<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Prosjektledere - Tidligfase Etat for utbygging, Bergen kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Etat for utbygging i Bergen kommune er blant Vestlandets største utbyggere med mange spennende og utfordrende utbyggingsprosjekt. Samlet er utbyggingsporteføljen på om lag 12 milliarder kroner med en årlig omsetning på rundt 2 milliarder kroner.

Vårt oppdrag er å representere Bergen kommune som utbygger for kommunale formålsbygg. Vi er ansvarlige for planlegging og oppføring av bl.a. boliger, kulturbygg og sykehjem, og tilrettelegger prosjekter fra overordnete konseptvalg til nøkkelferdige bygg.  Vår visjon "bygg med omtanke" spenner bredt. Vi skal realisere kommunale bygg med særlig omtanke for klima og miljø. Byggeprosjektene skal gjennomføres til nytte og glede for brukere, nærmiljø og innbyggere. I tillegg til nybygg skal vi etterstrebe ombruk og videreutvikling av kommunale bygg gjennom robust oppgradering og transformasjon. Vi ønsker å styrke et tverrfaglig miljø med høy kompetanse på tidligfaseprosjekter. Utredninger til Tidligfaseavdelingen er blant annet konseptvalg for Lysverkbygget, etablering av 2 nye sykehjem og ny ungdomsskole i sentrum. Følg lenken for mer informasjon om Etat for utbygging sine planlagte prosjekter: 

Avdeling Tidligfase har ansvar for program -og konseptutvikling. Vi gjennomfører forstudier der vi kartlegger ulike behov og sambruksmuligheter, sørger for nødvendig medvirkning og undersøker prosjektets mulighetsrom. Sammen med blant annet bestiller, utreder og arkitekt kommer vi frem til en anbefaling av hva som er det rette prosjektet i et helhetlig perspektiv. Vi vektlegger tverrfaglig kompetanse og godt faglig samhold. Utredninger i tidlig fase skal gi fundament for gode beslutninger og anbefalinger for oppføring av kommunens byggeprosjekter i et samfunnsperspektiv. Som prosjektleder tilrettelegger du prosessen og har en nøkkelrolle i prosjektutviklingen, samhandling på tvers av kommunens byrådsavdelinger(flerbruk), fagetater og prosjektets øvrige aktører er viktig i arbeidet. Vi skal sikre kommunens samfunnsmål, et oppdrag der engasjement og kunnskap om rammeforutsetninger er viktige drivere. Vi søker en person med erfaring, forståelse og interesse for utvikling av prosjekter i tidlig fase. Er du vår nye kollega?

Vi ber vi alle søkere om å laste opp relevante vitnemål og attester på søknadstidspunktet, da dette er en del av vurderingsgrunnlaget.


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å gjennomføre program og konseptutvikling av byggeprosjekt.
 • Anskaffe og følge opp rådgivere i prosjektet.
 • Dokumentere, rapportere og presentere prosjektet.
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av etatens systemer og rutiner.
 • Sørge for god samhandling i prosjektet.

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis utdanning på mastergradsnivå.
 • Flere fag er relevante - for eksempel arkitektur, areal- og samfunnsplanlegging eller byggfag.
 • Kjennskap til metodikk i tidligfase i byggeprosjekt.
 • Erfaring fra tidligfase og konseptvalg i prosjektutvikling, og gjerne erfaring fra planarbeid.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • God tverrfaglig forståelse.
 • Generelt gode IKT kunnskaper. 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Du er en god strateg.
 • Tålmodig og grundig.
 • Du våger å utfordre og samarbeider godt.
 • Evner å analysere og se sammenhenger og muligheter.
 • Evner å drøfte og legge frem et godt beslutningsgrunnlag for å velge rett prosjekt.
 • Du motiveres av å se muligheter for å løse viktige samfunnsbehov i fremtidige formålsbygg.
 • Du arbeider systematisk.
 • Ved ansettelse legges det vekt på kandidatens personlige egenskaper.

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • God pensjonsordning.
 • Fleksibel arbeidstid. 
 • Faglige utfordringer og muligheter for egenutvikling, slik at du blir en skikkelig god prosjektleder.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Sentralt beliggende og moderne kontorfasiliteter.

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Kathrine Ve om du lurer på noe!

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i eget søknadsfelt. De vil i tilfelle få tilbakemelding før offentliggjøring. Les mer om relevant begrunnelse i Offentligloven § 25. Vi ønsker å være en mangfoldig virksomhet og tilrettelegger så langt vi kan for de som har behov for det. Vi ber vi alle søkere om å laste opp relevante vitnemål og attester på søknadstidspunktet, da dette er en del av vurderingsgrunnlaget. 

Kontaktinformasjon

Kathrine Ve, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kaigaten 4
5016 Bergen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Bergen kommuneReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon01Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 19.02.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Les mer om Etat for utbygging, Bergen kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Techair AS er et scale-up selskap som holder til i Bergen. Selskapet har utviklet og opererer fjernstyrte løsninger for montasje
27.03.2023 Bergen
Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Vis alle 40.105 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Etat for utbygging, Bergen kommune