<  
>  

Jus-trainee / Internship

Vi legger stor vekt på at den enkelte trainee skal få et lærerikt opphold med relevante arbeidsoppgaver og god oppfølging fra våre erfarne advokater.
Stillingstype
Antall interns
30 (ca. per år)
Sted
Ikke oppgitt
Utdanningsnivå
Mastergrad eller høyere
Erfaringsnivå
0-1 år arbeidserfaring
Fagområde
Ikke oppgitt
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om internshipet

Vi har til enhver tid 2-3 studenter som jobber som traineer. Hver trainee er normalt hos oss i en periode på seks uker. Vi legger stor vekt på at den enkelte trainee skal få et lærerikt opphold med relevante arbeidsoppgaver og god oppfølging fra våre erfarne advokater. Traineeordningen gir den enkelte student mulighet til å bli kjent med oss og oppleve hvordan det er å være en del av vårt fellesskap, samtidig som vi får mulighet til å bli bedre kjent med den enkelte student.

Traineeordningen er også en viktig rekrutteringskilde for nye fullmektiger. Flere av dagens fullmektiger og øvrige advokater har jobbet hos oss som trainee, selv om dette selvfølgelig ikke er noen forutsetning for å få jobb i BA-HR. Du bør normalt være godt i gang med 3. avdeling / 3. studieår før du søker stilling som trainee. Vi mottar søknader året rundt, men det er en fordel å være tidlig ute da det ofte kan gå minst 6 måneder fra en søker og til en begynner å arbeide.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos BA-HR Advokatfirma
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos BA-HR Advokatfirma
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om BA-HR Advokatfirma

BA-HR er et ledende norsk forretningsadvokatfirma som etter organisk vekst i rundt 40 år nå beskjeftiger rundt 130 advokater og 60-70 andre medarbeidere. BA-HRs viktigste arbeidsfelt er store og komplekse, herunder internasjonale, juridiske oppdrag. Våre saker knytter seg til hele det forretningsjuridiske området med klienter innen både privat næringsliv og offentlig sektor. Vår forretningsidé er at vi skal bidra til løsninger som skaper merverdi for våre klienter. Vi legger vekt på å være løsningsorienterte, nyskapende og effektive. Hos oss kombineres faglig kompetanse med forståelse for kundens virksomhet og marked. Et av BA-HRs særpreg er at vi i stor grad jobber i team med en sterkt utviklet lagånd. Dette skyldes at BA-HR er organisert som ett foretak og praktiserer økonomisk likedeling mellom firmaets eiere. Det enkelte oppdrag blir utført av den eller de av advokatene som sikrer det beste resultatet for klienten. Vår organisering legger til rette for at firmaets samlede ressurser og ekspertise skal stå til den enkelte klients disposisjon. For oss er det firmaets klienter, og ikke ”mine” eller ”dine” klienter.