<  
>  

Praksisplass hos Wintershall Dea

Wintershall Dea gir gode muligheter for studenter til å opparbeide seg erfaring ved å sette teori ut i praksis innenfor rammene av et profesjonelt miljø. Wintershall Dea tilbyr praksisplasser om sommeren og støtte i forbindelse med masteroppgaver – et fantastisk springbrett til yrkeslivet. I løpet av praksistiden vil studentene bli kjent med de ulike E&P-avdelingene samt de ikke-tekniske områdene i selskapet. De som skal skrive masteroppgaven sin hos Wintershall Dea vil få all den støtte de trenger gjennom en egen veileder, tilgang til data og den samlede fagkompetansen til et av de beste teamene i bransjen.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Wintershall Norge
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
HR Business Partner
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Wintershall Norge
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Wintershall Norge

Wintershall Norge er en av de store olje- og gassprodusentene på norsk sokkel. De siste 10 årene har selskapet vokst til nærmere 500 ansatte og har en daglig produksjon på rundt 80.000 fat oljeekvivalenter.

Utbyggingen av Maria-feltet i Norskehavet pågår nå for fullt, samtidig som vi jobber med å planlegge vår neste prosjekt, Skarfjell. Bli kjent med oss på vår nettside www.wintershall.no.