<  
>  

Lærlingeordning i Coop

Stillingstype
Utdanningsnivå
Fagskole
Yrkesskole / videregående skole
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om lærlingordningen

Coop Midt-Norge er en godkjent lærling-bedrift, der lærlingeløpet foregår over 2 år. De siste årene har vi hatt gjennomsnittlig 5-10 lærlinger årlig, men vi ønsker absolutt flere! Ungdommer får gjennom dette programmet muligheten til å få lønn under utdanningen sin, samt relevant opplæring og gode karrieremuligheter.

Coop Midt-Norge setter kompetanseutvikling høyt - på alle nivå i organisasjonen. Vi er en godkjent lærebedrift innen fagene salg/service og matfag, og vi har mangeårig tradisjon for inntak av lærlinger. Som stor handels-aktør og bedrift i vårt område, tar Coop Midt-Norge samfunnsansvar og tilbyr utdanningsmuligheter for ungdom innenfor vårt system. Vår kjerneverdi er tiltro til egenart.

Lærlingeordningen er regulert av Opplæringsloven, og ellers av retningslinjer bl.a. fra Utdanningsdirektoratet. I Coop Midt-Norge har vi i tillegg bestemmelser i Landsoverenskomsten når det gjelder lærlinger.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Coop
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Coop
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Coop

Coop er den eneste detaljhandelsvirksomheten som eies av forbrukerne. En million medlemmer i Norge har én eierandel hver i sitt lokale samvirkelag og får sin del av overskuddet. I dag som for hundre år siden, kan medlemmene bruke sin stemme til å påvirke Coops virksomhet. Coop består av flere hundre samvirkelag med over tusen butikker til sammen, og hver fjerde handlepose kommer fra en av våre dagligvarebutikker.

Antall ansatte

18.000