<  
>  

Lærling

Stillingstype
Utdanningsnivå
Yrkesskole / videregående skole
Om lærlingordningen

I ConocoPhillips tar vi inn lærlinger. Vi gir deg fagopplæring av høy standard. Du vil opparbeide deg en kompetanse både i teori og praksis innenfor faget ditt. Læreperioden vil være ved vårt hovedkontor i Tananger eller på våre installasjoner offshore.

Normalt starter vi rekruttering av lærlinger i perioden januar til mars. Elever som får tilbud om å bli lærling hos oss vil starte høsten samme år. Vi tar inn elever som går på videregående skole (Vg2) Automasjon( Vg3). Lærekontrakten har en tidsbegrenset varighet på 2 år.

Fagområder for lærlinger
ConocoPhillips har lange tradisjoner med lærlingordning og vi tar inn lærlinger både på land og offshore. Alle lærlinger får en mentor som gir deg nødvendig støtte i læretiden.

I tillegg til mentor har vi en faglig leder som er ansvarlig for din faglige utvikling.

Vi rekrutterer lærlinger innen følgende fagområder:

På land:

 • Informasjonsteknologi (IT)
 • Kontor og administrasjon
 • Logistikk/Material administrasjon
   

Offshore:

 • Automasjon
 • Elektro
 • Industri mekaniker
 • Kranfører
 • Prosess teknikker
 • Mekanisk
 • Diesel Mekanisk
 • Teknisk industriell produksjon (TIP)
 • Telekommunikasjon
 • Logistikk
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos ConocoPhillips
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Kontaktpersoner
Les mer om muligheter hos ConocoPhillips
logo
Graduate-program
ConocoPhillips i Norge ønsker nyutdannede studenter til sitt Graduate-program. Våre Graduates må minimum ha en mastergrad og brennende engasjement for sine arbeidsoppgaver og sitt arbeidsmiljø. Har du dette vil du ha store muligheter for videre suksess og utvikling i et av verdens største oppstrømsselskaper. Vårt Graduate-program legger opp til at du skal få nødvendig støtte og oppfølging den første tiden i ditt arbeidsliv. Du vil være en ansatt fra dag en, og du blir sett på som en viktig bidragsyter i vårt daglige virke. Programmet inkluderer: Forståelse av våre oppstrømsaktiviteter Personlig utvikling Teknisk kunnskap Samspill og nettverksoppbygging Etter fullført program kan videre karrieremuligheter være på land og/eller offshore innen vår virksomhet i Norge. Det kan også være mulighet for videre karriere innen vår globale portefølje.  FAGOMRÅDER IngeniørerIngeniører har en unik mulighet til å ta del i den teknologiske utviklingen i ConocoPhillips. Ved å benytte innovativ teknologi, utvikler og produserer våre ingeniører hydrokarboner globalt. Våre ingeniører har samtidig også en viktig rolle i å bevare helse, miljø og sikkerhet innen aspekter i våre operasjoner. Vi rekrutterer fra følgende studier: Kjemi/Prosess Mekanisk Kybernetikk/Elektro/Instrument/Kontroll systemer Struktur/Material teknologi Undervannsteknologi Industriell ledelse Maskin/Energi og Miljø Informasjon systemer/Telematikk  Geofag Olje- og gassfelt nasjonalt og globalt. Geovitere spiller en sentral rolle i forbindelse med leteaktiviteter, utvinning samt optimalisering av nåværende felter i vår portefølje. Vi rekrutterer fra følgende studier: Geologi Geofysikk Petroleum ingeniør/Reservoar Petrofysikk/fysikk  BrønndriftDekker områder innen brønnintervensjon, brønnkomplettering, brønnintegritet og boring. Du vil få en 2-2-2 rotasjon land/offshore/fri det første året av Graduate- programmet. Vi rekrutterer fra følgende studier: Petroleum /Offshoreteknologi Boring  Finans/Informasjonsteknologi/HMS/HRFor vår kjernevirksomhet. Vi rekrutterer fra følgende studier: Finans/Regnskap/Økonomi Infrastruktur og informasjonsledelse/Applikasjonsutvikling Helse, miljø og sikkerhet Human Resource administrasjon/ledelse
logo
Internship
ConocoPhillips inviterer tredje- og fjerde års studenter til å fullføre et sommerprosjekt i selskapet. Noen studenter kan også få mulighet til å fullføre sin mastergrad hos oss.Sommerprosjektstillinger blir annonsert på vår nettside i periodenjanuar-februar hvert år.
Om ConocoPhillips

ConocoPhillips er verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap basert på produksjon og påviste reserver. Selskapets hovedkontor ligger i Houston, Texas. ConocoPhillips har virksomhet i 27 land, årlige inntekter på 53 milliarder dollar, aktiva verdt 117 milliarder dollar, og ca. 19.100 ansatte per 31. desember 2014. Produksjonen fra pågående operasjoner, unntatt Libya, lå i gjennomsnitt på 1,532 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2014, og foreløpig påviste reserver utgjorde 8,9 milliarder fat oljeekvivalenter per 31. desember 2014.

Selskapets medarbeidere over hele verden handler i tråd med våre SPIRIT-verdier, som er sikkerhet, personell, integritet, rettskaffenhet og ansvar, innovasjon og teamarbeid. Verdiene er en del av vår lederkompetanse og benyttes i vårt daglige arbeid.