07 296
Frist 31.12.2023
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Norsk Tipping
logo
Trainee i Norsk Tipping
Å være en lærende organisasjon krever tilgang til ikke bare ny kunnskap, men også pågangsmot, innovasjon og dyktighet. Våre trainee-programmer har gitt oss tilgangen til akkurat dette og gjort oss til bedriften i Innlandet med best omdømme blant nyutdannede.​ Som Trainee i Norsk Tipping vil du bli en del av et markedsledende miljø med en visjon om å vokse hos både eksisterende og nye kundegrupper - og bli enda viktigere for samfunnet. Vi skal begeistre en ny generasjon og trenger derfor den nye generasjonen med bak spakene.  ​​Norsk Tipping har to typer traineeordninger; den første er et program hvor du vil hospitere i tre ulike fagmiljøer internt i selskapet. I løpet av 15 mnd. vil du få muligheten til å rotere i flere spennende stillinger tilpasset dine interesseområder. På den måten tror vi du vil utvikle en tverrfaglig innsikt, endringsdyktighet og en kompetansebase som samfunnet etterspør.​ I tillegg har vi et samarbeid med Trainee Innlandet, Norges eldste og mest suksessfull trainee-ordning hvor nyutdannede hospiterer i opptil tre av de medlemsbedriftene (over 40) i en toårsperiode/8 mnd om gangen her på Innlandet. Som medlemsbedrift i Trainee Innlandet deltar Norsk Tipping aktivt i rekrutteringsdagen hvor målet er tiltrekke talenter med kompetanse innen/fra ulike fagområder for å jobbe med blant annet prosjektledelse, prosjektdeltakelse, områdeansvar og utviklingsprosjekter hos en eller flere av våre avdelinger. I likhet med våre egne traineer, er arbeidsprogrammene individuelt tilpasset den enkelte trainee. Utlysning for førstnevnte traineeordning legges som oftest ut i november med frist i januar.
logo
Internship i Norsk Tipping
Norsk Tipping har årlig hatt et internship program hvor et tverrfaglig team har samarbeidet om å løse innovasjonsprosjekter sammen. I flere år har Norsk Tipping gjennomført internships hvor en eller flere studenter blir en del av et tverrfaglig team der formålet er å løse et innovasjonscase. Dette er en mulighet for studenter som er under utdanningsløpet og har minimum fullført 2 år av høyskoleutdanningen. Studentene som har vært innom oss de siste årene har hatt bakgrunn innen psykologi, industriell økonomi, datateknikk, interaksjonsdesign, spilldesign, intelligente systemer etc. Sluttresultatet presenteres for ledergruppen og de ansatte.​ Fra tidligere interns har vi fått tilbakemeldinger om at erfaringen var spennende og relevant, hvor de ble utfordret på personlige egenskaper og teamarbeid. Noen studenter fortsatte karrieren videre hos Norsk Tipping, mens andre har tatt steget videre hos andre selskaper som Sopra Steria, Finn, Sprint Consulting, Atea etc. Vi er stolte av å kunne gi studentene nyttig erfaring som kan benyttes i flere bransjer.​
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Norsk Tipping

Har du lyst til å arbeide med merkevarer som hele Norge kjenner og som omsetter for 10 mrd i året, og hvor overskuddet går til gode formål?

Norsk Tipping er en av Innlandets mest spennende arbeidsplasser, og består av ca. 340 medarbeidere med høy kompetanse innen en lang rekke fagfelt.

Vi gir drømmen en sjanse er Norsk Tippings visjon. Vi ønsker at våre medarbeidere skal oppleve å kunne gi sin drøm en sjanse. Med det mener vi det å skape et miljø hvor mennesker trives og gis anledning til å utvikle seg, samtidig som vi utvikler attraktive spillprodukter som bidrar til små og store drømmer også hos kundene våre. Ved å ivareta vår oppgave som hovedaktør på det norske spillmarkedet, bidrar vi til å oppfylle drømmer også for de som nyter godt av overskuddet vårt.

Det er Kulturdepartementet som eier Norsk Tipping, og det er myndighetene som bestemmer rammebetingelsene for selskapets virksomhet. Balansegangen mellom krav til inntjening og krav til sosial ansvarlighet plasserer Norsk Tippings virksomhet midt i skjæringspunktet mellom marked og myndighet, mellom reklame og regulering, mellom kommers og kontroll. Det er denne rollen som gjør det spennende å jobbe i Norsk Tipping!

Vi har som ambisjon om å være et svært attraktivt spillselskap samtidig som den ansvarlige dimensjonen er en forutsetning for å lykkes.

Norsk Tipping søker derfor deg som har det lille ekstra, er en sterk og positiv lagspiller, med individuelle kvaliteter utenom det vanlige. Er du salgsutdannet, jurist, markedsfører, kommunikatør, webutvikler, renholder, kantinemedarbeider, leder med ambisjoner, mobilspillspesialist eller noe annet spennende? Ønsker du å legge lista litt høyere, bli satt krav til samtidig som du blir godt ivaretatt i et faglig sterkt arbeidsmiljø med tilbud om videre kompetanseheving, gode kollegaer og gode pensjonsavtaler og velferdsordninger i en akkurat passe stor mjøsby? Da bør du orientere deg mot Norsk Tipping.

På vårt drømmelag er det plass til deg som har det vi etterspør og som kan finne din drømmejobb innen følgende fagområder:
• Salg og markedsføring gjennom ulike kanaler
• Samarbeid med de store kjedene i varehandelen
• Digital kommunikasjon
• Kjente merkevarer
• Innovativ produktutvikling
• Verdiskapning for samfunnsnyttige formål
• Kundehåndtering
• IKT
• Sikkerhet
• Informasjon
• Trend-, kunde- og markedsanalyser
• Sport og spill
• Sponsoring og samarbeid

Visjon

Vi gir drømmen en sjanse

Antall ansatte

Ca. 340